Jak szybciej podejmować lepsze decyzje? Każdego dnia podejmujemy tysiące decyzji. Od tego w co się ubierzemy, co zjemy na śniadanie, po ważniejsze decyzje, jak np. które mieszkanie kupimy czy gdzie zainwestujemy nasze oszczędności. Na podjęcie niektórych decyzji potrzebujemy ułamki sekundy, podczas gdy inne spędzają nam sen z powiek, myślimy nad nim godzinami, dniami, tygodniami, a czasem nawet i dłużej.

Czy zdarza Ci się być w stanie zawieszenia wtedy gdy chcesz podjąć jakaś ważną decyzję? Już jesteś prawie przekonany, że kierunek który wybrałeś jest słuszny, ale jednak cały czas tkwisz w miejscu.

Co więc skłania nas do podejmowania decyzji? Jest to głównie postrzeganie przez nas straty lub zysku z tytułu podejmowanej decyzji. Podejmujemy decyzje w oparciu o to, co sądzimy, że otrzymamy w wyniku naszego wyboru. Czasem analizujemy każdy drobny szczegół i rozważamy każdy końcowy wynik. W rezultacie spędzamy wiele czasu na myśleniu o decyzji, zamiast podejmować działanie.

Aby ułatwić sobie podejmowanie decyzji poznaj 10 prostych sposobów, które pozwolą Ci szybciej podejmować lepsze decyzje abyś mógł podjąć działanie:

I o to w życiu chodzi. O szybkie męskie decyzje.
Marek Edelman

#1 Korzystaj z danych, jednak pamiętaj o intuicji

Emocje są istotną częścią wszystkich decyzji, jednak nie pozwól im zdobyć przewagi w Twoim procesie podejmowania decyzji. Staraj się w procesie decyzyjnym skupiać na danych i analizie oraz racjonalnym myśleniu. Wypisz zalety oraz wady i podejmij na ich podstawie decyzję analityczną. Zmierzaj do tego, aby usunąć emocje z procesu podejmowania decyzji.

Jeśli jednak trudno o wiarygodne dane i chłodna analityka nie wystarcza, podejmując decyzję skorzystaj ze swoich uczuć i intuicji. Zadaj sobie pytanie, w którą stronę kierują mnie moje uczucia i wrażenia związane z rozpatrywanym zagadnieniem? Intuicja to w dużej mierze suma naszych doświadczeń i mimo wszystko może być pomocna w kontekście szukania rozwiązań problemów, czy podejmowaniu decyzji. Przykładem osoby, która osiąga sukcesy i przyznaje się do tego, że często podejmuje decyzje w oparciu o swoją intuicję jest Gary Vaynerchuk.

#2 Oceniaj wpływ

Zapisz 3 do 5 istniejących już celów lub priorytetów, na które będzie mieć wpływ Twoja decyzja. Istotne jest, aby decyzja jaką chcesz podjąć umieścić w odpowiednich realiach. Zastanów się nad tym jaki podjęta przez Ciebie decyzja będzie miała wpływ na inne Twoje cele czy działania. Przeanalizuje jak na nie wpłynie podjęcie lub zaniechanie podjęcia konkretnych kroków czy zmian.

#3 Daj sobie czas na podjęcie decyzji

Kiedy stoisz przed wyborem i koniecznością podjęcia decyzji, pamiętaj, że oprócz opcji „Tak” lub „Nie” jest przynajmniej też trzecia opcja, aby w ogóle nie podejmować decyzji w danym temacie. To, że zostałeś postawiony przed wyborem, nie oznacza wcale, że w tej konkretnej sytuacji musisz w ogóle decydować. Pomyśl i zadaj sobie pytanie, czy to jest coś co faktycznie chcesz? Może właściwym wyborem jest w ogóle odstąpić od decyzji w tej kwestii.

Możesz też skorzystać z innego sposobu. Zapisz kilka trzy lub więcej realistycznych opcji. Może to wymagać pewnego wysiłku oraz kreatywności, jednak poszerzenie listy wyboru może poprawić Twój wybór, dzięki czemu podejmiesz lepszą decyzję.

Pamiętaj jednak, aby określić czas do kiedy podejmiesz decyzję, aby zbytnio nie przeciągać tego procesu.

#4 Określ co jest najważniejsze

Jaki jest ten najistotniejszy powód, aby podjąć taką a nie inną decyzję?. W podejmowaniu decyzji może Ci pomóc wykonanie prostej analizy SWOT:

  • S (Strengths) – mocne strony: co stanowi atut, przewagę, zaletę?
  • W (Weaknesses) – słabe strony: co stanowi słabość, barierę, wadę?
  • O (Opportunities) – szanse: co stwarza szansę korzystnej zmiany?
  • T (Threats) – zagrożenia:  co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej?

Zastanów się nad tym jak mocne strony rozwiązania wpłyną na wykorzystanie szansy lub pomogą zniwelować ewentualne zagrożenie. Jakie są zagrożenia wynikające ze słabych stron i czy potęgują one ewentualne ryzyka.

#5 Bądź elastyczny

Musisz być w stanie zacząć nowe rzeczy, zaprzestać robienia aktualnie wykonywanych i być przygotowanym na to, że nie każda decyzja przyniesie pożądany przez Ciebie rezultat. Jednak z każdej decyzji lub jej braku zawsze coś wyniknie. Jeśli będziesz potrafił być elastyczny, to znaczy, że będziesz w stanie dostosować się do dowolnego wyniku swojej decyzji, wówczas proces podejmowania decyzji staje się łatwiejszy. Będziesz w stanie szybko się dostosować do sytuacji, która wystąpi.

#6 Zaakceptuj, że możesz się mylić

Jest wielce prawdopodobne, że zdarzy Ci się podjąć złą decyzję. Kiedy Ci się to przydarzy zaakceptuje ten fakt, przyznaj się do błędnej decyzji i dokonaj niezbędnych korekt, aby to naprawić. Wiele osób ma z tym problem, upiera się przy swojej błędnej decyzji mimo, że fakty wskazują, że popełnili pomyłkę. Czasem łatwiej ją skorygować, czasem trudniej. Zaakceptuj, że nie jesteś nieomylny i popełniasz błędy. Rozwijaj w sobie umiejętność wyciągania wniosków i uczenia się na błędach, aby lepiej podejmować decyzje w przyszłości.

Miej świadomość tzw. błędów poznawczych które mogą mieć wpływ na podejmowanie decyzji

  • Efekt niepotrzebnych informacji – tendencja do zbierania dodatkowych informacji nawet wtedy, gdy nie mogą one mieć wpływu na podejmowaną decyzję.
  • Efekt potwierdzenia – tendencja do poszukiwania wyłącznie faktów potwierdzających posiadaną opinię, a nie weryfikujących ją.
  • Efekt Pollyanny – tendencja do myślenia o rzeczach przyjemnych i poszukiwania pozytywnych aspektów w każdej sytuacji, przy jednoczesnym ignorowaniu aspektów przykrych lub nieprzyjemnych.
  • Efekt statusu quo – tendencja do akceptowania rzeczy takich, jakimi aktualnie są.
  • Efekt wspierania decyzji – tendencja do lepszego pamiętania argumentów przemawiających za podjętą już decyzją niż przeciwko niej.

#7 Nie zadręczaj się złą decyzją

Jak mówi powiedzenie: „co się stało to się nie odstanie”. Jeśli podjąłeś decyzję i efekt jest inny niż zamierzałeś nie zadręczaj się tym. Nie trać czasu, na mówienie, że wiedziałeś, że tak będzie, że trzeba było postąpić inaczej. Tracenie czasu na rozwodzenie się nad błędną decyzją nie ma większego sensu. Trzeba możliwie szybko zaakceptować ten fakt i przystąpić do działań korygujących lub naprawczych.

Nie powinno Cię to też powstrzymywać od podejmowania decyzji w przyszłości. Życie polega na podejmowaniu decyzji, czasem popełniamy błędy. Nie użalaj się nad sobą jeśli podjąłeś złą decyzję. Pozbieraj się po tym, oczyść umysł, pomyśl co możesz zrobić w tej sytuacji i idź na przód.

#8 Bądź konsekwentny i działaj spójnie z podjętą decyzją

Gdy podejmiesz decyzję, postępuj zgodnie z nią i upewnij się, że wszystko zmierza we właściwym kierunku, który obrałeś. Czasami, aby zobaczyć efekty podjętych decyzji wymaga to czasu i wysiłku, aby zapewnić, że cel zostanie osiągnięty.

Postępuj zgodnie z podjętą decyzją i działaj, aby zrealizować to co postanowiłeś. Oczywiście, jeśli po pewnym czasie okażę się, że obrany kierunek jest jednak błędny, nie wahaj się go zmienić. Konsekwencja i działanie jest ważna, jednak gdy rzeczywistość okazuje się inna niż zakładaliśmy warto przedefiniować swój sposób działania.

Łatwo jest podjąć spokojną, rozsądną decyzję z wieczora, co innego zaś wprowadzić ją w czyn w jasnym blasku dnia.
Truman Capote.

#9 Podejmuj więcej decyzji

Twoje umiejętności decyzyjne są jak mięśnie, które wymagają treningu, wzmacniania i ciągłego bodźca. Podejmuj możliwie dużo decyzji, nie bój się tego. Spraw by Twoje decyzje posuwały Cię naprzód i pomagały Tobie i innym. Przekonasz się, że Twoje umiejętności w podejmowaniu decyzji staną się silniejsze, wraz z każą podejmowaną decyzją.

#10 Ufaj sobie

Jeśli podjąłeś decyzję ufaj sobie, że jest ona dobra. Bądź do niej nastawiony pozytywnie i działaj energicznie, aby to co postanowiłeś się zmaterializowało. Chociaż mogłeś dokonać potencjalnie dziesiątki innych wyborów, zdecydowałeś się na jeden i podejmuj działanie, aby wcielić swoją decyzję w życie. Idź do przodu i bądź konsekwentny. Miej wiarę i zaufanie do siebie, że podjąłeś słuszny wybór.

Oto 10 wskazówek, jak szybciej podejmować lepsze decyzje. Dzięki nim proces podejmowania decyzji będzie dla Ciebie bardziej efektywny i przyjemny. Pamiętaj też, aby podejmując decyzje określać również kryteria sukcesu, po których poznasz, że podjąłeś dobrą decyzję. Wyciągaj wnioski ze swoich decyzji i analizuj co było czynnikiem sukcesu danej decyzji, tak żebyś następnym razem mógł to wykorzystać na swoją korzyść.

CZERP jak najwięcej z każdego doświadczenia. NIE MYŚL obsesyjnie, która decyzja jest zła,a która dobra. PRZESTAŃ bronić swojego wyobrażenia o sobie. WZNIEŚ SIĘ ponad ryzyko. NIE DOKUNUJ wyboru, jeśli masz wątpliwości. We wszystkim, co się dzieje, DOSTRZEGAJ możliwości. ZNAJDŹ strumień radości.
Deepak Chopra

A czy Tobie łatwo przychodzi podejmowanie decyzji? Jakie sposoby stosujesz, aby podejmować lepsze decyzje? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzu.