Jak osiągać cele? Określanie ambitnych i realnych do osiągnięcia celów jest jednym z pierwszych kroków na drodze do rozwoju osobistego i lepszego życia. Poznaj prosty proces, który pozwoli Ci osiągać rezultaty i realizować wyznaczone przez Ciebie cele. Dowiedz się jak stworzyć wizję, określić mierzalne cele i przekształcić je w działania. Odkryj znaczenie komunikowania swoich celów, świętowania sukcesu, bieżącej oceny postępów, aby zachować motywację. Dowiedz się więcej i zastosuj w działaniu skuteczny sposób na pomyślne osiąganie celów.

Osiąganie celów i zakładanych rezultatów

Każdemu z nas, zwłaszcza pod koniec roku zdarza się zastanawiać nad przeszłością i snuć plany na przyszłość. Wynika to często z pragnienia lepszego życia. Określenie celów jest bardzo ważne, jednak co robić, aby osiągać rezultaty, które chcemy. Jak wprowadzać zmiany w swoim życiu?

WAŻNIE JEST NIE TYLKO „OKREŚLANIE CELÓW”, ALE „OSIĄGANIE REZULTATÓW”

Kiedy zaczynasz regularnie osiągać wyniki Twoja motywacja rośnie. Gdy widzisz postęp, który osiągasz dopinguje Cię to do jeszcze większej pracy i dalszej poprawy swoich rezultatów. Z drugiej strony jeśli określisz cel za wysoko, tak że nie jesteś go w stanie osiągnąć działa to demotywująco.

#1 Stwórz wizję

Pierwszym krokiem do osiągnięcia swoich celów jest stworzenie wizji, która będzie tak żywa i przejrzysta, jak to tylko możliwe. Istnieje wiele badań potwierdzających, że sportowcy, którzy nieustannie wizualizują swoje cele, osiągają większe sukcesy. Kiedy stworzysz bardzo jasną wizję w swoim umyśle i uczynisz ją tak realistyczną dla siebie, jak to możliwe, Twój cel stanie się bardziej znaczący i będziesz bardziej zmotywowany do jego osiągnięcia. Jednak wiele osób albo nie wie, od czego zacząć, albo nie ma jasnego zrozumienia tego, czego tak naprawdę chce w życiu i co chciałaby osiągnąć. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji?

PIERWSZY BŁĄD, KTÓRY LUDZIE POPEŁNIAJĄ TO FAKT, ŻE NIE WIEDZĄ, CO CHCĄ OSIĄGNĄĆ – KEVIN HOGAN

Najpierw określ kim chcesz być, co chcesz zrobić i co chcesz mieć za rok od teraz i zapisz to.

To są rzeczy, które muszę wykonać do…(data za rok od dziś).., aby poczuć się, że osiągnąłem sukces:

Twoja wizja

 

(Opis wizji)
Dlaczego osiągnę sukces będąc, robiąc lub mając tą rzecz? (Opis powodów)

…..i w ten sposób opisz 5 rzeczy, które chcesz osiągnąć w ciągu 1 roku.

Aby być w pełni zmotywowanym, wyznacz cele, które uważasz, że musisz osiągnąć. Pomiń, te, które nie wywołują w Tobie 100% potrzeby ich osiągnięcia. Im silniejsze pragnienie i chęć osiągnięcia celu tym większe prawdopodobieństwo, że go osiągniesz.

Tworzenie opisu wizji

Na przykład, wyobraź sobie, że za rok od dziś musisz ukończyć maraton. Po pierwsze musisz to dobrze opisać (Opis wizji). Jednym ze sposób na to jest wyobrazić sobie, że podróżujesz w czasie. Przenosisz się do przyszłości i widzisz siebie, jak ukończyłeś maraton. Zrób mentalne zdjęcie tej sytuacji. Co czujesz? Zapamiętaj to odczucie? Jaka jest ta wizja, którą widzisz?  W tym przykładzie możesz powiedzieć: „Przebiegłem cały dystans maratonu, czuje się zmęczony, a jednocześnie przepełnia mnie duma i radość, że udało mi się tego dokonać. Czuje się silniejszy i zdrowszy.” Możesz oczywiście jeszcze bardziej rozbudowywać swoją wizję i opis stanu docelowego. Im bardziej namacalny i szczegółowy obraz stworzysz tym lepiej.

Dlaczego mi się powiedzie?

Następnie odpowiedz sobie na ważne pytanie, w związku z Twoją wizją: „Dlaczego odniosę sukces będąc, robiąc lub mając tą rzecz?„. Jest to istotne pytanie. Badania pokazują, że w chwili gdy w naszym umyśle rodzi się jakaś idea, mamy tendencję do poszukiwania powodów dlaczego nie powinniśmy lub nie jesteśmy w stanie zrealizować tego pomysłu. Aby tego uniknąć po określeniu wizji zastanów się dlaczego ten cel jest możliwy do osiągnięcia. Stawiając pytanie o przyczyny dlaczego to się powiedzie i udzielając odpowiedzi Twoja podświadomość zacznie się programować, że jest to realne do osiągnięcia. W przypadku przykładu z maratonem może to być odpowiedź: „Z sukcesem przebiegnę maraton, ponieważ jest mocno zmotywowany i zaangażowany, aby to osiągnąć; jest to coś o czym marzyłem przez całe moje życie…itd”. Im więcej powodów wymienisz dlaczego Ci się uda tym lepiej. Będziesz wówczas mocniej zobowiązany i zmotywowany do urzeczywistnienia swojej wizji.

Powtórz ten proces dla 5 rzeczy, które chcesz osiągnąć w ciągu 1 roku. Lepiej nie określać więcej niż 5 celów, które chcesz osiągnąć przez rok. Mniejsza liczba, konkretnych celów zwiększy prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Po opracowaniu tej wizji, umieść ją w widocznym miejscu, tak abyś ją widział. Jest to podstawa do osiągnięcia sukcesu, wiec lepiej żebyś zawsze miał ją w zasięgu wzroku. W domu, w biurze w widocznym miejscu, na komputerze, telefonie. Po określeniu i opisaniu naszej wizji możemy przejść do następnego kroku, czyli do osiągania naszych celów.

#2 Dziel i zdobywaj

Jednym z największych wyzwań, przed którym stają ludzie, gdy wyznaczają sobie cele jest to, że wydaje im się, że są one tak duże i przytłaczające, że trudno im będzie je jednak osiągnąć. Przepaść między obecnym stanem, a tym docelowym wydaje im się ogromna. Aby sobie z tym poradzić należy podzielić naszą wizję na mniejsze części, aby można je było zdobyć i osiągnąć.

Podziel swoją wizję na łatwiejsze do osiągniecie elementy:

Opis wizji  

 

Miary sukcesu
Półroczny cel Kwartalny cel Miesięczny cel
 

 

Określanie miar sukcesu

Jest to stosunkowo proste. Kopiujesz opis swojej wizji, następnie określasz w jaki sposób będziesz mierzył sukces. Czasem, rzeczy które chcesz osiągnąć będą łatwe do zmierzenia i wyrażenia w liczbie. W przypadku maratonu możemy mieć pomiar zero jedynkowy albo przebiegnę i ukończę maraton albo nie. W przypadku chęci utraty wagi, będzie to liczba kilogramów. Czasami jednak nasze cele są bardziej abstrakcyjne jak np. być bardziej empatyczną osobą. Jest to trudniej mierzalne. Możemy wtedy użyć skali pomocniczej np. od 1 b. niska empatia do 5 bardzo wysoka empatia. Jeśli chcesz możesz dodatkowo stworzyć opisy do poszczególnych wartości skali. Określasz subiektywnie, że teraz Twoja empatia jest na poziomie 2, a docelowo chcesz, aby było to 4. Nie jest to idealny sposób pomiaru jednak mimo wszystko pozwala śledzić postęp. Po tym jak już określisz co chcesz osiągnąć za rok i jak to zmierzysz określając miary musisz podzielić swoje cele.

Dzielenie celów na mniejsze 

Zaczynamy od podzielenia naszego rocznego celu na pół i zadania sobie pytania: „Co muszę osiągnąć za 6 miesięcy?”. W przypadku przykładu z maratonem może być to przebiegnięcie dystansu półmaratonu. Następnie nasz cel 6 miesięczny dzielimy jeszcze raz na pół i otrzymujemy to co musisz osiągnąć za 3 miesiące. W przypadku maratonu może być to znowu dystans, który przebiegniesz. Ostatnim krokiem jest podzielenie celu 3 miesięcznego przez 3 i w ten sposób otrzymamy cele jednomiesięczne.

Jeśli chodzi o ten podział to nie przejmuj się super dokładnością, ważne jest jednak, aby duży cel podzielić na mniejsze kawałki, które będziesz mógł realizować w ciągu nadchodzących miesięcy i które doprowadzą Cię do realizacji celu rocznego. Gdy podzielisz swój cel na mniejsze elementy łatwiej będzie Ci określić działania, które musisz podjąć, aby osiągnąć to co sobie założyłeś.

#3 Podejmuj działania

Nadszedł czas aby Twoją wizję, którą podzieliłeś na mniejsze osiągalne cele zacząć przekształcać w realne działania. Musisz określić co, kiedy i gdzie będziesz robił oraz czego potrzebujesz, aby zrealizować swoje miesięczne, kwartalne, półroczne, a w konsekwencji roczne cele.

Jak to zrobić? Bierzesz opisany przez Ciebie cel krótkoterminowy i określasz co kiedy i gdzie będziesz robił np. w przypadku maratonu celem jednomiesięcznym może być biegać 3 razy w tygodniu w ciągu tego miesiąca.

Co – jakie są następne kroki, aby to osiągnąć? Może być to zakup butów do biegania lub jeśli masz już strój do biegania po prostu może być to rozpoczęcie biegania. Następne pytanie to Kiedy będę to robił? Kiedy znajdę na to czas? Możesz stworzyć harmonogram np. biegam we wtorek, czwartek i sobotę po pracy. Bardzo ważne jest, aby być konkretnym i najlepiej wpisać te działania do kalendarza, aby planując inne zajęcia mieć na uwadze, że w określonym czasie mam zadania związane z realizacją moich celów. Następnie odpowiadasz na pytanie Czego potrzebuję?. Chodzi tu o określanie m.in. potrzebnych zasobów. Np. w przypadku biegania, musisz mieć zawsze przygotowany strój i buty, aby przystąpić do działania. Nie wszystkie cele będą tego wymagać, więc czasem wystarczy skupić się na pytaniach Co, Gdzie i Kiedy?

W planowaniu i dotrzymywaniu terminów może pomóc Ci lepsze zarządzanie czasem. Przeczytaj 16 wskazówek jak lepiej zarządzać czasem

#4 Uczyń swoje zobowiązanie publicznym

Badania wykazują, że presja otoczenia i rówieśników może mieć również pozytywne efekty. Świadomość tego, że inni ludzie wiedzą co chcemy osiągnąć i liczą na Ciebie, że Ci się uda może sprawić, że z większym prawdopodobieństwem osiągniesz swoje cele. Publiczne zobowiązanie do osiągnięcia celu może pomóc w uniknięciu prokrastynacji, odwlekania działania. Są różne sposoby na upublicznienie swoich celów, możesz o tym opowiedzieć swoim znajomym i członkom rodziny.

Możesz też opublikować tą informację w mediach społecznościowych. Ważne, aby inne osoby dowiedziały się co chcesz osiągnąć. Twoja motywacja, aby dotrzymać danego słowa może być wtedy większa. Zastanów się więc, z kim chcę podzielić się moimi celami? Jak już to określisz wybierz najlepszy według Ciebie moment i sposób, aby im o tym powiedzieć. Bądź konkretny, podaj datę do kiedy planujesz osiągnąć swój cel. Jeśli nie jesteś pewny czy powiedzieć od razu o całej swojej wizji, podziel się tylko celem cząstkowym np. miesięcznym.

#5 Bądź odpowiedzialny

Odpowiedzialność jest krytycznym i często pomijanym elementem osiągania rezultatów kiedy określasz cele. Odpowiedzialność to coś więcej niż publiczne zobowiązanie. To relacja jeden na jeden z osobą, której możesz zaufać. Chociaż z pewnością jesteś osobiście odpowiedzialny za podejmowane przez siebie decyzje jednak może to wymagać pomocy, ze strony innej osoby.

Ogromną wartość ma posiadanie kogoś kto może ocenić to co robisz, udzielić Ci wskazówek i wsparcia, śledzić wspólnie z Tobą postępy. Jest kilka źródeł tak pojętej odpowiedzialności. Pierwsze to ktoś z rodziny lub grona przyjaciół. Ktoś kto ma potencjał, aby pełnić taką rolę. Jest to opcja najprostsza i najtańsza do zastosowania, jednak przeważnie nie jest to wariant najbardziej efektywny.

Dwa pozostałe źródła odpowiedzialności to posiadanie mentora lub coacha. Mentorzy to ludzie, którzy osiągnęli już to do czego Ty dążyć i mogą Cię nakierować na właściwą ścieżkę. Np. mentorem może być osoba, która już ukończyła maraton i ma doświadczenie jak się do takiego wyczynu przygotować. Coach to osoba, która przeważnie zawodowo zajmuje się pomaganiem ludziom w osiąganiu celów i lepszych rezultatów. Oprócz coachów możemy tu też zaliczyć trenerów, terapeutów itp. osoby. Zwykle są oni skłonni poświęcić więcej zasobów i czasu, aby pomóc Ci odnieść sukces. Oczywiście przeważnie za ich usługi będziesz musiał dodatkowo zapłacić, jednak ta inwestycja może się szybko zwrócić, gdy zaczniesz dzięki temu lepiej realizować swoje cele.

Poświęć chwilę i zastanów się nad jednym z celów, który sobie wyznaczyłeś. Zadaj sobie pytanie, dla tego jednego celu, który chcę osiągnąć przed kim chce być odpowiedzialny za jego realizację: przyjacielem, mentorem lub coachem? Po podjęciu tej decyzji podejmij działania, skontaktuj się z tą osobą. Powiedz jej jaki jest Twój cel, aby ta osoba mogła pociągnąć Cię do odpowiedzialności za jego realizację.

#6 Świętuj sukces

Gdy zaczniesz podejmować działania, aby osiągnąć najpierw mniejsze cele, które określiłeś, może się czasem zdarzyć, że poniesiesz porażkę, nie podawaj się i działaj dalej. W większości jednak przypadków uda Ci się zrealizować to co sobie założyłeś. W tych chwilach triumfu ważne jest, abyś zauważył swój sukces i go docenił oraz odnotował. Poprzez świętowanie sukcesu wzmacniasz swój umysł w przekonaniu, że jesteś w stanie zrealizować to co sobie założyłeś i osłabiasz tym samym negatywne myślenie, że nie dasz rady.

Kiedy tylko zaczynasz mieć wątpliwości, czy faktycznie dasz radę osiągnąć cel np. rano dzwoni budzik, na dworze jest zimno, a Ty masz iść pobiegać, Twój umysł może podpowiadać Ci, że jesteś zmęczony, że jest za zimno i się rozchorujesz itp. wymówki dlaczego nie warto. W tym krytycznym momencie zadaj sobie pytanie „Dlaczego uwielbiam biegać o poranku i co z tego będę miał?” Skieruje to Twój umysł na właściwe tory i zaczniesz szukać powodów dlaczego jednak warto. Ważne jest też odnotowywanie swoich sukcesów. Możesz je zapisywać w notatniku, telefonie, wysłać sobie na maila. Wybierz sposób wygodny dla Ciebie. Ten fizyczny zapis wyśle do Twojego umysłu kolejny sygnał, że robisz postępy i że warto kontynuować.

Każdy kolejny sukces i jego odnotowanie zwiększy Twoją motywację. Dziel się też informacją o swoich postępach z innymi zwłaszcza z osobami, którymi mówiłeś o swoich celach. Wszystko to będzie działać na Twoją korzyść i wzmacniać w Tobie poczucie, że jesteś w stanie osiągnąć swoje cele.

Raz czy dwa razy w miesiącu daj sobie nagrodę za swoje małe sukcesy. Powinno to być coś co ma dla Ciebie znacznie. Kup sobie coś co od dawna chciałeś mieć, idź na dobrą kolację z bliską Ci osobą. Cokolwiek wybierzesz niech będzie to nagroda za Twój dotychczasowy wysiłek. Jeśli to zrobisz, nie tylko łatwiej będzie Ci osiągnąć cel, ale także będziesz cieszyć się drogą, którą podążasz w jego kierunku.

#7 Przeglądaj swoje postępy

Gdy będziesz podążał w stronę realizacji swoich celów od czasu do czasu będziesz chciał sprawdzić jak dobrze Ci idzie i jakie robisz postępy. Po pierwsze zarezerwuj sobie w kalendarzu czas raz w miesiącu kiedy dokonujesz przeglądu realizacji swoich celów.

Przejrzyj wizję, przejrzyj założone cele cząstkowe. W razie potrzeby dostosuj swoje cele cząstkowe i działania na kolejne okresy na podstawie już osiągniętych rezultatów. Może chcesz jeszcze kogoś poinformować o swoich celach. Ten czas przeglądu to nie tyle przeglądanie Twoich sukcesów i porażek, co przegląd systemu (wizja, podział celów, potrzebne działania, publiczne zobowiązanie, odpowiedzialność, celebrowanie sukcesu) pod kątem osiągania Twoich celów i powtarzanie go raz po raz.

Zaplanowanie tego miesięcznego spotkania pomoże Ci zachować skupienie na swoich celach. Pomoże Ci to unikać problemu, którzy ludzie mają, a mianowicie zapominają o swoich postanowieniach i celach. Jeśli w ramach przeglądu stwierdzisz, że osiągnąłeś założony przez Ciebie cel możesz określić nowy podążając przez opisane kroki. Robiąc to konsekwentnie, są duże szanse, że znajdziesz się pod koniec roku dokładnie w tym punkcie, w którym chciałeś być, lub nawet osiągniesz więcej niż zakładałeś.

Jak widzisz w tych kilku krokach możesz zwiększyć szansę na swój sukces i osiągniecie zakładanych rezultatów. Bądź cierpliwy w tym procesie i konsekwentny. Początki w stosowaniu tej metody mogą być trudne jednak, gdy ją opanujesz i będziesz regularnie stosował uzyskasz wymierne rezultaty.

KTOKOLWIEK MA JASNĄ WIZJĘ I BĘDZIE KROK PO KROKU SZEDŁ W STRONĘ OBRANEGO CELU OSIĄGNIE SUKCES.

A Ty jakie masz sposoby na osiąganie celów? Co sprawia Ci największą trudność i jak sobie z tym radzisz? Napisz w komentarzu.