Jest pewien obraz, który wiele osób widzi, gdy myśli o przeciętnym życiu człowieka: rodzimy się, dorastamy, chodzimy do szkoły, później na studia, znajdujemy pracę, bierzemy ślub, kupujemy mieszanie, mamy dzieci, czasem domowe zwierzę np. psa albo kota, raz w roku jedziemy na wakacje, nasze dni są bardzo podobne do siebie, a po wielu latach pracy i codziennej rutyny przechodzimy na emeryturę i w ten oto sposób powoli dobiega końca nasze życie.

Na sposób w jaki wiele osób funkcjonuje i odtwarza ten schemat postępowania w dużym stopniu mają wpływ różnego rodzaju normy i oczekiwania społeczne. tj. względnie trwały, przyjęty w danej grupie społecznej sposób zachowania jednostki. Różnego rodzaju normy i oczekiwania społeczne określają co wypada lub czego nie wypada robić. Jeżeli odstajesz od schematu, próbujesz działać inaczej, możesz się spotkać z krytyką, nietolerancją i piętnowaniem przez opinię publiczną i społeczeństwo. Wynika to często ze stereotypów, które utrwalane są przez lata i przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Istnieje mnóstwo społecznych oczekiwań na temat tego, jak powinno wyglądać nasze życie. Określają one jaki powinieneś być, jak powinieneś się zachowywać i postępować, jak powinieneś wyglądać, co powinieneś czuć w danej sytuacji, czego powinieneś pragnąć, co musisz w życiu osiągnąć, aby zasłużyć na uznanie i szacunek itp.

Wiele z tych norm utrudnia nam samoakceptację. Odczuwamy presję i czasem działamy wbrew sobie, aby sprostać oczekiwaniom innych. Popadamy w kompleksy, odczuwamy poczucie winy, zaczynamy porównywać się z innymi. W konsekwencji oddalamy się od samego siebie i swojego „ja”.

Dla niektórych z nas te oczekiwania wyglądają nieco inaczej niż to, co wyobraża sobie społeczeństwo i „przeciętny człowiek”. Zamiast poddawać się naciskom społecznym, powinieneś kreować swoje życie w zgodzie z samym sobą i poszanowaniem innych.

Bądź architektem swoje życia.

Oto 5 oczekiwań społecznych, którym nie musisz ulegać:

#1 Uczęszczanie na studia

Wiele osób oczekuje, że będziesz miał skończone studia i wyższe wykształcenie.  Przekonują, że na studia powinni pójść absolutnie wszyscy bez jakichkolwiek wyjątków. Rodzice potrafią wywierać presje na swoje dzieci, aby te koniecznie studiowały.

Studia to dla wielu osób wspaniały okres w życiu. Ukończenie studiów może być niesamowitym osiągnięciem w szczególności jeśli potrzebujemy dyplomu ukończenia uczelni wyższej, aby spełniać nasze zawodowe marzenia i pasje.

W dzisiejszych czasach dyplom ukończenia studiów wyższych nie jest jednak gwarantem znalezienia dobrze płatnej pracy. Do wykonywania wielu zawodów i nie chodzi tu tylko o prace fizyczne, niekoniecznie potrzebny będzie nam dyplom ukończenia studiów.

Dla wielu pracodawców ważne jest przede wszystkim Twoje doświadczenie, wiedza i kompetencje oraz umiejętność wykorzystania ich w realnych warunkach biznesowych. W mniejszym stopniu to jakim dyplomem ukończenia studiów się posługujesz. Ponadto w dynamicznie zmieniającym się świecie powinniśmy być gotowi na zmianę ścieżek kariery, naukę przez całe życie i ciągły rozwój. Wiele osób decyduje się na założenie firmy i własną działalność gospodarczą, a jak pokazuje historia, aby osiągnąć sukces w biznesie wcale nie potrzebne są studia.

Twoja ścieżka kariery powinna być nakreślona przez Twoją pasję, wówczas o wiele łatwiej się działa i odnosi sukcesy. Studia dla wielu osób są właściwym wyborem, jednak sam powinieneś zdecydować, co jest dla Ciebie najlepszą opcją.

Jeśli już się zdecydujesz iść na wyższą uczelnie, wybierz świadomie kierunek studiów. Kieruj się przy tym swoimi zainteresowaniami. Nie podążaj za modą, radami rodziny czy znajomych. To powinna być Twoja świadoma i w pełni niezależna decyzja. Dokonaj przemyślanego wyboru, gdyż na wiele lat może ona oddziaływać na Twoje życie prywatne i zawodowe.

Jeśli nie zdecydujesz się iść na studia i masz odmienny pomysł na swoje życie to jest to Twoja decyzja, za którą bierzesz odpowiedzialność. Inne osoby powinny ją uszanować. Nie musisz ulegać naciskom społecznym jeśli chodzi o pójście na studia.

„Bardzo często w życiu robi się coś innego niż to, co się studiowało. Najważniejsza w studiowaniu jest umiejętność nauczenia się uczenia – że jeśli brakuje Ci informacji, to wiesz, jak i gdzie tę informację znaleźć. To jest chyba najważniejsza korzyść ze studiów”. – Janusz Leon Wiśniewski

#2 Ślub

Małżeństwo jest dużym zobowiązaniem podjętym przez dwie zakochane w sobie osoby. Z prawnego punktu widzenia jest to jednak umowa podpisana przez dwie strony, które podzielą wszystkie swoje aktywa i majątek (o ile nie mają rozdzielności majątkowej) oraz poniosą  inne ewentualne konsekwencje w przypadku naruszenia tej umowy.

Normą społeczną jest znaleźć kogoś kogo kochasz, poślubić go, mieć dzieci i spędzić razem całe swoje życie. Wiele osób jednak nie decyduje się poślubić swoich partnerów życiowych i to powinno być całkowicie dopuszczalnym wyborem, jeśli obie strony się na to godzą. Każda osoba ma swoje powody, by chcieć lub nie chcieć się pobrać.

Niektóre osoby decydują się nie mieć partnera i wolą pozostać tzw. singlami. Społeczeństwo jednak wydaje się wierzyć, że każdy z nas potrzebuje żony lub męża i jeśli go nie masz to coś jest z Tobą nie tak.

Tak więc dla tych, którzy chcieliby pozostać sami lub wolą nie brać ślubu to jest to Wasz wybór i nie powinniście czuć się z nim źle. To, że dla wielu osób kolejnym krokiem w związku jest małżeństwo i wzięcie ślubu nie oznacza, że Wy powinniście postąpić w ten sam sposób.

#3 Posiadanie dzieci

Posiadanie dzieci jest czymś, na co wielu ludzi czeka i jest to doświadczenie, które zmienia ich życie. Pragną mieć dzieci i jest to dla nich wielka radość i nie mogą się tego doczekać.

Społeczeństwo oczekuje, że kobiety będą chciały mieć dzieci, że pary małżeńskie co do ogólnej zasady powinny mieć dzieci. Według wielu nie ma tu o czym dyskutować, to nie jest kwestia decyzji, czy, ale kiedy zdecydują się na dzieci, a najlepiej aby nastąpiło to możliwie szybko zaraz po ślubie.

Jednak część kobiet decyduje się czekać z urodzeniem dziecka lub nie chce mieć ich wcale. Decyzja o braku dzieci jest decyzją, którą każda kobieta powinna podejmować we własnym zakresie.

Stworzenie nowego życia i wychowywanie dzieci to odpowiedzialnością, której nie każdy chce i jest w stanie sprostać.

Kobiety i pary nie powinny czuć się źle z powodu braku dzieci jeśli taką podjęli decyzje, a społeczeństwo nie powinno wywierać na nich presji, aby postępowali wbrew sobie.

To czy chcesz mieć dzieci, czy nie powinno być Twoim wyborem i to zarówno jeśli chodzi o posiadanie własnych dzieci jak też o adopcje.

#4 Przeciętny styl życia

Jak wygląda przeciętny styl życia dorosłego? Praca od 9 do 17, model rodziny 2+2, kredyt hipoteczny na 30-35 lat, kilkuletni samochód, wakacje raz w roku, oczekiwanie świadczeń socjalnych i emerytury od państwa. Dzień za dniem, który wygląda praktycznie tak samo.

Przeciętność jest akceptowana przez społeczeństwo. Jeśli się nie wyróżniasz, idziesz z tłumem to nie narazisz się na krytykę i zawiść. Przeciętność nie znosi wyjątkowości. Wiele osób znienawidzi Cię za odmienność, Twój sukces i podążanie inną ścieżką w życiu od tej ogólnoprzyjętej za normalną.

Obserwujemy zabijanie potencjału, gloryfikowanie przeciętności. Każdy „odmieniec”, ktoś kto chce się wybić i ma swój pomysł na życie, jest od razu ściągany w dół przez tych, którzy wybijać się boją, dla który odmienność jest zła.

Ludzie często kierują się tzw. motywacją reaktywną. Brak problemów uznajemy za stan docelowy, a działania które podejmujemy mają na celu jedynie ich rozwiązanie. Takie bierne podejście do życia skutkuje reagowaniem na problem i brakiem konstruktywnego tworzenia świata, w którym w przyszłości chcielibyśmy żyć.

Jeśli takie przeciętne życie jest dla Ciebie wystarczające to jest to Twój wybór, jednak nie narzucaj go na innych. Należy brać pod uwagę, że są też alternatywne sposoby na życie.

Jeśli nie chcesz, nie zadowalaj się przeciętnością. Nie rób tego co wszyscy. Znajdź swój sposób na życie.

 „Ludzi drażni twoja odmienność – bo mają świadomość swojej przeciętności”.

#5 Praktykowanie religii

Wiele osób ma do czynienia z religijną presją, której doświadczają na różnych etapach swojego życia. Niektóre rodziny i społeczności są bardziej restrykcyjne w zakresie religii niż inne.

Niewiara jest odbierana często jako coś nienormalnego wobec dominujących wzorców kultury. Otoczenie często próbuje na nas wymusić praktykowanie religii, narzuca swoje zasady, obrzędowość, symbolikę. Szczególnie nasila się to w społeczeństwach, w których dominuje określona większość religijna. W skrajnych przypadkach pojawia się fanatyzm religijny, duża nietolerancja i bezkompromisowa żarliwość religijna.

To czy wierzysz w Boga, czy nie, czy praktykujesz taką, czy inną religię powinno być Twoim wyborem. Osoby, które nie chcą być związane z religią nie powinni czuć się pod przymusem, aby np. chodzić co niedziele do kościoła, zapisywać dzieci na lekcje religii, brać ślub kościelny itd., tylko dlatego że takie mogą być oczekiwania ze strony pewnej grupy społeczeństwa.

Jeśli religia i wiara Cię wzmacnia i stanowi dla Ciebie ważny aspekt Twojego życia to dobrze. Jeśli masz do tej sfery życia inne podejście to również jest to właściwe. Pamiętaj jednak, aby nie wymagać by wszyscy wokół mieli takie samo podejście do kwestii Religi jak Ty. Każdy ma prawo decydować za siebie. Żyj i pozwól żyć innym.

„70% decyzji świadomych podejmujemy w oparciu o panujące normy społeczne”.

Społeczeństwo pełne jest oczekiwań, jesteśmy często przyzwyczajeni do widzenia określonego standardowego stylu życia i ewentualne odstępstwa od normy mogą wywoływać w ludziach negatywne emocje. Wiele osób nie odczuwa szczęścia ponieważ nie spełnia norm społecznych. Przestajemy być sobą, żyjemy w narzuconych przez ogół modelach kulturowo-rodzinnych, które przez lata nam wpojono do głowy. Miej jednak świadomość, że normy społeczne nie są wyjątkowe, lecz przeciętne. Powinieneś sobie odpowiedzieć na pytanie: „Czy chcę być akceptowany przez szeroko pojęty szary tłum? Czy też postępować w zgodzie z samym sobą?”. Wykorzystać w pełni swój czas i potencjał oraz zostawić po sobie ten świat odrobinę lepszym miejscem.

Osoby, które zdecydują się nie uczęszczać na studia, nie brać ślubu, nie mieć dzieci, prowadzić alternatywny styl życia i nie praktykować religii, nie powinny czuć się wyalienowani i gorsi z powodu swoich decyzji.

Życie każdej osoby to książka z pustymi stronami, którą możemy dowolnie wypełnić. Każdy powinien zdystansować się od jakiejkolwiek presji i zdecydować, jakie życie jest dla niego najlepsze oraz uszanować wybór innych w tym zakresie.

A Ty co sądzisz o normach i oczekiwaniach społecznych? Jakim jeszcze oczekiwaniom ze strony społeczeństwa nie powinniśmy ulegać? Podziel się swoją opinią w komentarzu.