3Superumysł

01 Napoleon Hill - Zasada Superumysłu
Prawa sukcesu – Napoleon Hill – Superumysł

Zasada Superumysłu składa się z przymierza dwóch lub więcej umysłów pracujących w doskonałej harmonii dla osiągnięcia wspólnego, określonego celu.

Kiedy grupa indywidualnych umysłów jest skoordynowana i funkcjonuje w harmonii, zwiększona energia wytworzona przez ten sojusz staje się dostępna dla każdej osoby w tej grupie.

Badania naukowe i praktyka dowiodły, że ludzie, którzy współpracują w harmonii nad wspólnym celem, osiągają więcej niż jedna osoba na własną rękę. Współpraca i potężny zestaw połączonych umiejętności to jeden z kluczowych czynników do osiągnięcia sukcesu.

„Żaden człowiek nie może odnieść trwałego sukcesu bez współpracy z innymi.”