Czy zastanawiałeś się jak możesz zwiększyć swoją siłę przekonywania? Czy miałeś kiedyś tak, że ktoś próbował Cię do czegoś przekonać, a kiedy się nie zgadzałeś, ta osoba zaczynała mówić to samo? Mówiła może trochę głośniej lub ciszej, jednak treść była ta sama. Według niej po prostu powinieneś się przekonać do tego co mówi i to że odmówiłeś wynika, z tego że nie usłyszałeś albo prawdopodobnie postradałeś rozum.

Często nasze chęci przekonania kogoś, przekraczają nasze umiejętności i zdolności, aby kogoś do czegoś przekonać. Dzieje się tak, gdyż stosujemy zbyt wąski zakres taktyk przekonywania. Zakładamy, że to co przekonuje nas do danej rzeczy, przekona również naszych odbiorców, a tak niestety nie zawsze jest. Poszerzenie swojej gamy technik perswazyjnych pomoże Ci częściej odnosić sukces w przekonywaniu innych do swoich racji. Przećwicz je i zastanów się, których możesz używać częściej i które najlepiej sprawdzają się w Twojej sytuacji

Umiejętność przekonywania ludzi stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który jestem gotowy płacić więcej, niż za jakikolwiek inny.
John Davison Rockefeller.

Poznaj 12 skutecznych sposobów, aby zwiększyć swoją siłę przekonywania

#1 Racjonalna analiza

Pierwsza z taktyk opiera się na logicznym rozumowaniu i racjonalnej analizie. Używamy danych liczbowych, prezentujemy koszty i korzyści, korzystamy z logicznych wywodów. Analiza racjonalna jest istotna, jednak czasem bywa niewystarczająca, aby kogoś do czegoś przekonać. Ludzie mogą się różnić w swojej logice myślenia i na podstawie tych samych danych wyciągać różne wnioski. Dane nie zawsze są kompletne i w pełni wiarygodne, a przyszłość bywa niepewna.

#2 Podaj wiarygodne źródła

Wspieraj swoją argumentację opierając się na wiarygodnych źródłach. Wiarygodnymi źródłami mogą być renomowane instytucje, takie jak wiodące ośrodki badawcze, prestiżowe uniwersytety lub fundacje. Możesz również zacytować osoby, ekspertów o silnych kwalifikacjach lub wysokiej pozycji. Im bardziej wiarygodna jest instytucja lub osoba, którą cytujesz, tym silniejsza jest twoja siła perswazyjna.

#3 Odwołuj się do polityk i zasad

Jeśli istnieją zasady, regulacje, procedury, standardy, prawa lub wytyczne, które są istotne dla Twoich słuchaczy, należy się do nich odnieść. Jeśli Twoja rekomendacja jest zgodna z ważną polityką lub procesem i nie posłuchanie Twojej opinii spowodowałoby naruszenie tej zasady lub procedury, poinformuj o tym. Będzie to mocny argument w dyskusji, dzięki któremu przekonasz do swoich racji.

#4 Pokaż ból i lekarstwo

Powiedź i pokaż w jaki sposób Twoje zalecenia pomagają Twoim słuchaczom w osiągnięciu tego, czego chcą? Jakie problemy, ryzyka, trudności Twoja propozycja rozwiązuje lub pomaga w ich uniknięciu? Jeśli zastosują się do twoich rad, jakie nagrody i korzyści mogą uzyskać Twoi odbiorcy lub jakich kar mogą uniknąć? Pokaż co ich “boli” i jak mogą się wyleczyć z tego bólu.

#5 Zainicjuj wzajemną wymianę

Ludzie zwykle reagują bardziej przychylnie na osoby, które już kiedyś im pomogły. Czy możesz aktywnie dodać jakąś wartości swoim słuchaczom, zanim jeszcze o coś ich zapytasz i poprosisz? Czy możesz przyrzec, że zrobisz dla nich coś wartościowego, jeśli przyjmą Twoją propozycję? Oczywiście nie chodzi tutaj o nielegalne praktyki jak dawanie łapówek, a o szukanie korzyści dla Twoich odbiorców, które możesz im dodatkowo zaoferować, najlepiej jeszcze zanim padnie z Twoich ust prośba, aby coś dla Ciebie zrobili.

#6 Stwórz poczucie pilności i możliwej straty

Stwórz poczucie, że trzeba szybko podjąć decyzję w przeciwnym wypadku korzyść może się nie zrealizować. Wyjaśnij, że teraz właśnie jest odpowiedni czas na działanie i nie można zwlekać. Wyjaśnij, dlaczego czas, czy inne zasoby są ograniczone. Wyjaśnij, dlaczego słuchacze będą spóźnieni, jeśli będą czekać i że okazja przejdzie im koło nosa, jeśli będą zwlekać z podjęciem decyzji i działaniem.

#7 Odwołaj się do wartości, zasad lub misji

Ludzie chcą być postrzegani i znani jako działający zgodnie z wartościami takimi jak uczciwość, sprawiedliwość, hojność dla osób potrzebujących itp. Ludzie nie chcą być postrzegani jako hipokryci, działający wbrew ważnym zasadom. Jeśli np. Twój słuchacz jako jedną z wartości ma dbanie o jakość obsługi klienta, prezentując mu jakiś produkt lub usługę możesz pokazać jak obecnie wygląda dzień z życia jego klientów, z jakim problemami się na co dzień muszą zmagać, co ich „boli”. Ten trud klienta zestawiasz z Twoim rozwiązaniem, które zapobiegnie podobnym sytuacjom w przyszłości. Pokazuj problem jako naruszenie podstawowych wartości, które są istotne dla Twojego odbiorcy.

#8 Wspieraj strategie i cele

Pokaż, w jaki sposób proponowane przez Ciebie rozwiązania wspierają strategię organizacji lub ważne cele. Chodzi tu o cele, które chcą osiągnąć Twoi słuchacze. Wyjdź poza własną perspektywę. Pokaż jak Twoja propozycja działa dla dobra organizacji, czy zespołu. To przedstawi Cię jako, osobę która nie jest samolubna i która nie myśli tylko o własnym interesie. Będziesz postrzegany jako ktoś kto jest zaangażowany i działa dla dobra ogółu.

#9 Podziel się historiami sukcesu

Zwłaszcza gdy jesteśmy niepewni, staramy się patrzeć na innych, takich jak my lub w naszej sytuacji, aby pomóc sobie w podjęciu decyzji. Próbując kogoś przekonać podaj referencje i podziel się przykładami podobnych osób, zespołów lub organizacji, które zrobiły to, co proponujesz i pokaż, jak dobrze dla nich to działa. Skorzystaj z tzw. społecznego dowodu słuszności, który może Ci to pomóc w uzyskaniu tego czego chcesz.

#10 Przechodź od małych zobowiązań do większych

Poproś o małe zobowiązanie lub zawrzyj mniejszą umowę, aby utorować sobie drogę do jeszcze większych zobowiązań i bardziej znaczących porozumień. Jeśli zajmujesz się np. sprzedażą ułatw klientom wczesne i małe zakupy, a później łatwiej będzie im kupić większe ilości towaru. Gdy uda się w ludziach wzbudzić jakieś zaangażowanie są oni bardziej skłonni do ulegania dalszym prośbom, które są zgodne z kierunkiem tego zaangażowania.

#11 Dawaj dobry przykład

Albert Einstein powiedział: ” Je­dynym rozsądnym spo­sobem wycho­wania jest od­działywa­nie włas­nym dob­rym przykładem, a jeśli nie można inaczej – od­straszającym przykładem. “. Jeśli pokażesz siłę swoich przekonań, robiąc najpierw to, co chcesz, aby inni zrobili, to jest to bardziej przekonujące. Ty sam stajesz się dodatkowym źródłem wiarygodności.

#12 Bądź lubiany i sympatyczny

Łatwo to zlekceważyć, ale badania nad perswazyjną siłą sympatii są bardzo solidne. Pokaż pozytywne nastawienie, uśmiechnij się. Ludzie reagują zarówno na komunikat jak również na posłańca. I tak np. tuż przed pojawieniem się na spotkaniu, weź oddech, “oczyść głowę” i powiedz sobie, jestem szczęśliwy, że jestem tutaj i cieszę się, że cię widzę. Następnie postępuj w ten sposób podczas spotkania czy prezentacji. Zobaczysz jak dobre efekty zaobserwujesz.

Narodziliśmy się po to, aby znajdować i przedstawiać rozstrzygające argumenty tak samo
jak i chodzić po tym świecie.
Gerry Spence

Oto 12 różnych opcji, z których możesz korzystać, aby zwiększyć swoją skuteczność przekonywania. Niewątpliwie sztuka przekonywania opiera się na umiejętności argumentowania. Na szczęście możemy ją ćwiczyć każdego dnia. Przed kolejnym ważnym spotkaniem przejrzyj tę listę i wybierz, którą taktykę zastosujesz ze swoimi słuchaczami. Idąc dalej, skorzystaj z różnorodnych taktyk, aby odwołać się do różnych perspektyw słuchaczy. Nie skupiaj się na tym, co wystarczy, aby przekonać Ciebie, ale co możesz zrobić więcej, aby przekonać Twoich odbiorców.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach wywierania wpływu przeczytaj też 7 zasad wywierania wpływu – jak uzyskać od innych to co chcesz

A Ty jakie sposoby stosujesz, aby przekonać innych do swojego zdania? Co sprawdza się w Twoim przypadku? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzu.