Mądry motywujący cytat czy inspirująca myśl potrafi natchnąć do zmiany, zmienić naszą perspektywę, sposób myślenia i działania. Oto dla Ciebie mądre cytaty niech Cię zainspirują, skłonią do refleksji, dodadzą siły i zmotywują do działania. Niech mądrość, motywacja i moc będą z Tobą!

Mądre cytaty. 50 cytatów pełnych mądrości, motywacji i mocy

Jest tylko jeden sukces – możliwość spędzenia życia po swojemu. – Christopher Morley

Życie jest zabawne; jeśli akceptujesz tylko to, co najlepsze, bardzo często to otrzymujesz. – W. Somerset Maugham

Człowiek jest tym, w co wierzy. – Antoni Czechow

Jeżeli człowiek nie odkrył czegoś, za co gotów jest umrzeć, nie nadaje się do tego, by żyć. – Martin Luter King

Człowiek nie jest sumą tego, co ma, lecz całością tego, czego jeszcze nie ma, a co mieć może. – Jean Paul Sartre

Dobre drzewo nie wyrasta w spokojnym klimacie; im silniejsze wiatry, tym mocniejsze drzewa. – J. Willard Marriot

Kazałem mu wejrzeć w ludzkie życie niczym w lustro i z innych brać przykład dla siebie. – Terencjusz

Człowiek nie jest wytworem okoliczności. To okoliczności są wytworem człowieka. – Benjamin Disraeli

Nasze ciała to nasze ogrody […] nasza wola jest ogrodnikiem. – William Szekspir

Niedaleko zajedziemy naszym ziemskim statkiem, jeśli nie uświadomimy sobie, że jesteśmy częścią jednej całości i dzielimy wspólny los. Albo wszyscy, albo nikt. – Buckminster Fuller

Muzyk musi tworzyć muzykę, artysta musi malować, poeta musi pisać, jeśli ma być w zgodzie z samym sobą.- Abraham Maslow

Myślenie to najcięższa praca; być może dlatego tak niewielu się jej podejmuje. – Henry Ford

Umysł sam z siebie dom swój tworzy i z piekła nie bo uczynić może, a z nieba piekło. – John Milton

Nasze wątpliwości są jak zdrajcy. Sprawiają, że tracimy dobro, które częstokroć moglibyśmy zyskać. Dlatego, lękamy się spróbować. – William Szekspir

Wymagam od siebie więcej, niż inni mogliby się nawet spodziewać.

Chemik, który umie wydobyć ze swego serca składniki współodczuwania, szacunek, tęsknoty, cierpliwości, żalu, niespodzianki i przebaczenia oraz potrafi połączyć się w jedność, może stworzyć A tą zwany miłością. – Kahlil Gibran

Wszystko niech się odbywa godnie i w należytym porządku. – (1 Kor 14, 40)

Nic nie jest dobre ani złe, to myśl czyni je takim. – William Szekspir

Nie ma takiego wybiegu, do którego nie uciekłby się człowiek, aby uniknąć ciężkiej pracy myślenia. – Thomas Edison

Każdy systematyczne wysiłek zostaje wielokrotnie nagrodzony. – Jim Rohn

Źródłem każdego działania jest myśl. – Ralph Waldo Emerson

Zdrowie człowieka to fundament, na którym opiera się całe jego szczęście i wszystkie umiejętności. – Benjamin Disraeli

Ludzie nie są leniwi. Mają tylko kiepskie cele, tzn. cele, które nie są dla nich inspiracją. – Anthony Robbins

Jeśli pragniemy porozumienia z innymi, musimy zdawać sobie sprawę, że różnimy się od siebie pod względem sposobu postrzegania świata, i niech ta prawda będzie dla nas wskazówka przy  wszelkich kontaktach z ludźmi. – Anthony Robbins

Wszystko, co poszerza sferę ludzkich możliwości, co pokazuje człowiekowi, że potrafi dokonać tego, co wydawało mu się niemożliwością, jest niezwykle cenne. – Ben Johnson

Życie nie jest statyczne. Jedynymi ludźmi, którzy nie zmieniają swojego myślenia, są nieudacznicy w przytułkach i ci na cmentarzach. – Everett Dirksen

Nic nie ma nade mną mocy poza moimi świadomymi myślami. – Anthony Robbins

Rzeczy się nie zmieniają; my się zmieniamy – Henry David Thoreau

W tym, co osiągamy, zawsze istnieje jeszcze pewien brak, który można uzupełnić. – Lao Tsu

Zaczynaj od początku – rzek z powagą Król – i idź, aż dojdziesz do końca, wtedy się zatrzymaj. – Lewis Carroll, Alicja w krainie czarów

Złe duchy można wypędzić serca uściskiem dłoni lub dotknięciem ust. – Tennessee Williams

Można stać nieruchomo w nurcie strumienia, ale nie w ludzkim świecie. – Przysłowie japońskie

Zwyciężanie zaczyna się od pierwszego kroku.

Jeśli robisz to, co robiłeś zawsze, otrzymasz to, co zawsze otrzymywałeś.

Dobierając właściwą tonację, można wyrazić wszystko. Stosując fałszywą tonację, nie wyrazi się nic. Najbardziej subtelnym sprawą jest dobranie odpowiedniej tonacji. – George Bernard Shaw

Jakie głosisz słowa, takie dźwigasz ich skutki. – przysłowie greckie

Najlepszy żołnierz nie atakuje. Wspaniały wojownik wygrywa, nie stosując przemocy. Największy zdobywca zwycięża bez walki. Najsprawniejszy Manager przewodzi bez nakazywania. To właśnie nazywamy inteligentnym unikaniem agresji. To zwiemy mistrzostwem. – Lao Tsu

Ten, kto jest zbytnio przywiązany do swoich poglądów, znajduje niewielu takich, którzy się z nim zgadzają. – Lao Tsu

Wielkim celem życia nie jest wiedza, lecz działanie. – Thomas Henry Huxley

Małe rzeczy obchodzą małe umysły. – Benjamin Disraeli

Potrafią, gdyż sądzą, że potrafią. – Wergiliusz

Przyjaciel, który cię rozumie – tworzycie. – Romaine Roland

Nie szukaj błędu, szukaj sposobu jego naprawienia. – Henry Ford

Jeśli widzisz coś małego tak, jak ono widzi siebie, i przyjmujesz to, co słabe, bez względu na siłę, jaką w sobie nosi, i korzystasz z tego, co ciemne, dla światła, które daje, wszystko będzie toczyć się pomyślnie. To jest właśnie działanie zgodne z naturą. – Lao Tsu

Jeśli chcesz pozyskać kogoś dla swojej idei, najpierw przekonaj go, że jesteś jego serdecznym przyjacielem. – Abraham Lincoln

Kto dużo wie o innych ludziach, może być człowiekiem uczonym, ale ten, kto rozumie samego siebie, jest bardziej inteligentny. Kto panuje nad innymi, może jest silny, ale ten, kto jest panem samego siebie, jest jeszcze mocniejszy. – Lao Tsu

Rób to, co możesz, tym, co posiadasz, i tam, gdzie jesteś. – Theodore Roosevelt

Spotkanie gotowości z okazji ją daje wynik, który zwiemy szczęśliwym trafem – Anthony Robbins

To umysł czyni człowieka zdrowym lub chorym, szczęśliwym lub nieszczęśliwym, bogatym lub biednym. – Edmund Spenser

Reaguj inteligentnie nawet na na inteligentniejsze traktowanie. – Lao Tsu

Wzywam cię, żebyś uczynił swoje życie dziełem sztuki. Żebyś dołączył do Grona osób, które żyją tym, czego uczą, które swoje słowa wprowadzają w czyn one stanowią wzór doskonałości dla reszty świata. – Anthony Robbins

W życiu mamy dwa cele: chcemy osiągnąć to, czego pragniemy, a później chcemy się tym cieszyć. – Logan Pearsall Smith

Jeśli tylko umiałbyś wystarczająco kochać, byłbyś najsilniejszym człowiekiem na świecie. – Emett Fox

Śmiać się często i szczerze; cieszyć się szacunkiem inteligentnych ludzi i podziwem dzieci; zasługiwać na dobrą ocenę uczciwych krytyków i cierpliwie znosić zdradę fałszywych przyjaciół; doceniać piękno i znajdować w bliźnich to co najbardziej wartościowe; pozostawić po sobie świat nieco lepszym, czy to w postaci zdrowego dziecka, alejki w ogródku, czy uzdrowionego sytuacji społecznej; mieć świadomość, że choćby jedna ludzka istota odetchnęła lżej dzięki temu, iż my istnieliśmy na tym świecie – na tym właśnie polega sukces. – Ralph Waldo Emerson

Sprawdź też: Jak rozwiązywać życiowe problemy? Bądź mądry, że f*ck!