Bob Proctor to postać, która wielu kojarzy się z sukcesem i motywacją. Wiedzę z zakresu rozwoju osobistego zdobywał u Earla Nightingale’a jednego z pionierów w tej dziedzinie. Bob Proctror uważa, że przy właściwym połączeniu wiary, wiedzy i działania wszystko jest możliwe. Jego życiową misją jest pomagać innym i promować idee, że jeśli tylko chcemy i się postaramy naprawdę możemy osiągnąć praktycznie wszystko.

Bob Proctor jak nikt inny potrafi sprowadzić skomplikowane i trudne zagadnienia do prostej, jasnej i zrozumiałej postaci. Zawsze przemawia z pasją i ekscytacją. Wynika to zapewne z tego, że autentycznie wierzy w to co mówi i stara się swoją wiedzę i myśli przekazać innym. Potrafi dostrzegać i wydobywać głębię z zupełnie zwyczajnych zdarzeń. Wie co i jak należy powiedzieć, aby w odbiorcach dokonała się pozytywna zmiana. Sam jest dobrym przykładem prawdziwości i skuteczności swoich rad. Bob Proctor w swojej książce Alfabet Sukcesu opisuje co według niego składa się na sukces. Poznajmy ABC sukcesu, każdy kto chce zamienić swoje marzenia w rzeczywistość powinien je znać.

„Kiedy zaczynasz podążać za swoimi marzeniami, musisz pamiętać, że poruszasz się w kierunku przeciwnym niż ten, do któego przywykłeś”. – Bob Proctor

Jaki jest przepis na sukces? ABC sukcesu – alfabet sukcesu według Boba Proctora

Achievement (Osiągnięcia)

Sukces to konkretne rezultaty. Aby osiągnąć sukces, musisz wziąć odpowiedzialność za swoje wyniki. Przyjąć odpowiedzialność za to, co udaje ci się osiągnąć. Twoje wyniki zależą tylko i wyłącznie od ciebie. Masz możliwość osiągnięcia każdego celu, jaki sobie wyznaczysz.

Action (Działanie)

Działanie wiąże się z ryzykiem i pociąga za sobą koszty. Jednak działanie jest lepsze niż bierność i bezczynność. Sukces wymaga działania.

Ambition (Ambicja)

Wielkie osiągnięcia wymagają wielkiej ambicji. Bądź ambitny i mierz wysoko zostałeś stworzony do osiągania celów.

Attitude (Postawa)

Człowieka, który wykazuje odpowiednią postawę, żadna siła nie zatrzyma na drodze do jego celu. Obraz naszego życia zależy nie tyle od tego, co przyniesie nam życie, ile raczej od tego, jaką postawą będziemy się w tym życiu wykazywać. Nasza reakcja na dane okoliczności kreuje naszą rzeczywistość.

Awareness (Świadomość)

Przewrażliwienie, pochopne formułowanie wniosków i negatywne myślenie to czynniki hamujące nasz sukces. Wystarczy zmienić nastawienie, żeby odmienić swoją przyszłość.

Change (Zmiana)

Jeśli będziesz cały czas postępować tak samo, nie możesz liczyć na to, że coś się w twoim życiu zmieni. Nawet drobna zmiana postępowania często pozwala znacząco poprawić uzyskiwane wyniki.

Choice (Wybór)

Masz wolną wolę i możesz wybierać. Twoje decyzje wpływają na Twoje życie. Wybór należy do ciebie. Tak naprawdę niczego nie „musisz” robić. Wszystko, co robisz, robisz dlatego, że taką podjąłeś decyzję.

Communication (Komunikacja)

Dobre umiejętności komunikacyjne to jedna z najważniejszych grup umiejętności, które każdy z nas powinien rozwijać i doskonalić. Umiejętność porozumiewania się z innymi jest potrzebna zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Każdy z nas ma też intuicję, którą może doskonalić. Skuteczna komunikacja i intuicja, pozwala trafnie odczytywać nastroje, myśli, odczucia i wrażenia innych ludzi.

Compensation (Wynagrodzenie)

Za pracę otrzymujemy wynagrodzenie. To jaką wartość dostarczmy wpływa na wysokość zarobków, jaki możemy uzyskać. Spróbuj się trochę bardziej się postarać, zamiast robić tylko minimum i unikać pracy. Będziesz bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak znaczące przynosi to korzyści.

Confidence (Pewność siebie)

Pewność siebie to coś, bez czego trudno będzie osiągnąć w życiu sukces i spełnienie. Siły, odwagi i pewności siebie nabiera się wraz z każdym doświadczeniem. Gdy mierzymy się z naszymi obawami i ze strachem, poszerzamy strefę komfortu, wzmacniamy naszą pewność siebie.

Courage (Odwaga)

Bezczynność rodzi zwątpienie i strach. Działanie stanowi źródło pewności siebie i odwagi. Nie poprzestawaj na oczekiwaniu, że coś się wydarzy. Bez odwagi nigdy niczego nie osiągniesz.

Creativity (Kreatywność)

Jaki jest warunek konieczny kreatywności? Brak lęku przed porażką. Jeśli ktoś podąża za „tłumem”, to nigdy nie zajdzie dalej niż wszyscy pozostali. Jeśli zaś ktoś wybiera ścieżkę kreatywną, to ma szansę dotrzeć w miejsce, do którego nikt wcześniej nie dotarł.

Decision (Decyzja)

Historie ludzi sukcesu pokazuję, że szybko podejmowali decyzje, a jeśli potem je w jakikolwiek sposób zmieniali, to robili to bardzo powoli. Twój indywidualny potencjał realizuje się poprzez decyzje, które podejmujesz.

Direction (Kierunek)

Ludzie sukcesu wytyczają sobie konkretny kierunek. Mają cel i wytrwałość w dążeniu do niego. Wiedzą, dokąd zmierzają i mają przekonanie, że uda im się tam dotrzeć. Dąż do celu konsekwentnie i wytrwale, a przekonasz się, że większość celów można z powodzeniem osiągnąć.

Dreams (Marzenia)

Aby osiągnąć wielkie rzeczy, trzeba nie tylko działać, ale również marzyć. Człowiek dąży do celu wytrwale pomimo trudów, ponieważ ma w głowie marzenie, które chce spełnić. Wyobrażenie o tym, jak to będzie wspaniale, gdy już osiągnie swój upragniony cel.

Effectiveness (Efektywność)

W życiu wcale nie trzeba ciężko pracować, trzeba tylko pracować efektywnie. Musisz nauczyć się pracować tak, żeby twój wysiłek przekładał się na konkretne rezultaty. To ludzie skuteczni i efektywni odnoszą największe sukcesy.

Effort (Wysiłek)

Wielkie dokonania rodzą się zwykle z wielkiego poświęcenia, trudu i wysiłku. Osiągniesz sukcesy jeśli tylko jesteś gotów zapłacić za niego odpowiednią cenę.

Entrepreneurialism (Przedsiębiorczość)

Ludzie sukcesu są przedsiębiorczy. Przedsiębiorczość polega na rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb. Wielu ludzi sukcesu to właściciele własnych firm i biznesów. Postanowili wziąć sprawy we własne ręce i pracować dla siebie. Przedsiębiorczość wymaga odwagi, ambicji i chęci służenia innym.

Excellence (Doskonałość)

Dążenie do najlepszych rezultatów i ciągłe doskonalenie to droga do sukcesu. Warto myśleć o doskonałości i stale do niej dążyć, nawet pomimo świadomości, że nigdy nie uda nam się jej osiągnąć.

Experience (Doświadczenie)

Ludzie sukcesu starają się przy każdej możliwej okazji poszerzać swoje horyzonty. Każde nowe doświadczenie jest okazją do rozwoju i nauki. Dzięki doświadczeniom zyskujemy większą świadomość otaczającej nas rzeczywistości.

Faith And Belief (Wiara i przekonania)

Wiara to wiedza płynąca z serca, która nie potrzebuje żadnych dowodów. Człowiek jest tym, w co wierzy. Jeśli nie odpowiada ci kierunek, w jakim zmierza twoje życie, zastanów się nad swoimi przekonaniami. Jeżeli źle o sobie myślisz, to kolejne wydarzenia będą cię tylko utwierdzać w tych negatywnych przekonaniach. Natomiast gdy myślisz o sobie jako o pozytywnym, silnym człowieku, twoje dokonania będą cię w tym przeświadczeniu utwierdzać.

Fear (Strach)

Bariera strachu wyrasta przed nami za każdym razem, gdy próbujemy wprowadzić w naszym życiu jakieś istotne zmiany. Gdy próbujemy poszerzyć naszą strefę komfortu. Niech cię nie powstrzymuje obawa przed niepowodzeniem. Jeśli przezwyciężysz swój strach możesz wiele osiągnąć.

Focus (Koncentracja)

Skoncentruj się w pełni na tym, czym się akurat zajmujesz. Koncentracja to bardzo cenna umiejętność. Jeśli opanujesz umiejętność koncentrowania uwagi na jednej rzeczy, będziesz się potrafił skupić również na każdej innej.

Freedom (Wolność)

Kim jest człowiek, któremu brak wolności? To każdy, kto się czuje w jakiś sposób zniewolony.  Kto czuje się więźniem swoich okoliczności. To osoba której wydaje się, że jest w życiu skazana na porażkę, biedę i chorobę .Kto trwa w przekonaniu, że nie ma szans na dobre i spełnione życie. Możesz być wolny. Masz w sobie dość siły, aby się wyzwolić. Kluczem do szczęścia jest wolność. Kluczem do wolności jest odwaga.

Goals (Cele)

Wyznaczanie i osiąganie celów to istota naszego życia. Pozwoli ci to stać się lepszym człowiekiem. To ważne, aby stale się rozwijać. Ludzie, którzy wyznaczają sobie cele, odnoszą sukcesy z bardzo prostego powodu – ponieważ wiedzą, dokąd zmierzają.

Gratitude (Wdzięczność)

Ciesz się każdym dniem! Bądź wdzięczny za to co już jest dobrego w Twoim życiu. Skup się i czerp radość z różnych wspaniałych drobiazgów, które składają się na chwilę obecną.

Growth (Rozwój)

Życie to rozwój. Przestać się rozwijać w praktyce oznacza przestać żyć. Powinieneś przez cały czas podążać naprzód. Cały czas coś robić, szukać nowych i lepszych sposobów na rozwój i poprawę obecnej pozycji.

Habit (Nawyk)

Jesteśmy tym co w swoim życiu powtarzamy. Możemy mieć dobre lub złe nawyki. Złe nawyki powinniśmy zastępować dobrymi. Istotne jest również to aby nie popadać w monotonię i rutynę. Aby wzbogacić swoje życie każde ze swoich zadań, choćby nawet najbardziej prozaiczne, postaraj się wykonać w sposób zupełnie niebanalny. Wielkość może w życiu osiągnąć każdy. Jednym ze sposobów jak to zrobić to każdego dnia wykonywać różne drobne zadania w rewelacyjny sposób.

Happiness (Szczęście)

Trzeba patrzeć na życie i na siebie w szerszym kontekście. Niech ci nigdy nie zabraknie radości życia i pasji. Szczęście jest w każdym z nas, to kwestia wyboru.

Ideas (Idee)

Wizja to sztuka dostrzegania tego, co pozostaje niewidoczne dla innych. Jeśli wytężymy umysł możemy wygenerować wiele pozytywnych pomysłów. Warto je zapisać, a wiele z nich wdrożonych w życie może przynieść korzyści i sukces.

Imagination (Wyobraźnia)

Wyobraźnia to jedna z najbardziej niesamowitych właściwości ludzkiego umysłu. Nie ma powodu, dla którego miałbyś nie mieć tego, czego pragniesz. Wystarczy, że zdołasz zobaczyć oczami wyobraźni, że to masz, a później przystąpisz do działania, aby to uzyskać.

Individualism (Indywidualizm)

Wielu ludzi stara się za wszelką cenę dopasowywać do cudzych ideałów lub spełniać oczekiwania innych ludzi. Potrzeba odwagi, żeby działać samodzielnie i dążyć do osiągania własnych celów bez względu na to, co akurat robią wszyscy wokół. Nie możesz liczyć na to, że ktoś cię nagrodzi za konformizm i podążanie ślepo za większością.

Innovation (Innowacyjność)

Myśl inaczej! Innowacyjność to czynnik sukcesu. Stań po stronie postępu i rozwoju, wykorzystuj swoje talenty w pełniejszym zakresie. Korzystaj z „niezdrowego” rozsądku. Ludzie innowacyjni zmieniają świat.

The Law Of Attraction (Prawo przyciągania)

Człowiek ma moc, aby nadawać swoim myślom fizyczny kształt. Możesz decydować o tym, co będziesz do siebie przyciągać w swoim życiu. Powinieneś zatem podjąć świadomą decyzję, że będą to różne pozytywne przedmioty twoich pragnień. To na czym się skupiasz to przyciągasz do swojego życia.

Leadership (Przywództwo)

Nie zostaje się przywódcą w wyniku objęcia kierowniczego stanowiska. Przywództwo to bowiem coś więcej. Bycie liderem wymaga posiadania umiejętności przewodzenia innym. Lider to ktoś, kto wie dokąd zmierza i potrafi nakłonić innych, by podążali za nim.

Management (Zarządzanie)

Większość z nas ma dwa oblicza. Jedno, które znają ludzie wokół nas oraz drugie nasze prawdziwe „ja”, które często ukrawamy przed innymi. Najlepiej by było, aby wraz z osiągnięciem dojrzałości i życiowego spełnienia ta dychotomia po prostu zanikała – aby oba te oblicza naszej tożsamości zespoliły się. Wtedy w życiu wewnętrznym i zewnętrznym występowalibyśmy jako ta sama osoba. Skuteczny menedżer potrafi tak kierować, aby te dwa oblicza ostatecznie połączyć w jeden produktywny byt.

Mentors (Mentorzy)

Miej pozytywne wzorce i mentorów. Ludzie sukcesu uczą się od innych. Czerpią z wiedzy i doświadczenia tych, którzy swoją postawą, działaniem i swoim życiem udowodnili, że naprawdę wiedzą, o czym mówią i znają się na rzeczy. Korzystając z mądrości tych, którzy osiągnęli już to co sam chcesz osiągnąć, możesz przyspieszyć swój własny sukces.

Mind (Umysł)

Umysł ludzki ma niezrównaną siłę o charakterze twórczym. Mózgu używamy do myślenia, do tworzenia pomysłów i rozwiązywania problemów. Za jego pomocą można dosłownie przeobrazić własne życie.

Money (Pieniądze)

Pieniądze są lepsze niż bieda. Nie ma nic złego w budowaniu bogactwa. Pamiętaj, że pieniądze mogą ci zapewnić w życiu zdecydowanie większy komfort. Jak mówi Bob Proctor: „Zawsze powinieneś kochać ludzi i używać pieniędzy — nigdy odwrotnie!”

Motivation (Motywacja)

Nie powinniśmy spoczywać na laurach, trzeba rozbudzić w sobie wewnętrzną motywację do działania i osiągania więcej. Nie ustawaj w wysiłkach. Sukcesy napędzają naszą motywację. Zachęcają nas do jeszcze większego wysiłku i do rozwoju osobistego.

Obstacles (Trudności)

Każdy z nas napotyka w życiu przeszkody. Sztuka odnoszenia życiowych sukcesów polega na tym, aby przezwyciężać te przeszkody, w miarę jak się pojawiają.

Opportunity (Szanse)

Ludziom sukcesu różne rzeczy się „udają”, ponieważ oni nie godzą się na to, aby okoliczności ich powstrzymywały. Masz w życiu całą masę różnych okazji, z których skorzysta ktoś inny, jeśli ty tego nie zrobisz. Jeśli okazja nie chce sama do ciebie przyjść – stwórz ją.

Paradigms (Paradygmaty)

Paradygmat jest jak program komputerowy działający w twoim mózgu. Jeśli któreś z Twoich obecnych paradygmatów Cię ograniczają, zastęp je takimi, które dadzą Ci swobodę. Zmiana tego co myślisz i Twoich paradygmatów, może radykalnie zmienić Twoje życie. Pozbądź się swoich paradygmatów – starych nawyków. Musisz zdawać sobie sprawę z tego, że Twoje prawdziwe „ja” nie zna ograniczeń i możesz mieć lub robić to, co chcesz. Możesz stać się kim chcesz.

Persistence (Wytrwałość)

Jak powiedział Napoleon Hill: „wytrwałość jest dla charakteru człowieka tym, czym węgiel dla stali”. Niepoddawanie się przeciwnościom i wytrwałość stanowi ważny składnik sukcesu. O czym marzysz w swoim życiu? Zrealizuj to marzenie! Zacznij już teraz i nie ustawaj w wysiłkach. Bądź wytrwały.

Personal Power (Osobista moc)

To, co zwykliśmy nazywać życiem, to tak naprawdę niewidoczna siła tkwiąca w każdym z nas. Poziom twojej energii życiowej zależy od twoich przekonań, twojego nastawienia i twoich oczekiwań. Przeznaczenie to kwestia wyboru, a nie przypadku. To nie jest coś, na co się czeka. To coś, co się osiąga.

Perspective (Pespektywa)

Jeśli czujesz się spięty, a rzeczywistość cię przytłacza, to prawdopodobnie patrzysz na świat z niewłaściwej perspektywy. Gdybyśmy tylko potrafili się odprężyć, wznieść ponad nasze problemy i spojrzeć na nie bardziej obiektywnie moglibyśmy zobaczyć życie z zupełnie innej perspektywy. Zawsze można spojrzeć na codzienne troski w innych sposób, z nowej perspektywy.

Positive Thinking (Pozytywne myślenie)

Zamiast koncertować się na czarnych scenariuszach, lepiej myśleć pozytywnie. Jeśli coś się może udać, to się na pewno uda. Cokolwiek się wydarzy, postaraj się dostrzec w tym coś pozytywnego. Pamiętaj, że wszystko ma dobre i złe strony. Myśl pozytywnie.

Potential (Potencjał)

Człowiek nawet nie zbliża się do granic swoich możliwości. Ma różnego rodzaju kompetencje, ale zazwyczaj ich nie wykorzystuje. Zrób wszystko, aby w pełni wykorzystać własne możliwości. Dysponujesz niemal nieograniczonym potencjałem, który tylko czeka na zagospodarowanie.

Preparation (Przygotowania)

Sukces wymaga przygotowania. Jakości nigdy nie osiąga się przez przypadek. Jakość to zawsze efekt przemyślanego wysiłku. Przyjrzyj się uważnie swojej branży i zastanów się, co się w niej może zmienić w przyszłości. Bądź gotowy na zmiany i doskonal swoje kompetencje. Szczęście sprzyja przygotowanym.

Problem Solving (Rozwiązywanie problemów)

Ludzie sukcesu to osoby, które potrafią znajdować rozwiązania dla różnych problemów. Problemów nie da się rozwiązać poprzez myślenie w ten sam sposób, który doprowadził do ich powstania. Cały czas stajemy przed szansami, które często maskują się jako problemy. Jeśli znajdziemy rozwiązania, sukces nas znajdzie.

Professionalism (Profesjonalizm)

Czy jesteś profesjonalistą w tym co robisz? Obserwowanie profesjonalistów przy pracy to czysta przyjemność. Profesjonaliści bez względu na okoliczności zawsze dają z siebie wszystko. Profesjonaliści rywalizują przede wszystkim sami ze sobą. Chcą każdego dnia pracować lepiej niż poprzedniego.

Progress (Postęp)

Niezadowolenie to podstawowa przesłanka postępu. Niezadowolenie sprawiło, że Edison wymyślił żarówkę, a Ford zaczął produkować samochody. Warto mądrze kwestionować „statu quo” i szukać lepszych rozwiązań.

Public Speaking (Przemawianie publiczne)

Umiejętność przemawiania i występowania publicznie jest bardzo cenna. Prezentacja jest sztuką nie wystarczą wiedza i kompetencje, aby porwać słuchaczy i skutecznie przekonać ich do swoich idei. Jeśli mówisz do swojej publiki i zostałeś zrozumiany, to znaczy, że dobrze mówiłeś. Twoje wystąpienia publiczne powinny zapadać słuchaczom w pamięć.

Relationships (Relacje)

Silne i wartościowe relacje są niezbędne dla sukcesu. Więcej można w życiu zyskać, gdy się coś od siebie daje, niż gdy się bierze. W życiu można codziennie dawać innym coś od siebie – i uzyskiwać w ten sposób bardzo znaczącą korzyść. To pozwala budować relacje. Pamiętaj też o uśmiechu, który jest uniwersalnym językiem życzliwości.

Risk (Ryzyko)

Zwycięstwo zwykle przypada w udziale tym, którzy decydują się zaryzykować. Człowiek albo robi krok w kierunku rozwoju, albo cofa się w stronę bezpieczeństwa. Bez ryzyka nie ma nagrody. Zacznij podejmować ryzyko. Pamiętaj, że jeśli będziesz zawsze wybierał opcję bezpieczną, to potem możesz tego żałować.

Sales (Sprzedaż)

Każdy w życiu coś sprzedaje. Sprzedaż to ta dziedzina, w której ludzie zarabiają najmniej i najwięcej. Wszystko zależy od tego jak dobrym sprzedawcą jesteś. Aby jednak móc się cieszyć licznymi korzyściami płynącymi z wykonywania zawodu sprzedawcy, trzeba spełnić jeden warunek – trzeba sprzedawać skutecznie.

Self-Image (Wyobrażenie o sobie)

Jeśli chcesz odnieść sukces, prowadzenie pozytywnego dialogu wewnętrznego może cię przybliżyć do tego celu. Ludzie sukcesu na ogół myślą o sobie dobrze i mają korzystne wyobrażenia na swój własny temat. Pozytywny dialog wewnętrzny stanowi punkt wyjścia do podejmowania działań, dzięki którym ludzie sukcesu osiągają oczekiwane rezultaty.

Self-Knowledge (Wiedza o sobie)

Człowiek czasem powinien spędzić trochę czasu w samotności – oderwać się od wszystkiego, co rozprasza jego uwagę. Poświęcić chwilę na refleksję nad samym sobą. Znajdź w kalendarzu trochę czasu na spotkania z samym sobą.

Study (Nauka)

Inwestycja w wiedzę przynosi zawsze największe korzyści. Aby dostać to, czego chcesz, musisz się dowiedzieć, jak to zdobyć. A żeby się dowiedzieć, musisz pogłębiać swoją wiedzę. Edukacja nie kończy się gdy kończymy szkołę, powinniśmy uczyć się i rozwijać przez całe życie.

Success (Sukces)

Każdy z nas ma w głowie pewne wyobrażenie na temat sukcesu, ale tylko nielicznym udaje się ten obraz w pełni zmaterializować. Koncertuj się na powodzeniu i sukcesie. Zachowuj się tak, jak gdyby porażka w ogóle nie wchodziła w rachubę. Postaraj się nie używać słowa „porażka”. Przecież następnego dnia zawsze możesz wstać i spróbować znowu. Nie ma takiego problemu, którego nie byłbyś w stanie rozwiązać z wykorzystaniem swojej wewnętrznej siły.

Thinking (Myślenie)

Myślenie to coś, czego się trzeba nauczyć. Przy odrobinie wysiłku zapewne zdołasz dołączyć do grupy osób, która faktycznie myśli. To w tej grupie znajdują się ludzie sukcesu – ci, którym udaje się w życiu coś osiągnąć. Życie zawsze stanowi odzwierciedlenie naszych dominujących myśli.

Time (Czas)

Każdy z nas ma każdego dnia tyle samo czasu do wykorzystania. Jak wykorzystujesz swój czas? Czas to bezcenny zasób, którego nie można odzyskać. Wszyscy mamy ten czas do wykorzystania. Tylko od ciebie zależy, co z nim zrobisz.

Vision (Wizja)

Wizja to obraz, który powstaje w naszej wyobraźni. Człowiek bez wizji lepszego życia sam siebie automatycznie skazuje na życie bez nadziei. Skupienie całej uwagi na bieżącym stanie rzeczy nie pozwoli nam osiągnąć nic nowego. Stwórz w głowie obraz lepszej rzeczywistości.

Winning (Zwycięstwo)

Sukces można odnieść na wiele różnych sposobów. Wystarczy, że się zastanowisz, a na pewno coś wymyślisz. Zawsze da się znaleźć sposób na sukces. Możesz przez cały czas stopniowo piąć się w górę i przybliżać do swojego celu i zwycięstwa. Zwycięzca nigdy nie przestaje się starać.

Work (Praca)

Praca to nie kara. To nagroda, atut i przyjemność. Czy praca to dla ciebie coś ważnego i wartościowego? Czy potrafisz czerpać z niej przyjemność? Ludzie, którzy znajdują spełnienie w życiu z reguły są tymi, który wykonują pracę którą uważają za ważną i wartościową. Czerpią z niej prawdziwą przyjemność.

Worry (Troski)

Umysł ogarnięty troskami po prostu nie jest zdolny do produktywnego działania. Martwimy się często na zapas. Nasze troski z reguły dotyczą zdarzeń, które nigdy nie wystąpią. Nie martw się! Bądź szczęśliwy!

Uwagi końcowe

„W każdym aspekcie Twojego życia możesz zrobić miejsce na to, co nowe i lepsze”.

Oto poznałeś to co według Boba Proctora składa się na alfabet sukcesu. Aby dowiedzieć się więcej o każdym tych zagadnień, które tworzą ABC sukcesu sięgnij koniecznie po książkę Alfabet sukcesu. Dostępna jest po polsku w tłumaczeniu Magdy Witkowskiej. Powstała na podstawie audycji radiowych, które Bob Proctor prowadził przez wiele lat. To co znajdziesz w tej książę z pewnością Ci się spodoba i może pozytywnie wpłynąć na jakość Twojego życia.