Jakie są sekrety przywództwa? Jak są cechy wielkich przywódców? Co wyróżnia najlepszych liderów? Napoleon Hill jeden z najsłynniejszych autorów amerykańskich, prekursor literatury osobistego sukcesu wskazuje na 11 kluczowych czynników, które są szczególnie ważne, aby być wielkim przywódcą. Jeśli przewodzisz ludźmi albo nasz ambicje, aby być liderem, powinieneś je znać, aby zwiększyć swoje szanse na sukces w roli przywódcy.

„Człowiek osiąga taką wielkość, jaką wyznacza mu skala jego myślenia”. – Napoleon Hill

Oto 11 czynników przywództwa według Napoleona Hilla:

Każda osoba, która chce być wielki przywódcą i liderem powinna w osobie rozwijać określone umiejętności, cechy i postawy, które sprawią, że ludzie będą za nią podążać. Oto najważniejsze z nich:

#1 Niezachwiana odwaga

Wielkich przywódców cechuje niezachwiana odwaga. Opiera się na wiedzy o sobie samym i znajomości fachu, który się wykonuje. Żadna osoba nie chce podlegać przywódcy, któremu brak znajomości samego siebie i wiedzy zawodowej. Żaden inteligentny podwładny nie pozostanie dłużej pod władzą takiego przywódcy.

#2 Samokontrola

Przywódca, który nie jest wstanie kontrolować samego siebie, nie będzie umiał kontrolować innych. Samokontrola stanowi dobry przykład dla osób podlegających przywódcy, najinteligentniejsi z nich będą z nim w tym zakresie współzawodniczyć.

#3 Ugruntowane poczucie sprawiedliwości

Bez poczucia sprawiedliwości i lojalności żaden przywódca nie może naprawdę przewodzić i zaskarbić sobie szacunku osób, którym przewodzi.

#4 Stałość decyzji

Przywódca niekonsekwentny i zmienny w swych decyzjach ujawnia, że nie jest pewny siebie i nie może skutecznie kierować innymi.
Aby lepiej podejmować decyzje sprawdź: Jak szybciej podejmować mądrzejsze decyzje?

#5 Umiejętność tworzenia konkretnych planów działania

Dobry przywódca musi umieć planować prace i wykonywać swoje plany. Lider, który działa na ślepo, bez posługiwania się praktycznymi, konkretnymi planami, przypomina statek bez steru. Prędzej czy później statek ten osiądzie na mieliźnie.

“Świat rozdaje wspaniałe nagrody; pieniądze i sławę, za jedną rzecz, jaką jest Inicjatywa, czyli robienie tego, co trzeba nie czekając na stosowne polecenia”. – Napoleon Hill

#6 Zwyczaj wnoszenia wkładu pracy większego od wynagrodzenia

Jednym z ciężarów ponoszonych przez przywódcę jest konieczność żądania od samego siebie wkładu pracy większego od wkładu pracy wykonawców. Wielcy przywódcy określają dla siebie wysokie standardy i dają często z siebie więcej niż się od nich oczekuje i za co ich się wynagradza.

#7 Urok osobisty

Żaden człowiek niedbały, nieuważny i niechlujny nie nadaje się na przywódcę. Przywództwo wymaga szacunku. Ludzie nie będą z reguły szanowali przywódcy, którego osobowość nie charakteryzuje się wszystkimi zaletami osobistymi rozwiniętymi w wysokim stopniu.

#8 Zdolność rozumienia innych i życzliwość

Dobry przywódca musi umieć nawiązać kontakt i zbudować dobre relacje z ludźmi którym przewodzi. Co więcej, musi okazywać zrozumienie dla ich problemów i służyć wsparcie. Życzliwość i szacunek do innych to cechy wielkich przywódców.

#9 Mistrzostwo w szczegółach

Dobry przywódca musi być dobrym przywódcą w każdym calu. Wielcy przywódcy dbają o każdy szczegół i staraj się, aby wszystko było “dopięte na ostatni guzik”.

#10 Współpraca

Dobry przywódca musi rozumieć i stosować zasadę skutecznej współpracy i umieć wdrożyć do niej osoby mu podległe. Powinien budować poczucie pracy zespołowej i wspólnego celu. Przywództwo wymaga siły, a siła wymaga współpracy.

#11 Gotowość do ponoszenia pełnej odpowiedzialności

Dobry przywódca musi być gotów na ponoszenie pełnej odpowiedzialności za błędy i niedoróbki w pracy osób, którym przewodzi. Jeśli zechce się od tej odpowiedzialności uchylić, nie pozostanie przywódcą na długo. Jeśli któryś z podwładnych popełni błąd i wykaże się niekompetencją, dobry przywódca musi uznać, że to on poniósł porażkę. Wielki lider bierze na siebie odpowiedzialność nie tylko za swoje działania, ale również działania osób, którym przewodzi.

“Wielkie osiągnięcie jest zwykle rezultatem wielkiego poświęcenia i nigdy nie jest rezultatem egoizmu”. – Napoleon Hill

Oto 11 czynników wielkiego przywództwa według Napoleona Hilla. Lider, który uczyni z nich podstawę swego przywództwa, otwiera przed sobą rozległe możliwości przewodzenia w każdej dziedzinie życia.

Przywództwo to wypracowywanie wizji przyszłości, wyznaczanie i nadawanie kierunku działań.  To także motywowanie i inspirowanie, wyzwalanie pozytywnej energii w ludziach. Przywódca za którym nie podążają ludzie nie jest przywódcą.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej nie tylko na temat przywództwa, ale przede wszystkim co robić, aby osiągnąć życiowy sukces sięgnij po klasyczną i bestselerową książkę Napoleona Hilla Myśl i bogać się jest ona pełna cennych i inspirujących wskazówek, które zastosowane w praktyce mogą przynieść wiele korzyści.

Sprawdź też: Ekstremalne przywództwo – 12 zasad przywództwa od US Navy SEALs oraz 10 oznak skutecznego lidera, czyli co wyróżnia wielkich przywódców

A według Ciebie czym powinien cechować się dobry lider? Napisz w komentarzu.