autorka: Agnieszka Mazur

Aktualnie w europejskich organizacjach pracować może razem do 5 różnych pokoleń (Raport News Point – wykres 1). Pokoleń, które wzrastały z różnych czasach ekonomicznych, pop-kulturowych i technologicznych.

Jakie są zatem potrzeby pokoleniowe, wartości. Jak zbudować dobre relacje, by skutecznie pracować RAZEM? Przecież organizacje to przede wszystkim ludzie. Dlatego tak ważna jest lupa pokoleniowa, żeby poznać siebie nawzajem i osiągnąć sukces w pracy i w życiu. Od czego powinniśmy zacząć?

Z jakiego pokolenia pochodzisz i w jakiej sytuacji gospodarczej dojrzewałeś (tabela 1) ma ogromy wpływ na Twoje wartości jako człowieka. Te kontrasty widoczne są przede wszystkim w obszarze takich wartości, jak: rodzina, praca, stosunek do autorytetów, podejście do zmian, poziom zaangażowania, lojalność́ wobec pracodawcy czy współpracowników (tabela 2). Ważne jest zatem, żeby organizacje były świadome tych różnic. Ważne też jest, aby nie patrzyły w kierunku podkreślania różnic, ale łączenia pokoleń, nauki od siebie nawzajem i wzajemnego uzupełniania. Czy to, że dzieli nas czas w jakim dorastaliśmy i sytuacja ekonomiczna musi być punktem sporu? Czy nie warto by było nauczyć nas akceptacji różności, podejścia do siebie z troską, po to, żeby osiągnąć więcej?

Na jakie punkty organizacje powinny zwrócić uwagę zatrudniając pełny przekrój pokoleniowy:

#01 ORGANIZACJA

Z punktu widzenia organizacji, po raz pierwszy, w tej samej firmie, pod tym samym dachem 5 pokoleń pracuje razem. Pokolenia te przynoszą różne systemy wartości, cele, wrażliwość. Ich zderzenie jest potencjalną przeszkodą dla wydajności i skuteczność firmy. Zderzenie może być problemem, ale również też wielką zaletą. Kiedy znajdziemy cel ideologicznie wspólny dla różnych pokoleń będziemy czerpać korzyści z ich współpracy. Będziemy łączyć nie dzielić.

#02 KOMUNIKACJA

To jest jeden z najtrudniejszych tematów w różnicach pokoleniowych, komunikacja międzypokoleniowa jest trudna też ze względu na wybierane medium komunikacji. Nauczmy więc nasze pokolenia komunikować się FUKO: fakty, uczucia, konsekwencje, oczekiwania, akceptujmy również różnice przekazu. W ten sposób zdecydowanie poprawimy umiejętność komunikacji w zespole.

#03 INNOWACJA

To, co jest punktem tabu dla jednego pokolenia, często staje się podstawą dla innego. Nowe spojrzenie na temat jednego pokolenia podkreśla nieoczekiwane możliwości. Innowacja oznacza także możliwość widzenia świata przez różne oczy, także innego pokolenia. Zarządzając międzypokoleniowym zespołem mamy możliwość stworzenia niezwykłych innowacji – wystarczy to umiejętnie wykorzystać!

Wierzymy, że możemy się wiele od siebie wiele nauczyć i być może wprowadzać innowacje lub zmieniać to, co już nie działa. Wystarczy tylko, że nauczymy się wykorzystywać mentalnie i innowacyjnie ukryty potencjał każdego pokolenia.

Istniejące różnice między pokoleniami powinny być zrozumiane i wykorzystane (we wszystkich obszarach), jeżeli chcemy, aby ta współpraca stała się szansą bazując na transferze wiedzy, lepszym określeniu zadań i ról, rozwojem świadomego przywództwa

Jako liderzy organizacji powinniśmy nauczyć pokolenia słuchać, żeby słyszeć; patrzeć, żeby widzieć i mówić, żeby łączyć – a nie dzielić. Bo przecież różnorodność otwiera możliwości, możliwości tworzą plany i strategie, a strategie dają wynik i SUKCES! Bądźmy otwarci na różnorodność i różnice pokoleniowe a będziemy mogli sięgnąć po więcej.

Tabela 1

PokolenieTypData urodzeniaSytuacja gospodarcza
Pokolenie Ciche
The SIlent generation
Artyści (adaptujący się)1925–1942kryzys, II wojna światowa,
tzw. budowniczowie współczesnej Europy,
Baby BoomerProrocy (idealiści)1943–1960tzw. pokolenie wyżu demograficznego i gospodarczego boomu,
Pokolenie XKoczownik (reaktywni)1961–1981dorastający w okresie kryzysu gospodarczego lat 70,
MilennialsiBohater (Społecznik)1982–2004wychowani w erze globalizacji i powszechnego dostępu do Internetu.
Pokolenie ZArtyści (Adaptujący się )Od 2005kryzys, finansowa recesja, zmiany klimatu, terroryzm.
pokolenie „connected”, czyli podłączony do sieci

Źródło: en.wikipedia.org/wiki/Strauss–Howe_generational_theory

Wykres 1

Pokolenia

Źródło: Newspoint.pl – dane GUS

Tabela 2

Charakterystyka w pracyBaby BoomersPokolenie XMilenialsi
Praca jest …ekscytującą przygodątrudnym wyzwaniem, umowąpotrzebna do spełnienia własnych celów
Styl liderazgodny, kolegialnyoparty na kompetencjach, wyzwania, pyta: dlaczegoczłowiek sukcesu, kreatywne myślenie, współpraca
Komunikacjaosobiściebezpośrednio, od razuemail, poczta głosowa
Balans życie/pracabrak balansubalans: potrzebuję pracy do życiabalans: jest 17sta, mam teraz kolejną sprawę do załatwienia
Autorytetyzmienia lub kwestionuje lideraIgnoruje liderówliderzy muszą go respektować

Agnieszka Mazur

Autorka: Agnieszka Mazur doświadczenie biznesowe zdobyła kierując międzynarodowymi działami jakości, badań i rozwoju oraz ustalając strategię w firmie produkcyjnej z branży FMCG. Jest autorką kilku aplikacji patentowych. Doskonale sprawdzała się jako manager, mentor i lider dużych zespołów i projektów biznesowych. Zarządzając projektami, bądź zespołami zawsze wprowadzała innowacyjne sposoby szkolenia, organizacji i zarządzania. Jest również moderatorką Design Thinking i Scrum Master Agile oraz uczestniczką programu Leaders are Trainers. Agnieszka jest częścią grupy trenerów Mental Minds – Międzypokoleniowy trening mentalny. www.agnieszkamazur.eu