Przywództwo jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na  sukces lub porażkę firmy i biznesu. Zdolność wykazania inicjatywy, wystąpienia naprzód, poprowadzenia organizacji i innych ludzi do sukcesu na konkurencyjnym rynku jest niezwykle cenna. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie jedynym pewnikiem jest zmiana niezbędne jest dobre przywództwo. Potrzeba liderów, który wyjdą z szeregu i przejmą kontrolę nad sytuacją. Będą wstanie pociągnąć za sobą ludzi, rozwiązywać konkretne problemy, osiągnąć cele i dostarczać wartość. Brian Tracy, znany na całym świecie ekspert od rozwoju osobistego, mówca motywacyjny, trener, konsultant i przedsiębiorca, w swojej książce „Jak przewodzą najlepsi liderzy?” wskazuje na siedem kluczowych obowiązków przywódcy w każdej organizacji. Zdolności i umiejętności jakie osoba, aspirująca do miana lidera wykazuje w każdym z tych obszarów ma wpływ sukces samego przywódcy jak też organizacji czy zespołu, któremu przewodzi. Mają one decydujące znaczenie dla powodzenia na dowolnym stanowisku przywódczym. Przyjrzyjmy się po kolei każdemu z nich.

„O dobrym przywódcy powiedzą: Sami to zrobiliśmy”. Lao – Tse

Jak przewodzą najlepsi liderzy? 7 kluczowych obowiązków lidera

#01 Wyznaczenie i osiąganie celów biznesowych

Głównym powodem dlaczego firmy i przedsiębiorstwa, szczególnie te nastawiane na przynoszenie zysku ponoszą porażkę jest niezdolność do osiągania celów. Zwłaszcza dotyczy to celów związanych ze sprzedażą, rentownością i rozwojem, za których osiągnięcie odpowiada przywódca. Dobry przywódca umie wyznaczać i osiągać cele. Cele te mogą być związane z produktami, usługami, kadrą,  produktywnością, zarządzaniem finansami, rentownością, promocją marki itp. W założeniu cele te powinny wpisywać się w realizację strategii przedsiębiorstwa i generować wartość dla organizacji. Lider musi zdecydować dokąd należy zmierzać, zaplanować i zapewnić wykonanie zadań, które tam doprowadzą.

#02 Wprowadzanie innowacji

Firmy istnieją dzięki swoim klientom. Jeśli klienci nie będą widzieli wartości w produktach czy usługach danej firmy nie będą z nich korzystać. Przedsiębiorstwa są w stanie pozyskiwać i utrzymywać klientów, dzięki innowacjom oraz doskonaleniu swoich produktów, usług i procesów. Bez rozwoju i doskonalenia szybko wypadną z rynkowej gry. Rolą dobrego przywódcy jest poszukiwanie usprawnień, innowacji i ciągłe doskonalenie. Lider powinien śledzić nowe trendy na rynku, dostrzegać szanse i identyfikować zagrożenia. Być wstanie przekładać innowacyjne pomysły na konkretne działania biznesowe. Dobry lider wie, że nigdy nie jest na tyle dobrze, że nie mogłoby być lepiej.

#03 Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Skuteczny przywódca powinien umieć rozwiązywać problemy i podejmować trafne decyzje. Na drodze do sukcesu będą pojawiać się róże przeszkody, trudności i przeciwności, dobry przywódca będzie umiał sobie z nimi poradzić. Wartość lidera objawia się w tym jak skutecznie jest wstanie rozwiązywać różne problemy i jakie są efekty podejmowanych przez niego decyzji.

#04 Określanie priorytetów i koncentracja na najważniejszych zadaniach

Jednym z głównych wyznań praktycznie każdej organizacji jest efektywne zagospodarowanie ograniczonych zasobów. Zwłaszcza pieniędzy, pracowników i czasu. Dobry przywódca powinien umieć określać priorytety i alokować dostępne zasoby w te obszary i działania, które w największym stopniu przyczynią się do sukcesu organizacji. Z reguły, jeśli robi się jedną rzecz, oznacza to że trzeba będzie zrezygnować ze zrobienia innej, bo na nią może już nie być dostępnych środków. Wybór tych najważniejszych zadań i projektów należy do obowiązków przywódcy. Oprócz pieniędzy, bardzo istotnym zasobem jest czas, który jest nieodnawialny. Straconego czasu nie można odzyskać. Sposób w jaki zarządzamy czasem  może decydować o powodzeniu lub porażce. Skuteczny lider szanuje swój czas i innych, przeznacza go na działania, które przynoszą największą wartość.

#05 Bycie wzorem do naśladowania

Najlepsi przywódcy swoją postawą i zachowaniem dają innym dobry przykład. Charakter, osobowość, nawyki i to co robi lider wskazuje kierunek innym i nadaje ton w jakim powinien działać zespół, firma czy organizacja. Będąc liderem warto stawiać sobie pytanie „Jaka była by moja firma, gdyby wszyscy pracownicy byli tacy jak ja?”. Przykład „idzie z góry”, działania liderów i kierownictwa mają wpływ na morale i kulturę organizacyjną. Jak ktoś kiedyś powiedział: „Mierny nauczyciel mówi. Dobry – tłumaczy. Znakomity – daje przykłady. Wielki – inspiruje”.

#06 Przekonywanie, inspirowanie i motywowanie innych

Lider to ktoś za kim ludzie chcą podążać. Przywództwo nie wynika z pozycji, przywilejów, tytułów. Jeśli ludzie nie podążają za Tobą, nie jesteś przywódcą. Jeżeli ludzie cię nie słuchają, nie wierzą w to co komunikujesz i co starasz się osiągnąć nie odniesiesz sukcesu. Jeśli chcesz stworzyć wyjątkowo efektywną organizację lub zespół, musisz wyjść na przód, określić tempo, ustawić ton i pokazać ludziom, że sam wierzysz w misję, którą głosisz na tyle, aby się dla niej poświęcić.
Wielcy liderzy motywują innych, by ludzie podążali za ich wizją, wspierali ich i osiągali wspólnie cele, które lider wyznacza. Skłonienie innych by poszli za nami, wymaga czegoś więcej niż tylko wydania polecenia służbowego. Jeśli ludzie nie będą mieć przekonania i chęci, aby podążyć za liderem nie osiągnie się wiele. Jako lider trzeba zdobyć wiarę, szacunek i zaufanie ludzi, którym się przewodzi to klucz do trwałego sukcesu w roli przywódcy.

#07 Działanie i osiąganie rezultatów

Najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie jest zdolność lidera do osiągania wyników, jakie się od niego oczekuje. Dobry lider konsekwentnie dąży do realizacji wyznaczonych celów. Pokonuje przeszkody i osiąga zakładane rezultaty. Jeśli praca lidera nie przynosi zakładanych wyników nie można go uznać za dobrego przywódcę. Sukces lidera i organizacji w finalnym rozrachunku zależy od skuteczności i wymiernych efektów.

Uwagi końcowe

Im lepszym  staniesz  się  liderem,  tym  lepszy  będziesz  w każdym  obszarze  swojego działania. Na szczęście nie trzeba się urodzić liderem, można nim się stać. Jak ujął to Peter  Drucker:  „Może  istnieje  coś  takiego,  jak  urodzony  lider,  ale  jest  ich  tak  niewielu,  że  ogólnie  rzecz  biorąc,  nie  czynią  żadnej  różnicy”.  Przywódcy przeważnie zawdzięczają wszystko własnej  pracy i  własnemu rozwojowi.  Stale pracują nad sobą, uczą się, zdobywają doświadczenie i z biegiem lat  stają się coraz bardziej kompetentni.
Aby dowiedzieć się więcej jak być skutecznym liderem, poznać praktyczne sposoby jak najlepiej wykorzystać swój potencjał i wydobyć maksimum z siebie oraz innych sięgnij po książkę „Jak przewodzą najlepsi liderzy„. W książce tej Brian Tracy w oparciu o swoje doświadczenia w pracy z ponad tysiącem firm z wielu różnych krajów z całego świata dzieli się wiedzą o najlepszych umiejętnościach  oraz technikach myślenia i działania, z których korzysta wyższa kadra zarządzającą czy właścicieli firm. Ich praktyczne zastosowanie pomaga osiągać bardzo dobre rezultaty mimo wymagającej sytuacji rynkowej, dynamicznego otoczenia biznesowego i coraz silniejszej konkurencji.
Jeśli rozwiniesz w sobie cechy skutecznego przywódcy, stanie się to ważniejsze niż jakikolwiek inny czynnik dla twojego sukcesu.

„W czasach zmian, świat należy do tych, którzy się uczą, podczas gdy Ci, którzy już się „nauczyli” okazują się świetnie przygotowanymi do życia w świecie, który już nie istnieje”. – Eric Hoffer

A według Ciebie jakie cechy powinien posiadać dobry lider i przywódca? Napisz w komentarzu.