Matura z matematyki już od wielu lat jest obowiązkowa. Każdy uczeń przystępujący do egzaminu dojrzałości musi go zdać w zakresie podstawowym. Matura rozszerzona stanowi własny wybór zdającego. Nie ulega wątpliwości, że matematyka nie jest łatwym przedmiotem i wielu osobom wizja pisania egzaminu z tego przedmiotu spędza sen z powiek. Najlepsze wyjście to rozpoczęcie przygotowań jak najwcześniej. Tutaj z pomocą przychodzi wydawnictwo Nowa Era, które przygotowało serię książek nastawionych na naukę zagadnień maturalnych już od pierwszej klasy.

Co wchodzi w skład serii?

Nowa Era przygotowała materiały do nauki dla wszystkich klas. Są to:

1) Dla klas pierwszych:

  • podręcznik „MATeMAtyka 1” – zakres podstawowy oraz zakres podstawowy i rozszerzony
  • zeszyt ćwiczeń „MATeMAtyka 1” – zakres podstawowy oraz zakres podstawowy i rozszerzony
  • zbiór zadań „MATeMAtyka 1 „- wspólny dla obu zakresów

2) Dla klas drugich:

  • podręcznik „MATeMAtyka 2” – zakres podstawowy oraz zakres rozszerzony
  • zeszyt ćwiczeń „MATeMAtyka 2” – zakres podstawowy oraz zakres rozszerzony
  • zbiór zadań „MATeMAtyka 2”-wspólny dla obu zakresów

3) Dla klas trzecich:

Czym wyróżnia się seria “MATeMAtyka”?

Seria Nowej Ery jest nastawiona na przekazywanie zagadnień matematycznych w taki sposób, by stopniowo zwiększać poziom. Każdy temat w podręczniku zaczyna się od wyjaśnienia teoretycznego, a następnie prezentowane są najprostsze ćwiczenia i rozwiązane przykłady. W dalszej części znajdują się zadania do rozwiązania oraz krótkie powtórzenie. Na końcu książek można znaleźć rozwiązania.

Podręczniki, zbiory zadań i zeszyty ćwiczeń zawierają również zestawy powtórzeniowe. Testy do rozwiązania przed egzaminem maturalnym na końcu każdego rozdziału przydadzą się do systematycznego ćwiczenia zadań w formie, z jaką uczniowie spotkają się na egzaminie maturalnym. Taka konstrukcja książek pozwala na dużą samodzielność nauki i możliwość rozwiązania wielu dodatkowych zadań poza tymi, które są przerabiane na lekcjach. Liczne odniesienia do sytuacji z codzienności czy do innych dziedzin nauki pokazują uczniom, że matematyka jest obecna wszędzie i jej znajomość przydaje się w życiu.

Nauka do matury z matematyki z serią wydawnictwa Nowa Era jest naprawdę łatwa i skuteczna. Odpowiednie zaangażowanie ucznia, systematyczność w rozwiązywaniu zadań i powtarzaniu poznanych już treści zaowocują świetnymi wynikami w szkole i satysfakcjonującym świadectwem maturalnym.