Czym jest entuzjazm? Entuzjazm to bogactwo samo w sobie. Entuzjazm to sekretny składnik sukcesu znakomitej większości wielkich ludzi oraz generator szczęścia w życiu ludzi, którzy go posiadają. Słowo „entuzjazm” pochodzi z greki i oznacza dosłownie: „natchniony przez Boga”. Tego stanu nie da się pozorować. Ci którzy odnoszą największe sukcesu z entuzjazmem podchodzą do życia, swojej pracy, kontaktów z innymi i wyznaczonych celów. Taki zapał wypływa z głębi ludzkiej duszy.

Osoby pełne prawdziwego entuzjazmu nigdy nie wątpią w powodzenie swoich działań. A ich wiara we własne możliwości rośnie wraz z odnoszeniem kolejnych sukcesów. Jeśli naprawdę wierzysz, że angażujesz się w coś wartościowego i ekscytującego, twój zapał automatycznie uwidoczni się w twoim zachowaniu.

Entuzjazm to dynamika ludzkiej osobowości. Bez niego wszelkie zdolności jakie posiadamy, pozostają uśpione. Można nawet powiedzieć, że każdy z nas kryje w sobie znacznie więcej mocy, niż potrafi wykorzystać. Na nic nie przyda się zdobyta wiedza, zdrowy rozsądek, umiejętność logicznego myślenia i wiele innych zalet, jeśli nie nauczysz się działać z entuzjazmem. Umiejętność włożenia całego serca w to, co robisz, stanowi warunek powodzenia.

Jeśli więc masz w sobie entuzjazm, jesteś w stanie odnieść znacznie więcej sukcesów, a to umacnia.

“Bez entuzjazmu nie osiągnięto nigdy nic wielkiego” – Ralph Waldo Emerson

Entuzjazm – sekretny składnik sukcesu – jedyna prawdziwa i wieczna zasada osiągania sukcesu

Entuzjazm to bogactwo samo w sobie.

Jedną z najlepszych metod odniesienia sukcesu jest promieniowanie energią.

W każdej chwili jesteśmy sądzeni według tego, czy jesteśmy „żywi czy umarli”. Dookoła jest mnóstwo umarłych, którzy tworzą wielką armię odnoszących porażki. Pójdźcie między dotkniętych biedą, bezrobotnych, czy włóczęgów, a zobaczycie, że to czego im brakuje to „żywość” ducha. Są jak umarli wobec otaczających ich możliwości, wobec entuzjazmu, wobec ufności, wobec zrozumienia możliwości życiowych. Są jak umarli wobec wszystkiego, co łączyłoby ich z wielkim, pulsującym nurtem życia, który z każdej strony czeka, aż nawiążą z nim świadomy kontakt. Ci ludzie porażki znajdują się poniżej powierzchni uniwersalnego życia, są niczym Morze Martwe lub suche piaski pustyni, podczas gdy wewnątrz nich samych leżą uśpione możliwości bardziej obfitego życia i sukcesu, jaki to życie przynosi.

Wszędzie dookoła są tacy, którzy nic nie biorą od życia, ani w nie niczego nie wkładają i gdyby sam Ojciec w Niebiosach ich nie karmił, zniknęliby z powierzchni ziemi. Tak wielu chodzi po tym pięknym świecie, którzy w każdej godzinie swojego życia doświadczają cudów ziemi, nieba, słońca, wody i zieleni roślin, a mimo tego są ślepi i głusi na wszystko, co mówi do nich głos natury. „Szeroki, piękny świat, cudownie otoczony falami i porośnięty cudowną trawą” nic nie znaczy w życiu i w oczach tych umarłych – nie przedstawiają sobą żadnej wartości jako przyjaciele, towarzysze, lub kochankowie, gdyż wszystkie te związki, aby były coś warte, wymagają ekscytacji żwawych zmysłów.

Dla niczego nie mają zainteresowania, nic ich nie ekscytuje więc są zawadą w każdej sytuacji, ponieważ nie są w stanie zareagować na żadne zewnętrzne bodźce. Brakuje im energii, aby wywołać w sobie entuzjazm i żywość.

Entuzjazm to dynamika naszej osobowości. Bez niego wszystkie zdolności, jakie możecie posiadać, leżą w uśpieniu. Można bezpiecznie stwierdzić, że wszyscy posiadamy więcej ukrytych sił, niż kiedykolwiek nauczymy się je wykorzystywać. Możemy mieć wiedzę, umiejętność prawidłowej oceny i rozumowania, ale nikt, nawet my sami, nie będzie o tym wiedział, dopóki nie nauczymy się wkładać całych naszych serc w myślenie i działanie.

Władza i bogactwo a świadomość o sile trąby powietrznej

Jedyną prawdziwą i wieczną zasadą osiągania sukcesu jest entuzjazm – nie możemy oczekiwać, że uda nam się rozpalić cokolwiek buzującym płomieniem spełnienia, jeśli nie płoną nim rozpalone do czerwoności węgle naszych ambicji, dążeń i aspiracji.

Potęga, bogactwo, przyciąganie, wielkie nazwisko, sława, honor i sukces to wszystko produkty świadomości o sile trąby powietrznej. To prąd naszego życia gna nas dolinami, wśród wzgórz i szczytów, aby obdarzyć nas tym, co obecnie posiadamy. Ci ludzie, którzy nie wytwarzają w sobie energii entuzjazmu są dowodem na to, że ich pragnienia obumarły.

Trzeba mieć niezłomne serce, aby zawsze odczuwać entuzjazm w obliczu przedłużającego się rozczarowania i przeszkód, jednak musimy je mieć, jeśli zamierzamy zwyciężyć. W ciągu długich godzin w każdym przedsięwzięciu biznesowym, każdej przyjaźni, miłości i w każdym związku musimy sobie radzić wspierani jedynie przez światło naszej duszy i kiedy jak powiedział Rudyard Kipling: „nie ma się czego trzymać, jak tylko siły [entuzjazmu] mówiącej „trzymaj się”. Napotykanie przeciwności jest częścią wielkiego planu – jesteśmy przecież tymi, „którzy na statkach ruszyli na morze, aby uprawiać handel na ogromnych wodach”. I tylko ci, którzy potrafią rozkazać swojemu życiu, aby jaśniało entuzjazmem, ominą w jego blasku skały i bezpiecznie wpłyną do portu.

Nie każdy jest tak samo żywy w każdej dziedzinie i w każdych okolicznościach i dobrze, że tak jest, gdyż inaczej nie byłoby na tym świecie żadnej potrzeby rozwoju. Każdy z nas może jednak nieść w sobie płonącą pochodnię entuzjazmu odpowiednią dla zakresu swojego rozwoju. Entuzjazm zawsze można wzbudzić, a podobne przyciąga do siebie podobne, bo nawet wiara tak mała jak ziarnko gorczycy, przenosi góry.

Używaj entuzjazmu zamiast budzika

Ludzie, których zamiast dźwięku budzika budzi rano ich entuzjazm, nigdy nie poniosą porażki w interesach, a menedżerom, których entuzjazm sprawia, że troszczą się o dobro swoich pracowników nawet na najniższych stanowiskach, nie zabraknie nigdy rąk do pracy, nie dotkną ich strajki ani rewolucje. Ludziom, którzy zajmują się swoimi przyjaciółmi z zainteresowaniem, radością i żywością, nigdy ich nie zabraknie, a kochankowie, którzy oddają uśmiech za uśmiech, prawdę za prawdę, serce za wierne serce, nigdy nie umrą samotnie.

Kiedy studiujemy żywoty wielkich mężów i kobiet, niezależnie od tego czy odnieśli sukces w polityce, biznesie, nauce czy sztuce, wspólną dla nich cechą okazuje się być entuzjazm w pracy i w życiu. Entuzjazm umożliwił Beethovenowi skomponowanie swoich najwspanialszych symfonii mimo głuchoty. Entuzjazm sprawił, ze Kolumb namówił Izabelę Hiszpańską do sfinansowania jego podróży i odkryć: i podtrzymywał go w chwilach, gdy sukces wydawał się nierealny. Entuzjazm to sekretny składnik sukcesu znakomitej większości wielkich ludzi oraz generator szczęścia w życiu ludzi, którzy go posiadają.

Płonąc wewnętrznym ogniem wielkiego entuzjazmu stajemy się niosącymi pochodnię przed uśpionymi masami. Sami jesteśmy sukcesem, ponieważ sami ustanowiliśmy prawa rządzące naszym życiem, i wierząc w nie, znajdujemy się pod ich opieką.

Źródło: fragment Tak jak myśli człowiek Jamesa Allena

“Jesteś znudzony życiem? W takim razie całym sercem zaangażuj się w jakieś działanie, które uważasz za wartościowe i znaczące; żyj dla niego i bądź gotów dla niego umrzeć, a odnajdziesz szczęście, o którym nawet nie marzyłeś”. – Dale Carnegie

Sprawdź też: Ultranastawienie. 8 zasad ultranastawienia aby osiągnąć sukces w sporcie i życiu