2Badź proaktywny

01_Covey 01 Bądź proaktywny
01 Bądź proaktywny

Pierwszy i najbardziej podstawowy nawyk skutecznie działających ludzi to nawyk proaktywności. Bycie proaktywnym to nie tylko przyjmowanie inicjatywy, ale również branie odpowiedzialności za własne życie. Ludzie działający
skutecznie zdają sobie sprawę z własnej odpowiedzialności. Nie zrzucają winy za swoje
zachowanie na okoliczności, warunki czy uwarunkowania.

Ludzie reaktywni często ulegają wpływom środowiska fizycznego czy też społecznego. Gdy jest ładna pogoda, czują się dobrze. Jeśli pogoda jest brzydka zmienia to ich postawę i poziom osiągnięć. Kiedy inni traktują ich dobrze, czują się dobrze, ale kiedy nie są
traktowani najlepiej, przyjmują pozycję obronną. Ludzie proaktywni także podlegają wpływom zewnętrznych bodźców, czy to fizycznych, społecznych czy psychologicznych. Jednak ich odpowiedzią na nie jest  świadoma reakcja oparta na wartościach. Nie ma
dla nich znaczenia, czy świeci słońce, czy pada deszcz. Motorem ich działania są wartości;
jeśli ich wartością jest dobra jakość pracy, to jest nią zawsze, bez względu na to, czy
pogoda sprzyja czy też nie.

Ludzie prokreatywni używają też innego języka. np. reaktywna osoba powie „Nic nie mogę z tym zrobić”, proaktywna „Zobaczmy co da się z tym zrobić”; „Zrobiłbym to, gdyby vs. „Zrobię” itp. Język ludzi reaktywnych uwalnia ich od odpowiedzialności. Winą za własną sytuację obarczają siły zewnętrzne. Reaktywność staje się samospełniającą się przepowiednią, a reaktywni ludzie czują się coraz bardziej prześladowani i poza kontrolą. Ludzie proaktywni dostrzegają, że ponoszą odpowiedzialność i mają zdolność do wybierania sposobu reagowania na dany bodziec czy sytuację.

Każdy z nas ma pewien „krąg zainteresowań”, zakres spraw, które nas interesują.Pewne zagadnienia interesują nas bardziej inne mniej. Na pewne rzeczy, które są w naszym „kręgu zainteresowań” mamy wpływ inne są poza zakresem naszej kontroli jest to tzw. „krąg wpływu”.

Lludzie reaktywni koncentrują swoje wysiłki na kręgu zainteresowania. Skupiają
się na słabościach innych ludzi, okolicznościach, nad którymi nie panują. Rezultatem tego jest ich obwiniająca i oskarżająca postawa, reaktywny język i coraz większe przekonanie, że są ofiarami. Ludzie proaktywni koncentrują swoje wysiłki na kręgu wpływu. Pracują tam, gdzie mogą coś zrobić. Ich energia jest pozytywna i sprawia, że ich krąg wpływu się powiększa.

Badź proaktywny, przejmij kontrolę nad własnym życiem i weź odpowiedzialność za własne czyny.

Ludzie zależni potrzebują innych, by uzyskać to, czego pragną.
Ludzie niezależni – mogą to zdobyć własnymi wysiłkami.
Niezależni łączą swoje wysiłki z wysiłkami innych, by osiągnąć największe sukcesy. -Stephen R. Covey

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj