Oto dla Ciebie ponad 100 motywujących, inspirujących, pełnych siły cytatów. Niech te cytaty i myśli będą pozytywnym bodźcem do zmiany i działania. Odkryj w sobie siłę. Przejmij kontrolę nad swoim życiem. Żyj tak jak pragniesz. Zaczynamy!

„Przejmij kontrolę nad swoim życiem i osiągnij wszystko to, o czym zawsze marzyłeś!”

100+ motywujących cytatów

Sukces to skupienie wszystkich sił na tym, co gorąco pragniemy osiągnąć.. – Wilferd A. Peterson

Motywacja do wygranej jest ważna, ale motywacja do przygotowania się jest niezbędna. – Joe Paterno

Kiedy sięgasz do gwiazd, być może nie dotkniesz żadnej z nich, ale na pewno nie skończysz z garściami pełnymi błota. – Leo Burnett

Takie skupienie musi być ciągłe, nieustanne – trwać przez kolejne minuty, godziny, dni, tygodnie. – Charles E. Popplestone

Wszystko jest trudne, nim stanie się łatwe. – Johann Wolfgang von Goethe

Nie jest miarą zdrowia być dobrze przystosowanym do głęboko chorego społeczeństwa. – Jiddu Krishnamurti

Wdzięczność otwiera pełnię życia. Sprawia, że to, co mamy, wystarcza. Zamienia opór w akceptację, chaos w porządek, konfuzję w klarowność. Może zamienić posiłek w ucztę, mieszkanie w dom, obcego w przyjaciela. Wdzięczność nadaje sens przeszłości, przynosi pokój dzisiaj i tworzy wizję jutra. – Melody Beattie

Umysł wyznacza granicę. Jeśli wyobraźnia podpowiada, że coś można uczynić, to rzeczywiście rzecz jest możliwa – jeśli tylko ktoś wierzy w to z całym przekonaniem. – Arnold Schwarzenegger

Ameryka jest wyjątkowa, ponieważ kusi drabiną ekonomiczną, po której można się wspinać. Ciekawe jednak, że wciąż tłoczno u dołu, a nie na szczycie tej drabiny. – Jim Rohn

Ty także możesz określić, na czym ci zależy. Potrafisz sformułować najważniejsze dążenia, cele, zamiary i kierunki. – W. Clement Stone

Zanim zdołasz wzbudzać uczucia, musisz sam nimi przesiąknąć. Nim zaczniesz wyciskać łzy z cudzych oczu, sam musisz je uronić. Aby przekonać innych, trzeba uwierzyć samemu. – Winston Churchill

Zaskakujące jest jak wiele ludzi idzie przez życie nie uświadamiając sobie, że ich uczucia względem innych ludzi są w dużej mierze determinowane przez uczucia wobec samego siebie, a jeśli nie czujesz się komfortowo ze sobą, nie możesz czuć się komfortowo z innymi. – Sindey J. Harris

I czasami trzeba odpuścić. Dla własnego spokoju. Myślę, że umieć odpuścić, to dużo trudniejsza rzecz, niż o coś walczyć. I być może również bardziej skuteczna. – Aleksandra Steć

Naturę można ukryć, czasem zwalczyć, rzadko stłumić. – Francis Bacon

Musimy poświęcać dużo przemyśleń przyszłości, gdyż to w niej spędzimy resztę życia. – John Maynard Keynes

Przy złożonych problemach zazwyczaj trzeba najpierw uporać się z jego istotą, a potem zająć się drobiazgami. – Peter Drucker

Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech, i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. – Max Ehrmann

Geniusz to po prostu niewyczerpana zdolność przykładania starań. – Thomas Carlyle

Klucz do sukcesu tkwi w zwerbowaniu na pokład odpowiednich ludzi i pozbyciu się tych niepotrzebnych. Następnie trzeba przydzielić tym pierwszym właściwe zadania. – Jim Collins

Skoncentruj wysiłki (…) ponieważ największe osiągnięcia są zastrzeżone dla człowieka, który wie, do czego dąży i nie doświadcza duchowych rozterek. – Orison Swett Marden

To nie okoliczności kształtują człowieka, tylko człowiek kształtuje okoliczności. Mamy swobodę wyboru i jesteśmy potężniejsi od materii. – Benjamin Disraeli

Po przejściu przez trudny okres, kiedy wszystko wydaje ci się przeciwstawiać, kiedy czujesz, że nie wytrzymasz nawet jednej minuty więcej – nigdy się nie poddawaj! Bo to jest czas i miejsce, kiedy kurs się odwróci! – Rumi

Klucz do dobrego życia: jeśli nie masz zamiaru rozmawiać o czymś w ciągu ostatniej godziny swojego życia, nie czyń z tego głównej życiowej wartości. – Richard Carlson

Uczymy się czegoś, tylko wdając się w dialog o tym. – Sokrates

Sukces to suma drobnych starań, powtarzanych co dnia, bez ustanku. – Robert Collier

Starania i odwaga nie wystarczą, jeżeli zabraknie celu i ukierunkowania. – John Fitzgerald Kennedy

Cierpliwość jest siłą w jej najwyższej potencji. – Gertrud von le Fort

U korzeni każdej klęski tkwią fałszywe założenia. – McKenzie

Trudno jest iść przez życie wieloma drogami jednocześnie. – Pitagoras

To, co liczy się najbardziej, nie powinno być na łasce tego, co znaczy najmniej. – Johann Wolfgang von Goethe

Pierwsza rzecz, którą należy zrobić, wstając rano, to połknięcie żywej żaby; potem odczuje się satysfakcję z faktu, że prawdopodobnie najgorsze, co może się wydarzyć, mamy już za sobą. – Mark Twain

Aby osiągnąć sukces, nie możesz być ani optymistą, ani pesymistą, ale realistą pełnym nadziei. – Jack Canfield

Jeśli chcesz stać się pełna, pozwól sobie stać się pustą. Jeśli pragniesz tego, co nowe, odpuść to, co stare – stwórz w sobie miejsce. Kiedy na to pozwolisz, właściwe działanie pojawi się samo z siebie. – Agnieszka Maciąg

Wszystko, co nie pochodzi z natury, jest niedoskonałe. – Napoleon Bonaparte

Bądź miły dla ludzi pnąc się w górę, ponieważ możesz spotkać ich ponownie na swojej drodze w dół. – Wilson Mizner

Wnieś do swego życia stosowne korekty – ogranicz pewne rzeczy na rzecz innych, zaniechaj niektórych spraw i zajęć, a inne znów podejmij – aby uzyskiwać lepsze rezultaty i odczuwać większą satysfakcję. Które ze zmian możesz wprowadzić od razu?

Mądrzy ciągle się uczą, głupcy najczęściej wszystko umieją. – Apolinary Despinoix

Dopóki nie będziesz cenić siebie, nie będziesz cenić własnego czasu. – M. Scott Peck

Nadzieja abso­lut­nie nie jest tym samym co opty­mizm. Nie cho­dzi o prze­ko­na­nie, że wszystko dobrze pój­dzie, lecz o pew­ność, że jest to słuszne, nie­za­leż­nie od tego, jak sprawy się poto­czą. I to wła­śnie nadzieja, bar­dziej niż cokol­wiek innego, daje nam siłę do życia i cią­głego testo­wa­nia nowych roz­wią­zań. – Václav Havel

Jeśli nie poprosisz, nie dostaniesz. – Stevie Wonder

Poszukujesz magicznego klucza, który otworzy wrota do źródła mocy i władzy. A przecież trzymasz ten klucz w rękach i możesz go użyć już w chwili, kiedy opanujesz własne myśli. – Napoleon Hill

Bądź gotów z góry zapłacić cenę za sukces, którą stanowi ciężka praca, poświęcenia i nieoglądanie się na natychmiastowe wynagrodzenie. – Brian Tracy

Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek. – Charles Knight

Wszystko w miarę. – starożytna maksyma grecka

Cierpliwość, wytrwałość i pot tworzą niepokonaną kombinację sukcesu. – Napoleon Bonaparte

Albo niszczymy się w życiu, albo sie­bie wzmac­niamy. W obu przy­pad­kach wysi­łek jest taki sam. – Carlos Castaneda

To, co widzimy na wła­sne oczy, nie­ko­niecz­nie jest wia­ry­godne, jeśli nie nasta­wimy ostro­ści myśli. – Mark Twain

Mistrzostwo nie jest czymś, co przychodzi nagle, niczym piorun, lecz nabiera mocy stopniowo, z czasem, zupełnie jak nadciągająca burza. – John C. Gardner, jr

Życie nie jest łatwe dla nikogo. Cóż jednak z tego? Trzeba wykazać się wytrwałością i, nade wszystko, wiarą w siebie. Musimy uwierzyć, że mamy do czegoś talent i to coś należy za wszelką cenę osiągnąć. – Maria Curie-Skłodowska

Uczyń życiową zasadą dawanie z siebie wszystkiego, co najlepsze, czymkolwiek się zajmujesz. Wesprzyj to swoją energią. Niech doskonałość stanie się twoim znakiem firmowym. – Orson Swett Marden

Niech sobie to będzie wyższą mądrością, albo najprostszą naiwnością: ale kto tak umie żyć bieżącą chwilą i kto tak przyjaźnie i troskliwie potrafi doceniać każdy przydrożny kwiatek, każdy, nawet najdrobniejszy, zabawny moment, temu życie już nic złego zrobić nie może. – Herman Hesse

Przede wszystkim skoncentruj się na jednym; określ rozsądny i pożyteczny cel i poświęć się bez reszty jego osiągnięciu. – James Allen

Autentyczność jest zbiorem decyzji, które podejmujemy każdego dnia. To decyzja, aby się pokazać i być prawdziwym. Decyzja, aby być szczerym. Decyzja, aby pozwolić innym ujrzeć nasze prawdziwe ja. – Brene Brown

Człowiek sukcesu wyrabia w sobie nawyk czynienia tego, czym ci, którym się nie udaje, nie lubią się zajmować. Wprawdzie on sam również za tym nie przepada, ale przełamuje się, gdyż wie, że to cena jego sukcesu. – Herbert Gray

Słońce nigdy nie zastało mnie w łóżku. – Thomas Jefferson

Tak bar­dzo grzęź­niemy w powsze­dnich spra­wach, że tra­cimy z oczu to, iż nasze życie jest ścieżką ducho­wego roz­woju. Zro­zu­mie­nie, że to wszystko jest podróżą, sta­nowi naj­bar­dziej eks­cy­tu­jący aspekt czło­wie­czeń­stwa. To zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wało moje życie. – Oprah Win­frey

Ludzkie życie nabiera blasku i siły tylko wtedy, kiedy się je poleruje i utwardza. – Masutatsu Oyama

Jeśli ktoś nie czyni postępów, traci formę. – Pat Riley

Nic nie nadaje życiu większej mocy od skupiania całej energii na osiągnięciu ograniczonego wyboru celów. – Nido Qubein

Dobrze mieć pieniądze oraz rzeczy, które za pieniądze można nabyć, ale dobrze jest też upewnić się, że nie tracimy tego, czego kupić nie sposób. – George Horace Lorimer

Jedy­nym, czego winniśmy się bać, jest strach. – Franklin D. Roosevelt

O tak, wierzę w szczęście oraz w pecha. I wierzę, że nie zdołam się wystrzec i jednego, i drugiego, więc przygotowuję swoje plany, mając to na uwadze. – Napoleon

Tysiącmilowa wyprawa rozpoczyna się od jednego kroku. – Konfucjusz

Aby wygrać, należy posiadać pewne zalety charakteru – mianowicie poczucie celowości dążeń, świadomość, czego się chce oraz gorące pragnienie osiągnięcia tego. – Napoleon Hill

Przeszłość się nie liczy; ważne, dokąd zmierzam.

Nowa wiedza nie znaczy wiele, jeżeli nas nie zmienia, nie czyni z nas lepszych ludzi i nie pomaga stać się bardziej twórczymi, radosnymi i pożytecznymi. – Hyrum Smith

Już samo pokazanie się to osiemdziesiąt procent sukcesu. – Woody Allen

Miałem sześć wiernych sług. To od nich nauczyłem się wszystkiego. Ich imiona to Co, Dlaczego, Kiedy, Jak, Gdzie i Kto. – Rudyard Kipling

Jeżeli naprawdę chcesz dotrzeć na Olimp, to dołóż starań, aby każdy krok wiódł cię w tamtym kierunku. – Sokrates

Krytykujesz siebie od lat, ale to nie działa. Spróbuj więc schlebiać sobie i zobacz, co się stanie. – Louise L. Hay

Sukces jest procesem skupiania rozproszonych mocy w jeden potężny nurt. – James Allen

Naszym obowiązkiem jest utrzymywanie ciała w dobrym zdrowiu. W przeciwnym razie nie będziemy w stanie utrzymać klarownego i silnego umysłu. – Budda

Jeśli się uda, kupuj czas za pieniądze. Te ostatnie można odzyskać, czasu zaś – nie. – Brian Tracy

Wielka sztuka w życiu nie polega na tym, by wpatrywać się w coś, co ledwie migocze w oddali, lecz zajmować się tym, co mamy pod ręką. – Thomas Carlyle

Kiedy zbyt­nio dusisz żal, łatwo może on ura­stać. – Molier

Pozwól się po cichu przyciągnąć temu, co naprawdę kochasz. – Rumi

Wolność to tylko możliwość swobodnego wyboru spośród różnych rozwiązań.

Trzeba się skupić na jednym. Dąż do tego, na co się zdecydowałeś. – George Patton

Twoja praca, bez względu na to, jakie stanowisko zajmujesz, polega na rozwiązywaniu problemów. – Brian Tracy

Chodzi nie o wielkość psa, tylko o jego waleczność.

Od gada­nia ryż się nie ugo­tuje. – przy­sło­wie chiń­skie

Nic nie daje tyle, co wgląd w ludzką naturę. Jaka skłonność kieruje danym człowiekiem, jakie instynkty wpływają na jego postępki? Znając kogoś od tej strony, można przeniknąć do istoty jego jestestwa. – William Bernbach

Ego mówi: gdy wszystko się ułoży, wówczas poczuję spokój. Duch mówi: znajdź swój spokój i wszystko się ułoży. – Marianne Williamson

Jeśli coś umiesz lub sądzisz, że potrafisz, zajmij się tym. Śmiałość ma w sobie geniusz, moc i magię. – Johann Wolfgang von Goethe

Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna. – Eckhart Tolle

Potrzeba odwagi, by zmo­bi­li­zo­wać się do wej­ścia na nie­znany teren, […] do prze­te­sto­wa­nia swo­ich gra­nic, […] do przełamania barier, […] ale przy­cho­dzi taki dzień, kiedy ryzyko […] dalszego pozo­sta­wa­nia wewnątrz pączka staje się więk­sze od ryzyka rozkwitnięcia. – Anaïs Nin

To wszystko ma jeden cel – pokazać Ci jakim jesteś, co nosisz w wewnątrz siebie.

Jeśli wystarczająco zależy ci na wynikach, to prawie na pewno je osiągniesz. Tyle że musisz ich naprawdę pragnąć – lecz wyłącznie tego, a nie jednocześnie setek innych rzeczy, nie mających związku z tą główną. – William James

Nie mam może takiego życia, jakiego chcia­łem, ale uczę się pro­wa­dzić takie, jakie mam. – Lois W.

Tam, gdzie ból, znajduje się też ratunek. – Johann Friedrich Hölderlin

Nasza największa siła leży w delikatności i czułości naszego serca. – Rumi

Odwaga bycia szczęśliwym obejmuje też odwagę bycia nielubianym. Kiedy zdobędziesz się na taką śmiałość, wszystkie relacje międzyludzkie przestana być dla ciebie ciężarem. – Kishimi Ichiro

Twój czas to twoje życie. Kiedy pracujesz nad tym, co dla ciebie liczy się najbardziej, czerpiesz z życia to, co najlepsze. – Brian Tracy

Odwaga jest słusznie uważana za najważniejszą z cnót, gdyż na niej wspierają się wszystkie inne. – Winston Churchill

Nie obawiaj się porzucić czegoś dobrego dla czegoś wspaniałego. – John D. Rockefeller

Łatwo jest zapło­nąć gnie­wem – każdy to umie. Lecz wyra­żać go w sto­sunku do wła­ści­wej osoby, we wła­ści­wym stop­niu, we wła­ści­wym cza­sie oraz we wła­ści­wym przed­mio­cie i we wła­ściwy spo­sób – to nie jest łatwe i nie każdy to umie. – Ary­sto­te­les

Bezplanowe działanie to podłoże wszystkich porażek. – Peter Drucker

Bądź tą osobą, którą jesteś. Nigdy nie próbuj być kimś innym, a staniesz się dojrzały. Dojrzałość to akceptacja ceny za bycia sobą, bez względu na wysokość tej ceny. – Osho

Aby osiągnąć coś, czego nie osiągnąłeś dotąd, musisz stać się kimś, kim wcześniej nie byłeś. – Les Brown

Im więcej dajesz, nie oczekując niczego w zamian, tym więcej powróci do ciebie z najbardziej nieoczekiwanych źródeł.

Życie widzi cię takim, jakim jesteś od wewnątrz, a wcale nie takim, jakim chcesz siebie zademonstrować mu i otaczającym ciebie ludziom. – Edward Deluge

Nie dosta­jemy mądro­ści, musimy ją odkryć sami po przedar­ciu się przez dzi­kie zaro­śla pusz­czy. Tej drogi nikt nie może prze­być w naszym imie­niu i nikt nie może nam jej oszczę­dzić, ponie­waż mądrość jest osią­gnię­tym punk­tem widze­nia, z któ­rego postrze­gamy świat. – Mar­cel Pro­ust

Skoncentruj wszystkie myśli na największym życiowym pragnieniu.

„Życie jest grą, w której nie możesz przegrać, ponieważ jego celem jest rozwój, a on następuje zawsze, bez względu na to, co cię spotyka”. – Barbara Berger

Dostałeś solidną dawkę inspiracji i motywacji. Teraz zastanów się, który cytat możesz wdrożyć w życie!

Sprawdź też: 100 i więcej cytatów pełnych inspiracji motywacji i siły