Dzielisz swoje życie ze wszystkimi ludźmi, którzy Cię otaczają— ta prawidłowość dotyczy zarówno rzeczy ważnych, jak i błahych. Twoje spełnienie powiązane jest z poczuciem spełnienia towarzyszącym członkom Twojej rodziny. Twoim przyjaciołom i współpracownikom. Krótko mówiąc, relacje międzyludzkie stanowią sedno życia. Jak więc masz pielęgnować swoje relacje? Jakie zachowania szkodą dobrym relacjom?

Niezależnie od tego, jak bardzo kochamy najbliższe nam osoby, pojawiają się konflikty. Osoba A chce jednej rzeczy, natomiast osoba B pragnie czegoś innego. Jeśli sprowadzisz taki konflikt do poziomu ego to rzadko można znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie. Ktoś wyjdzie z tego starcia sfrustrowany. W taki właśnie sposób osoby tworzące jakąś relację pogrążają się w jałowych kłótniach, które nie zapewniają nikomu zadowolenia.

Dlaczego uparcie trzymamy się za­chowań, które najwyraźniej są nieskuteczne i powodują obopólne cierpienie? Odpowiedź sprowadza się do tego, że przedkładamy wymysły nad rzeczywistość. Jeżeli przyjrzysz się jakiejś relacji, która nie układa się zbyt dobrze — może to być więź łącząca Cię z kimś z Twojej rodziny bądź z przyjaciółką czy przyjacielem lub relacja intymna — albo Ty, albo druga strona niemal na pewno działacie pod wpływem wymysłów stworzonych i zaciekle bronionych przez ego.

Deepak Chopra – amerykański lekarz, pisarz i filozof, pochodzenia indyjskiego, znany propagator alternatywnej medycyny oraz poczytny autor, wskazuje na 5 głównych fałszywych przekonań, które szkodzą relacjom międzyludzkim. Proponuje też skuteczne sposoby na lepsze zrozumienie i bliższe relacje.

Sprawdź, czy przejawiasz którekolwiek z poniższe opisanych zachowań—w mniejszym lub większym stopniu uniemożliwiają Ci one osiągnięcie dobrych relacji tego, na czym Ci zależy.

Jak pielęgnować relacje? 5 wymysłów, które szkodzą relacjom międzyludzkim

WYMYSŁ 1: „MUSISZ MNIE SŁUCHAĆ. JA NATOMIAST NIE MAM ZAMIARU SŁUCHAĆ”

Gdy dwie strony zaangażowane w konflikt przestają się słuchać oznacza to, ze relacja utknęła w martwym punkcie. Komunikacja została zerwana, a jej miejsce się zajmuje rygorystyczne trzymanie się rytuałów. Składają się one z powtarzania raz za razem tej samej kłótni, odwoływania się do krzyku, dzięki któremu ktoś chce zostać usłyszany, a także prób zmrożenia drugiej strony grubiańską wzgardą lub milczeniem.

WYMYSŁ 2: „WSZYSTKO BĘDZIE DOBRZE, JEŚLI SIĘ ZMIENISZ. JA Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ NIE MUSZĘ SIĘ ZMIENIAĆ”.

To klasyczny przykład skrytego przerzucania się winą. Gdy żądasz, żeby druga strona się zmieniła, porównujesz się z tym kimś, choć otwarcie o tym nie wspominasz. Ten wymysł podsycany jest przez złudzenie, że druga osoba się zmieni, jeśli włożysz wystarczająco dużo energii w zrzucanie na nią winy. Ten wymysł łączy się jeszcze z pełnym zadufania przekonaniem, że Ty nie musisz się zmieniać, ponieważ druga strona nie ma prawa Cię obwiniać.

WYMYSŁ 3: „JESTEŚ TU PO TO, BY ZAPEWNIAĆ Ml SZCZĘŚCIE. JEŻELI NIE BĘDZIESZ TEGO ROBIĆ, NIE ZNAJDZIEMY WSPÓLNEGO JĘZYKA”.

Ta fantazja jest pozostałością po okresie dzieciństwa. Małe dzieci kapryszą i płaczą, gdy są niezadowolone, a dopóki są nieszczęśliwe, nie nawiązują z nikim kontaktu — są za bardzo pochłonięte własnymi uczuciami. Gdy takie zachowanie zostaje przeniesione do świata dorosłych, staje się narcystyczne: inni ludzie istnieją po to, żeby Cię uszczęśliwić, a jeśli nie będą tego świadomi, nie będziesz się z nimi wiązać. Przez większość czasu zwyczajnie ich wykorzystujesz.

WYMYSŁ 4: „JESTEM LEPSZA/LEPSZY OD CIEBIE. DLATEGO MAM PRAWO MÓWIĆ, CO MASZ ROBIĆ”.

Znaczną część waśni społecznych można przypisać obustronnemu kompleksowi wyższości. Włącz jakiś program telewizyjny, w którym występują komentatorzy reprezentujący inną opcję polityczną niż popierana przez Ciebie, a przeżyjesz przypuszczalnie szok (choć być może nie będzie on aż tak wielki?) związany z ich poczuciem wyższości nad Tobą — zwłaszcza jeśli uważasz, że tylko Twoja strona ma prawo czuć się lepsza. W relacjach przesłanie jest z zasady bardziej zawoalowane, ale gdy dwie osoby upierają się, że każda z nich ma rację, zza tego konfliktu wyziera poczucie wyższości.

WYMYSŁ 5: „ZASŁUGUJĘ NA WYGRANĄ, A GDY JUŻ ZWYCIĘŻĘ, NA ZAWSZE POZOSTANIESZ PRZEGRANĄ STRONĄ”.

To emocjonalny odpowiednik gry o sumie zerowej. Tego rodzaju grą jest chociażby finał mundialu, gdyż tylko jedna strona może odnieść zwycięstwo, Ludzkie sprawy są jednak bardzo zmienne. Raz przegrywasz, raz wygrywasz. Przekonanie o tym, że możesz być górą przez cały czas, jest czystym fantazjowaniem.

Jeśli dochodzi do sytuacji, w której dwie osoby, dwie frakcje lub dwa narody tkwią w pełnym gniewu impasie, niemal zawsze jest to następstwem tych pięciu wymysłów. Być może nie wszystkie one dochodzą do głosu w tym samym czasie i być może nie wszyscy okazują szczerość, jeśli chodzi o to, jak się czują, lecz niczego to nie zmienia. Każdy z tych wymysłów zasadza się na dwóch kryjących się głębiej skłonnościach. Pierwsza dotyczy tendencji do osądzania innych, druga to myślenie „my kontra oni” Te dwie skłonności nie są czymś wrodzonym — człowiek musi zostać nauczony takich zachowań. To oznacza, że można się ich również oduczyć, co otwiera możliwość wprowadzania zmian.

Co można zrobić, aby mieć lepsze relacje?

Jak mówi Deepak Chopra, „gdy już spojrzysz w lustro i dostrzeżesz, w jaki sposób wymysły ego działają przeciwko Tobie, możesz podjąć kroki, by zmienić myślenie i za­chowanie. Przestań zrzucać winę na drugą stronę i udowadniać, że ten ktoś nie ma racji. Ta osoba nie musi się zmieniać, żeby Cię uszczęśliwić — odpowiedzialność za zmienianie relacji na lepsze spoczywa na tym, kto jest zmotywowany, by doprowadzić do transformacji. Ta odpowiedzialność staje się źródłem radości, gdy Twoja motywacja nie ma już związku z ego, lecz wyrasta z chęci zapewnienia kreatywnej inteligencji swobody działania, co doprowadzi do rezultatów, które będą najlepsze i dla Ciebie, i dla dru­giej strony”.

Bez względu na to, jakiego rodzaju nieporozumienie pojawi się w tworzonej rzez Ciebie relacji, druga strona przedstawia argumenty, stawia opór i piętrzy przeszkody. To wszystko sprowadza się do mówienia „nie”.

Oto przyczyny, które sprawiają, ze ludzie ciągle słyszą „nie”.

 • uporczywe oskarżanie innych i narzekanie,
 • lekceważenie punktu widzenia drugiej osoby,
 • podejmowanie dyskusji, gdy odczuwasz gniew i przygnębienie,
 • postrzeganie drugiej osoby jako wroga,
 • mówienie o różnicach, a nie o tych kwestiach, co do których się zgadzacie,
 • próby odniesienia zwycięstwa i doprowadzenia do porażki drugiej strony,
 • wymienianie żądań i brak gotowości, żeby się wycofać,
 • zrywanie z gniewem rozmów przed osiągnięciem porozumienia.

Chcesz usłyszeć „tak”? Oto jak możesz do tego doprowadzić.

Przekształcanie „nie” w „tak”:

 • Zrezygnuj z kontrolowania drugiej strony, wysuwania pod jej adresem żądań lub namawiania jej do różnych rzeczy.
 • Usiądź, zachowując racjonalny spokój. Druga osoba też musi okazywać spokój i otwartość. Jeśli ten wymóg nie jest spełniony, odsuńcie rozmowę w czasie aż do momentu, w którym obie strony będą przejawiać otwartość.
 • Uszanuj stanowisko drugiej strony.
 • Staraj się więcej słuchać niż mówić.
 • Przygotuj się na kompromis.
 • Odrzuć myślenie „my kontra oni”.
 • Szukaj rozwiązań, które zapewnią obopólne korzyści.
 • Nie okazuj gniewu ani zniecierpliwienia.
 • Zrezygnuj z osądzania.
 • Nie kończ rozmowy, dopóki obie strony nie będą usatysfakcjonowane.

Słowo końcowe

Nasze najgłębsze pragnienia — by inni nas kochali, akcep­towali i rozumieli — sprawiają, że angażujemy się w różne re­lacje. Przyjrzyj się teraz istniejącym w Twoim życiu relacjom, które funkcjonują tak, jak należy. Zaspokajają one jedno lub kilka spośród tych głębokich pragnień. Oto najlepszy przyjaciel, któremu możesz wszystko powiedzieć, nie obawiając się, że spotkasz się z osądem. Oto partnerka lub partner — osoba gotowa Ci wybaczyć. Teraz pochyl się nad tymi relacjami w Twoim życiu, które są źródłem frustracji. Tutaj nie ma już mowy o swobodnym przepływie miłości, zrozumienia i akceptacji. Zamiast tego ego pozwala sobie na stosowanie strategii, które się nie sprawdzają, co tylko pogłębia frustrację i niezrozumienie.

Usuwanie się z drogi kreatywnej inteligencji zaczyna się w codziennym życiu od rezygnacji z wymysłów ego. Twoje ego snuje dziecinne i samolubne marzenia o zdobywaniu przez cały czas i przy użyciu wszelkich możliwych środków tego, czego pragnie. Nawet jeśli powstrzymasz się od skrajnie sa­molubnych zachowań, to pozostajesz pod wpływem tych jałowych fantazji, zazwyczaj nie zdając sobie z tego sprawy. Jeżeli przyjrzysz się jakiejś relacji, która nie układa się zbyt dobrze — może to być więź łącząca Cię z kimś z Twojej rodziny bądź z przyjaciółką czy przyjacielem lub relacja intym­na — albo Ty, albo druga strona niemal na pewno działacie pod wpływem wymysłów stworzonych i zaciekle bronionych przez ego„. – Deepak Chopra

Myśl przewodnia przedstawia się następująco: gdy ktoś blokuje dostęp do tego, na czym Ci zależy, weź odpowiedzialność za swoje zachowanie — jest to dużo łatwiejsze od prób zmieniania drugiej osoby. Stawiasz się w położeniu, w którym pozwalasz, by kreatywna inteligencja zapewniła rozwiązanie — to wybór, na który nie musi się decydować nikt oprócz Ciebie.

Na poziomie kreatywnej inteligencji istnieje droga prowadząca do wspólnego spełnienia.

Jak osiągnąć dostatek. Klucz do spełnienia, bogactwa i poczucia szczęścia

Jeżeli kroczysz ścieżką swojej dharmy, towarzyszy Ci dostatek. Gdy zaś nie podążasz tą drogą, doświadczasz niedoborów. Bez wsparcia świadomości nie można osiągnąć niczego wartościowego„. – Deepak Chopra

Wielu ludzi marzy o bogactwie, ale tylko niewielu zdoła je osiągnąć. Istnieje wiele książek, które opisują różne sposoby zdobywania wielkich pieniędzy i życia w dostatku. Autorzy tych książek twierdzą, że trzeba „tylko” pracować ciężej, dłużej i konkurować za wszelką cenę. Jednak tylko nielicznym udaje się osiągnąć upragnione bogactwo. Tymczasem dostatek jest stanem świadomości, a potencjał ludzkiej świadomości jest nieograniczony. Ta starożytna prawda stała się podstawą jogi – systemu praktyk, które pozwalają ludziom w naturalny i łatwy sposób rozkwitać i cieszyć się każdym dniem życia.

Deepak Chopra i jego książka Dostatek przedstawi Ci proste metody, dzięki którym będziesz mógł zmienić swoją świadomość i przezwyciężyć ograniczenia. Na początku dowiesz się, w jaki sposób joga odnosi się do pieniędzy i bogactwa, a następnie zgłębisz wszystkie aspekty dostatku. Dzięki opisanym w niej praktykom uświadomisz sobie, co jest dla Ciebie najważniejsze – może to być miłość, współczucie, piękno, prawda, kreatywność lub rozwój osobisty. Świadomość, jaką osiągniesz dzięki tym praktykom, sprawi, że stanie się coraz łatwiejsze zapewnienie sobie dostatku w dziedzinach, które dla Ciebie mają największe znaczenie. Na koniec zapoznasz się z najgłębszym poziomem jogi, gdzie poczucie spełnienia znajduje się w sferze nieskończonych możliwości, a także dowiesz się, czym są czakry i jak z nimi pracować.

Dostatek. Klucz do spełnienia, bogactwa i poczucia szczęścia. - Deepak Chopra
Dostatek. Klucz do spełnienia, bogactwa i poczucia szczęścia. – Deepak Chopra

Dzięki książce Dostatek:

 • Poznasz sposoby poprawy swojej „karmy” związanej z bogactwem.
 • Nauczysz się właściwego podejścia do swojej ścieżki zawodowej.
 • Zrozumiesz, jak właściwie postrzegać pieniądze.
 • Dowiesz się, jak rozwijać mentalność obfitości.
 • Odkryjesz co buduje dobre relacje z innymi ludźmi.
 • Zdobędziesz umiejętność pracy z własnymi czakrami.

Jeśli chcesz od życia czegoś więcej, stwórz wizję wspieraną przez dharmę. Dharma warunkuje to, dlaczego przyszliśmy na ziemię. Jest to przesłanie, jakie przekazujemy światu w swoim działaniu. Kroczenie ścieżką własnej dharmy jest najbardziej naturalnym sposobem, w jaki można żyć:

DHARMA BĘDZIE CIĘ WSPIERAĆ, JEŻELI…

Twoim celem jest szczęście i poczucie spełnienia.
Wspierasz innych.
Cudze sukcesy są dla Ciebie równie ważne jak Twoje własne dokonania.
Kierujesz się w swoich działaniach miłością.
Masz określone ideały, których trzymasz się w życiu.
Jesteś osobą o pokojowym nastawieniu.
Zapewniasz inspirację i sobie, i otaczającym Cię ludziom.
Cechujesz się samowystarczalnością.
Słuchasz i zdobywasz wiedzę.
Rozbudowujesz listę otwierających się przed Tobą możliwości.
Bierzesz na siebie odpowiedzialność.
Okazujesz ciekawość względem nowych doświadczeń.
Przejawiasz otwartość umysłu.
Wykazujesz się samoakceptacją i znasz swoją wartość.

„Kreatywna inteligencja to świadomość zaangażowana w działania — gdy już nawiążesz z nią kontakt, znajdziesz się na drodze prowadzącej do niezwykłych nagród”.  – Deepak Chopra

Źródło: Dostatek. Klucz do spełnienia, bogactwa i poczucia szczęścia. – Deepak Chopra, wydawnictwo Onepress 2023, tłumaczenie Krzysztof Krzyżanowski

Podoba Ci się? Postaw mi kawę na buycoffee.toi rośnij z nami w siłę!