Cała batalia o wygląd ludzkiego ciała zaczałą się w latach 80 XX w. Powstałą wtedy nowa
dziedzina nauki czyli socjologia ciała. Zapoczątkował ją Briain S. Turner, twórca koncepcji
zarządzania ciałem. Jego monografia “The body and Society” zapoczątkowała nowy trend
w wydawnictwie i od tego momentu powstało mnóstwo publikacji i książek na ten temat.
Obok Braiana S. Turnera, warto wspomnieć Michela Foucaulta, który również brał
czynny udział w rozwoju socjologii ciała. Jego zdaniem kultura “urabia” ciało i jest jej
wskazówką do wykonywania czynności automatycznych. Idąc dalej tokiem tych rozważań,
ciało jest środkiem przekazu wartości społeczno-kulturowych i bierze czynny udział
powstawaniu podziałów w społeczeństwie.

Kontrola ciała kobiety, jak wyglądało to kiedyś?

O dawien dawna, miejscem kobiety, a tym samym jedynym działaniem przez nie
podejmowanym były relacje z innymi ludźmi i grupami społecznymi. Definiując tym samym
ich pozycję społeczną.

Kobieta przyjmowała wyłącznie role rodzinne i społeczne, które były z góry narzucone i
ściśle określały jej osobowość. Seksualność kobiety była w tym czasie określana głównie
przez macierzyństwo. Tak więc życie kobiety było związane z biologią, która stała na równi
z cielesnością.

W centrum życia kobiety było macierzyństwo, które było czynnikiem dominującym i
kojarzyło się z kobiecością. Kobiety bezdzietne, były skazane na przytyki i żarty w
przeciwieństwie do bezdzietnych mężczyzn. Tak więc, największym powołaniem kobiety
było macierzyństwo.

Sytuacja zaczęła się zmieniać od połowy lat 60 XX w. Początkiem tych zmian były
przemiany polityczne, ekonomiczne i światopoglądowe. Najpierw działo się to w krajach
Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, jednak później opanowały całą Europę.

Zmiany te były widoczne między innymi:
  • w sferze rozwoju egalitaryzmu społecznego
  • wystąpił wzrost autonomii człowieka i rozwój indywidualizmu
  • odstąpienie od wartości tradycyjnych na rzecz liberalnych
  • poprawa warunków życia, na skutek rozwoju sektora usług, nowoczesnych
    technologii, a także medycyny
  • pojawienie się pigułki antykoncepcyjnej całkowicie zmieniło podejście do
    seksualności i prokreacji
Zagrożenia, które niosły za sobą te zmiany

kultura znaku przekształciła się w kulturę obrazu
● dominujący kult młodości
● pojawiły się pierwsze widoczne oznaki konsumpcjonizmu
● pojawiły się również nowe standardy zachowań, do których należy się dostosować.

Jak wygląda dziś kontrola ciała kobiety?

Dziś kobieta ma masę instrukcji dotyczących tego, jak postępować z własnym ciałem.
Przemysł kosmetyczny, przemysł mody, farmaceutyczny, a także medycyna estetyczna,
napędza tą całą machinę. Nadając nowy wizerunek kobiety współczesnej.
Każda kultura ma swój kanon piękna. U nas jest to kult młodości, w którym nie ma miejsce
na fizyczne mankamenty. Zauważ, że atrakcyjność fizyczna łączy się z pozytywnymi
cechami takimi jak inteligencja, dobroć czy towarzyskość.

Dziś jako kobieta musimy spełniać kulturowy kanon piękna. Najmocniej akcentują to media
i social media. Nawołują nas do intensywnej pracy, nad własnym wizerunkiem. Na każdym
kroku, mamy styczność z pewnym wyglądem kobiety współczesnej czyli kobiety
wystylizowanej, pięknej, szczupłej i młodej. Zmiana wyglądu poprzez kosmetyki, ubiór,
dietę, operację platyczne czy codzienne treningi mają zachęcić nas do choć przybliżenia
się do ideału.

Dziś kontrola ciała kobiety, polega na wywieranie silnej presji przez otoczenie na kobiety,
które z jednej strony bombardowane są przepisami regulującymi kwestiami aborcji,
współfinansowaniem środków antykoncepcyjnych, a z drugiej strony pytaniami typu “kiedy
bombelek?” finansowaniem badań prenatalnych, i zalegalizowaniem in-vitro
Jak w pułapce dyscyplinowania ciała, kontroli tych najbardziej intymnych sfer
każdego człowieka ma zachować się dziś kobieta? Czy dostrzegasz tu pewne
dysproporcje?

A może właśnie jesteś w swoim żywiole? Nie bój się, wszystkie odpowiedzi są prawidłowe,
bo każda z nas jest inna, patrzy na świat przez swój filtr przeżyć i doświadczeń. I właśnie
to czyni nas wyjątkowymi.

Autorka tekstu: Aleksandra Żak

Sprawdż też: Dziewczyno, przestań ciągle przepraszać! Bądź kobietą, którą chcesz być.

Podoba Ci się? Postaw mi kawę na buycoffee.toi rośnij z nami w siłę!

“Zawsze mówię młodziutkim dziewczynom: „Naucz się kochać swoje ciało!” Bo ideał nie istnieje, i jest całkiem oczywiste, że kobieta z krągłościami jest niemniej piękna niż szczupła dziewczyna. Po prostu trzeba nauczyć się akceptować siebie taką jaka jesteś”. – Monica Bellucci