Czym jest w istocie zwycięstwo? Według Dr. Denisa Waitley zaliczanego do jednego z najlepszych pisarzy i mówców i kontynuatora myśli Napoleona Hilla: „Zwyciężanie nie ma nic wspólnego z wykręcaniem się. Zwyciężasz, kiedy na plaży podnosisz puszkę po piwie, którą ktoś inny rzucił w piach. Zwyciężasz, kiedy przekraczasz linię mety na czwartym miejscu, podczas gdy poprzednio było to miejsce piąte. Zwyciężasz, kiedy traktujesz zwierzęta jak ludzi, a ludzi jak swoich braci i siostry. Zwycięstwo jest bez wątpienia wpisane w Twoje nastawienie do świata. Talent—jest przeceniany. Na całym świecie żyje pełno utalentowanych pseudozwycięzców. Edukacja — można ją zdobyć. Wyedukowani wykolejeńcy kręcą się wszędzie dookoła. Wołałbym dać każdemu dziecku na Gwiazdkę prezent w postaci odpowiedniego podejścia do świata„. Jak zwyciężać w biznesie? Poznaj dobre nawyki człowieka sukcesu i skutecznego przedsiębiorcy

Dr. Denis Waitley wyróżnił dziesięć wymiarów postawy i działania, które pomagają stać się człowiekiem sukcesu, są to: pozytywna samoświadomość, samoocena, samokontrola, automotywacja, pozytywne oczekiwania wobec siebie, samostanowienie, samorozwój w wielu kierunkach, samodyscyplina i autoprojekcja.

Reprezentowane przez doktora Denisa Waitleya podejście do zwyciężania za pomocą samoświadomości i samooceny przypomina wykrzyknik na końcu stwierdzenia, zgodnie z którym źródło sukcesu bije w naszym wnętrzu. Przyjrzyjmy mu się bliżej i przenieśmy go na grunt przedsiębiorczości. Jedną z miar sukcesu w biznesie jest Twoja efektywność jako lidera. Sprowadza się ona zasadniczo do osiągania przez Ciebie pożądanych rezultatów.

Przedsiębiorcy odnoszący największe sukcesy opanowali do mistrzostwa właśnie sztukę efektywności, ponieważ dzięki niej pracują mądrzej, eliminując zbędny wysiłek oraz marnotrawstwo czasu. Sukces nie przyjdzie, jeżeli podchodzi się do niego w sposób opieszały, niesystematyczny, na chybił trafił. Skuteczność wyrasta z dyscypliny i rutyny, a nie z talentu czy geniuszu. Przedsiębiorcy odnoszący sukcesy dbają o skrupulatność, dobrą organizację i maksymalne przygotowanie, zanim zaczną dążyć do jakiegokolwiek celu czy realizować jakiś plan. Samoświadomość i samoocenę można porównać do oprogramowania, które pracuje gdzieś z tyłu Twojego umysłu  i pomaga rzeczom się dziać.
Jak zatem to wygląda w praktyce? Oto osiem cech efektywnego przedsiębiorcy związanych z nastawieniem na zwycięstwo, omówionym przez doktora Denisa Waitleya.

Jak zwyciężać w biznesie? 8 dobrych nawyków skutecznego przedsiębiorcy

#01 Kreśl wizje

Ludzie sukcesu poświęcają sporo czasu na myślenie, tworzenie, kreślenie wizji. Bycie innowacyjnym mogłoby przychodzić naturalnie nam wszystkim — gdybyśmy tylko potrafili się zdyscyplinować i cieszyć procesem ciągłego odkrywania. Najcenniejszym zasobem efektywnego biznesmena jest jego wyobraźnia. Najskuteczniejsi przedsiębiorcy mają odwagę zarówno marzyć, jak i działać, by urzeczywistniać swoje marzenia. Właśnie owa zdolność do kreślenia śmiałych wizji zdaje się ich odróżniać od tych, którzy po prostu boją się marzyć. Wyróżniający się przedsiębiorcy nie widzą granic swoich sukcesów, kreatywności czy umiejętności zarabiania pieniędzy. Ponadto wywierają pozytywny i trwały wpływ na innych ludzi oraz chętnie się angażują w nowe przedsięwzięcia.

#02 Wstawaj wcześnie

Najskuteczniejsi przedsiębiorcy wstają wcześnie. Można by rzec, że wcielają w życie przysłowie: „Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje”. Wchodzą w dzień, wizualizując sobie, co chcą osiągnąć, oraz nasączają swój umysł wiarą w sukces. Ponadto wielu z nich rozpoczyna dzień od jakiejś formy aktywności fizycznej. Stanowi ona dla nich sposób na obudzenie się, przyspieszenie krążenia krwi, zaktywizowanie swojego umysłu. Wczesne wstawanie oraz wskakiwanie w dzień pozwala najskuteczniejszym przedsiębiorcom przybywać do biura przed pozostałymi pracownikami. Daje im to czas, aby się skoncentrować, zebrać myśli i ustalić priorytety, aby jak najlepiej się zorganizować oraz jak najskuteczniej wykorzystać dzień.

#03 Działaj zgodnie ze swoim harmonogramem

Jeden z najłatwiejszych sposobów, w jaki ludzie sukcesu zwiększają swoją efektywność; polega na działaniu zgodnie z rozpisanym harmonogramem. Wcielają oni w życie grafik, W którym przedkłada się obowiązki ponad przyjemności. Przy czym życie towarzyskie jest ważne i życiodajne. Efektywni przedsiębiorcy doceniają wartość spotykania się z innymi ludźmi — nie tylko z myślą o interakcjach z nimi i poczuciu więzi, ale także dlatego, że towarzystwo zmniejsza stres” i zwiększa innowacyjność. Najskuteczniejsi przedsiębiorcy planują spotkania towarzyskie na koniec dnia, kiedy nie odczuwają już presji związanej z pracą zawodową. Gdy daje się pierwszeństwo obowiązkom, wówczas tak kształtowana dyscyplina pomaga ludziom sukcesu cieszyć się czasem wolnym bez niepokoju, że jakieś zadania pozostały niewykonane.

#04 Dbaj o sen

W trosce o swoją efektywność ludzie sukcesu doceniają wartość snu. Im więcej się śpi, tym większa okazuje się bystrość umysłu, dostępność emocjonalna i trafność spostrzeżeń. Niedobór snu z kolei wywołuje wzrost reaktywności emocjonalnej oraz spadek tolerancji na frustrację, które następnie pogarszają jakość snu kolejnej nocy. Istne błędne koło. Jeżeli zaniedbuje się zaburzenia snu, efektywność i sukces stają się z czasem niemożliwe.

#05 Stawiaj na prostotę

Prostota okazuje się sekretną bronią, która — jak podkreślają ludzie sukcesu — zwiększa efektywność. Niemal obsesyjnie trzymają się oni prostej i zarazem jakże praktycznej rutyny. Wypracowanie przejrzystej rutyny bowiem pomaga im unikać obciążania się pracą ponad siły. Okazują się najbardziej produktywni, kiedy nie są nazbyt przytłoczeni stresem. Dlatego też stawiają twarde granice ochronne wokół siebie i swojego czasu, rozumiejąc, że nawet superbohaterowie potrzebują wolnego.

#06 Doceniaj nawyk pisania dziennika

Jednym z najłatwiejszych sposobów na zwiększenie swojej efektywności jest wypracowanie nawyku pisania dziennika. Najskuteczniejsi przedsiębiorcy chwytają za pióro i papier, aby spisywać, co dla nich ważne, co dobrego i co złego wydarzyło się w ciągu dnia oraz pomysły na samodoskonalenie. Wynotowują listy i cele, wyrażają wdzięczność, a czasami piszą tylko po to, by dać upust trudnym emocjom. Pisanie dziennika wycisza emocje wywołane stresami lub konfliktami. Umożliwia tak potrzebne odłączenie od codziennego kieratu ciągłego rozmawiania, pisania e-maili czy radzenia sobie z innymi rozproszeniami, które idą w parze z korzystaniem z urządzeń elektronicznych (a te nigdy nie pozwalają nam się całkowicie wyłączyć). Ludzie sukcesu cenią aktywny dialog ze swoim wewnętrznym krytykiem, ponieważ pomaga im to przemieniać negatywny głos w pozytywny coaching na rzecz pokonywania przeciwności losu. Przedsiębiorcy są najskuteczniejsi, kiedy dysponują własnymi strategiami radzenia sobie z wyzwaniami.

#07 Ćwicz elastyczność

Równie istotna jak codzienna rutyna okazuje się elastyczność. Odnoszący sukcesy przedsiębiorcy rozumieją, że jest ona konieczna, by adekwatnie zmieniać swoje postępowanie w reakcji na nieprzewidywalne lub zmienne okoliczności. Dzięki niej bowiem są w stanie weryfikować obrane kierunki, znakomicie zwiększają swoje szanse na sukces, jak również pomagają sobie w nauce i rozwoju. Rutyna, według której funkcjonują, jest przejrzysta, ponieważ prostota sprzyja zdrowej stabilizacji życia osobistego i zawodowego bez względu na zmienne okoliczności. Ponadto skuteczni przedsiębiorcy tak kształtują swoje potrzeby, aby miały charakter absolutnie podstawowy. Zwiększa to ich produktywność, jako że ich nastawienie do pracy i komunikacji nie wymaga od nich niczego specjalnego, aby byli efektywni — niezależnie, czy przebywają na plaży, czy w biurze.

#08 Kieruj się ciekawością

Najskuteczniejsi przedsiębiorcy postrzegają nudę jako najgroźniejszego mordercę sukcesu, dlatego też pilnują, by nigdy się nie nudzić. Z radością spędzają długie godziny na pracy oraz robiąc to, co kochają. Wyrabiają sobie nawyk bycia otwartymi i ciekawymi wszystkiego, z czym mają do czynienia w życiu osobistym i zawodowym. To właśnie ciekawość sprawia, że ludzie sukcesu cały czas zadają pytania oraz mają coraz to nowe pomysły, jakie kroki podjąć w następnej kolejności: Ponieważ pragną być otwarci i ciekawi, wyczerpanie ich rezerw kreatywności okazuje się niemożliwe. Ciekawość stanowi* po prostu jeszcze jeden czynnik, który wzmaga ich efektywność-.

Czy masz którąkolwiek z powyższych cech? W jaki sposób Twoja samoświadomość pomaga Ci rozpoznawać, czym już dysponujesz jako przedsiębiorca, a nad czym możesz pracować, aby przejść na kolejny poziom w swojej grze zwanej zwyciężaniem?

„Chcesz podnieść samoocenę? Przekonaj siebie do pozytywnego myślenia o sobie! Każdego ranka poświęć kilka chwil na krótką konstruktywną rozmowę ze sobą. Pomyśl wtedy o trzech rzeczach, które w sobie lubisz, i obserwuj je w działaniu w ciągu dnia”. – Dr. Denis Waitley

Źródło: Na drodze do sukcesu. Podążaj ścieżką wyznaczoną przez prekursora rozwoju osobistego – Napoleon Hill, wydawnictwo Onepress 2023, tłumaczenie:
Katarzyna Rojek

Sprawdź też: Jak stać się rekinem biznesu? Zasady SHARK – sukces w biznesie!