1Prawa sukcesu według Napoleona Hilla

Prawa sukcesu Napoleon Hill
Prawa sukcesu Napoleon Hill

Wiele osób, chce odnieść sukces i osiągnąć swoje cele, ale jaki jest wielki sekret ich realizacji? Na podobne pytanie poszukiwał odpowiedzi Napoleon Hill, amerykański pisarz, prekursor nowoczesnego rodzaju pisarstwa znanego jako literatura osobistego sukcesu.

W 1908 Napoleon Hill przeprowadził wywiad z Andrew Carnegie, który rzucił mu wyzwanie przeprowadzenia badań na ten temat. Andrew Carnegie był wówczas jednym z najpotężniejszych ludzi na świecie.

Napoleon Hill poświęcił na te badania znaczną część swojego życia, przeprowadzając wywiady z wieloma odnoszącymi sukcesy ludźmi i koncentrując się na elementach ich osobistych osiągnięć i sukcesów. Hill poznał i rozmawiał z plejadą najbogatszych, najpotężniejszych i najsłynniejszych ludzi swoich czasów. Nazwiska wielu z nich są znane również do dzisiaj: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, George Eastman, Henry Ford, Elmer Gates, John D. Rockefeller, Sr., Charles M. Schwab, F.W. Woolworth, William Wrigley Jr., John Wanamaker, William Bryan, Theodore Roosevelt, William H. Taft, Woodrow Wilson i inni.

Opierając się na swoich studiach zdefiniował zasady, które mogą prowadzić do wielkiego sukcesu i osobistych osiągnięć. Prezentują filozofię sukcesu oraz formułę dojścia „od biedy do dostatku”. Zostały one opisane w licznych publikacjach, z których najbardziej znane to „Prawa sukcesu” oraz „Myśl i bogać się”.

Jeśli chcesz osiągnąć sukces czytaj dalej, aby poznać zasady i prawa sukcesu Napoleona Hilla, które mogą odmienić Twoje życie.

„Co umysł ludzki potrafi wymyślić i w co uwierzy, tego potrafi także dokonać”. – Napoleon Hill

Z powrotem