2Określony cel główny

01 Napoleon Hill - Zasada Określony Cel Główny
Prawa sukcesu – Napoleon Hill – Określony cel główny

Zdefiniowanie celu jest punktem wyjścia dla wszystkich osiągnięć.

Nie bądź jak statek na morzu bez steru, bezsilny i bezkierunkowy.

Zdecyduj, czego chcesz, dowiedz się, jak to uzyskać, a następnie podejmuj codzienne działania zmierzające do osiągnięcia celu. Dostaniesz dokładnie to i tylko to, o co prosisz i na co pracujesz.

Do wszystkiego, co robisz w życiu, potrzebujesz celu. Bez względu na to, czy jest to sprawa osobista czy biznesowa, jest to pierwszy krok w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.

Zdecyduj dzisiaj, czego chcesz, a potem zacznij już dziś podążać za tym celem ! Zrób to teraz!

„Ludzie sukcesu działają z własnej inicjatywy, ale wiedzą, dokąd zmierzają, zanim zaczną.”