Umiejętność kreatywnego myślenia to jedna z najlepszych cech, jaka mogła zostać podarowana ludzkości. Daje ona możliwość tworzenia nowych ciekawych maszyn, urządzeń, wzorów, przepisów i wiele innowacyjnych projektów. Dla wielu ludzi stała się przepustką do kariery, dla innych jest sposobem na życie. Nie każdy z nas rodzi się jako jednostka kreatywna, ale umiejętność tę można przez całe życie ćwiczyć i rozwijać. Wraz ze wzrostem popularności chat GPT wśród jego użytkowników pojawiły się obawy o stopniowe zanikanie ludzkiej kreatywności. Czy istnieje ryzyko, że w niedalekiej przeszłości wskutek działalności sztucznej inteligencji przestaną powstawać nowe dzieła sztuki lub utwory literackie. Czy chat GPT zabije naszą kreatywność? O tym wszystkim przeczytasz w poniższym artykule.

„Nawet niektórzy z najlepszych inżynierów sztucznej inteligencji na świecie nie zdają sobie sprawy, jak zaawansowana stała się sztuczna inteligencja”. – Elon Musk

Chat GPT, a kreatywność dzieci w wieku szkolnym

Jednym z miejsc, gdzie głównie rozwijana jest umiejętność kreatywnego myślenia jest szkoła. To właśnie tam dzieci ćwiczą zdolność wymyślania i tworzenia nowych rzeczy w różnorodnych kierunkach plastyczno-technicznych, muzycznych, literackich, technologicznych, chemicznych czy medyczno-biologicznych.

Powszechny dostęp do Internetu sprawił, że dzieci nie podejmują wyzwania, jakim jest na przykład znalezienie rozwiązania zagadki czy problemu matematycznego, ale szukają gotowego rozwiązania w zasobach on-line. Jedyną możliwością sprawdzenia ich potencjału i równocześnie próbą rozwinięcia ich kreatywnego myślenia są zajęcia prowadzone w czasie godzin lekcyjnych, ponieważ coraz częściej w trakcie odrabiania prac domowych uczniowie sięgają po pomoc sztucznej inteligencji. Niestety na obecnym etapie nauczyciele w żaden sposób nie są w stanie sprawdzić, czy dane wypracowanie z języka polskiego zostało napisane własnoręcznie, czy przy pomocy sztucznej inteligencji.

Oczywiście na rynku istnieje wiele gier i zabawek mających pozytywny wpływ na rozwój kreatywności wśród dzieci i młodzieży. Niestety nie cieszą się one popularnością, ponieważ uczniowie w wieku szkolnym coraz chętniej sięgają po gry komputerowe i zabawki elektroniczne. Stopniowo więc wraz z rozwojem sztucznej inteligencji oraz coraz wcześniejszym dostępem do Internetu kreatywność dzieci w wieku szkolnym zanika.

Świat artystyczny i literacki, a działalność sztucznej inteligencji

Rozwój sztucznej inteligencji rzuca również nowe światło na działalność artystyczną i kulturalną. Czy w niedługim czasie możemy spodziewać się zamknięcia muzeów, teatrów i innych jednostek działalności sztuk pięknych. Chat GPT już dziś może być wykorzystywany do tworzenia różnego rodzaju grafik. Czy osoby zajmujące się zawodowo malarstwem i tworzeniem pięknych obrazów mogą poczuć się zagrożone. Osoby ze środowiska stanowczą zaprzeczają takiej możliwości. Twierdząc, że dzieła powstające przy użyciu działalności sztucznej inteligencji w żaden sposób nie są w stanie dorównać pracy i kreatywności ludzkiej.

Podobne głosy da się słyszeć wśród osób powiązanych z branżą wydawniczą i literacką. Pisarze, copywriterzy i wydawcy mogą odetchnąć z ulgą. O ile faktycznie chat GPT może być wykorzystywany do tworzenia różnego rodzaju dzieł literackich to niestety są one bardzo słabej jakości, a osoba, która go będzie używała może zostać osądzona o plagiat. Działanie sztucznej inteligencji jest oparte na wiedzy znajdującej się wśród Internetu. Tak więc po jakimś czasie jego działalności część gotowych tekstów zacznie się powtarzać, a korzystanie z pomocy chat GPT stanie się nieopłacalna.

Czy jesteśmy uzależnieni od sztucznej inteligencji?

W żaden sposób nie jesteśmy uzależnieni od sztucznej inteligencji. O ile jej wykorzystanie w wielu dziedzinach może przynieść bardzo dobre rezultaty o tyle dziś może ona stanowić realne zagrożenie dla zabicia wśród nas pomysłowości i dobrych konceptów. Aktualnie brak jest jakichkolwiek przepisów czy regulacji na temat wykorzystania ich przez dzieci i młodzież szkolną. Natomiast wykorzystanie utworu czy dzieła stworzonego przez chat GPT, które zostanie uznane za plagiat jest surowo karane. Pamiętajmy jednak, że sztuczna inteligencja stale się rozwija i o ile obecnie dla wielu zawodów nie stanowi zagrożenia to nie wiemy jak będzie to wyglądało w przyszłości.

Możliwość użytkowania chat GPT jest oczywiście uzależnione od potrzeb jednostki. Nie możemy również nikogo osądzać z góry. Dla przykładu uczeń, który używa pomocy sztucznej inteligencji do tworzenia wypracowań może osiągać wysokie wyniki w nauce z przedmiotów ścisłych i zaoszczędzony czas na odrabianiu pracy domowej z języka polskiego przeznaczać na rozwijanie innych umiejętności.

Świat stoi przed bardzo dużym wyzwaniem, jakim jest zanik kreatywności i efektywnego myślenia. Jeżeli w najbliższym czasie nie zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu zatrzymanie procedury nadużywania sztucznej intelgiencji szczególnie wśród dzieci i młodzieży to w przyszłości grozi nam powstanie grupy społeczeństwa pozbawionej innowacyjności. To właśnie okres szkolny najbardziej rzutuje na dalsze umiejętności jednostki w życiu dorosłym. Edukacja szkolna powinna przejść gruntowną reformę mającą na celu odejście od teorii w stronę praktyki. Powielanie gotowych schematów i zadań, których rozwiązanie znajduje się w Internecie nie zdaje egzaminu. Zajęcia praktyczne nie tylko przynoszą lepsze efekty nauki, ale cieszą się one bardzo pozytywnym odbiorem wśród dzieci i młodzieży. Kreatywna i twórcza młodzież sama będzie tworzyła rozwiązania, zamiast korzystać z pomocy sztucznej inteligencji.

„Posiadamy mnóstwo właściwości, w których maszyny nam nie dorównują. One mają instrukcje, my – cel. Maszyny nie potrafią marzyć, nawet w trybie uśpienia. Ludzie – owszem. Dlatego będziemy potrzebowali inteligentnych maszyn, by urzeczywistniać nasze najwspanialsze marzenia. Jeśli przestajemy je mieć, jeśli przestajemy szukać wyższych celów, wtedy sami stajemy się maszynami.” – Garri Kasparow

Sprawdź: Jak mieć umysł jutra? PRISM 5 psychologicznych supermocy kluczowych w pracy przyszłości

Podoba Ci się? "Postaw