Porozmawiajmy o porażce! Słowo „porażka” przyniosło milionom ludzi niewyobrażalnie dużo smutków i trudów. Dlaczego nie postrzegać jej jako źródła doświadczenia, które jest niezbędne do rozwoju i które pozwala zdobyć wiedzę i zyskać motywację? Co by się stało, gdybyś mógł w pełni zaakceptować ideę, zgodnie z którą porażka tak naprawdę jest dowodem czynionych postępów? Jak przekształcić porażkę w informację zwrotną? Jak przejść od porażki do sukcesu?

Wyobraź sobie, że po 99 porażce nadal masz pozytywne podejście i wciąż bardzo chcesz osiągnąć zamierzony cel. Pomyśl o Thomasie Edisonie i jego dziesięciu tysiącach prób
przed wynalezieniem działającej żarówki.  To właśnie Edison powiedział: „Porażka zawiodła mnie do sukcesu” lub „Nie poniosłem porażki. Po prostu na razie znalazłem dziesięć tysięcy błędnych rozwiązań”. Właśnie dzięki takiemu nastawieniu możemy dziś korzystać z wielu z jego wynalazków. Edison po prostu nie umiał się poddać!

Jeżeli przyjmiesz takie samo podejście jak on, znajdziesz się na własnej drodze do sukcesu. Robert Dilts — międzynarodowy trener, coach, konsultant i ekspert o NLP opracował sposób, na zmianę porażki w cenną informację zwrotną. O tej technice pisz Shlomo Vaknin, w swojej książce Biblia NLP. Wzorzec ten pomaga zrobić miejsce dla poczucia zwycięstwa poprzez „zniwelowanie” porażki.

„Naszą największą słabością jest skłonność do poddawania się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze kolejna próba”. – Thomas Alva Edison

Jak przekształcić porażkę w informację zwrotną?

Krok #1. Zidentyfikowanie problematycznego przekonania (nastawienia); określenie towarzyszących mu systemów reprezentacji oraz fizjologii

Wybierz przekonanie (nastawienie), które sprawia, że czujesz się tak, jakbyś został pokonany, jakbyś stracił resztki nadziei lub jakby nic Ci się nie udawało.
Powinno mieć ono związek z trudnością, którą napotykasz w opanowywaniu lub wykorzystywaniu określonej zdolności oraz w osiąganiu celu, który z tego wynika.

Na przykład Piotr finalizuje mało transakcji, w związku z czym czuje się jak nieudacznik Uważa, że komunikuje się z klientami w za mało przekonujący sposób. Jest sobą rozczarowany. W tym przykładzie pożądaną zdolnością jest sugestywny sposób komunikowania się z klientami, a celem, który z tego wynika — zwiększenie sprzedaży. Z kolei problematyczne przekonanie może mieć formę: „Nie umiem sprzedawać*.

Następnie obserwuj związane z przekonaniem o porażce fizjologię oraz pozycje oczu. Jeśli uznasz, że przyglądanie się samemu sobie, kiedy tworzysz w umyśle reprezentacje problematycznego przekonania, sprawia Ci trudność, sięgnij po lustro lub kamerę wideo albo poproś o pomoc przyjaciela. Zwróć uwagę na to, co dzieje się w każdym systemie reprezentacji, gdy tworzysz w umyśle reprezentacje problematycznego przekonania. Co wewnątrz siebie widzisz, słyszysz i czujesz?

Krok #2. Uporządkowanie problematycznego przekonania w ramach systemów reprezentacji na podstawie pozycji oczu

W wyobraźni każdą reprezentację przyporządkuj (jeśli jeszcze jej tam nie ma) odpowiedniej pozycji oczu. Rozmieszczając poszczególne reprezentacje, jednocześnie patrz (tj. świadomie i celowo zwróć swój wzrok) w określonym kierunku.

Dla wielu ludzi kinestetyczne doznanie porażki jest tak silne, że wewnętrzny dialog (z samym sobą) i inne systemy reprezentacji zostają zepchnięte do swego rodzaju mętnego zbiornika uczuć. Przyporządkowanie systemów reprezentacji do odpowiadających im pozycji oczu ma na celu oczyszczenie owego zbiornika oraz osiągnięcie znacznie bardziej odpowiedniego stanu.

Kiedy już umieścisz poszczególne reprezentacje we właściwych pozycjach, zwróć uwagę na to, jak przestrzeń przed Tobą oczyszcza się i robi się tam miejsce dla Twojej percepcji rzeczywistości za pośrednictwem zmysłu wzroku. Jeżeli miałeś dotąd zamknięte oczy, otwórz je i sam zobacz.

Krok #3. Stworzenie obrazów pożądanej zdolności i zamierzonego celu oraz umieszczenie ich w skonstruowanej przestrzeni wizualnej

Pomyśl o frustrującym Cię braku danej zdolności oraz o celu, których dotyczy Twoje przekonanie o porażce. Stwórz wyraźny obraz określonej zdolności „w akcji”. Ujmij ją w kategoriach pozytywnych i zamierzonych rezultatów (przez pryzmat swojego celu). Wykorzystaj wyobrażenia, które są bardzo pozytywne. Umieść ten obraz w prawym górnym rogu (wzrokowy obraz skonstruowany) i, w swojej przestrzeni mentalnej, spójrz na niego, kierując oczy w górę i w prawo.

Krok #4. Odróżnienie reprezentacji pożądanej zdolności od obrazów wspomnień o porażce

Koncentrując się na pożądanej zdolności, doświadcz dominującego uczucia, które się z nią wiąże. Zidentyfikuj pozytywną intencję, która leży u jego podstaw. Zrób to samo z dialogiem wewnętrznym, który dotyczy tej zdolności. Zwróć uwagę na to, jak bardzo reprezentacje te różnią się od reprezentacji Twojego przekonania o porażce. Uczucia i wewnętrzny dialog są reprezentowane w odmienny sposób.

Krok #5. Ujednolicenie elementów porażki (uczuć, wspomnień, dialogu wewnętrznego) z elementami pozytywnymi

Spójrz na wspomnienia związane z problematycznym przekonaniem. Zbuduj bardziej realistyczny obraz danej sytuacji, mieszając pozytywne wspomnienia ze wspomnieniami związanymi z problemem. Umieść je na swojej linii czasu w odpowiednim porządku. Zwróć uwagę na to, jakiego rodzaju pożytecznej wiedzy (min. w postaci ostrzeżenia lub nauczki) mogą Ci dostarczyć wspomnienia danej sytuacji, chociaż kojarzą się one z frustrującymi Cię wynikami lub uczuciami.

Zauważ, że tego rodzaju pożyteczna wiedza może Cię zaprowadzić prosto do pożądanego celu. Zmodyfikuj poszczególne elementy lub dodaj nowe do pożądanego celu, opierając się na tym, czego się nauczyłeś poprzez obserwację wspomnień. Zastanów się, jakie kroki mogą Cię zaprowadzić od tych wspomnień do pozytywnego celu.

Krok #6. Stworzenie kotwicy dla pozytywnego doświadczenia, które stanie się punktem odniesienia

Pomyśl o czymś pozytywnym, co jesteś w stanie, Twoim zdaniem, z całą pewnością osiągnąć w przyszłości. Może to być coś, co robiłeś już wcześniej wie¬le razy, fachowo i należycie. Nie musi to być nic wielkiego. Punktualne przyjście do pracy można uznać za osiągnięcie, chociaż jest uważane za coś elementarnego i prozaicznego.
Stwórz kotwicę dla tego doświadczenia.

Krok #7. Wywołanie pozytywnego stanu w związku z zamierzonym celem

Dostosuj strukturę synestezji zasobów pożądanego stanu, tak aby była zharmonizowana z pozytywnym doświadczeniem, które służy za punkt odniesienia. Innymi słowy, zapamiętaj właściwości submodalności, w tym miejsca w Twojej przestrzeni mentalnej, w których się pojawiły. Czym są submodalności? Submodalności to wszelkie obrazy, które tworzysz w swojej głowie. Można powiedzieć, że gdy o czymś myślisz, to tworzysz wtedy obraz — ten obraz to właśnie submodalność.

Zmień ten stan, aby jego elementy były rozmieszczone w ten sam sposób jak submodalności, takie jak rozmiar czy jasność. Aby wspomóc ten proces, uruchom kotwicę dla pozytywnego doświadczenia, które stanowi punkt odniesienia, i jednocześnie patrz na pożądany cel.

Krok #8. Sprawdzenie rezultatu

Dowiesz się, że wzorzec spełnił swoje zadanie, kiedy doświadczysz jednego z poniższych symptomów:

1) Pojawią się świeże pomysły na to, jak dotrzeć do celu.
2) Twoje nastawienie będzie bardziej optymistyczne i konstruktywne.
3) Ogląd celu i sposobu jego osiągnięcia będzie precyzyjniejszy, dzięki czemu Twoje wyobrażenia, odczucia i wewnętrzny dialog staną się bardziej sugestywne.

„O wiele lepiej jest porywać się na wielkie rzeczy, świętować chwalebne triumfy, nawet jeśli są obarczone porażką, niż stać w szeregu tych biednych dusz, które ani nie cieszą się, ani nie cierpią, bo żyją w szarym półmroku, który nie zna zwycięstwa ani porażki”. – Theodore Roosevelt

Słowo końcowe

Filozofia, jaką wyznajesz, determinuje, czy się zdyscyplinujesz, czy też będziesz nadal popełniał błędy.

Wyeliminuj ze swojego słownictwa słowo „porażka”. Zawsze można się podnieść i nazajutrz znowu podjąć próbę. Nie ma takiego problemu poza Tobą, który przewyższałby siłę w Tobie.

Pamiętaj, że porażka to tylko informacja zwrotna, a problemy oznaczają szanse rozwoju. Rób rzeczy, które zawsze chciałeś robić. Nie odkładaj ich już na później. Nie walcz z życiem!

TERAZ nadszedł czas, żeby zmienić swoją mentalność i nastawienie do niepowodzeń! Dlaczego nie miałbyś odtąd spojrzeć na swoje niepowodzenia z innej perspektywy? Każda porażka jest ważnym momentem życia, bo pozwala nam się uczyć i rozwijać!

„Sukces nie jest ostateczny, porażka nie jest końcem: liczy się odwaga,
aby wytrwać w działaniu”. – Winston Churchill

„Akceptuj wszystko, co się dzieje, wykorzystuj to i obracaj na swoją korzyść”.

Źródło: Biblia NLP. Wydanie rozszerzone, ponad 350 wzorców, metod i strategii programowania neurolingwistycznego Autor: Shlomo Vaknin, Wydawnictwo Onepress 2013, tłumaczenie Katarzyna Rojek

Sprawdź: Od klęski do sukcesu. 10 zasad nauki na błędach i porażkach

Podoba Ci się? Postaw mi kawę na buycoffee.toi rośnij z nami w siłę!