Czy czasem masz trudności z nadążeniem za tempem zmian? Świat, jak wirująca biała woda, podlega ciągłym i szybkim zmianom. Zmiany się dzieją a kolejne już nadchodzą, czy się to komuś podoba, czy nie. Dramatyczne wyzwania stawiane przez nowy rynek pracy – zawrotne tempo zmian technologicznych, kolejne startupy wstrząsające całymi branżami, postępująca automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji coraz większa niepewność i zmienność na rynkach globalnych. Jaki wpływ mają te zmiany na odniesienie sukcesu w nowej erze? W takich warunkach trzeba być elastycznym, umieć zmienić swój sposób myślenia – mieć umysł jutra. Poznaj PRISM – pięć psychologicznych supermocy, kluczowych w pracy dziś i w niepewnej przyszłości.

Prof. Martin Seligman twórca psychologii pozytywnej oraz lek. med. Gabriella R. Kellerman, która pracuje w BetterUp, firmie skupiającej się na wspieraniu dobrostanu pracowniczego poprzez coaching wirtualny, technologię sztucznej inteligencji oraz naukę behawioralną. Martin i Gabriella swoje kariery poświęcili polepszaniu psychicznego dobrostanu. Zaniepokoił ich fakt, że ludzie nie radzą sobie z tempem zmian i wciąż nowymi wyzwaniami.

„„Biała woda” rynku pracy przynosi zmiany, które zachodzą w czasie jednego pokolenia i to kilka razy. Możemy spodziewać się, że w ciągu naszej kariery będziemy zmuszeni zaczynać od zera nie raz czy dwa, ale wiele razy. Będziemy wymyślać siebie na nowo każdego dnia. Nasze dzieci i dzieci naszych dzieci też to czeka”. – prof. M.Seligman, lek. med G.R.Kellerman

Dzisiejsza transformacja zagraża naszemu dobrostanowi na wiele nowych, niespodziewanych sposobów. Już samo tempo zmian oznacza, że zmieniamy lub tracimy pracę dwa razy szybciej niż w szczytowym okresie rewolucji przemysłowej. Według szacunków do 2030 roku z powodu automatyzacji na całym świecie pracę straci 800 milionów pracowników. Z tego samego powodu nawet 80% będzie musiało pogodzić się z redukcją zarobków

Dołóżmy do tego ryzyko związane z nowym charakterem samej pracy. Zmienność i niepewność otoczenia, z którymi musimy się zmagać – jako jednostki i organizacje. Modele biznesowe tracą swoją aktualność z dnia na dzień.

W pracy, gdzie spędzamy większą część każdego dnia, jesteśmy nieszczęśliwi, zmęczeni i chorzy. Na temat tego, jak przyszłość zmieni rynki i sposób pracy, wiele już napisano. Jak jednak zmieni to nas? Jak upewnić się, że wyjdziemy z tego cało?

A jednak. Nie jesteśmy skazani na zgubę. Martin i Gabriella przeprowadzili wspólne badania, uwzględniające dane od setek tysięcy pracowników z każdej branży i z wielu zakątków świata, dowodzą, że istnieje pięć psychologicznych supermocy, które mają kluczowe znaczenie dla dobrostanu, poczucia spełnienia i pozytywnego rozwoju na rynku pracy w XXI wieku. W książce Umysł jutra dzielą się swoimi wnioskami.

Jak mieć umysł jutra? PRISM pięć psychologicznych supermocy kluczowych w pracy dziś i w niepewnej przyszłości.

Oto pięć kluczowych umiejętności, które  są niezbędne do odnoszenia sukcesów w coraz bardziej zmiennym, zglobalizowanym i zautomatyzowanym środowisku pracy.

Pierwsze litery tych umiejętności w języku angielskim składają się na łatwy do zapamiętania akronim: PRISM. Umiejętności te stanowią pięć komponentów umysłu jutra – sposobu myślenia czy też nastawienia pozwalającego nam przewidywać zmiany, odpowiednio planować działania, reagować na przeciwności i w pełni wykorzystać swój potencjał.

P – prospection: prospekcja

Prospekcja to metaumiejętność, dzięki której wyprzedzamy zmianę. To zdolność wyobrażenia sobie i zaplanowania przyszłości.

W erze szybkich zmian musimy wykorzystać wszystko, co daje nam antycypacja zdarzeń. Umiejętna prospekcja korzystnie wpływa na naszą karierę i nasz dobrostan.

Prospekcja metabolizuje przeszłość i teraźniejszość, aby przewidzieć przyszłość. Ponieważ każdy z nas musi skonfrontować się ze zmienną i niepewną przyszłością, umiejętność przewidywania zmian i przygotowania się do nich staje się szczególnie pilną koniecznością.

R – resilience

Czym jest rezyliencja? Najbardziej podstawowym wyjaśnieniem tego terminu jest zdolność powrotu na właściwe tory po trudnych wydarzeniach. Rezyliencja to zdolność adaptacji do zmian. To fundamenty, dzięki którym możemy rosnąć w siłę w czasach ciągłych zmian.

Rezyliencja psychologiczna pozwala nam otrząsnąć się po porażce bez większych strat. W pewnym sensie można nazwać ją antykruchością.  Jest ściśle związana ze zwinnością poznawczą – zdolnością zręcznego wprowadzania nowych pomysłów i równie wprawnego wycofywania się, równoważenia oportunistycznego zwiadu i skoncentrowanych wysiłków.

I – innovation: kreatywność i innowacyjność

Kreatywność i innowacyjność nasz wyjątkowy ludzki dar, który powrócił do łask w miejscu pracy po latach zapomnienia.

Czasy „działów kreatywnych” już za nami. Co oznacza życie w czasach, w których każdy ma być kreatywny. Jak jednostki, zespoły i organizacje mogą rozbudzać większą innowacyjność? Sukces nie zależy  jedynie od akceptacji i adaptacji do zmiany, ale również od poszukiwania nowych rozwiązań. Według naukowców zajmujących się kreatywnością, pomysł można uznać za kreatywny, jeśli jest:
oryginalny, zaskakujący, przydatny i pożądany

Niektórzy uważają, że w przyszłości, gdy wszystko zostanie zautomatyzowane, a sztuczna inteligencja będzie wykonywać większość zadań, jedyną pracą, jaka nam zostanie w udziale, będzie praca kreatywna.

S – social support: wsparcie społeczne

Szybkie nawiązywanie relacji międzyludzkich, by wzmocnić wsparcie społeczne, więzi z innymi, które są niezbędne, byśmy mogli rozkwitnąć.

Ważne dla zawodowego sukcesu jest społeczne wsparcie. Czym jednak jest podtrzymywanie relacji międzyludzkich w miejscu pracy, które ciągle się zmienia, w którym często pracujemy w samotności, a nierzadko również zdalnie?

Skoro zespoły tworzą się, rozwiązują i przekształcają, obejmując ludzi z różnych kontynentów, mówiących różnymi językami, pochodzących z różnych kultur i dysponujących różnymi umiejętnościami, musimy szybko nawiązywać i budować oparte na zaufaniu relacje z naszymi kolegami z pracy, dla dobra nas samych i wykonywanej przez nas pracy.

M – meaning and mattering: sens i znaczenie

Odnalezienie sensu i znaczenia, motywacja popychająca nas do przodu.

Miliardy ludzi na całym świecie codziennie idą do pracy. Ilu z nich szuka w niej sensu? Wszyscy chcemy, aby nasze życie miało znaczenie, żeby się liczyło, a dzięki właściwym narzędziom możemy kultywować to pragnienie zarówno jako jednostki, jak i jako organizacje. Jeśli masz w życiu swoje dlaczego, przeżyjesz z prawie każdym jak.

Ludzie potrzebują pracy, która ma sens, aby przetrwać ciągłe zmiany i rosnąć w siłę.  W kontekście osobistym praca, która ma głębszy sens, dobrze wpływa na nasze zdrowie. Gdy jesteśmy zmotywowani do niej wewnętrznie – wykonujemy ją z powodów tkwiących głęboko w nas, a nie w zamian za zewnętrzną nagrodę – wywiera to pozytywny wpływ na nasz całościowy dobrostan.

Utrzymywanie się w wirującym nurcie białej wody to nie przelewki. Codziennie zawzięcie wiosłujemy, a raz po raz zalewają nas fale. Stawiamy czoła coraz to nowym wyzwaniom. Poczucie sensu i celu motywuje nas, by co dzień znaleźć nowe siły i wytrwać.

Słowo na koniec

Wiemy, jakich umiejętności potrzebujemy, by prosperować w nadchodzących dekadach. Będziemy potrzebować przede wszystkim wyjątkowego stopnia psychicznej rezyliencji, by móc pokonywać ekstremalne wyzwania i bez szwanku powracać do naszego poziomu dobrostanu. Kluczowe znaczenie ma tu zwinność poznawcza, która pozwala identyfikować nowe okazje. Będziemy też musieli nawiązać głęboki kontakt z naszym „dlaczego” – silnym poczuciem, że nasza praca jest ważna. Będziemy potrzebować siebie nawzajem – jako koledzy, liderzy, przyjaciele – by odnieść sukces w tym coraz bardziej złożonym, współzależnym współczesnym świecie pracy. Relacje z innymi uchronią nas też przed bolączkami społecznej izolacji. Nie żyjemy już w prastarych myśliwsko- zbierackich społecznościach o scementowanych relacjach, które dawały wsparcie. Mimo to możemy nauczyć się, jak szybko nawiązywać relacje nawet w tych nadzwyczajnie turbulentnych czasach.

Dzisiejszy świat spienionych fal daje nam możliwość rozwinąć w sobie dwie wyjątkowe ludzkie supermoce: prospekcję i kreatywność. Powtarzalna, prawie mechaniczna praca w czasie rewolucji przemysłowej odczłowieczyła robotników. Nasza obecna transformacja, wręcz przeciwnie, wymaga od nas powrotu do najbardziej ludzkich kreatywnych umiejętności. Prospekcja to metaumiejętność naszej ery. Im bardziej rozwinięta, trafna i rozległa będzie nasza umiejętność przewidywania, tym większa będzie nasza zdolność do samostanowienia w erze ciągłych zmian. Jednostki, zespoły i organizacje, które są wybitne w prospekcji, będą zawsze na pozycji wygranej – będą umiały przewidzieć, a potem kreatywnie zareagować. Kreatywność nie jest już atrybutem artystów i elitarnych majsterkowiczów. Obecnie wszyscy pracownicy muszą być kreatywni. Muszą śledzić nowe trendy i znajdować innowacyjne na nie reakcje. Organizacje, które kultywują kreatywność na każdym poziomie będą prosperować. Te, które tego nie robią, zostaną w tyle.

Rozwiń pięć psychologicznych supermocy, które już dziś są kluczowe w życiu

Aby odnosić sukcesy, musimy zdobyć supermoce z modelu PRISM, wyposażające nas w umysł jutra.

Każdy z nas może w sobie rozwinąć supermoce: prospekcję, rezyliencję i zwinność, innowacyjność i kreatywność, zdolność nawiązywania kontaktów społecznych oraz poczucie ważności. Są w zasięgu ręki każdego czytelnika książki Umysł jutra. Można pracować nad nimi samemu, z coachem lub mentorem, można rozwijać je w praktyce, współpracując z kolegami lub przyjaciółmi.

Umysł jutra5 psychologicznych supermocy kluczowych w pracy – dziś i w niepewnej przyszłości - Gabriella Rosen Kellerman, Martin Seligman
Umysł jutra
5 psychologicznych supermocy kluczowych w pracy – dziś i w niepewnej przyszłości – Gabriella Rosen Kellerman, Martin Seligman

W książce Umysł jutra Martin i Gabriella szczegółowo opisują każdą z pięciu supermocy przyszłości i wyjaśniają dlaczego mają one znaczenie dla naszego dobrostanu i rozwoju w miejscu pracy jutra. Tłumaczą też w jaki sposób możesz je w sobie rozwinąć. Łączą wyniki własnych nowatorskich badań z wiedzą zaczerpniętą z innych sprawdzonych źródeł literatury, aby wyposażyć cię w najpełniejsze i najaktualniejsze zrozumienie tematu.

Istnieje wiele publikacji poświęconych analizie i wyjaśnieniu przyczyn ciągłych zmian zachodzących w świecie pracy. Książka Umysł jutra przedstawia perspektywę nauk behawioralnych, które pomagają zrozumieć, dlaczego te zmiany są dla nas tak trudne, oraz jak możemy poradzić sobie z nimi. Historia pokazuje, że transformacja rynku pracy niesie ze sobą wiele kosztów dla ludzi. Jednak w ostatnich kilkudziesięciu latach rozwój psychologii pozytywnej i neuronauki daje nam wyjątkową szansę, jakiej nie mieli nasi przodkowie. Chociaż nasze mózgi ewoluowały niewiele od czasów prehistorycznych, postęp naukowy pozwala nam wykorzystać prastary układ neuronowy do osiągnięcia współczesnych celów, co stanowi instrukcję obsługi dla naszych mózgów.

Każdego dnia zmiany nadchodzą coraz szybciej. Jak na nie zareagujesz?  Bądź na nie gotów. Wystarczy zastosować istniejące narzędzia i włożyć trochę pracy w rozwinięcie umysłu jutra. Odnieś sukces, nie tylko dziś, ale również w przyszłości!

„Ponieważ każdy z nas musi skonfrontować się ze zmienną i niepewną przyszłością, umiejętność przewidywania zmian i przygotowania się do nich staje się szczególnie pilną koniecznością. Pytanie: „Dlaczego nie przewidzieliśmy, co się stanie?” prowadzi do kolejnego: „Jak się poprawić?”. To pytanie bardziej naglące, a jednocześnie takie, które daje możliwość podjęcia działania”. – prof. M.Seligman, lek. med G.R.Kellerman

Źródło: Umysł jutra 5 psychologicznych supermocy kluczowych w pracy – dziś i w niepewnej przyszłości – Gabriella Rosen Kellerman, Martin Seligman, wydawnictwo MT Biznes 2023, tłumaczenie Dorota Gasper

Podoba Ci się? Postaw mi kawę na buycoffee.toi rośnij z nami w siłę!

Sprawdź też: Przywódca przyszłości. 6 trendów kształtujących przyszłość przywództwa jutra