4Rób najpierw to co najważniejsze

03_Covey_ Najpierw rzeczy najważniejsze
03 Najpierw rzeczy najważniejsze

Aby skutecznie zarządzać sobą, musisz robić najpierw rzeczy o największym priorytecie. Musisz wyrobić w sobie dyscyplinę, aby nadawać priorytety swoim codziennym działaniom w oparciu o to, co jest dla Ciebie najważniejsze, a nie koniecznie najpilniejsze.

Nawyk „Rób najpierw to co najważniejsze” jest wprowadzeniem w czyn, naturalnym efektem pierwszego i drugiego nawyku – bycia proaktywnym i rozpoczynania z wizją końca. W nawyku „Rozpoczynania z wizją końca” była mowa o znaczeniu określenia naszych wartości i zrozumienia tego, co zamierzamy osiągnąć. Nawyk „Robienia najpierw tego co najważniejsze” polega na tym, że faktycznie idziesz za tymi celami i realizujesz swoje priorytety na bieżąco, z chwili na chwilę, każdego dnia.

Aby utrzymać dyscyplinę i skupić się na dążeniu do osiągnięcia celów, musimy mieć siłę woli do zrobienia czegoś, gdy nie chcemy tego robić. Musimy postępować zgodnie z naszymi wartościami, a nie z naszymi pragnieniami lub impulsami w danym momencie.

Zastanów się, co jest dla Ciebie naprawdę ważne i zacznij to robić. Istotne jest również opanowanie umiejętności zarządzania sobą w czasie. Trzeba nauczyć się planować i wykonywać zadania zgodnie z priorytetami. Wszystkie działania można kategoryzować w oparciu o dwa główne czynniki: pilość i ważność. Może nam w tym pomóc matryca zarządzania czasem:

 Aktywności / działania PILNE NIEPILNE
WAŻNE (1) (2)
NIEWAŻNE (3) (4)

Druga (2) ćwiartka jest kluczem skutecznego zarządzania sobą. Dotyczy tego, co nie jest pilne, ale jest ważne. Mamy tutaj takie aktywności jak tworzenie naszej misji, zapobieganie rzeczom niepożądanym, budowanie relacji i związków, ćwiczenia fizyczne, dbanie o nasze zdrowie, szukanie nowych możliwości, planowanie itp.

Jedynym miejscem, skąd od razu można „wziąć czas”, aby pracować w ćwiartce (2), jest ćwiartka (3) i (4). Nie możesz zignorować ważnych i pilnych spraw z ćwiartki (1), chociaż i ona będzie się kurczyć, gdy więcej czasu spędzisz w ćwiartce (2) – na zapobieganiu i przygotowywaniu. Jednakże na początku tej drogi czas musi pochodzić z (3) i (4) ćwiartki. Sprawy z ćwiartki (1) i (3) będą się domagać Twojego czasu i energii, dlatego – by działać w ćwiartce (2) – musisz być proaktywny. Aby móc powiedzieć „tak” ważnym, priorytetowym sprawom z ćwiartki (2), musisz się nauczyć mówić „nie” innym działaniom, choćby wyglądały na pilne.

Ponadto, gdy koncentrujemy się na ćwiartce (2), oznacza to, że myślimy o przyszłości, pracujemy nad przyczynami źródłowymi i zapobiegamy kryzysom w pierwszej kolejności! Pomaga nam to też wdrożyć zasadę Pareto – 80% Twoich wyników pochodzi z 20% twojego czasu.

Nie marnuj czasu na rzeczy nieistotne i gaszenie pożarów. Sprawy ważne umieszczaj na początku listy działań i dbaj o ich wykonanie.  Stosuj zasadę nie odkładania na
potem i walcz z wszelkimi objawami prokrastynacji.

Nie chodzi o to, by nadawać priorytety temu, co masz w planie, ale by planować zgodnie z priorytetami. – Stephen R. Covey