Jakie są cechy wyjątkowych ludzi? Co sprawia, że niektórzy ludzie wyróżniają się z tłumu i są wyjątkowi? Co sprawia, że są tak charyzmatyczni i skuteczni w działaniach? Dlaczego tłumy chcą ich naśladować i powierzają im najwyższe stanowiska? Wyróżniające ich cechy nie mają związku z poziomem wykształcenia, dochodami czy uzdolnieniami, choć odnoszą sukcesy sportowe, artystyczne bądź biznesowe. Nie, jednostki te wyróżniają się w sposób, który naprawdę ma znaczenie: zdają się wyczuwać, co powiedzieć i zrobić, aby zdobyć zaufanie, wzbudzić szacunek, pozytywnie wpłynąć na otoczenie i zainspirować nawet największych cyników. Co sprawia, że niektórzy z nas są nadzwyczajni?

Joe Navarro, bada zachowanie ludzi od ponad 40 lat z czego 25 służył w FBI, gdzie był jednym z założycieli elitarnego Programu Analizy Behawioralnej Bezpieczeństwa Narodowego FBI. Przesłuchałem około dziesięciu tysięcy świadków i podejrzanych, wiele lat świadczyłem usługi konsultingowe dla firm na całym świecie, prowadziłem badania i napisałem kilkanaście książek na temat ludzkiego zachowania i poprawy efektywności. Przez cały ten czas nic fascynowało go bardziej niż osoby obdarzone wyjątkowymi cechami. Co sprawia, że niektórzy z nas są nadzwyczajni? Okazuje się, że od zwykłych zjadaczy chleba odróżnia ich ledwie pięć cech. Ale nie liczba jest tu kluczowa, lecz istota tych atrybutów. Joe Navaro nazywa je Pięcioma Filarami Wyjątkowości. Gdy wszystkie Pięć Filarów współdziała w harmonii, tworzą coś większego niż suma ich części: wyjątkową jednostkę.

“Jeżeli coś jest dla ciebie bardzo trudne, nie sądź, że to jest niemożliwe dla człowieka w ogóle. Owszem, miej to przekonanie, że co jest możliwe dla człowieka i zwykłe, to i dla ciebie jest możliwe do osiągnięcia”. – Marek Aurelisz

Bądź niezwykły. 5 filarów wyjątkowości

#01 Samokontrola: fundament wyjątkowości

“Pracując nad sobą, poznając siebie poprzez szczerą refleksję i kultywując nawyki, służące rozwojowi osobowości, kładziemy podwaliny pod wyjątkowe życie”.

Poprzez kształtowanie naszych własnych praktyk, zrozumienie siebie na drodze szczerej refleksji i kultywowanie kluczowych nawyków, które prowadzą do rozwoju osobistego, kładziemy fundament pod wyjątkowe życie.

#02 Obserwacja: dostrzeganie istoty spraw

“Zwiększając zdolność do zauważania potrzeb, preferencji, intencji i pragnień innych osób, a także ich lęków i obaw, jesteśmy lepiej przygotowani, aby rozszyfrowywać ludzi i sytuacje – szybko i precyzyjnie – zyskując tym samym pewność co do podejmowania odpowiednich w danej sytuacji decyzji”.

Zwiększając zdolność do zauważania potrzeb, predyspozycji, intencji i pragnień innych osób, a także ich lęków i obaw, stajemy się lepiej przygotowani do szybkiego i precyzyjnego rozszyfrowywania ludzi i sytuacji. Zyskujemy tym samym umiejętność umożliwiającą najlepsze w danym momencie działanie.

#03 Komunikacja: od informacyjnej do transformującej

“Wykorzystując zarówno umiejętności werbalne, jak i mowę ciała, możemy efektywniej i bardziej świadomie wyrażać idee, odwołując się do serc i umysłów słuchaczy oraz tworząc więzi budujące zaufanie, lojalność i harmonię społeczną”.

Wykorzystując zarówno umiejętności werbalne, jak i niewerbalne, możemy wyrażać idee bardziej efektywnie i intencjonalnie, przemawiając do serc i umysłów oraz tworząc więzi budujące zaufanie, lojalność i harmonię społeczną.

#04 Działanie: etyczne, prospołeczne i na czas

“Znając kontekst społeczny i etyczny, jesteśmy w stanie nauczyć się „robić to, co należy, we właściwym czasie””.

Znając i stosując etyczne i społeczne modele właściwego działania, możemy nauczyć się robić właściwe rzeczy w odpowiednim czasie, tak jak robią to nadzwyczajne jednostki.

#05 Komfort psychiczny: najpotężniejsza moc dana człowiekowi

“Przyswajając sobie fundamentalną prawdę, że w ostatecznym rozrachunku ludzie szukają komfortu psychicznego, możemy odkryć to, co wiedzą wyjątkowi ludzie: wygrywa ten, kto poprzez empatię potrafi zapewnić komfort psychiczny”.

Pojmując fundamentalną prawdę, że ludzie szukają przede wszystkim komfortu psychicznego, można odkryć to, co wiedzą jednostki wyjątkowe: wygrywa ten, kto angażuje się, by zapewnić spokój ducha.

“Kim jesteśmy, jeśli nie sumą naszego wpływu na innych? Oto prawdziwi my! Nie ci, za których się podajemy, ani ci, którymi chcemy być – jesteśmy sumą wpływu i oddziaływania, jakie wywieramy w życiu na innych”. – Carl Sagan

Słowo na zakończenie

Co sprawia, że ludzie są wyjątkowi? Analizując zachowanie osób wybitnych, nie sposób nie czerpać z nich inspiracji i się od nich nie uczyć. Codziennie demonstrują, że aby być kimś wyjątkowym, trzeba robić wyjątkowe rzeczy. Te pięć odmieniających życie cech to wszystko, czego potrzebujesz, aby się wyróżnić. W momencie gdy zaczniesz wprowadzać je do swojego codziennego planu dnia, natychmiast przyniosą korzyści. Zwiększą twoją zdolność do pozytywnego oddziaływania i bez wątpienia uczynią cię lepszym człowiekiem.

Bądź niezwykły!

Bądź niezwykły. 5 cech, które wyróżnią Cię na tle innych - Navarro Joe Poynter Toni Sciarra
Bądź niezwykły. 5 cech, które wyróżnią Cię na tle innych – Navarro Joe Poynter Toni Sciarra

Osiągnięcie wyjątkowości nie jest poza możliwościami “zjadacza chleba”. Decyzja o tym zależy wyłącznie od ciebie i leży w twojej gestii. Wszystko zaczyna się w momencie, gdy systematycznie zaczynasz przyjmować i praktykować zachowania i postawy pomagające w pielęgnacji i rozwoju odpowiednich cech.  Aby dowiedzieć się więcej jak to zrobić, sięgnij po książkę Joe Navarro i Toni Poynter SciarraBĄDŹ NIEZWYKŁY. Pięć cech, które wyróżnią cię na tle innych. Odkryj pięć kluczowych zasad, które umożliwią ci zmienienie swojego podejścia w sposób unikalny i wyjątkowy. Zanurz się w niezwykłym świecie, dostępnym tylko dla nielicznych jednostek, których śmiało można nazwać ludźmi honorowymi, godnymi zaufania, konsekwentnie dążącymi do wyznaczonego celu i odważnie stawiającymi czoło przeciwnościom losu. Innymi słowy, to kraina wyjątkowych ludzi.

Poprzez samokontrolę wykorzystujesz wewnętrzne zasoby do realizacji celów i dążysz coraz wyżej. Za sprawą obserwacji dowiadujesz się, co jest potrzebne do poprawy sytuacji i relacji. Nawiązujesz i pielęgnujesz kontakty dzięki zdolności do uznania emocji, spostrzeżeń i uczuć oraz komunikowania na bieżąco tego, co najważniejsze. Wszystko to doskonali twoją zdolność do podejmowania działań o charakterze prospołecznym, które przekształcają pozytywne intencje w coś rzeczywistego, a tym samym transformującego. Ostatecznym rezultatem jest łagodzenie strachu i tworzenie komfortu psychicznego – tego najcenniejszego daru, którego poszukują ludzie, i twojej największej siły w oddziaływaniu na innych.

Przejmij kontrolę nad swoim życiem, rozwijaj charyzmę i skuteczność w działaniach, wyróżniając się spośród innych. Stań się i bądź niezwyły!

“Uważaj na swoje myśli, stają się słowami.
Uważaj na swoje słowa, stają się czynami.
Uważaj na swoje czyny, stają się nawykami.
Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem.
Uważaj na swój charakter, staje się twoim przeznaczeniem. – słowa przypisywane Laozi”

Źródło: Bądź niezwykły. 5 cech, które wyróżnią Cię na tle innych Joe Navarro Toni Poynter Sciarra, wydawnictwo Kompania Mediowa 2023, tłumaczenie Rafał Mączyński

Sprawdź też: Jak czytać ludzi? Radzi agent FBI

Podoba Ci się? Postaw mi kawę na buycoffee.toi rośnij z nami w siłę!