Wiem co myślisz, choć nic nie mówisz! Mowa ciała czyli porozumiewanie się pozasłowne obejmuje wszystko to co jest przekazywane, ale nie ma postaci słowa. Komunikacja niewerbalna to sposób przekazywania informacji taki sam jak słowo mówione, tyle że z użyciem min, gestów, dotyku, ruchów ciała, postawy itp.

Zachowania niewerbalne mają wielką moc i znaczenie. Mówi się że zaledwie 7% tego co komunikujemy, przekazujemy za pomocą wypowiedzianych słów; 38% niesie modulacja naszego głosu; 55% zaś nasze zachowanie niewerbalne. Ponieważ tak znaczna część procesu komunikacji stanowią obserwacje sygnałów niewerbalnych, warto wiedzieć, na co zwracać uwagę. Komunikacja pozasłowna może bowiem ujawniać prawdziwe myśli, odczucia i intencje człowieka. Jak czytać mowę ciała? Na co zwracać uwagę? Były agent FBI i ekspert w dziedzinie mowy ciała Joe Navarro ma na to skuteczny sposób.

Joe Navarro całe zawodowe życie poświęcił studiowaniu, doskonaleniu i stosowaniu sztuki komunikacji niewerbalnej. W swojej 25 letniej karierze w FBI zdemaskował wielu groźnych przestępców i szpiegów. Jak udało mu się to wszystko? Gdyby go o to zapytać, prawdopodobnie odpowiedziałby że: „dzięki zdolności odczytywania ludzkich myśli”. W swojej kultowej książce po tytułem Mowa ciała Joe Navarro podaje dziesięć podstawowych zasad obserwacji i rozszyfrowywania komunikatów niewerbalnych. Ten „dekalog” to postawa rozumienia mowy ciała.

„Czasami nie mówimy tego, co myślimy, niemniej nasze myśli i tak odmalowują się na twarzy”. – Joe Navaro

Mowa ciała – sekrety komunikacji bez słów. 10 przykazań skutecznej obserwacji i rozszyfrowywania komunikatów niewerbalnych

#01 Przykazanie: Bądź dobrym obserwatorem swojego otoczenia. 

Bądź uważnym obserwatorem swojego otoczenia. To podstawowe wymaganie dla każdego, kto pragnie rozszyfrowywać i wykorzystywać niewerbalne sposoby porozumiewania się. Większość ludzi patrzy, ale tak naprawdę nie dostrzega.

Cały czas się rozglądaj i starannie przyglądaj światu wokół siebie. Jak uważne słuchanie jest podstawą rozumienia słownych oświadczeń, tak samo uważna obserwacja to podstawowy warunek rozumienia mowy ciała.

#02 Przykazanie: Obserwowanie w określonym kontekście to klucz do zrozumienia przekazów niewerbalnych.

Obserwacje komunikacji niewerbalnej trzeba prowadzić w kontekście. Kontekst stanowi całokształt tego, co dzieje się w życiu danej osoby.

Im lepiej pojmiemy sens kontekstu, w jakim się pojawiają pozasłowne komunikaty, czyli sytuacji z prawdziwego życia, tym jaśniej zrozumiemy ich znaczenie.

#03 Przykazanie: Naucz się rozpoznawać i rozszyfrowywać zachowania niewerbalne, które są uniwersalne.

Uniwersalne komunikaty pozasłowne to pewna grupa sygnałów wysyłanych przez ciało: takich, które przejawiają się podobnie u każdego z nas. Na przykład kiedy ktoś zaciska wargi, tak że prawie nie widać jego ust, to sygnał, że prawdopodobnie czuje się zaniepokojony i coś jest nie w porządku.

U większości ludzi da się wykazać powtarzające się schematy zachowania. Im więcej takich uniwersalnych komunikatów potrafimy rozpoznać i trafnie zinterpretować, tym łatwiej będzie nam oceniać myśli, odczucia i zamiary ludzi z naszego otoczenia.

#04 Przykazanie: Naucz się rozpoznawać i rozszyfrowywać indywidualne zachowania niewerbalne.

Oprócz uniwersalnych komunikatów, które wszyscy przejawiamy istnieje też inny rodzaj wskazówek, zwanych indywidualnymi zachowaniami niewerbalnymi. Są to zachowania charakterystyczne dla danej osoby.

Usiłując rozpoznać takie indywidualne sygnały, poszukaj wzorców zachowania. Im lepiej kogoś znasz lub dłużej z kimś przebywasz, tym łatwiej uzyskasz te informacje.

#05 Przykazanie: Kiedy wchodzisz w relacje z innymi, postaraj się ustalić, jakie zachowania są dla nich typowe (czyli stanowiące punkt odniesienia). 

Próbując odczytać mowę ciał, zadaj sobie pytanie: Czy ten sposób postępowania w danej sytuacji jest właściwe dla tej osoby? U większości z nas można wykazać powtarzające się schematy zachowania.

Powinieneś zwrócić uwagę na to, jak wyglądają na co dzień, jak zazwyczaj siedzą, gdzie kładą ręce, jak przeważnie ustawiają stopy, jaką przyjmują postawę i jakie najczęściej robią miny, a także jak przechylają głowę, a nawet gdzie na ogół kładą lub trzymają swoje rzeczy. Zapoznając się z tym, co normalne, będziemy mogli lepiej rozpoznać to, co odbiega od normy.

#06 Przykazanie: Obserwując ludzi, staraj się zawsze wypatrywać różnych komunikatów – zachowań pojawiających się jednocześnie lub następujących po sobie. 

Jeśli szukasz komunikatów niewerbalnych, które mogą coś ujawnić na temat myśli, uczyć czy intencji rozmówcy, najlepiej jest szukać całych zestawów, a nie bazować na pojedynczych zachowaniach.

Dzięki temu trafniej zaczniesz je odczytywać, zwracając uwagę na przekazy wielokrotne czy też zaobserwowane grupy sygnałów pozawerbalnych. Współdziałają one ze sobą jak poszczególne części układanki. Im więcej elementów mozaiki zgromadzisz, tym masz większą szansę, że ułożysz je prawidłowo i ujrzysz obraz, jaki tworzą.

#07 Przykazanie: Wypatruj zmian, które sygnalizują odmianę myśli, odczuć, zainteresowań lub zamiarów.

Zadaj sobie pytanie: Jakie zachowanie jest normalne dla danej osoby albo w takiej sytuacji? Zauważenie nagłych zmian w zachowaniu może pomóc odkryć, jak dana osoba przetwarza informacje lub jak przystosowuje się do wydarzeń wzbudzających emocje. Kiedy np. otrzymujemy złe wieści przez telefon lub widzimy coś, co nas rani, nasze ciało od razu to odzwierciedla.

Zmiany w zachowaniu człowieka ukazują też jego zainteresowania lub zamiary w pewnych okolicznościach. Uważna obserwacja tego rodzaju zmian pozwala nawet przewidywać wydarzenia, zanim nastąpią.

#08 Przykazanie:  Rozpoznawaj fałszywe lub mylące sygnały niewerbalnych.

Aby rozwinąć w sobie zdolność odróżniania prawdziwych wskazówek od wprowadzających w błąd, potrzeba praktyki i doświadczenia. Wymaga to nie tylko świadomej obserwacji, lecz także starannej oceny.

Skup się na tym, co wysuwa się na pierwszy plan. Wypatruj najbardziej bezpośrednich znaków jako tych najbardziej akuratnych oraz wykorzystuj je do analizy komunikacji niewerbalnej.

#09 Przykazanie: Wiedza o tym, jak odróżniać dobre samopoczucie od dyskomfortu, pomoże skupić się na najważniejszych zachowaniach pozwalających rozszyfrować komunikaty niewerbalne.

Istnieją dwie zasadnicze kwestie, których powinniśmy się doszukiwać u innych, a następnie skupiać się na nich. Chodzi o oznaki poczucia komfortu oraz dyskomfortu psychicznego.

Kiedy widzisz zachowanie, co do którego znaczenia nie masz pewności, zawsze przyporządkowuj do jednej z dwóch kategorii. Czy zdaje się ono wyrażać poczucie komfortu czy też dyskomfortu? Każde zachowanie bowiem znajduje wyraz w postawie poczucia komfortu lub dyskomfortu.

#10 Przykazanie: Obserwując innych, rób to dyskretnie.

Wykorzystywanie komunikatów niewerbalnych wymaga bacznego przyglądania się ludziom i trafnego rozszyfrowywania ich zachowań.

Gdy przypatrujesz się innym, z pewnością nie zechcesz, by twoje intencje stały się oczywiste. Prowadzone przez ciebie operacje powinny zawsze pozostawać dyskretne.

Uwagi końcowe

Oto dekalog mowy ciała Joe Navarro. Dziesięć przykazań, których musisz przestrzegać, by z powodzeniem rozszyfrowywać niewerbalne komunikaty.

Mowa ciała. - Joe Navarro
Mowa ciała. – Joe Navarro

Ciało ludzkie jest zdolne do wysyłania dosłownie tysięcy sygnałów niewerbalnych czy też wiadomości. Które z nich są najważniejsze i jak je rozszyfrować? Problem polega na tym, że aby trafnie rozpoznać i zidentyfikować istotne przekazy pozasłowne, musiałbyś poświęcić pół życia na drobiazgowe obserwacje. Na szczęście jest prostszy sposób. Wystarczy, że sięgniesz po książkę Mowa ciała, której autorem jest Joe Navarro. Zyskaj dogłębną wiedzę na temat sposobów komunikacji niewerbalnej, a twoje życie stanie się bogatsze dzięki poznaniu tego, co mówi ciało.

Joe rozpoznał już i opisał te zachowania, które są najważniejsze, a więc możesz od razu wykorzystać i zastosować tę wyjątkową wiedzę. Ta sama wiedza niewerbalna, na jakiej opierał się Joe, by stać się mistrzem w chwytaniu szpiegów, „detektorem kłamstw w ludzkiej postaci” oraz instruktorem i wykładowcą w FBI, stanie się teraz i twoim udziałem, żebyś mógł lepiej zrozumieć odczucia, myśli oraz zamiary otaczających cię ludzi.

Odkryj jak z powodzeniem odszyfrowywać zachowania niewerbalne. Wykorzystaj te informacje do wzbogacania swojego życia, a także życia swoich bliskich, oraz osiągania tak osobistych, jak i zawodowych celów.

Odkoduj mowę ciała i wejdź na nowy poziom komunikacji!

„W zachowaniach niewerbalnych fascynujące jest ich uniwersalne zastosowanie. Ta forma komunikacji sprawdza się wszędzie, gdzie tylko ludzie kontaktują się między sobą. Jest wszechobecna i wiarygodna. (…). Tak naprawdę bez przekazów niewerbalnych trudno skutecznie nawiązywać wzajemne kontakty”. – Joe Navarro

Sprawdź też: Jak czytać ludzi? Radzi agent FBI

A czy Ty opanowałeś już język mowy ciała?