Jakim liderem jesteś? Inspiratorem czy Demotywatorem? Wszyscy znamy z doświadczenia oba typy liderów. Pierwszy to lider Demotywator, który wysyła energię z otoczenia i dławi potencjał intelektualny swoich pra­cowników, tak że pracują znacznie poniżej swoich możliwości. Po drugiej stronie mamy lidera – Inspiratora, który motywuje, inspiruje, dostrzega, wykorzystuje i pomnaża inteligencję innych, stanowiąc przeciwieństwo Demotywatora. Inspirujący Lider sprawia, że ludzie oraz organizacje rozwijają skrzydła i odnoszą ogromne sukcesy. Jak zapalać innych do myślenia i działania? Jak stać się i być inspirującym liderem? Czytaj dalej aby się dowiedzieć…

“W naszych organizacjach znajdują się niewykorzystane zasoby inteligencji.[…] Wyobraźmy sobie, ile byśmy osiągnęli, będąc w stanie wyzwolić dwa razy więcej potencjału naszych ludzi”. – Liz Wiseman

Inspirujesz czy demotywujesz? Jak zapalać innych do działania? 5 cech Lidera Inspiratora

Co wyróżnia inspirującego lidera?

Liz Wiseman jest ekspertem w dziedzinie przywództwa i rozwoju HR oraz autorką książek o tej tematyce. Przeprowadziła wnikliwe badania, aby odpowiedzieć na pytanie: co odróżnia lidera Inspiratora od Demotywatora oraz jak to przekłada się na sukces pracowników, zespołów i organizacji? Jakie zatem działania wyróżniają lidera Inspiratora?

Analizując dane zebrane od ponad 150 menedżerów, Liz Wiseman znalazła obszary, w których oba typy liderów robią te same rzeczy. I jeden, i drugi jest nastawiony na klienta. Obaj odznaczają się dobrym zmysłem biznesowym i wyczuciem rynku. Otaczają się inteligentnymi osobami i uważają się za liderów innowacji. Kiedy jednak przyjrzymy się danym bliżej, szukając cech charakterystycznych wyłącznie dla Inspiratorów, można dostrzec pięć, które odróżniają ich od Demotywatorów.

Oto pięć kluczowych cech odróżniających świetnych przywódców – Inspiratorów, od kiepskich – Demotywatorów:

#01  PRZYCIĄGANIE I OPTYMALIZOWANIE TALENTÓW.

Inspiratorzy są magnesami dla talentów; przyciągają i wykorzystują talenty do maksimum, niezależnie od tego, kto je posiada, a ludzie garną się, aby z nimi pracować, bo wiedzą, że będą się rozwijać i osiągać sukcesy.

“Demotywator to budowniczy imperium, który zagarnia dla siebie zasoby, a potem je marnotrawi. Inspirator to magnes dla talentów wykorzystujący i optymalizujący geniusz każdej osoby”.

#02 STWARZANIE STYMULUJĄCEGO ŚRODOWISKA WYMAGAJĄCEGO OD PRACOWNIKÓW BŁYSKOTLIWEGO MYŚLENIA.

Inspiratorzy tworzą jedyne w swoim rodzaju wysoce motywujące środowisko pracy, w którym każdemu wolno myśleć, oraz przestrzeń pozwalającą na jak najlepsze działanie. Tacy liderzy działają jak wyzwoliciele potencjału, tworząc komfortową, a zarazem stymulującą atmosferę pracy. Potrafią wyeliminować lęk, zapewniając pracownikom bezpieczeństwo, które zachęca ich do jak najlepszego myślenia.

“Demotywator to tyran stwarzający stresujące środowisko pracy. Inspirator jest wyzwolicielem potencjału tworzącym bezpieczne otoczenie sprzyjające śmiałemu myśleniu”.

#03 STAWIANIE AMBITNYCH WYZWAŃ.

Inspiratorzy stawiają wyzwania – sobie i innym – skłaniające do przekroczenia granic obecnej wiedzy. We wszystkich gałęziach gospodarki, w sektorach publicznym, prywatnym i w działalności non profit, Inspiratorzy potrafią uzyskać od swoich pracowników co najmniej dwa razy więcej niż Demotywatorzy. W jaki sposób to robią? Sieją ziarno możliwości, przedstawiają wyzwania zmuszające organizację do wysiłku i w ten sposób tworzą w ludziach przekonanie, że coś jest osiągalne, oraz zarażają ich entuzjazmem, z którym sami przystępują do działania.

“Demotywator jawi się jako wszystkowiedzący i wydaje polecenia. Inspirator stawia wyzwania i wskazuje możliwości”.

#04 DECYDOWANIE W DRODZE DYSKUSJI.

Inspiratorzy to inicjatorzy dyskusji, którzy prowadzą swoich ludzi do słusznych decyzji będących wynikiem uporządkowanej debaty. Promowany przez nich proces podejmowania decyzji zawiera wszystkie informacje niezbędne organizacji do wcielania ich w życie. Dyskutując z ludźmi, przedstawiają sprawy jasno i klarownie, co prowadzi do decyzji dla nich zrozumiałych, które potrafią skutecznie wdrażać w życie.

“Demotywatorzy to decydenci starający się przekonać do swoich decyzji innych. Inspiratorzy to inicjatorzy dyskusji, dzięki którym ludzie akceptują to, co mają im do zaoferowania”.

#05 PRZEKAZYWANIE PRAWA WŁASNOŚCI DECYZJI I POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Inspiratorzy uzyskują i utrzymują doskonałe wyniki, ponieważ stawiają wszystkim wysokie wymagania. Działają jak inwestorzy, zapewniając zasoby niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Ponadto rozwijają u ludzi odpowiedzialność za podejmowane zobowiązania. Z czasem uwewnętrzniają oni wysokie oczekiwania liderów, przez co czują się odpowiedzialni, także przed sobą nawzajem, często przy wyżej zawieszonej poprzeczce i bez konieczności bezpośredniej interwencji Inspiratora.

“Demotywator to mikromenedżer, który bezustannie interweniuje. Inspirator to inwestor, który przekazuje innym prawo własności i pełną odpowiedzialność”.

Słowo końcowe

Nasz świat zmienia się w błyskawicznym tempie. Jeśli chcemy dotrzymać kroku tym zmianom i stworzyć miejsce pracy pozwalające ludziom wykorzystywać swoją energię i rozwijać talenty, musimy zastąpić liderów demotywujących otoczenie Inspiratorami potęgującymi zbiorową inteligencję i zdolności na skalę masową.

Podejście Inspiratorów do zarządzania to nie jedynie oświecona wersja przywództwa, lecz uzyskiwanie lepszych wyników dzięki umie­jętności wydobywania z ludzi znacznie więcej niż przeciętnie i ofero­wanie im w zamian niesłychanej satysfakcji z pracy.

Inspiratorzy to twardzi mene­dżerowie. To liderzy niemający w sobie miękkości. Oczekują od swoich ludzi wielkich rzeczy i motywują ich tak, że osiągają oni nadzwyczajne rezultaty. Inspiratorzy to twórcy geniuszy. Osoby w otoczeniu Inspiratorów stają się bystrzejsze i rosną ich umiejętności. Potrafią rozwiązywać trudniejsze problemy, szybciej się dostosowują do nowych okoliczności i podejmują bardziej inteligentne działanie.

Jak stać się inspirującym liderem – Inspiratorem?

Odpowiedź znajdziesz w książce Inspirujący Lider Liz Wiseman. Dzięki wydawnictwu REBIS dostępne jest nowe uaktualnione wydanie tego bestsellera „New York Timesa” z przedmową Stephena R. Coveya.

Inspirujący lider. - Liz Wiseman
Inspirujący lider. – Liz Wiseman

Książka Inspirujący Lider pomyślana jest tak, by od pierwszej do ostatniej strony czegoś cię nauczyć, dając sposobność zrozumienia i wcielenia w życie koncepcji Inspiratora.

Książka Inspirujący Lider nie jest receptą na model przywództwa promującego szefa jako „równego gościa” wprowadzającego miłą atmosferę w pracy. Przeciwnie, przedstawia twarde podejście do zarządzania, które pozwala ludziom oferować więcej. Pokazuje i wyjaśnia, dlacze­go niektórzy liderzy stwarzają wokół siebie geniuszy, podczas gdy inni wysysają z przedsiębiorstwa inteligencję i zdolności.

Wstęp pozwolił ci na krótkie zapoznanie się z efektem Inspiratora i przegląd jego działania. W kolejnych rozdziałach znajdziesz dokładne wyjaśnienie różnic między dwoma typami liderów. Szczegółowy omówione jest też pięć cech Inspiratora oraz w jaki sposób możesz zminimalizować w sobie skłonności Demotywatora.

Nauczysz się z niej także strategii postępowania z Demotywatorami, których z pewnością nie zabraknie w twoim otoczeniu. Poznasz historię prawdziwych liderów reprezentujących oba typy przywództwa. A na końcu książki znajdziesz plan działania, który pozwoli ci stać się Inspiratorem i pomoże budować kulturę potęgującą te właściwości w całej twojej organizacji.

Ta książka pomyślana jest jako przewodnik dla wszystkich, któ­rzy pragną podążać drogą Inspiratora.

“Charyzmatyczni menedżerowie – Inspiratorzy – to nic innego niż paradygmat przywództwa, bez którego nie sposób uzyskać dostępu do inteligencji i potencjału pracowników dowolnej organizacji w każdym miejscu na świecie”. – Stephen R. Covey

Źródło: Inspirujący lider. – Liz Wiseman, Dom Wydawniczy REBIS 2022, tłumaczenie Aleksander Gomola

A jakim liderem jesteś w tej chwili?

Sprawdź też: Liderzy co ich wyróżnia i jak stać się wielkim przywódcą?