Jak być wielkim liderem? Stanowisko i władza nie zrobią z Ciebie lidera. Przywództwo to oddziaływanie i wpływ. Chcesz być wielki przywódcą? Postaw na charakter i kompetencje!

„Kimkolwiek jesteś – swoją postawę musisz zbudować na dwóch filarach: silnym charakterze i rzetelnych kompetencjach”. – Timothy R. Clark

Przewodzenie innym jest najbardziej angażującym, inspirującym i najgłębiej satysfakcjonującym rodzajem działalności, jaki zna ludzkość. Dzięki niemu zyskujemy możliwość dokonywania postępów, skutecznego mierzenia się z przeciwnościami, zmieniania życia innych ludzi. Jednak aby zostać lepszym przywódcą zdaniem Timothy R. Clarka, potrzebny jest odpowiedni charakter i odpowiednie kompetencje. Charakter jest nieodzowny do wywierania pozytywnego wpływu; kompetencje są niezbędne, aby oddziaływanie było skuteczne, przy czym jedno zlewa się z drugim, tworząc integralną całość.

Jak być wielkim liderem? Postaw na charakter i kompetencje!

Cztery filary charakteru

„Pierwszym filarem przywództwa jest charakter. Jeśli ktoś stara się budować swoje kompetencje bez oparcia i fundamentu w postaci charakteru, sromotnie się załamie w sytuacji presji, stresu albo pokusy przyjęcia niezasłużonej nagrody”. – Timothy R. Clark

#01 Uczciwość

Kamieniem węgielnym charakteru jest uczciwość, inaczej – prawość. Chodzi tu o uczciwość i szczerość, gotowość do mierzenia się ze sobą samym i osiągania celów, w które się wierzy. Prawość i uczciwość przyspieszają rozwój osobisty, pozwalają bowiem unikać przybierania pozy osoby amoralnej. Porzucenie nieetycznych zachowań i zaprzestanie działań na szkodę innych, wraz ze skłonnością do utwierdzania się w ich słuszności, pozwala zyskać realną siłę. Obchodzimy się przyzwoicie z innymi ludźmi, gdyż przyzwoicie traktujemy siebie samych. Oferujemy im nasz największy osobisty wysiłek, zachowując ostrożność w zaciąganiu kredytu zaufania, sami za to hojnie obdarzając nim innych.

#02 Pokora

Drugim z filarów charakteru jest skromność i pokora. Ta towarzyszka uczciwości jest – akceptowanym bez sprzeciwu czy urazy – przyjęciem do wiadomości własnej zależności od innych, a może i niewiedzy. Pokora jest zdolnością unikania nieposkromionej pychy i buty oraz tworzonego przez nie pola zniekształceń rzeczywistości. Im więcej człowiek ma w sobie skromności i pokory, tym większa jest jasność jego myśli i czystość działań. Dzięki pokorze dokonują się trzy niebywałe rzeczy: po pierwsze, chroni ona przed zagrożeniami płynącymi z własnego ego; po drugie, jest źródłem większej satysfakcji, bowiem człowiek skromny umie się cieszyć z sukcesów innych; po trzecie zaś – sprawia, że jest się bardziej chętnym i zdolnym do zmian.

#03 Odpowiedzialność

Trzecim filarem charakteru jest odpowiedzialność. Wielcy przywódcy nie tylko pragną, ale są wręcz żądni ponosić odpowiedzialność za osiągane przez siebie wyniki. Czy nie jest rzeczą ciekawą, że słabi liderzy nie znoszą być poddawani ocenie, a wielcy wprost nie mogą się tego doczekać? Wdrażając zasadę odpowiedzialności nie zaprzecza się zatem odpowiedzialności osobistej; przyjmuje się do wiadomości, że chowanie się jest fałszywą ścieżką i zawsze się zakłada, że prywatne wybory pociągają za sobą publiczne konsekwencje. Odpowiedzialność oznacza wreszcie doprowadzanie do końca tego, co się zaczęło i dawanie odporu wszelkim przejawom własnego uprzywilejowania w podejmowanych działaniach.

#04 Odwaga

Odwaga to czwarty, ostatni już filar charakteru. Kto ma odwagę, jest zdolny – w razie konieczności – odpierać i rzucać wyzwanie siłom status quo. To ty jesteś tym, kto ma przewrócić do góry nogami zastany stan rzeczy i zbuntować się przeciwko rozpowszechnionej kulturze bycia czy też postępowania. Jesteś kreatorem, a nie kuratorem. Brzemię, które niesiesz – społeczne, emocjonalne, intelektualne, duchowe i fizyczne – jest cięższe. Unikasz sytuacji „delikatnego wycofywania się” – świadomego ograniczania wysiłku i tym samym wyeliminowania wszelkiej szansy powodzenia. Wprost przeciwnie: utrzymujesz dyscyplinę, pragnąc, aby coś się w końcu zdarzyło. Masz wreszcie odwagę, by wytyczyć ambitne, dalekosiężne cele, które będą rozpalać wyobraźnię.

Cztery filary kompetencji

„O ile charakter stanowi infrastrukturę, kompetencje są nadbudową. Chodzi w nich o umiejętności, biegłość i mistrzostwo. Kompetencje – to przymiot albo stan zdolności do robienia określonych rzeczy, i to robienia ich dobrze. Istnieje oczywiście wiele obszarów kompetencji technicznych, specjalistycznej wiedzy lub umiejętności, lecz tutaj interesują nas atrybuty prowadzące do ogólnych i trwałych kompetencji przywódcy – lidera”. – Timothy R. Clark

#01 Uczenie się

Pierwszym z filarów kompetencji jest uczenie się. W XXI wieku imperatyw uczenia się zakłada przyswajanie wiedzy w tempie dokonujących się zmian lub nawet z ich wyprzedzeniem. Dlatego też usposobienie lidera musi w tym kontekście obejmować zręczność, dynamikę, samodzielność działań i zarazem umiejętność współpracy. Wielu ludzi w dalszym ciągu przejawia głębokie spoufalenie z mentalnością rodem z epoki przemysłowej, zakładającą, że uczenie się polega na zależności i wyuczonej bezradności wyrabianej pod kierunkiem życzliwych organizacji. Wobec konieczności nieustannego określania i niwelowania własnych braków w nauce, dzisiejsi przywódcy muszą ten model wyeliminować.

#03 Zmiany

Zmiany – to drugi filar, na którym opierają się kompetencje. Zmiana zawsze była stałym motywem, lecz w dzisiejszym, nabierającym coraz większego rozpędu otoczeniu występuje większa kompresja ram czasowych. Liderzy muszą zakładać, że będą mieli do czynienia z ciągłą utratą przewag konkurencyjnych; stają oni wobec potrzeby budowania odporności, aby móc sprostać jednemu wyzwaniu dostosowawczemu za drugim. Jest to umiejętność natury tak intelektualnej, jak i emocjonalnej; przynagla ona do działania w sposób zapobiegawczy i wyprzedzający, kiedykolwiek pojawia się taka możliwość. W ten sposób unika się forsowania zmiany siłą albo jej przemycania w otoczeniu innych osób. Oznacza to, że kulturę w danym środowisku zmienia się celowo, z zamysłem, a nie mimowolnie, nieumyślnie.

#03 Osąd

Trzeci filar kompetencji – to zdolność osądu. Osąd pozwala ogarnąć szerszą perspektywę i przemyśliwać zamierzone, jak i niezamierzone następstwa różnych przebiegów działań. Pomaga wybierać odpowiednie osoby i dopasowywać działania do potrzeb rozwojowych każdej jednostki. Osąd pozwala rozpoznać motywacje i zdolności innych osób, a w związku z tym – odpowiednio przydzielać im zadania. Pomaga też się zorientować, kogo należy słuchać. Wreszcie – osąd pomaga wyciągać wnioski z sukcesów i porażek, unikać zniechęcenia albo zadowolenia, a także utrzymać stosowną gotowość do działania w nagłej potrzebie.

#04 Wizja

Czwartym wreszcie filarem kompetencji jest wizja – czyli zdolność widzenia tego, co jeszcze nie istnieje. Jest ona obrazem przyszłości i zalążkiem rzeczywistości. Umiarkowane plany nie sprawią, że krew zacznie ci buzować w żyłach; nie postawią Cię do pionu ani nie popchną do działania. A wizja – owszem. Czerpiemy z niej moc, kiedy okoliczności sprzysięgają się przeciwko nam. Wizja jest źródłem naszej kreatywności, bo wyzwala nas z konwencji i ortodoksji. Sama zaś wizja bierze się z poczucia naszej własnej tożsamości. O ile informacja jedynie informuje, wizja – inspiruje.

„Charakter potrzebuje kompetencji – i na odwrót. Przez analogię do struktury naszej planety: charakter jest jak gdyby jądrem, zaś kompetencje – skorupą, stanowiąc łącznie nieredukowalne minimum cech przywódczych”. – Timothy R. Clark

Słowo na zakończenie

Wielcy przywódcy są solidnie uformowani wewnętrznie. Punktem wyjścia jest tu charakter, którego cztery filary to: uczciwość, pokora, odpowiedzialność i odwaga. Na tak przygotowanym podglebiu mogą rozkwitnąć kompetencje. Także one mają cztery punkty podparcia, którymi są: pragnienie nauki, otwartość na zmiany, zdolność osądu oraz wizja.

Postaw na charakter i kompetencje. Stanowisko i władza nie zrobią z ciebie lidera - Timothy R Clark
Postaw na charakter i kompetencje. Stanowisko i władza nie zrobią z ciebie lidera – Timothy R Clark

Wielcy przywódcy mają wspaniały charakter plus wybitne kompetencje. Jeśli jest się mocnym w obu tych obszarach, zyskuje się szansę na wywołanie zasadniczej, pozytywnej zmiany w życiu otaczających nas ludzi – dzięki oddziaływaniu wywieranemu na otoczenie. Taki właśnie powinien być twój cel. Silny charakter i kompetencje przydadzą twojej przywódczej ofercie większej głębi i rozmachu, pozwalając ci dać z siebie to co najwspanialsze, w możliwie pełny sposób.

W szczególności „twarde jądro”, czyli silny kręgosłup, uchroni ciebie samego przed próbą ucieczki i sprawienia zawodu, pozwoli uniknąć sztuczności i pozy, zawistnej ambicji i wejścia w miłosną relację z poczuciem władzy. Silny charakter i kompetencje oznaczają szczery zamiar i zarazem potencjał wywierania silnego wpływu. Brak przywódców tej kategorii jest najbardziej dojmującym brakiem społeczeństw; należy temu rychło zaradzić.

Timothy R. Clark, wykształcony erudyta z Oksfordu, kompetentny doradcą i dyrektor zarządzający, w swojej książce „Postaw na charakter i kompetencje” ukazuje, jak wielka efektywność i sukces rodzą się z harmonijnego połączenia silnego charakteru i doskonałych umiejętności. Timothy R. Clark rozumie przywództwo jako głównie wpływanie na innych ludzi. Przywódcy, czyli liderzy, działają w taki sposób, że inspirują innych do rozwijania się, rozwijania swojego potencjału i stawania się lepszymi.

Aby być skutecznym liderem, trzeba posiadać zarówno właściwy charakter, który umożliwia pozytywny wpływ, jak i odpowiednie kompetencje. Ta książka jest dedykowana każdemu, kto chce rozwijać swoje umiejętności w dziedzinie przywództwa. Timothy R. Clark ma głębokie zrozumienie tego tematu i jego pasja jest niesamowicie zaraźliwa. Przekonuje nas, że przewodzenie innym jest najbardziej angażującą, inspirującą i satysfakcjonującą formą działalności, jaką ludzie znają. Dzięki przywództwu mamy możliwość postępu, skutecznego radzenia sobie z trudnościami i zmieniania życia innych ludzi. Jedną z pięknych rzeczy przywództwa jest to, że każdy może dążyć do roli lidera.

„Stawanie się przywódcą jest wyborem, który zostaje nam dany po to, abyśmy mogli zmieniać świat – już teraz, dzisiaj, i każdego kolejnego dnia”. – Timothy R. Clark

Źródło: Postaw na charakter i kompetencje. Stanowisko i władza nie zrobią z ciebie lidera – Timothy R Clark , wydawnictwo Studio Emka 2023, tłumaczenie Tristan Korecki

Podoba Ci się? Postaw mi kawę na buycoffee.toi rośnij z nami w siłę!

Sprawdź też: Lekcje przywództwa. 100 reguł liderów odnoszących sukces