autorka Violetta

Niektórzy, stając na ślubnym kobiercu, wyobrażają sobie, że czeka ich życie jak w bajce. Ale nie ma się co oszukiwać. Nawet w najbardziej kochających się małżeństwach czasem coś zazgrzyta. W tym artykule znajdziesz praktyczne rady zaczerpnięte z ponadczasowego poradnika. Stosowanie się do nich to recepta na szczęśliwe życie rodzinne i udane małżeństwo.

Oto recepta na udane małżeństwo

#01 WYWIĄZUJ SIĘ Z ROLI, KTÓRĄ ZOSTAŁA CI POWIERZONA

CO MÓWI PORADNIK: „Głową rodziny jest mąż” (List do Efezjan 5:23).

Jeżeli jesteś mężem, czule troszcz się o swoją żonę. Ponieważ ‛jest twoim uzupełnieniem’ szanuj jej godność i gorąco ją kochaj. Z miłości do żony będziesz gotowy jej dobro stawiać ponad własne (Efezjan 5:25-29).

Jeśli jesteś żoną, odnoś się do męża z głębokim szacunkiem i pomagaj mu w wywiązywaniu się z jego roli (Efezjan 5:33). Popieraj jego decyzje i z całego serca z nim współpracuj. Na pewno to doceni.

CO MOŻESZ ZROBIĆ:

  • Zapytaj współmałżonka, jak możesz być lepszym mężem lub lepszą żoną. Uważnie go wysłuchaj i postaraj się wprowadzić w życie jego sugestie.
  • Przejawiaj cierpliwość. Potrzeba czasu, żebyście się nauczyli, jak wzajemnie sprawiać sobie radość.

#02 LICZ SIĘ Z UCZUCIAMI WSPÓŁMAŁŻONKA

CO MÓWI PORADNIK: Każde ze współmałżonków powinno mieć na uwadze odczucia drugiego.

„Niczego nie czyńcie z kłótliwości czy z próżności, ale z pokorą uważajcie innych za wyższych od siebie. I miejcie na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też sprawy drugich” (Filipian 2:3,4).

Obchodź się ze swoim partnerem jak z kimś wyjątkowo cennym i pamiętaj, aby być ‛wobec wszystkich delikatny’ (2 Tymoteusza 2:24). „Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz; lecz język mędrców leczy” (Przysłów 12:18). Dlatego starannie dobieraj słowa.

CO MOŻESZ ZROBIĆ:

  • Zanim zaczniesz rozmowę na trudne tematy, postaraj się opanować emocje i być otwartym na opinie partnera.
  • Dokładnie przemyśl, co powiesz i w jaki sposób.

#03 TWÓRZCIE ZGRANY DUET

CO MÓWI PORADNIK: Od chwili ślubu stanowicie „jedno ciało”. Ale dalej macie odrębne osobowości i wasze spojrzenie na pewne sprawy może się różnić. Pracujcie więc nad tym, żeby zharmonizować swoje myśli i uczucia. Taka jedność jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji. Dlatego w ważnych kwestiach naradzajcie się ze sobą.

CO MOŻECIE ZROBIĆ:

  • Dzielcie się nie tylko informacjami lub opiniami, ale też uczuciami.
  • Konsultujcie się ze sobą przed podjęciem jakichś zobowiązań.

BĄDŹ REALISTĄ I OPTYMISTĄ

Nie oczekuj doskonałości ani od siebie, ani od swojego partnera. Postanów skupiać się na jego zaletach. Ufaj, że przedstawione zasady zadziałają i łatwo się nie poddawaj. Jeśli nie będziesz szczędzić wysiłków twoje małżeństwo z każdym rokiem będzie coraz mocniejsze.

„Tak więc nie przestawajmy czynić tego, co dobre, bo jeśli się nie poddamy, w stosownym czasie zbierzemy plon” (Galatów 6:9).

ZASTANÓW SIĘ…

  • Czy naprawdę daję odczuć mężowi (żonie), że troszczę się o niego (o nią) bardziej niż o siebie?
  • Co dziś zrobiłem(-am), by pokazać współmałżonkowi, że go kocham i szanuję?

„Szczęśliwe małżeństwa biorą się stąd, że on i ona dają sobie szczęście”.