Co to jest sukces? Dla każdego z nas sukces może oznaczać trochę coś innego. Każdy może mieć swoje własne rozumienie tego pojęcia. Jedną z lepszych definicji sukcesu, pozostawił po sobie Jim Rohn – przedsiębiorca, mówca motywacyjny, autor licznych bestsellerów na temat samodoskonalenia, rozwoju i sukcesu osobistego. Jim Rohn zainspirował i natchnął do pozytywnej zmiany wiele osób. Pomógł niezliczonym rzeszom ludzi w zmianie perspektywy i podjęciu decyzji do życia w bardziej świadomy sposób. Do dziś wiele osób czerpie naukę i wyciąga wnioski dla siebie, z dorobku intelektualnego, który Jim Rohn pozostawił po sobie.

„Możesz mieć więcej niż masz, gdyż możesz stać się kimś więcej niż jesteś”. – Jim Rohn

Co to jest SUKCES? Najlepsza definicja sukcesu według Jim Rohn

Sukces to coś nietykalnego. Jest to również paradoks gdyż dotyczy zarówno trasy jak i punktu przeznaczenia. To stałe i zamierzone zbliżanie się do wybranego celu oraz jego realizacja. Jest z jednej strony realizacją, a z drugiej mądrością daną tym, którzy potrafią zrozumieć możliwości, jakie stwarza im życie.

To świadomość najwyższych zalet warunkujących powodzenie, ale również ich zastosowanie w praktyce dzięki dyscyplinie. Może być zarówno materialny, jak i duchowy, zarówno praktyczny, jak mistyczny. To pozostawienie czegoś za sobą, aby zmierzać w kierunku czegoś lepszego. Zmiana z letargu w ruch, cukierka w owoc, wydatków w inwestycje.

Osiągnąć sukces, to wstąpić na drogę zmiany, postępu, rozwoju i realizacji. Zyskać na wartości, aby w ten sposób zająć pozycję jeszcze korzystniejszą.

Sukces polega na uczynieniu swojego życia takim, jakim chcemy, aby było.

Pamiętaj że sukces nie podlega normom ustalonym przez społeczeństwo i kulturę. Składa się na niego raczej zespół osobistych zadań, jasno sprecyzowanych i ostatecznie zrealizowanych.

Biorąc pod uwagę wszystkie możliwości oraz wszystko to co podziwiasz w otaczającym Cię świecie, co chciałbyś wyciągnąć z Twojego życia? Oto jest kluczowe pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć.

Uczynić swoje życie takim, jakim sobie życzymy to jest sukces ! 

Sprawdź też: Najlepsze cytaty Jim Rohn

Co dla Ciebie znaczy SUKCES?