„Życie często porównuje się do gry. Niestety, nikt nie podaje nam reguł ani nie podpowiada, jak w nią grać. Zaczynamy po prostu od „Startu”, a następnie posuwamy się na planszy w nadziei, że gramy prawidłowo. Nie znamy dokładnie celu gry ani znaczenia wygranej…”.

Życie często przyrównujemy do gry, której zasady tworzymy w trakcie jej trwania. Cherie Carter-Scott autorka trenerka rozwoju osobistego, często nazywana „matką coachingu” ze względu na jej pionierską pracę w branży coachingowej, poszukując swojej własnej życiowej drogi próbowała odpowiedzieć na podstawowe pytanie, które zadaje sobie wielu z nas: „Jaki jest sens życia?”. W ten sposób sformułowała tzw. 10 Reguł Człowieczeństwa. Reguły te tworzą według Cherie Carter-Scott fundament spełnionego, pełnego życia. Zawierają wskazówki, jak prowadzić „grę” zwaną życiem. To uniwersalne prawdy, znane każdemu od urodzenia, które jednak zostały po drodze zapomniane. Jeśli uświadomimy sobie, co decyduje o kształcie naszego człowieczeństwa, możemy własne życie uczynić atrakcyjniejszym i bardziej satysfakcjonującym. Przyjrzyjmy się bliżej 10 Regułom Człowieczeństwa. Zaczynamy!

„Twój czas tu, na ziemi, jest krótki. Czas mija i wszystko się zmienia. Masz możliwości i
wybory, które pozwalają urzeczywistnić życzenia, marzenia i osiągnąć cele”. – Cherie Carter-Scott

Życie to gra oto jej zasady. 10 Reguł Człowieczeństwa – osiągnij mistrzostwo w grze życia

Reguła #01 Dostajesz ciało

„Swoje ciało możesz kochać lub nienawidzić, ale wciąż pozostaje ono twoją własnością na czas życia na ziemi”.

Ciało, które otrzymujesz, będzie twoją własnością na czas życia. Możesz je kochać lub nienawidzić, akceptować lub odrzucać, ale w tym życiu nie dostaniesz innego. W twoim ciele mieści się twoje prawdziwe „ja” – wszystkie nadzieje, marzenia, obawy, myśli, oczekiwania i przekonania, które czynią z ciebie niepowtarzalnego człowieka. Bez względu na to, jak odbierasz własne ciało, jest twoje, a związek, jaki z nim stworzysz, będzie miał istotny wpływ na charakter twoich doświadczeń życiowych.

Wyzwanie, które wynika z te reguły polega na pogodzeniu się z własnym ciałem, aby mogło skutecznie spełniać swój cel i udzielać cennych lekcji akceptacji, poczucia własnej wartości, szacunku i przyjemności. Każdy powinien opanować te podstawowe zasady, zanim będzie mógł z powodzeniem podążać drogą życia.

Reguła #02 Pobierasz lekcje

„Przyjęto cię na naukę w pełnym wymiarze godzin do nieformalnej szkoły zwanej życiem Każdy dzień w tej szkole da ci możliwość opanowania nowych lekcji. Możesz lubić te lekcje albo ich nie znosić, ale są częścią obowiązkowego programu nauczania”.

Dlaczego tu jesteś? W jakim celu? Ludzie od dawna szukali sensu życia. Nie ma jednak jednej odpowiedzi. Dla każdego człowieka sens życia jest inny. Każdy człowiek ma własny cel i odmienną, niepowtarzalną drogę. Idąc drogą życia, pobierasz wiele lekcji, które musisz opanować, aby urzeczywistnić ten cel. Te lekcje są przeznaczone tylko dla ciebie. Przyswojenie ich daje ci klucz do odkrycia i nadania sensu i znaczenia twojemu życiu. Każda sytuacja życiowa przyniesie ci lekcję. Kiedy doznajesz bólu, dostajesz nauczkę Gdy odczuwasz
radość, dostajesz inną lekcję. Każdemu działaniu czy wydarzeniu odpowiada lekcja, której trzeba się nauczyć.

Wyzwanie, tej reguły polega więc na wkroczeniu na własną niepowtarzalną drogę i opanowaniu przeznaczonych dla siebie lekcji. To jedno z najtrudniejszych wyzwań życiowych. Czasem bowiem twoja droga jest całkowicie odmienna od dróg życia innych ludzi. Nie porównuj ich i nie skupiaj się na różnicach między lekcjami, jakie otrzymujecie. Pamiętaj, że otrzymasz tylko te lekcje, które możesz opanować i które są związane z twoim indywidualnym rozwojem. Traktuj te lekcje jako narzędzia, które pomogą ci odkryć twój własny niepowtarzalny cel.

Reguła #03 Nie istnieją błędy, tylko lekcje

„Rozwój to proces eksperymentalny, ciąg prób, błędów i sporadycznych zwycięstw Nieudane eksperymenty w tym samym stopniu co udane są elementem procesu”.

Wiele osób odczuwa rozczarowanie i złość, gdy nie udają się ich plany, w które zainwestowali swój czas, energię, pieniądze. Przeważnie ludzie odbierają takie doświadczenie jako porażkę. Takie myślenie jednak hamuje zdolność do nauki i przyswajania wniosków z życiowych lekcji.

Rozwój człowieka to proces złożony z eksperymentów, prób i błędów prowadzący ostatecznie do prawdy. Za każdym razem, kiedy postanowisz zaufać sobie i podjąć działanie, nie masz pewności, jak potoczy się sytuacja. Czasami odnosisz zwycięstwo, kiedy doznajesz niepowodzenia. Nieudane eksperymenty są jednak nie mniej wartościowe niż te zakończone sukcesem. Dlatego, że zwykle uczymy się więcej z tych „niepowodzeń” niż z  „sukcesów”. Każda klęska jest bodźcem i cenną wskazówką.

Kiedy rozważymy trudy życia – rozczarowania, urazy, straty, choroby, wszelkie nieszczęścia, jakie mogą się przydarzyć -i przekształcimy swój sposób widzenia tak, iż zaczniemy w nich dostrzegać szansę uczenia się i rozwoju, otworzą się przed nami nowe perspektywy.

Sprawdź: Czym jest sukces a czym porażka? Cienka linia między sukcesem a porażką

Reguła #04 Lekcja powtarza się, dopóki nie zostanie opanowana

„Lekcje powtarzają się w różnych formach, dopóki się ich nie nauczysz Dopiero wtedy możesz przejść do następnej lekcji”.

Czy nie masz czasem wrażenia, że wciąż popełniasz te same błędy, powtarzasz te same schematy, znajdujesz się w podobnych sytuacjach? Coś w tobie przyciąga cię do tego samego typu osób czy problemów, bez względu na to, jak przykre są te kontakty czy sytuacje.

Lekcje są powtarzane, aż się ich nauczysz. W swoim życiu nieustannie przywołujemy tę same lekcję. Przyciągamy również do siebie ludzi, którzy mają nam pomóc się jej nauczyć. Jedynym sposobem, by uwolnić się od negatywnych wzorców i problemów powtarzających się w naszym życiu, jest zmiana perspektywy która pozwala rozpoznać wzorce i przyswoić lekcje, jakie niosą. Nawet jeśli próbujemy unikać pewnych sytuacji, i tak się nam przytrafiają, jeśli nie uświadomimy sobie problemu, nie wyciągniemy wniosków i nie dokonamy zmiany.

Reguła wzywa do rozpoznania i przezwyciężenia powtarzanych przez nas wzorców. To trudne zadanie, ponieważ oznacza konieczność przemiany, a przemiana nie zawsze jest łatwa. Podjęcie wyzwania, które polega na rozpoznaniu i przezwyciężeniu schematów zmusi cię do przyznania, że dotychczasowy sposób działania okazał się nieskuteczny. Cenne jest to, ze identyfikacja i przezwyciężenie wzorca pozwali ci wyciągnąć naukę i dokonać trwałej zmiany. Dzięki czemu pozbędziesz się w końcu negatywnego wzorca i opanujesz lekcję. 

Reguła #05 Nauka nie ma końca

„Każdy etap życia niesie jakąś lekcję. Dopóki żyjesz, czekają cię wciąż nowe lekcje”.

Lekcje nigdy się nie kończą, bo dopóki żyjesz, czekają cię nowe. Gdy opanujesz jedną lekcję, pojawia się następna. Bez względu na wiek, pozycję życiową i odniesione sukcesy, nic nie zwolni cię nigdy od lekcji, które musisz opanować, by nadal się rozwijać. Nieustannie otwiera się przed tobą nowy odcinek życiowej drogi, a skoro stajesz się mądrzejszy i doskonalisz umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami, pojawiają się nowe lekcje. Wraz z pogłębianiem się mądrości rozwijają się twoje zdolności, pozwalając ci sprawniej rozwiązywać coraz trudniejsze problemy.

Wyzwanie tej reguły wymaga przyjęcia roli wiecznego ucznia w szkole życia. Oznacza to pogodzenie się z tym, że nie wiesz wszystkiego i nigdy nie będziesz wiedział. Migdy nie osiągniesz pełnej biegłości w sztuce życia. Możesz jedynie pogłębiać sposoby doświadczania życia, uczyć się i przyswajać kolejne lekcje.

Sprawdź: Sztuka samodzielnej nauki. Jak się uczyć aby się nauczyć?

Reguła #06 „Tu” nie jest gorsze niż „tam”

„Kiedy twoje „tam” stanie się „tu”, efektem będzie „tam” które bardziej ci się spodoba niż obecne „tu”.”

Czy uważasz, że będziesz szczęśliwszy, kiedy osiągniesz jakiś konkretny cel, który sobie wyznaczyłeś? Gdy będziesz mieć lepszą pracę, więcej pieniędzy, zgrabniejszą sylwetkę, bardziej atrakcyjnego życiowego partnera itp. Bez względu na to, czym jest owo „tam”, jesteś przekonany, że kiedy się tam znajdziesz, odnajdziesz wymarzony spokój. Wreszcie zyskasz spełnienie, szczęście, bogactwo, miłość i zadowolenie. Najczęściej jednak, kiedy docierasz „tam”, nadal jesteś niezadowolony i przenosisz wizję „tam” do jakiegoś nieokreślonego momentu w przyszłości. Jednak wciąż, uganiając się za kolejnym „tam”, nie doceniasz naprawdę tego, co masz „tu”.

Sprostanie wyzwaniu tej reguły polega na życiu w teraźniejszości – docenianiu chwili obecnej i tego już jest dobrego w naszym życiu. Oczywiście nie chodzi o to, aby iść przez życie będąc całkowicie oderwanym od przeszłości i ślepy na przyszłość. Cała sztuka polega na balansowaniu na cienkiej linie między życiem „tu” i „teraz” a żywionymi w sercu marzeniami i aspiracjami na przyszłość. Opanowując lekcje wdzięczności, braku przywiązania, obfitości i spokoju, zbliżysz się do realizacji zadania, jakim jest życie w teraźniejszości.

Reguła #07 Inni są tylko twoimi zwierciadłami

„Nie możesz kochać lub nienawidzić jakiejś cechy drugiego człowieka, jeśli nie odzwierciedla cechy, którą kochasz lub nienawidzisz u siebie”.

Kiedy spotykasz kogoś po raz pierwszy, od razu w twoim umyśle powstaje wrażenie dotyczące tej osoby. W ciągu pierwszych minut od spotkania stwierdzasz, co ci się podoba, a co nie. Jednak twoje reakcje na innych są barometrem wyznaczającym odbiór samego siebie. To, jak postrzegasz innych, mówi więcej o tobie niż o nich. Nie możesz kochać lub nienawidzić jakiejś cechy drugiego człowieka, jeśli nie odzwierciedla cechy, którą kochasz lub nienawidzisz w sobie.

Odczuwasz pociąg do ludzi podobnych do siebie, nie darzysz sympatią ludzi przejawiających cechy, za którymi nie przepadasz u siebie. Postrzegasz innych przez pryzmat swoich przeszłych doświadczeń, uczuć i myśli. Zwykle jesteś przekonany, ze twój sposób postrzegania ich jest obiektywny i nie związany z twoimi własnymi problemami.

Aby sprostać wyzwaniu tej reguły trzeba diametralnie zmienić perspektywę – zamiast oceniać innych, czyli to, co zewnętrzne, powinieneś zgłębiać „ja”, czyli to, co wewnętrzne. Przestać się skupiać na innych, a skoncentrować się na sobie. Rozpoznawaj wszelkie decyzje, oceny i projekcje, jakie rzutujesz na innych, i dostrzeż w nich wskazówki na doskonalenie siebie.

Reguła #08 Od ciebie zależy, co zrobisz ze swoim życiem

„Masz wszystkie niezbędne narzędzia i środki. Od ciebie zależy, jak je wykorzystasz”.

Każdy człowiek tworzy własną rzeczywistość. Masz absolutne prawo do bycia autorem swojego życia. Jednak bardzo często ludzie zaprzeczają temu, ze umieją ułożyć scenariusz życia, jakiego pragną. Często usprawiedliwiają się, że nie mogą robić tego, co chcą, lub osiągnąć tego, czego pragną, bo czegoś im brakuje. Ignorują, że tak na prawdę to nie zewnętrzne środki decydują o sukcesie lub porażce, ale ich postawa, nastawienie, wiara w siebie i chęć kształtowania życia według swoich aspiracji.

Możesz oddawać się grze w obwinianie, posługując się sformułowaniem w stylu: „Nie mogłem, bo…”, albo wziąć w ręce ster życia i kształtować je zgodnie ze swoją wolą. Albo pozwalasz, żeby okoliczności, czy to wygląd fizyczny, sytuacja finansowa czy pochodzenie społeczne, wyznaczały to, co ci się przydarza albo wykraczasz poza postrzegane przez siebie ograniczenia i dokonujesz niezwykłych rzeczy.

Aby sprostać wyzwaniu tej reguły trzeba stworzyć własną rzeczywistość. Kiedy zaczynasz żyć, rozumiejąc, że twoje życie zależy od ciebie, możesz planować je zgodnie z autentycznymi wyborami i pragnieniami. Gdy uznasz, ze jesteś autorem własnego życiorysu, uświadomisz sobie stojące przed tobą wyzwania, osobiste talenty i indywidualne realia znajdziesz też środki do osiągnięcia sukcesu i stworzenia życia jakiego pragniesz.

Reguła #09 Odpowiedzi drzemią w tobie

„Wystarczy tylko patrzeć, słuchać i ufać”.

Wszystkie odpowiedzi, jakich szukasz, są w twoim zasięgu – wystarczy tylko patrzeć do wewnątrz, słuchać i ufać sobie. Żadne źródło zewnętrzne me zawiera odpowiedzi na twoje najskrytsze pytania – ty sam jesteś najmądrzejszym nauczycielem. W głębi duszy wiesz wszystko, co należy wiedzieć.

Według Cherie Carter-Scott wszyscy mamy „duchowe DNA”, to znaczy mądrość wewnętrzną, która przekazuje komunikaty na temat drogi życiowej. Te komunikaty to sygnały lub wskazówki z wewnętrznego źródła intuicji, które prowadzą do autentycznego życia.

Nastrajając się na odbiór komunikatów, dowiadujesz się, czego naprawdę potrzebujesz. Kiedy postanawiasz szanować te odpowiedzi, żyjesz w zgodzie z autentyczną wiedzą wewnętrzną i uczuciami. Wszystkie komunikaty, bez względu na to, czy wydają ci się głupie, skutecznie wskazują drogę do prawdy i ofiarowują bezpośredni dostęp do wiedzy wewnętrznej. Powinieneś uczyć się ufać swoim komunikatom, nawet najmniej znaczącym.

Reguła #10 Wszystko to zapomnisz przy narodzinach

„Jeśli chcesz, możesz to sobie przypomnieć, rozplątując podwójną spiralę wiedzy wewnętrznej”.

Przyszedłeś na świat dysponując już informacjami zawartymi w tych dziesięciu regułach. Po prostu zapomniałeś je w trakcie podróży ze świata duchowego do świata materialnego. Każda lekcja jest jak kamień milowy na drodze życia, a kiedy ją przemierzasz i uczysz się kolejnych lekcji, niektóre wydają ci się znajome. Kiedy coś budzi w tobie odzew i w końcu przyswajasz sobie którąś z nauk, przypominasz sobie to, co początkowo wiedziałeś. Gdy masz olśnienie zwane przeżyciem „aha” – przypominasz sobie. Kiedy jesteś spokojny i wyciszony – przypominasz sobie. Przypominanie sobie to chwila przebudzenia do własnej prawdy. Zapominanie to okresowa amnezja, do której dochodzi, kiedy twoja prawda jest uwięziona.

W ciągu życia każdy przeżywa wiele cykli przypominania sobie i zapominania. Aby sprostać wyzwaniu tej reguły, trzeba nieustannie pamiętać o własnej prawdzie i opracować sposoby jej odzyskania, kiedy ją zapomnisz.  Dysponujesz praktycznie nieskończonym potencjałem. Twoim wyzwaniem w tym życiu jest odkrycie tego potencjału i korzystanie z niego. Pamiętaj o podstawowej prawdzie nie ma nic, czego me mógłbyś zrobić czy mieć, nie ma nikogo, kim nie mógłbyś się stać. Wszystko znajduje się w twoim zasięgu. Życie w zgodzie z prawdą nadaje życiu blask. Dzięki temu możesz odnaleźć prawdziwe „ja”, a twoje życie staje się doświadczeniem z sensem.

Uwagi końcowe

Oto poznałeś 10 dziesięć reguł człowieczeństwa, którym podlega życie każdego człowieka.  Aby lepiej poznać i rozumieć te reguły sięgnij po książkę Cherie Carter-Scott „Jeśli życie jest grą, oto jej reguły„. Jest dostępna po polsku w tłumaczeniu Piotra Kołyszko. Opanowując te cenne lekcje i zawartą w nich mądrość, przynajmniej w niewielkiej mierze łatwiej ci będzie przebyć życiową wędrówkę.

Każda reguła człowieczeństwa stawia specyficzne wyzwanie, zawiera określone lekcje, które powinniśmy opanować. Owe lekcje obejmują to, czego uczymy się w obliczu problemów, które musimy rozwiązać i zjawisk, które powinniśmy okiełznać. Każdy człowiek na ziemi ma własny zestaw odrębnych i niepowtarzalnych lekcji. A jak już wiemy życiowe lekcje powracają, dopóki nie zostaną opanowane.

Opisane, w książce Reguły Człowieczeństwa nie są zestawem uciążliwych zasad i rygorystycznych przepisów, które dyktują nam, co powinniśmy robić, myśleć czy mówić. Nie zawierają nic, co koniecznie „musisz” zrobić. Nie są rozkazami, lecz podpowiedziami, jak możemy żyć bardziej świadomie i lepiej prowadzić „życiową grę”.

Reguły człowieczeństwa otwierają dostęp do wewnętrznego źródła siły, z którego możemy czerpać, wskazują drogę do bardziej spełnionego i sensownego życia. Każdy z nas ma wiedzę i osobistą siłę, która pozwala zrealizować marzenia i na podstawie „duchowego DNA” wypełnić cel życia.

Jeśli chcesz zyskać siłę, obudzić się do życia bez ograniczeń i nadać swojemu życiu większy sens, 10 Reguł człowieczeństwa Cherie Carter-Scott zdecydowanie mogą Ci w tym pomóc.

„Siła oznacza pokazywanie zdolności do dawania świadectwa rzeczywistości. W każdym z nas
znajduje się ośrodek siły. Uczymy się do Niej odwoływać, kiedy kształtujemy życie zgodnie z
własną wolą Siła to naturalny stan istnienia – moc, do której wszyscy mamy prawo i
nieograniczony dostęp”. – Cherie Carter-Scott

Co nadaje sens twojemu życiu?