Jesteś tutaj. Odkryj magię chwili obecnej

Thich Nhat Hanh, znany na całym świecie mnich zen, autor i mistrz medytacji, w swojej kolejnej książce Jesteś tutaj wydobywa istotę buddyjskiej myśli i praktyki, podkreślając moc uważności w przekształcaniu naszego życia. Odkryj magię i cud uważności!

„Praktyka uważności nie jest ucieczką ani sposobem na unikanie czegoś. Oznacza bycie tutaj, w teraźniejszości, w pełni żywym. To prawdziwa wolność, bez której szczęście nie jest możliwe”. – Thich Nhat Hanh

Pierwszy cud uważności: obecność

Pierwszym cudem spowodowanym przez uważność jest twoja własna obecność, twoja rzeczywista obecność. Dzięki tej energii, którą w sobie nosisz, stajesz się całkowicie żywy. Kiedy mieszka w tobie energia uważności, mieszka w tobie Budda. Energia uważności jest energią Buddy. Jest tym samym co Duch Święty. Tam gdzie jest Duch Święty, jest też zrozumienie, życie, uzdrowienie i współczucie. Tam, gdzie jest uważność, tam przejawia się prawdziwe życie, pewność, wolność i uzdrowienie. Wszyscy mamy zdolność tworzenia tej energii uważności. Medytuj podczas chodzenia, oddychaj z uwagą, pij z uwagą herbatę i pielęgnuj tę energię, która w tobie zamieszkuje, która cię oświeca i pozwala ci żyć.

Drugi cud uważności: obecność drugiego

Pierwszym cudem uważności jest nasza prawdziwa obecność bycie tutaj, bycie obecnym i całkowicie przytomnym. Wtedy jeśli naprawdę tu jesteś, będzie tutaj też coś innego: obecność drugiego. Ty jesteś tutaj i to drugie jest tutaj. Czym jest to drugie? Może to być twoje serce; twoje oczy; twoje ciało lub twój wdech. To coś innego to zachód słońca, śpiew ptaków. Może to być też twój kochanek, twój partner, twój syn, twoja córka lub twój przyjaciel.

Tym drugim  jest Królestwo Boże. Jeśli naprawdę jesteś tutaj, trwasz w pewności i wolności, Królestwo Boże będzie to także dla ciebie. Podstawowym warunkiem rozpoznania obecności drugiego jest twoja prawdziwa obecność. Czym jest kochanie? To rozpoznanie dzięki swojej miłości  obecności drugiego. To nie żadna teoria, to praktyka. Niezależnie od tego, czy przedmiotem twojej miłości jest twoje serce, oddech, ciało, twoje dziecko, twój syn, twoja córka czy twój partner, twoje wyzwanie miłości jest zawsze takie samo. Brzmi ono: „Kochanie jestem tutaj dla ciebie”. 

Trzeci cud uważności: praca z pozytywnymi i negatywnymi elementami

Trzeci cud uważności polega na utrzymywaniu własnej obecności i uważności na drugiego człowieka. Jesteś naprawdę obecny i druga osoba jest naprawdę obecna musisz utrzymać obie te obecności. Osiągasz to poprzez praktykę uważnego oddychania lub uważnego chodzenia. Jeśli obecność drugiej osoby jest dla ciebie odświeżająca i uzdrawiająca, trzymaj się tej obecności i czerp z niej siłę. Jeżeli otaczają cię jakieś negatywne rzeczy, zawsze możesz znaleźć coś, co jest zdrowe, odświeżające i uzdrawiające, a dzięki swojej uważności możesz rozpoznać tę obecność w swoim życiu.

Istota praktyki. 5 treningów uważności

Sednem praktyki buddyjskiej jest rozwinięcie w sobie przytomności umysłu w taki sposób, aby móc głęboko dotknąć życia, które jest tutaj i do którego mamy dostęp w każdej chwili. Musimy być tu dla samych siebie; musimy być tutaj dla ludzi, których kochamy; musimy tu być dla samego życia ze wszystkimi jego cudami. 

Praktyka umożliwia nam bycie wolnym i pozwala nam pozbyć się przeszkód, Sprawia, że zakorzeniamy się w chwili obecnej.

Pięć treningów uważności opracowano za czasów Buddy, z myślą o tym, żeby stworzyć podstawę praktyki dla całej społeczności podążającej jego śladami: zarówno mnichów i mniszek, jak i ludzi świeckich. Sednem tych praktyk jest uważność. Pięć treningów uważności chroni naszą wolność i czyni życie pięknym. To wytyczne dla codziennego życia, które są podstawą szczęścia dla jednostek, par, rodzin i całego społeczeństwa.

#01 Trening uważności

Świadom cierpienia spowodowanego niszczeniem życia, ślubuję pielęgnować w sobie współczucie i będę się starał na wszystkie sposoby chronić życie ludzi, zwierząt i roślin oraz dbać o surowce naturalne. Postanawiam, że odtąd nie będę zabijał, nie pozwolę, by inni zabijali, i nie zgodzę się na żaden akt zabijania w świecie – ani myślą, ani uczynkiem.

#02 Trening uważności

Świadom cierpienia spowodowanego wyzyskiem, niesprawiedliwością społeczną, kradzieżą i uciskiem, ślubuję pielęgnować w sobie miłującą dobroć i będę się starał pracować na rzecz dobra ludzi, zwierząt, roślin i surowców naturalnych. Ślubuję praktykować szczodrość, dzielać swój czas, energię i zasoby materialne z tymi, którzy naprawdę tego potrzebują. Postanawiam, że odtąd nie będę krach ani posiadał niczego, co należy do innych. Będę szanował cudzą własność, lecz nie pozwolę innym czerpać korzyści z ludzkiego cierpienia lub cierpienia innych gatunków żyjących na Ziemi.

#03 Trening uważności

Świadom cierpienia spowodowanego niewłaściwym zachowaniem seksualnym, ślubuję pielęgnować w sobie odpowiedzialność i będę się starał chronić bezpieczeństwo i integralność jednostek, par, rodzin i społeczeństwa.

Postanawiam, że odtąd nie będę się angażować w stosunki seksualne, w których brak miłości i długoterminowego zaangażowania. Aby zachować szczęście swoje i innych, będę szanował swoje zobowiązania, jak i zobowiązania innych. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i zapobiegać rozpadowi par i rodzin wskutek niewłaściwych zachowań seksualnych.

#04 Trening uważności

Świadom cierpienia spowodowanego nierozważną mową i nieumiejętnością słuchania innych, ślubuję pielęgnować w sobie miłującą mowę i głębokie słuchanie, aby nieść radość i szczęście innym oraz ulżyć im w cierpieniu. Wiem, że słowa mogą rodzić w innych szczęście lub cierpienie, ślubuję więc, że będę mówić szczerze, słowami, które wzbudzają pewność siebie, radość i nadzieję.

Postanawiam, że odtąd nie będę rozpowszechniać wątpliwych wiadomości ani krytykować czy potępiać rzeczy, o których nie mam pojęcia. Powstrzymam się od wypowiadania słów, które mogą spowodować podziały lub niezgodę, i takich, które mogą doprowadzić do rozpadu rodziny bądź społeczności. Dołożę wszelkich starań, aby godzić zwaśnionych i rozwiązywać wszelkie konflikty, nawet te najmniejsze.

#05 Trening uważności

Świadom cierpienia spowodowanego nierozważną konsumpcją, ślubuję dbać o dobre zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, dla siebie, mojej rodziny i społeczeństwa, poprzez świadome jedzenie i picie oraz świadomą konsumpcję. Ślubuję spożywać tylko te rzeczy, które podtrzymują spokój, dobre samopoczucie i radość – w moim ciele, w mojej świadomości oraz w zbiorowym ciele i świadomości całej mojej rodziny i społeczeństwa.

Postanawiam, że odtąd nie będę sięgać po alkohol i inne środki odurzające ani jeść żywności czy konsumować innych rzeczy zawierających toksyny, takich jak niektóre programy telewizyjne, czasopisma, książki, filmy, rozmowy. Zdaję sobie sprawę, że niszczenie własnego ciała i świadomości tymi truciznami to zdrada moich przodków, moich rodziców, mojego społeczeństwa i przyszłych pokoleń. Będę pracował nad tym, aby przekształcić prze-moc, lęk, gniew i zamęt – tak w sobie, jak i w innych – stosując dietę dla siebie i dla dobra własnej wspólnoty. Jestem świadom tego, że właściwa dieta stanowi klucz do przemiany samego siebie i społeczeństwa.

Słowo końcowe

Aby być naprawdę żywym, powinniśmy korzystać z praktyki uważności (mindfulness), by przekształcić cierpienie w szczęście. Bo uważność może uleczyć nasz ból i połączyć nas ze światem, co prowadzi do bliższych relacji, miłości i szczęśliwszego życia.

Jesteś tutaj. Odkryj magię chwili obecnej - Thich Nhat Hanh
Jesteś tutaj. Odkryj magię chwili obecnej – Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh i jego książka Jesteś tutaj uczy nas, że szczęście nie jest stanem przyszłym; jest tutaj, w chwili obecnej. Jesteś Tutaj jest zarówno pomocnym źródłem informacji dla tych, którzy dopiero zaczynają praktykować uważność, jak i podnoszącym na duchu przypomnieniem dla tych, którzy praktykują uważność na co dzień.

Uważność to przede wszystkim umiejętność rozpoznawania tego, co dzieje się w chwili obecnej, jest to proste rozpoznanie bez osadzania i krytykowania bez tłumienia i przywiązywania się. Życie w chwili obecnej z pełną świadomością; to jedyny sposób, aby bez żalu poradzić sobie z niepewnością, strachem i cierpieniem.

Prosty akt bycia obecnym jest też koniecznym warunkiem wstępnym dla miłości. Bo aby naprawdę kochać siebie i innych, musimy być tu i teraz, w teraźniejszości. A bycie obecnym może być tak proste, jak skoncentrowanie się na oddechu.

„Robiąc wdech, wiem, że robię wdech. Robiąc wydech wiem, że robię wydech”. – Thich Nhat Hanh

Źródło: Jesteś tutaj. Odkryj magię chwili obecnej – Thich Nhat Hanh, wydawnictwo Galaktyka 2022, tłumaczenie Łukasz Hojun Szpunar

Sprawdź też: Jak rozkwitnąć i być szczęśliwym? Spójrz na to filozoficznie