Termin iloraz inteligencji (IQ) został wymyślony przez niemieckiego psychologa o nazwisku William Stern w 1912 roku. Od tego czasu na całym świecie używane są standardowe testy inteligencji, które mierzą IQ. Współczesne testy na iloraz inteligencji zazwyczaj dobrze potrafią zmierzyć poziom wykonania zdefiniowanych umiejętności kognitywnych takich ja sprawność językowa, arytmetyczna, skojarzeniowa, analityczna i przestrzenna. Często jesteśmy skłonni wierzyć, że jedyny sposób na osiągniecie sukcesu, to bycie obdarzonym wysokim ilorazem inteligencji IQ. Jednak prowadzone na całym świecie badania pokazują, że tzw. inteligencja emocjonalna (EQ) jest w rzeczywistości równie ważniejszym czynnikiem sukcesu, jeśli nie ważniejszym, niż sam intelekt. Inteligencja i wysokie IQ jest oczywiście istotne – może doprowadzić nas pod szczyt. Jednak, aby go zdobyć i sięgnąć wyżej potrzebna jest ciężka praca, wsparta wysokorozwiniętymi umiejętnościami społecznymi. Jakie są, więc ważne cechy charakteru i osobowości, które obok “tradycyjnej inteligencji” wspierają nasz sukces?

“Czasami trzeba zapomnieć o inteligencji i pozwolić, by przemówiły zmysły i serce”. – Bernard Minier

Oto 8 cech równie ważnych jak inteligencja, które prowadzą do sukcesu:

#1 Samoregulacja

Skutecznie zarządzając emocjami jesteś w stanie odpowiedzieć na negatywne sytuacji w sposób bardziej racjonalny niż emocjonalny. Myślenie przed działaniem to pierwszy krok do sukcesu niemal w każdej sytuacji i sferze życia. Osoby, które mają wysoki poziom samoregulacji umieją utrzymać koncentrację na celach. Są świadome swoich motywów i uczyć, które są z nimi związane. Czerpią z nich energie i wykorzystują do pokonywania trudności. Wiedzą jakich standardów oczekują od siebie i od innych.

#2 Nastawienie na wzrost 

Ludzie nastawieni na wzrost witają nowe wyzwania i potencjalne przeciwności z otwartymi ramionami. Mają wiarę w swoje możliwości i powodzenie w tym co postanawiają zrobić. Są w stanie uzyskiwać lepsze rezultaty od tych, którzy być może mają wyższe od nich IQ, ale nie mają tak otwartego umysłu nastawionego na rozwój i wzrost. Uważają, że mogą się wszystkiego nauczyć, dzięki swojej pracy zaangażowaniu i praktyce.

#3 Odporność

Intelekt i wysokie IQ mogą budzić podziw i uznanie. Jednak nieumiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i niesprzyjających okolicznościach już nie. Zamiast ulegać i podawać się niepowodzeniu ludzie obdarzeni odpornością akceptują, że coś nie działa tak jak powinno i postawiają coś z tym zrobić. Próbują znaleźć inne bardziej skuteczne rozwiązanie w danej sytuacji.

#4 Pasja

Wiedza to świetny punkt startowy, ale to nieustępliwość oraz pasja napędza i pomaga w osiągnięciu sukcesu. Jednak podążanie za czymś tylko dlatego, że jesteś w tym dobry, ale nie dlatego, że się tym pasjonujesz, raczej nie zaprowadzi Cię na szczyt, a na pewno nie da tyle satysfakcji. Działanie z entuzjazmem i pasją pozwala uzyskiwać nam znacznie lepsze rezultaty.

Sprawdź: 17 pytań, które pozwolą Ci odkryć swoją pasję

#5 Empatia

Wczucie się w sytuację drugiej osoby, wejście w jej przysłowiowe buty pozwala na lepsze porozumienie. Ogranicza też potencjalne różnice zdań i spięcia. Okazywanie empatii to jak różnica między powiedzeniem do kogoś: „Rozumiem Twój punkt widzenia”, a „Jesteś w błędzie”.  Rozwijanie w sobie empatii będzie procentować zarówno w życiu prywatnym jak też zawodowym i biznesie.

Sprawdź: Empatia w biznesie fanaberia czy konieczność?

#6 Sumienność 

Sumienne osoby są zdyscyplinowane, odpowiedzialne i dobre w planowaniu swoich działań. Nie zakładają z góry, że wiedzą wszystko. Zamiast zgadywać, snuć domysły i przypuszczenia wkładają wysiłek, aby pozyskać potrzebne informacje.

#7 Otwartość na doświadczenie 

Jeśli masz w sobie ciekawość, interesuje Cię jak i dlaczego działają różne rzeczy. Jesteś chętny, aby odkrywać i wyjaśniać. Ciekawość sprawia, że Twoje szanse na sukces rosną w porównaniu do bardziej zamkniętych na doświadczenie osób. Wynika to m.in. z autentycznego entuzjazmu jaki odczuwają osoby, które wykazują otwartość na doświadczenie, gdy pojawia się możliwość nauczenia się czegoś nowego.

#8 Umiejętności społeczne 

Posiadanie umiejętności społecznych to coś więcej niż bycie miłym i przyjacielskim. To umiejętność emocjonalnego funkcjonowania i odnajdowania się w różnych sytuacjach. Nawiązywanie kontaktów, współpracowanie w zespole, jednoczenie i zjednywanie ludzi, przy jednoczesnym zachowaniu skupienia. W ostatecznym rozrachunku umiejętności społeczne wspierają nasz sukces.

Uwagi końcowe

“Sukces życiowy co najwyżej w dwudziestu procentach zależy od IQ. W takim razie pozostaje jeszcze osiemdziesiąt procent innych oddziaływań – grupa czynników nazywana inteligencją emocjonalną”. – Gordon Dryden, Jeanette Vos

Oto 8 ważnych cech, które są równie istotne jak inteligencja i pomagają osiągnąć sukces. Dobra wiadomość jest taka, że cechy osobowości można rozwijać i wzmacniać. Ludzie, którzy mają dobrze rozwiniętą inteligencję emocjonalną, z odpowiednią motywacją, zaangażowaniem i oddaniem, mogą osiągać nawet więcej niż osoby, które mogą pochwalić się wysokim wynikiem w standardowych testach IQ. Wysokorozwinięte tzw. “mięknie umiejętności” w połączeniu z intelektem to mieszanka, które daje najlepsze rezultaty i zwiększa szanse na życiowy sukces.

A według Ciebie jakie inne cechy charakteru i osobowości pomagają nam w życiu? Napisz w komentarzu.