Nauka jest kluczowa dla naszego samorozwoju. Głód wiedzy powinien nam towarzyszyć cały czas. Bez względu na to czy zakończyliśmy już naszą formalną edukację szkolną czy też nie. W naturze nie istniej stagnacja, więc albo się rozwijasz, albo cofasz. Nigdy nie przestawaj się uczyć! Nabywaj nowych umiejętności i kompetencji. Zdobywaj wiedzę i mądrość. Inwestowanie we własny rozwój, przynosi największy zwrot i zawsze procentuje. Pamiętaj, że sama wiedza to nie wszystko. To czego się uczysz, wdrażaj w życie i wykorzystuj w praktyce. Dziel się też swoją wiedzą z innymi.

Nauka i wiedza, którą zdobywasz umacnia Twoją wewnętrzną siłę, daje moc i pewność, że zawsze dasz sobie radę. Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się! Oto cytaty o nauce, wiedzy, edukacji, mądrości. Niech skłonią Cię do refleksji, przemyśleń, zainspirują do nauki, poszukiwania odpowiedzi i poszerzania swojej wiedzy. Do dzieła!

Uczymy się całe życie. Cytaty o nauce, edukacji, wiedzy, mądrości

Nauka umacnia wrodzoną siłę. – Horacy

Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski. – Benjamin Franklin

Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół…– Benjamin Franklin

To, co szkodzi, uczy. – Fedrus

Kto usilnie chce każdej zakosztować nauki, z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość. – Platon

Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi. – Platon

Co wiemy to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean. – Isaac Newton

Jedyny sposób, by poznać, gdzie są granice naszych możliwości, to przekroczyć je, dokonując tego, co niemożliwe. – Arthur C. Clarke

A niewiedza i nierozum, czy to nie jest też niedostatek w stanie duszy? – Platon

Wykształceniu najlepiej pomaga czas. – Filoksenos

Ludzie z natury dobrzy pragną wiedzy. – Leonardo da Vinci

Nasza wiedza ma początek w tym, co czujemy. – Leonardo da Vinci

Mądrość to córka doświadczenia”. – Leonardo Da Vinci

Nauka nigdy nie wyczerpuje umysłu. – Leonardo da Vinci

Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nie może nikomu odebrać. – Ignacy Paderewski

O krok od poznania jest ten, kto dokładnie wie, w jakim kierunku szukać, ociera się o wiedzę ten, kto zdawać sobie sprawę z tego, czego nie wie. – św Kasjan

Uczenie się jest rzeczą najszlachetniejszą nawet dla serca. – Sofokles

Korzeń nauki jest gorzki, ale owoc słodki. – Arystoteles

Wykształcenie to najlepsze wyposażenie na starość. – Arystoteles

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn”. – Arystoteles

Wszyscy ludzie z natury pragną wiedzy. – Arystoteles

Umysł osiąga doskonałość dzięki jednej rzeczy: niezmiennej wiedzy o tym, co dobre i złe. – Seneka Młodszy

Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, abyś nie zginął w tłumie. Nauki to potęgi klucz, w tym moc, co więcej umie. – Ignacy Baliński

Wiedza jest dla młodych rozsądkiem, dla wiekowych pociechą, dla biednych bogactwem, dla bogatych ozdobą. – Diogenes

Jak blask słońca oświetla wnętrze komnaty, tak nauka rozświetla umysł. – Wang Chong

Jestem jedną z tych osób, które uważają, że nauka kryje w sobie wielkie piękno. Naukowiec w swym laboratorium jest nie tylko technikiem – jest także dzieckiem stojącym twarzą w twarz ze zjawiskami natury, które budzą jego zachwyt niczym bajka. – Maria Skłodowska-Curie

Niektórzy uczniowie są jak gąbka, wchłaniają wszystko. Inni są jak lejki, tyle ile wchodzi, tyle wychodzi. Inni jeszcze jak filtry, przepuszczają wino, a zatrzymują moszcz. Inni wreszcie są jak łopata do wiania zboża, zatrzymują ziarno, odrzucają plewy. – św Bernard

Kto nic nie wie, musi we wszystko wierzyć. – Marie von Ebner-Eschenbach

Gdy widzimy już tylko to, co chcemy widzieć, osiągnęliśmy duchową ślepotę. – Maria von Ebner-Eschenbach

Kiedy ciekawość dotyczy poważnych, nazywa się ją żądzą wiedzy. – Maria von Ebner-Eschenbach

Gdy z naturą niezwykłą i wybitną połączy się jakieś wykształcenie naukowe, wówczas zwykle powstaje coś wspaniałego i osobliwego. – Cyceron

Wszystkich nas pociąga pragnienie poznania i wiedzy. – Cyceron

Nigdy nie wątpi ten tylko, kto nic nie wie. – Cyceron

Czyż każdy zacny i poważny człowiek nie wyzna, że wiele nie wie i że ciągle powinien się uczyć? Cyceron

Umysł przenikliwy, a nie rozległy, umie się wszędzie wbić, ale nigdzie poruszać. – Rabindranath Tagore

Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna – ale nadal jest to najcenniejsza rzecz jaką posiadamy. – Albert Einstein

Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Kontemplując tajemnice wieczności, życia i cudownej struktury rzeczywistości, nie można uniknąć lęku. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości! – Albert Einstein

Czysto logiczne rozumowanie nie da nam żadnej wiedzy o realnym świecie. – Albert Einstein

Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. – Albert Einstein

Uczony jest człowiekiem, który wie o rzeczach nieznanych innym i nie ma pojęcia o tym, co znają wszyscy. – Albert Einstein

Większość nauczycieli traci czas na to, by dowiedzieć się, czego uczniowie nie wiedzą. Tymczasem prawdziwa sztuka zadawania pytań polega na tym, by odkryć, co uczeń wie lub czego jest w stanie się dowiedzieć. – Albert Einstein

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. – Albert Einstein

Nauka uległaby stagnacji, gdyby miała służyć wyłącznie celom praktycznym. – Albert Einstein

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. – Albert Einstein

Dlatego, że nie znajdujemy, czego szukamy, nie powinniśmy rezygnować z szukania tego co, znaleźć możemy. – Gottfied Wilhelm Leibniz

Dobrze zrozumiana nauka chroni człowieka przed pychą, gdyż ukazuje mu jej granice. – Albert Schweitzer

Jaki jest cel wykształcenia? Dać człowiekowi kulturę? Raczej dać kulturze człowieka. – Henryk Elzenberg

Im bardziej zagłębia się człowiek w naukę, tym lepiej poznaje jak mało umie. – Jan Śniadecki

Inteligencja nie jest przyprawą, która z najpospolitszych rzeczy robi cuda. – Maria Dąbrowska

Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych. – Konfucjusz

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem. – Konfucjusz

Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo… – Konfucjusz

Edukacja jest tym co pozostaje wówczas, gdy to co wyuczone, zostało zapomniane. – Burrhus Frederic Skinner

Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie”. – Vernon Howard

Właściwie najważniejszą rzeczą jest nie osiągnięcie celu, ale to, czego się po drodze uczymy i jak się rozwijamy… – Andrew Matthews

Uczący się powinien wiedzieć, umieć, chcieć. – Burrhus Frederic Skinner

Jeżeli jesteś niewykształcony rozumnie czynisz milcząc, jeżeli zaś jesteś wykształcony, milcząc czynisz niemądrze. – Teofas z Eresos

Wiem, że nic nie wiem. – Sokrates

Umysły są jak spadochrony działają tylko gdy są otwarte. – Thomas Dewar

Lepiej być żebrakiem, niż nieukiem, bo pierwszemu brak tylko pieniędzy, drugiemu zaś człowieczeństwa. – Arystyp z Cyreny

Najważniejsze, czego uczymy się w szkole jest to, że najważniejszego nie można nauczyć się w szkole. – Haruki Murakami

Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym. – Giordano Bruno

Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie – fortunę. – Jim Rohn.

Och, gdziekolwiek pójdę, zawsze się czegoś uczę. – George R.R. Martin

Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie. – Gandhi Mahatma

Do nauczenia i uczenia się konieczne są trzy środki pomocnicze: po pierwsze książki, po drugie książki, po trzecie książki. – Stanisław Konarski

Każdy kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma dwadzieścia czy osiemdziesiąt lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysł młodym. – Henry Ford

Uwielbiam zgłębiać wiedzę. Im bardziej w coś się wgryzam tym bardziej jestem zdezorienotowany. Im bardziej jestem zdezorientowany, tym większą mam ochotę, aby drążyć dalej. Im głębiej drążę, tym lepsze zadaje pytania. – Tomas Peters

Nowa wiedza nie znaczy wiele, jeżeli nas nie zmienia, nie czyni z nas lepszych ludzi i nie pomaga stać się bardziej twórczymi, radosnymi i pożytecznymi. – Hyrum Smith

Prawdziwa mądrość zaczyna się, kiedy przestajesz cytować innych ludzi… – Chuck Palahniuk

Po to by być niepospolicie uczonym trzeba zacząć, od pospolitego uczenia się. – Karol Dickens

Nadajemy światu znaczenia przez odwagę naszych pytań i głębię naszych odpowiedzi. – Carl Sagan

Nauka prowadzi nas do zrozumienia tego, jaki jest świat, a nie tego, jaki chcielibyśmy, by był. – Carl Sagan

Nauka to pokarm dla rozumu. – Lew Tołstoj

Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. – Lew Tołstoj

Więcej wysiłku kosztuje udawać, że się wie, niż się dowiedzieć. – Agatha Christie

Wiedza jest z definicji dobrem – być może nadrzędnym dobrem człowieka – gdyż bez niej nie mogą istnieć podstawowe wolności, do których nieustannie się odwołujemy. – Rita Levi Moltancini

Wody stojące w jednym miejscu stają się niezdrowe i niesmaczne. Umysły w lenistwie długim tracą nawet chęć do pracy. – Lipsjusz

Wiedza jest wtedy, gdy o czymś nie tylko wiesz, lecz możesz to zobaczyć, opisać, zdefiniować, a nawet dotknąć. A wiara, gdy nie widzisz, nie zobaczysz, nie dotkniesz, a mimo to jesteś pewien, że jest. – Dorota Terakowska

Zadanie nauki polega na tym, by zastąpić wizję faktami, a wrażenia dowodami. – John Ruskin

Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych. – Carl Sagan

Celem nauki nie jest otwieranie drzwi nieskończonej mądrości, lecz położenie kresu nieskończonym błędom. – Bertolt Brecht

Zło na świecie płynie niemal zawsze z niewiedzy. – Albert Camus

Ale zawsze nadchodzi godzina w historii, kiedy ten, co ośmiela się powiedzieć, że dwa i dwa to cztery, jest karany śmiercią. – Albert Camus

Nic bardziej nie tamuje postępu wiedzy niż zła książka sławnego autora. – Montesquieu

Nauka to czary, które naprawdę działają. – Kurt Vonnegut

Wiedza nie opiera się wyłącznie na prawdzie, także na błędach. – Carl Gustav Jung

Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko nasz ograniczony umysł uznaje pewne zjawiska za niepojęte i nierealne. Często trzeba rozwiązać wiele równań, by przyjąć nowy sposób rozumowania. To kwestia czasu i możliwości ludzkiego mózgu. – Marc Levy

Nauka jest zbiorem wypróbowanych przepisów. – Paul Valéry

Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy. – Niels Bohr

Mała wiedza to rzecz niebezpieczna. Pij dużymi łykami, inaczej nie poznasz smaku krynicy wiedzy. Szybkie, płytkie hausty odurzają mózg. Otrzeźwi nas tylko porządny łyk. – Alexander Pope

Wiedza kosztuje, ale niewiedza kosztuje więcej.

Do pustej głowy wchodzi niewiele wiedzy. – Karl Kraus

W każdej nauce tyle jest prawdy, ile w niej jest matematyki. – Immanuel Kant

Wiedza nie rozstrzygnie jednego problemu bez stworzenia dziesięciu nowych. – George Bernard Shaw

Wiedza to ta część naszej niewiedzy, którą uporządkowaliśmy i skatalogowaliśmy. – Ambrose Bierce

Okres nauki to czas, w którym bywasz pouczany przez kogoś, kogo nie znasz, o rzeczach, których nie chcesz wiedzieć. – Gilbert Keith Chesterton

Co szkodzi – uczy. – Erazm z Rotterdamu

Na co przydaje się wiedza, jeśli nie służy człowiekowi? – Raoul Follereau

Stosunek pomiędzy nauką a myśleniem staje się autentyczny dopiero wówczas, gdy dostrzegamy przedzielającą je przepaść. – Martin Heidegger

Wiedza jest łaskawa – ochrania ludzi przed myśleniem. – Anatole France

Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie. – Mikołaj Gogol

Najlepszy mikroskop nie przyczyni się do rozwoju nauki, gdy go się trzyma w szafie. – Ludwik Hirszfeld

Nadmiar wiedzy jest równie szkodliwy, jak jej brak. – Emil Zola

Najgorszym wrogiem wiedzy nie jest niewiedza, lecz wiedza połowiczna. – Enrico Fermi

Nauka rozpoczynać się musi od zmysłowych spostrzeżeń, a nie od opisów rzeczy słowami. – Jan Amos Komenský

Uczeń przychodzi do szkoły z dwoma plecakami. W jednym ma książki i zeszyty, w drugim cały swój świat: samotność, rozwód rodziców, marzenie o sukcesie sportowym albo chorobę dziadka. Nauczyciel powinien zawsze o tych dwóch bagażach pamiętać. – Krystyna Baryś

Każdemu zdarza się być głupcem przynajmniej przez 5 minut dziennie. Mądrość polega na tym, by nie przekroczyć limitu”. – Elbert Hubbard

Nasza mądrość wywodzi się z naszego doświadczenia, a nasze doświadczenie z naszych głupstw”. – Sacha Guitry

Ekspert to taki człowiek, który popełnił wszystkie możliwe błędy w bardzo wąskiej dziedzinie. – Niels Bohr

Nauka nie daje satysfakcji moralnej, albowiem nie udziela odpowiedzi na podstawowe pytania. – Fiodor Dostojewski

Jedna przeżyta chwila czasami uczy nas więcej, aniżeli całe życie. – Władysław Sikorski

Piękne rzeczy wypracować można dzięki długiej i uciążliwej nauce, złe natomiast owocują same bez trudu. – Demokryt z Abdery

Wiedza to tylko jedna połowa. Druga to wiara. – Novalis

Nauka dostarcza i radości, i pociechy. – Pliniusz Młodszy

Najlepsi nauczyciele to tacy, którzy powiedzą Ci, gdzie patrzeć, ale nie powiedzą Ci, co widzieć. – Alexandra K. Trenfor

By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma. – Thomas Stearns Eliot

Początkiem każdej nauki jest osobiste doświadczenie. – Hans Zeier

Mądrość oznacza dążenie do najlepszych celów za pomocą najlepszych środków. – France Hutcheson

Mój ojciec zawsze mówił: Nigdy nie ufaj ludziom, których telewizor jest większy niż ich półka na książki. – Emilia Clarke

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało. – Janusz Korczak

Zbyt mało wiem, by być niekompetentnym. – Woody Allen

Naukę buduje się z faktów, tak jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem. – Henri Poincaré

Nie żałować niczego – to początek wszelkiej wiedzy. – Max Born

Nauka nie buduje mostów nad przepaściami myśli, lecz po prostu stoi jako tablica ostrzegawcza. – Karl Kraus

Jakże dziwne właściwości ma w sobie wiedza! Wczepia się w umysł, kiedy już raz go pochwyciła, tak jak uparte porosty czepiają się skały. – Mary Shelley

Podobnie jak dla rzeźbiarza niezbędny jest kawał marmuru, tak dla duszy niezbędna jest wiedza. – Thomas Edison

Geniusz to wynik 1 procenta natchnienia i 99 procent potu. – Thomas Edison

Tajemnica energii działania polega na tchnieniu nauki. – Ludwik Hirszfeld

Samoobserwacja daje mądrość. Zawsze przypatruj się swoim akcjom jako możliwości doskonalenia się. – Masutatsu Oyama

Mądrość można zdobywać samotnie, oddając się nauce i refleksji, ale charakter wyrabia się jedynie w sytuacjach codziennych, które zmuszają Cię do dokonywania wyborów między dostępnymi alternatywami i pokusami życia. – Brian Tracy

Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełnić. – Feliks Chwalibóg

Intuicja jest nieświadomą inteligencją, która prowadzi do wiedzy bez rozumowania lub wnioskowania. – Hans Seyle

Największym celem edukacji nie jest wiedza, lecz czyn. – Herbert Spenser

Jaka jest najlepsza nauka? Oduczyć się złego. – Antystenes z Aten

Edukacja, to najpotężniejsza broń jakiej możesz użyć, żeby zmienić świat. – Nelson Mandela

Naukowiec nie jest twórcą prawdy, ale jej odkrywcą.– Jan Paweł II

Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha. – Ernest Renan

Błogosławione wieki, które zrozumieją, że wiedza świat ocali, gdy wszystkim zaświeci. – Deotyma

Nie lekceważcie nigdy zjawisk, które wydają wam się niezwykłe. Zdarza się, że pozory mylą i że jest to fałszywy alarm, ale może też się zdarzyć, że będzie to odkrycie jakiejś ważnej prawdy. – Aleksander Fleming

Narodziny nowego zazwyczaj poprzedza jakieś banalne wydarzenie z życia. Newton spostrzegł spadające jabłko, James Watt zaobserwował, jak kipi woda w kociołku, Roentgenowi zmętniała klisza fotograficzna. Ale wszyscy ci ludzie mieli wiedzę tak rozległą, że umieli z banalnych zdarzeń wyciągnąć rewelacyjne wnioski. – Aleksander Fleming

Pierwszego odkrycia badacz może dokonać sam, lecz im bardziej świat staje się skomplikowany, tym trudniej doprowadzić mu badania do końca bez uciekania się do współpracy z innymi. – Aleksander Fleming

To nie marmurowe przedsionki w przybytkach wiedzy świadczą o świetności intelektualnej – lecz duch i inteligencja badaczy. – Aleksander Fleming

Zagłębianie się w zagadnienie budowy świata jest jednym z największych i najszlachetniejszych spośród wszystkich zajęć. – Galileusz

Każda nauka ma w sobie tendencję do monopolizowania. – Karl Rahner

Im mniej człowiek wie, tym łatwiej mu żyć. Wiedza daje wolność, ale unieszczęśliwia. – Erich Maria Remarque

Szkoła nie uczy jednej ważnej rzeczy: że z upływem lat coraz trudniej jest być po prostu człowiekiem. — Mark Haddon

Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym. Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu, kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi. – Erskine Caldwell

Biedny jest tylko ten, kto nie ma wiedzy. – Talmud

Lepiej odpowiedz „nie wiem”, niż miałbyś skłamać. – Talmud

Nauki są jak rzeki, których wody nieustannie się odnawiają. – Andrea Cesalpino

Wiedza nie ma właściciela. – Ludwik Pasteur

Kiedy mówisz, powtarzasz jedynie to, co już wiesz. Gdy zaś słuchasz, masz szansę nauczyć się czegoś nowego.- Dalajlama

Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś, poznasz, jaka to jest rozkosz. Ucz się tylko, co jest sił w Tobie, żeby jej zakosztować. – Stefan Żeromski

Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych, niż podziwianych. – św Augustyn

Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko dopomóc wyszukać prawdę we własnym sercu, jeżeli ją posiada. – św. Augustyn

Wierzę, aby poznawać, poznaję, aby wierzyć. – św Augustyn

Na co się przyda człowiekowi wielka nauka, gdy go nie czyni lepszym? – Gaius Sallustuis Cripus

Sitem czepie wodę, kto chce uczyć się bez książek. – Anrzej Frycz Modrzewski

Kto ma uzasadnione wątpliwości, osiąga wiedzę. – Anrzej Frycz Modrzewski

Bez nauki nawet święty nie potrafi wydawać prawdziwych sądów. – Tomasso Campanella

Na tym właśnie polega działalność naukowca: odkryć prawdę, wrócić na ląd i podzielić się tą prawdą z ludzmi, szeroko rozumianym społeczeństwem. To czyni Cię wolnym i sprawia, że chcesz wyruszyć w następną podróż. Myślę, że to jest właśnie sens odkrywania i sens życia. Myślę, że jeśli o tym wiesz, wyłania się z Ciebie młody człowiek. – Robert Ballard

Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają. – Heraklit z Efezu

Żadna wiedza człowieka nie może wyjść poza jego doświadczenie. – John Locke

Nie masz naturalniejszej wiedzy jak żądza poznania. – Michel de Montaigne

Ten, kto zna innych, posiada tylko wiedzę. Ten, kto zna siebie samego, jest człowiekiem oświeconym. – Tao-Te-King

Komu tysiące lat nie mówią nic, niech w ciemności niewiedzy żyje z dnia na dzień. – Johann Wolfgang Goethe

Posiadanie wiedzy to za mało. Musimy ją wdrażać w życie. Chęci to również za mało. Musimy działać. – Bruce Lee

Nauka jest sprawą wielkich. Maluczkim dostają się nauczki. – Stanisław Jerzy Lec

Nikt nie jest tak stary, by nie mógł się jeszcze czegoś nowego nauczyć. – Ajschylos

Wiedza sama w sobie nie ma żadnej wartości. Cenną czyni ją jej stosowanie. Innymi słowy, świat nie odpłaca Ci za to, co wiesz. Świat odpłaca Ci za to co robisz. – Les Giblin

Sprawdź: 10 sposobów aby uczyć się szybciej i być lepszym uczniem

A jaki jest Twój ulubiony cytat? Napisz w komentarzu.