Skuteczna komunikacja polega na szukaniu elementów porozumienia z osobą, z którą się komunikujemy. Podczas kontaktów z innymi ludźmi z pewnością dojdzie do sytuacji, w których nie będziesz się z kimś zgadzał. Mimo iż niezgadzanie się może być nieprzyjemne, to czasem jest ono konieczne ze względu na prawdę, jak też w celu zbadania danej kwestii obiektywnie i dogłębnie. Możesz musieć się nie zgodzić, by pokazać, że fakt albo stwierdzenie jest po prostu nieprawdziwe. Albo pokazać błędy w logice i, że wniosek niekoniecznie wynika z tego, co go poprzedza. Możesz nie zgodzić się po to, by wyrazić swoje zdanie i wskazać na inne osobiste doświadczenia itp. Jak się nie zgadzać z wdziękiem i skutecznie?
Przede wszystkim różnica zdań nie może skutkować wrogością. Dyskusja powinna być raczej szczerą próbą zgłębiania tematu niż walką pomiędzy rywalizującymi ego różnych osób. Takt, tolerancja i zrozumienie pozwolą ci wyrazić własne poglądy bez okazywania nieuprzejmości. Gdy się nie zgadzasz, rób to raczej uprzejmie i łagodnie niż niegrzecznie i agresywnie.
Słynny Dale Carnegie pionier w dziedzinie samorozwoju i umiejętności interpersonalnych, sformułował 12 kluczowych zasad jak się nie zgadzać i robić to skutecznie. Pozwalają one z wdziękiem komunikować się z rozmówcą i wyrażać różnicę zadań, nie niszcząc przy tym relacji. Przyjrzyjmy się im po kolei, aby dowiedzieć się jak się nie zgadzać. Zaczynamy!

„Niezgadzanie się zakłada szacunek dla prawdy”.

Oto 12 zasad jak się nie zgadzać z rozmówcą i robić to skutecznie według Dale Carnegie

#01 Interpretuj wątpliwości na korzyść rozmówcy

Nie zakładaj z góry, że wiesz wszystko. Być może osoba, która dokonała właśnie oburzającego uogólnienia, nie jest w istocie pozbawiona wrażliwości. Niewykluczone, że ten ktoś ma za sobą bolesne przeżycia, które sprawiły, że teraz przesadnie na coś re­aguje.

#02 Słuchaj

Po zinterpretowaniu wątpliwości na korzyść rozmówcy słuchaj, aby dowiedzieć się i naprawdę zrozumieć, dlaczego ta osoba żywi takie a nie inne przekonanie. Musisz przekonać rozmówcę, że jego słowa do ciebie dotarły i naprawdę starasz się spojrzeć na sytuację z jego punktu widzenia.

#03 Jeżeli z kimś się nie zgadzasz, zawsze musisz w odpowiedni sposób przedstawić swoje kontrargumenty

Wygłaszaj zdania wyłącznie w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Próby opisywania tego, co ktoś robi i sądzi, będą brzmiały jak zrzucanie na tego kogoś winy. Doprowadzą też do konfrontacji i błyskawicznie zepchną twojego rozmówcę do obrony, co ograniczy prawdopodobieństwo tego, że twój punkt widzenia zostanie wzięty pod uwagę.

#04 Korzystaj ze zwrotów łagodzących wydźwięk wypowiedzi

Używaj takich sformułowań, by wyrazić odmienną opinię, zaczynając swój wywód od: „Rozumiem to, co pan mówi…”, lub: „Doceniam twoje poglądy na temat…”. Również i w tym przypadku wypowiadaj się w pierwszej osobie liczby pojedynczej, zamiast mówić: „Powiedziałeś, że…”, co będzie brzmiało konfrontacyjnie.

#05 Zachowuj się uprzejmie

Pamiętaj, że twoim celem jest przekonanie drugiej strony do akceptacji twojego sposobu myślenia. Nigdy tego nie osiągniesz złośliwością lub nieuprzejmością. Uwłaczanie komuś sarkazmem lub protekcjonalnymi uwagami też ci w tym nie pomoże. Nie zdołasz przekonać innych do swoich koncepcji poprzez zmuszanie ich do przyjęcia twojego punktu widzenia.

„Osoba przekonywana do czegoś wbrew swojej woli nie zmieni poglądów”. – Dale Carnegie

#06 Wyeliminuj ze swojego słownictwa „ale” i „jednak”

Gdy użyjesz słów „ale” i „jednak” po potwierdzeniu zasadności czyjegoś punktu widzenia, przekreślisz swoją wcześniejszą deklarację. Zamiast tych spójników stosuj „i…” albo pozwól sobie na krótką przerwę w wypowiedzi. A następnie przedstaw swój pomysł lub opinię, zaczynając od:

  • „Przedyskutujmy też….”
  • „Co by było, gdyby spojrzeć na to z innej perspektywy…”
  • „Co by się stało, gdyby…”
  • „Może warto byłoby wziąć pod uwagę…”
  • „Porównaj tę koncepcję z takim oto pomysłem…”
  • „To ciekawy punkt widzenia.”
  • „Po raz pierwszy przyglądam się temu z takiej perspektywy”.
  • „Cieszę się, że zgadzamy się w kwestii.”

#07 Poprzyj swój pogląd lub swoją opinię odpowiednimi i rzeczowymi dowodami

Emocje mogą być reakcjami na wydarzenia. Emocje mogą również wpływać na to, jak wydarzenia są postrzegane. Stają się
one niebezpieczne, kiedy wkradają się do logiki opinii. Wyklucz emocje, dzięki czemu dasz sobie czas na zastanowienie. Zadaj sobie pytania: Jaka jest moja opinia?”, „Dlaczego tak uważam?”, Jakie dowody wspierają mój punkt widzenia?”.

#08 Pozwól drugiej stronie zachować godność

Jeśli chcesz zdobyć przyjaciół i wpływać na ludzi, dostrzegaj i szanuj ich indywidualność. Pamiętaj o tym zwłaszcza, gdy masz do czynienia z rozbieżnością poglądów. Nawet gdyby argumenty twoich dyskutantów okazały się bezzasadne, nigdy nie doprowadzaj do tego, by osoby, które się z tobą nie zgadzają, czuły się gorsze.

#09  Bierz pod uwagę wrażliwość innych ludzi

Niektóre osoby są niezwykle wrażliwe. Źle znoszą krytykę, zwłaszcza gdy któryś z ich pomysłów zostaje odrzucony. Taka osoba przybiera często postawę obronną. Powinieneś  zdawać sobie sprawę z tego rodzaju wrażliwości. Dzięki temu zdołasz poprawić sytuację poprzez okazywanie szczególnej troski.

Zamiast podkreślać to, w czym się nie zgadzacie, lepiej postarać się docenić osobę za wszystkie wartościowe punkty jej pomysłu. A następnie zacząć pytać o te kwestie, w których macie rozbieżne poglądy. Rezygnacja z krytyki na rzecz zadawania pytań pozwala wydobyć z ludzi wszystko, co najlepsze, bez budzenia w nich urazy. Chwal, więc ludzi za to, co robią dobrze, a potem stopniowo pomagaj im walczyć z własnymi niedoskonałościami.

#10 Zapewnij drugiej stronie możliwość znalezienia wyjścia z sytuacji

Gdy już musisz zwrócić uwagę na czyjeś niedociągnięcia i błędy, postaraj się bardzo precyzyjnie je opisać i trzymaj się faktów. Podaj konkretne przykłady działań, które twoim zdaniem nie spełniły obowiązujących zasad czy norm. Następnie zapytaj, co ta osoba może zrobić, by uporać się z tymi problemami. Gdy ludzie stosują rozwiązania zaproponowane przez siebie, w większości przypadków robią to z większym zaangażowaniem i entuzjazmem niż wtedy, gdy ktoś narzuci im określoną metodę postępowania.

#11 Zakończ wypowiedź pozytywnym akcentem

Zakończ swoją wypowiedź pozytywnym wzmocnieniem (np. „wiem, że to potrafisz”, „na pewno to wykonasz poprawnie, jeśli…” itp.). Najistotniejsze jest to, by zapewnić drugiej osobie wsparcie w radzeniu sobie z tym, co jest przyczyną problemu.

#12 Przekazuj konstruktywne uwagi

Skuteczność komunikacji może ulec poprawie, jeśli obie strony będą otrzymywać szczere informacje zwrotne. Nikt nie lubi być krytykowany, ale konstruktywne opinie wyrażone w dyplomatyczny sposób mogą być ważnym czynnikiem, który przyczyni się do czyjegoś rozwoju.

Uwagi końcowe

Oto 12 kluczowych zasad Dale Carnegie, pozwalających z wdziękiem nie zgadzać się z rozmówcą.

„Nigdy nie zgadzaj się tylko po to, by się nie zgodzić”.

Nigdy nie zgadzaj się tylko po to, by pokazać, jaki jesteś mądry albo by podbudować swoje ego. Gdy się nie zgadzasz, rób to raczej uprzejmie i łagodnie niż niegrzecznie i agresywnie.

„Ogólny cel każdej rozmowy to: zgodzić się, nie zgodzić się, zgodzić się na różnice i mieć przyjemną i interesującą dyskusję”. – Edward De Bono

Staraj się w wypowiedzi drugiej osoby znaleźć punkty, z którymi się zgadzasz. Czerp przyjemność ze znajdywania punktów, z którymi się zgadzasz – nawet jeżeli ogólnie się nie zgadzasz. Zmiana punktu widzenia po to, by spojrzeć na rzeczy z innej strony, to ważny krok w kierunku osiągnięcia ewentualnego porozumienia.

Sztuka komunikacji. W drodze do sukcesu

Sztuka komunikacji. W drodze do sukcesu. - Dale Carnegie
Sztuka komunikacji. W drodze do sukcesu. – Dale Carnegie

Kompetencje merytoryczne są niezwykle ważne, jednak niemal zawsze o sukcesie decyduje zdolność komunikowania się z ludźmi i przekonywania ich do swych racji.

Jeśli pragniesz sukcesu, musisz posiąść umiejętność klarownego, zwięzłego i przekonującego wyrażania swoich myśli. Wiele niepowtarzalnych szans zostało zaprzepaszczonych z powodu błędnych interpretacji, nieporozumień i innych niedoskonałości w komunikacji.

Rozwiń swoje umiejętności komunikacyjne i dowiedz się jak stać się osobą lubianą, popularną i skutecznie przekonywać innych do przyjęcia Twojego punktu widzenia. Zawarte w książce „Sztuka komunikacji. W drodze do sukcesu” wskazówki pomogą Ci w doskonaleniu sztuki konwersacji. Poprawisz swoje umiejętności wystąpień publicznych. Nauczysz się też jak słuchać, dzięki czemu będziesz w stanie w pełni zrozumieć swojego rozmówcę i właściwie odpowiedzieć na jego potrzeby.

Twoja zdolność komunikowania się z ludźmi może zdecydować o Twoim sukcesie!

Wzmocnij siłę swojej komunikacji!