Jak Jeff Bezos stworzył największy sklep internetowy świata i stał się najbogatszym człowiekiem na naszej planecie?

W 1994 roku Jeff Bezos rzucił intratną posadę w funduszu inwestycyjnym na Wall Street i postanowił założyć księgarnię internetową. Po nieco ponad dwudziestu latach, które minęły od tej chwili, Amazon jest jedną z największych firm w historii a Jeff Bezos ma więcej pieniędzy, niż kiedykolwiek ich miał jeden człowiek.

Od momentu założenia Amazon w 1994 roku Jeff Bezos prowadzi swoją firmę zgodnie z niekonwencjonalnym zestawem podstawowych zasad: nie przejmuj się konkurencją, nie przejmuj się zarabianiem pieniędzy dla akcjonariuszy i nie przejmuj się perspektywą krótkoterminową. „Wszystko zaczyna się od klienta” – wciąż powtarza Bezos. Skup się na klientach, a wszystko inne znajdzie się na swoim miejscu.

Bezos, gdy budował Amazon wyznaczył nowe zasady i kierunki rozwoju. Stworzył unikalny sposób patrzenia na świat, na biznes i na technologię w ogóle. Od zera zbudował globalną korporację nowej generacji i model wskazujący, jak świat będzie prowadził interesy w XXI wieku. Dziś Amazon to nie tylko sklep internetowy to zaawansowana firma technologiczna. Amazon stale zwiększa obroty, używając sztucznej inteligencji, systemów uczących się i wielkich baz danych. Wciąż jednak na pierwszym miejscu stawia zadowolenie klienta.

Filozofia Bezosa dotycząca przedsiębiorczości, technologii i przywództwa nigdzie nie jest lepiej wyrażona niż w jego listach do akcjonariuszy, które pisał co roku od czasu wejścia firmy Amazon na giełdę w 1997 roku. W ciągu ostatnich dwóch dekad, te listy stały się nieocenionym źródłem wglądu w to, jak najbogatszy człowiek na świecie myśli o efektywności, doświadczeniach klienta, podejściu do pracowników, innowacji, zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych i wielu innych.

Zbiór tych wszystkich cennych rad i przemyśleń znajdziesz w książce Nie bój się błądzić. Zawiera ona niepowtarzalne i oryginalne doroczne listy do akcjonariuszy oraz liczne wykłady i wywiady Jeffa Bezosa, ukazujące historię życia, pracę i ewolucję poglądów miliardera.

Chcesz poznać tajemnice sukcesu Jeffa Bezosa? Oto pięć ważnych lekcji sukcesu od Jeffa Bezosa z Nie bój się błądzić!

„Nasz sukces wynika z wiecznego niezadowolenia klientów, którzy zawsze oczekują więcej, i to daje nam impuls do rozwoju”. – Jeff Bezos

Nie bój się błądzić – 5 ważnych lekcji sukcesu od Jeffa Bezosa

#01 Skup się na perspektywie długoterminowej.

Podczas gdy większość biznesmenów ogarnia myślą perspektywę następnego kwartału, a najwyżej dwóch, trzech lat, Bezos myśli kategoriami stuleci.

Bezos zawsze preferował długoterminowe myślenie i dążenie do zdominowania rynku, nad krótkoterminowe kalkulacje, które skupiają się na natychmiastowym zysku. Umiejętność postrzegania rzeczywistości w perspektywie długoterminowej okazała się dźwignią sukcesu.

Wszystko kręci się wokół przyszłości” – stwierdził Jeff Bezos na wstępie pierwszego listu skierowanego do akcjonariuszy w 1997 roku. „W dalszym ciągu będziemy podejmować decyzje inwestycyjne, mając na uwadze budowanie pozycji lidera rynku w przyszłości, a nie doraźne zyski lub bieżącą reakcję Wall Street”.

Skupiając uwagę na celach długoterminowych, przedsiębiorca bierze pod uwagę interes klientów, którzy spodziewają się wysokich standardów i niskiej ceny, oraz udziałowców, którzy oczekują zwrotu ze swoich inwestycji. Tego rodzaju cele wymagają perspektywy długookresowej.

Myślenie długoterminowe daje dodatkowo przestrzeń dla innowacji. „Pragniemy wynalazków, szukamy czegoś nowego” – mówi Bezos. „Jestem przekonany, że działania innowacyjne wymagają czasu, ponieważ po drodze czeka nas niejedna porażka”. „Jedynym wyjściem pozostaje ucieczka do przodu i utrzymanie dystansu, a do tego bez wątpienia potrzeba działań innowacyjnych”. – dodaje Bezos

Myślenie długoterminowe stało się też elementem misji, jaką biznesmen sformułował dla swojej firmy kosmicznej. „Blue Origin będzie cierpliwie, krok po kroku, realizować postawione przez nią cele długofalowe” – napisał.

Jednym z wielu talentów Jeffa Bezosa jest umiejętność bycia entuzjastycznie cierpliwym, a zarazem cierpliwie entuzjastycznym. Na swoim ranczu w zachodnim Teksasie rozpoczął budowę „zegara na 10 tysięcy lat”. Dzieło powstaje dzięki geniuszowi futurystycznego artysty Danny’ego Hillisa. Zegar ma wskazówkę, która przesuwa się raz na 100 lat, oraz kukułkę, która ukazuje się światu raz na 1000 lat. „Ten niezwykły mechanizm symbolizuje myślenie długoterminowe” – mówi Bezos.

#02 Oddaj serce klientom.

Bezos zawsze chciał, aby Amazon stał się najbardziej zorientowaną na klienta firmą na świecie.

W liście do udziałowców z roku 1997 Bezos zwraca się z przesłaniem: „Oddaj serce klientom”. Postulat wraca jak mantra w każdym kolejnym roku. „Naszym celem jest zbudowanie firmy najbardziej na świecie przyjaznej klientom” – napisał rok później.

Dla nas jest oczywiste, że klient to partner spostrzegawczy i inteligentny. Nie możemy sobie pozwolić spocząć na laurach. Codziennie przypominam pracownikom o zagrożeniu. Nie ze strony konkurencji, lecz ze strony naszych klientów”.

„U podstaw naszego funkcjonowania leży obsesja na punkcie klienta, nie na punkcie konkurencji” – wyjaśnia. „Nasz sukces wynika z wiecznego niezadowolenia klientów, którzy zawsze oczekują więcej, i to daje nam impuls do rozwoju. Gdy firma jest skoncentrowana na konkurencji i wychodzi na prowadzenie, wówczas rozgląda się dookoła i ulega pokusie, by nieco zwolnić”.

Jeśli chcesz poznać prawdę o tym, co nas odróżnia od innych, to jest nią fakt, że jesteśmy autentycznie «klientocentryczni», autentycznie działamy w długiej perspektywie i autentyczne lubimy wymyślać nowości. Większość firm taka nie jest”.

Nic dziwnego, że w ostatnich latach jego sklep internetowy przoduje w rankingach firm cieszących się najwyższym poziomem satysfakcji klienta.

#03 Unikaj PowerPointa i tego rodzaju prezentacji.

Jeff Bezos jest wierny zasadzie, że każdy, kto ma do zaprezentowania nową ideę, powinien również stworzyć na jej temat własną opowieść. „Nie akceptujemy w Amazonie prezentacji w PowerPoincie ani w innej formie slajdów” – napisał w jednym z lisów do akcjonariuszy. „W zamian piszemy 6-stronicową informację i na początku każdego spotkania poświęcamy kilka chwil na wspólne czytanie”.

Krótka forma wymusza jasność przekazu, a to z kolei – zdaniem Bezosa  – narzuca logiczny i przejrzysty proces myślenia. Często opowieści są efektem pracy zespołowej, co nie przeszkadza w zachowaniu osobistego przekazu. Niektóre z nich stanowią gotowy materiał do publikacji w prasie. „Nawet napisanie 6-stronicowego tekstu wymaga pracy zespołowej” – zauważa. „W grupie zawsze znajdzie się ktoś z talentem pisarskim”.

#04 Skup się na ważnych decyzjach strategicznych.

Jeff Bezos decyzje dzieli na dwie grupy – możliwe do skorygowania oraz nieodwracalne, do których należy podejść z daleko większą ostrożnością. Jeśli chodzi o te pierwsze Bezos poszukuje sposobów decentralizacji procesu. W Amazonie stworzył system o nazwie „Wiele dróg prowadzi do TAK”. Natomiast w innych organizacjach proces akceptacji rozkłada się na wiele poziomów, gdzie potencjalnie może paść słowo NIE. W Amazonie pracownik ma możliwość, by zwrócić się z prośbą o zgodę do jednego z setek uprawnionych menedżerów.

Za co dostajesz pieniądze na stanowisku menedżera wyższego szczebla?” – pyta. „Za podejmowanie nielicznych decyzji wymagających wysokich kwalifikacji. To nie ty jesteś odpowiedzialny za rozwiązywanie bieżących problemów”.

Skup się na decyzjach, które są absolutnie nieodwołalne. Są to decyzje, które wymagają największej ostrożności i dlatego zasługują na twoją pełną uwagę. – radzi Jeff Bezos

#05 Zatrudniaj odpowiednich pracowników.

Bez­os od zawsze miał po­czu­cie, że klu­czem do suk­ce­su jest za­trud­nia­nie wy­łącz­nie najlepszych i naj­in­te­li­gent­niej­szych lu­dzi. Przez lata oso­bi­ście pro­wa­dził roz­mo­wy kwalifikacyjne.

Na początku realizacji twojego przedsięwzięcia często trudno jest zaoferować pracownikom atrakcyjne wynagrodzenie. Jednak ci pierwsi pracownicy odegrają kluczową rolę w sukcesie lub porażce twojej firmy i dlatego ważne jest, aby uczynić z nich prawdziwych partnerów, dając im pewien udział w firmie i jej zyskach.

Wiele lat temu Jeff Bezos napisał w liście do akcjonariuszy: „Naszym celem pozostaje zatrudnianie i zatrzymywanie różnorodnych talentów”. Wynagrodzenie, szczególnie we wczesnym okresie, było silnie powiązane z opcją nabycia akcji spółki. „Nie mamy wątpliwości, że sukces w dużej mierze spoczywa na barkach zmotywowanej kadry. Każdy pracownik musi mieć powód, by czuć się właścicielem”.

W procesie rekrutacji Bezos zaleca stosowanie trzech kryteriów: Czy kandydat wzbudza nasz zachwyt? Czy kandydat ma potencjał, by zwiększyć efektywność zespołu, do którego zostanie przydzielony? W jakim obszarze ma szansę rozwinąć skrzydła?

Kariera w Amazonie nigdy nie należała do łatwych. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Bezos ostrzega: „Praca zawsze wymaga czasu, poświęcenia lub inteligencji, ale pamiętaj, że w Amazon oczekujemy i czasu, i poświęcenia, i inteligencji”. Miliarder nie owija w bawełnę. „Tworzymy wielką wartość, jesteśmy ważni dla naszych klientów, a w przyszłości wnuki będą z nas dumne” – twierdzi. „Wielkie sprawy to wielkie wyzwania. Mamy ogromne szczęście, że za sukcesem Amazon stoi grupa oddanych pasjonatów”. Taki styl zarządzania jest wizytówką organizacji, a sam Jeff Bezos ma jeszcze światu wiele do zaoferowania.

rosnijwsile.pl Nie bój się błądzić. Jak Jeff Bezos i Amazon osiągnęli wielki sukces

Mentalność 1-dnia

„U nas wciąż jeszcze trwa Dzień Pierwszy!” – Jeff Bezos

Jeff Bezos w swoich listach do akcjonariuszy, przemówieniach i wywiadach wciąż powraca do idei, że dla Amazon jest to „Dzień 1”. Dzień 1, mówi Bezos, to „sposób myślenia, który utrzymuje Amazon w ciągłym cyklu eksperymentów, innowacji, iteracji, a nawet porażek...”.

Pracownikom Amazona od pierwszego dnia pracy w firmie wpaja się zasadę Dnia 1. Chodzi o to, że Amazon działa i zawsze będzie działał jak niedawno powstały start-up – każdy dzień ma być tak samo wypełniony gorączkową pracą jak pierwszy dzień istnienia firmy.

Nawet położony w centrum Seattle wieżowiec, w którym Bezos ma swoje biuro, nosi nazwę „Day 1”. Nad wejściem do budynku, w którym pracuje Jeff Bezos, widnieje tablica z napisem Dzień 1. Zabrał ją ze sobą przy przeprowadzce, ponieważ ta kwestia nie daje mu spokoju. „Dojrzałość kojarzy się z zastojem. Za nią kroczy marginalizacja oraz nieznośnie bolesny upadek. Tam czeka nas już tylko śmierć i właśnie dlatego zawsze mamy Dzień Pierwszy”.

Istnieje wiele strategii prowadzenia biznesu. Spółki koncentrują się na walce z konkurencją, na nowych produktach, na wdrażaniu nowoczesnych technologii, rozwijaniu modelu biznesowego. Trudno wymienić wszystkie możliwe opcje. W rozumieniu Jeffa Bezosa obsesyjna wręcz troska o satysfakcję klienta pozwala zachować świeżość charakterystyczną dla Dnia Pierwszego.

Dlaczego? Wśród wielu korzyści, jakie niesie takie podejście, jedna ma znaczenie fundamentalne – na klientów zawsze można liczyć, na ich wspaniały, bezcenny niedosyt, nawet wówczas, gdy deklarują zadowolenie, a firma kwitnie. „Czasem nieświadomie, klienci zawsze oczekują czegoś więcej, a nasze pragnienie, by ich zadowolić, każe nam się nieustannie rozwijać”. Bezos wskazuje na konieczność nieustającej ucieczki do przodu oraz ostrzega, by nigdy nie spocząć na laurach i zawsze liczyć się z tym, że sukces idzie w parze z porażką.

Dzień Pierwszy oznacza cierpliwe eksperymentowanie, gotowość przyjęcia porażki, budowanie i uważne prowadzenie projektów od podstaw. A także umiejętność przyspieszenia, by zobaczyć błysk w oku klienta. Kultura organizacyjna, która stawia klienta na piedestale, wymusza takie postawy.

„Jedno wiemy jednak na pewno – klient zawsze pozostanie w centrum naszego zainteresowania. Bez wątpienia w perspektywie długofalowej skorzystają na tym wszyscy. Klienci oraz nasi Akcjonariusze. Wciąż jeszcze trwa Dzień Pierwszy”. – Jeff Bezos

Uwagi końcowe

Oto 5 ważnych lekcji sukcesu od Jeffa Bezosa, które warto wziąć pod rozwagę.

Amazon jako jedna z największych i obecnie najbardziej dochodowych platform technologicznych jest przedmiotem bacznego zainteresowania. Niektóre działania Amazon i Bezosa wzbudzają kontrowersje, zastrzeżenia i krytykę. Jednak niezależnie od tego, czy jest się fanem Amazona, czy krytykiem, biznes, który Jeff Bezos zbudował i jego droga do sukcesu jest godna uwagi i studiowania. Warto zrozumieć, jak Bezos i firma Amazon byli w stanie osiągnąć to, co osiągnęli. Dzięki tej wiedzy możesz wykorzystać te doświadczenia w swoim biznesie i życiu, z korzyścią dla siebie. Jest ku temu świetna okazja bo książka Nie bój się błądzić, dzięki wydawnictwu MT Biznes i tłumaczeniu Katarzyny Mironowicz dostępna jest po polsku.

Nie bój się błądzić - Tajemnice sukcesu Jeffa Bezosa
Nie bój się błądzić – Tajemnice sukcesu Jeffa Bezosa

Czym różni się Nie bój się błądzić od innych książek dostępnych na rynku? Przede wszystkim składa się z wypowiedzi oraz opinii prezentowanych przez Jeffa Bezosa, a nie jego współpracowników, biografów czy dziennikarzy. Część pierwsza, „Listy do Akcjonariuszy” zawiera listy, które Jeff Bezos wysyłał w kwietniu każdego roku do udziałowców Amazon. Część druga to fragmenty jego wywiadów oraz wystąpień.

Dowiedz się jak Jeff Bezos rozwinął swój biznes do dzisiejszych rozmiarów i przy okazji stał się najbogatszym człowiekiem świata. Jeff Bezos własnymi słowami przedstawia podstawowe zasady i filozofię, którymi kierował się, tworząc, budując i prowadząc firmy Amazon i Blue Origin. Udziela cennych rad i daje wskazówki, co warto robić, a czego się wystrzegać.

Nie bój się błądzić, porusza szereg tematów z zakresu biznesu i polityki publicznej – od innowacji i strategicznych decyzji, poprzez zarządzanie operacyjne firmą i zatrudnianie odpowiednich pracowników, aż po zmiany klimatyczne i przestrzeń kosmiczną. W książce znajdziesz też wnioski dotyczące tego, czego nauczyła nas pandemia Covid-19, oraz rozważania, dokąd może nas zaprowadzić przyszłość.

Świetnym dopełnieniem książki jest wstęp napisany przez Waltera Isaacsona – bestsellerowego biografa podobnych do Jeffa Bezosa innowatorów – Steve’a Jobsa, Alberta Einsteina, Bena Franklina czy Leonarda da Vinci.

Nie bój się błądzić to idealna książka nie tylko dla prezesów wielkich korporacji, ale też przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność. A także dla wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć zasady, które przyczyniły się do sukcesu Amazon i Jeffa Bezosa – jednego z najważniejszych innowatorów naszych czasów.

Poznaj tajemnice i filozofię myślenia Jeffa Bezosa. Stwórz swoją własną drogę do innowacji i sukcesu!

„Pozwolę sobie spojrzeć w przyszłość. Oczami wyobraźni widzę każdego z was w wieku 80 lat, gdy w zaciszu domowego ogniska, w chwili refleksji zastanawiacie się w możliwie szczery sposób nad własnym życiem. Najkrótszym i najprawdziwszym podsumowaniem będzie przegląd podjętych przez lata decyzji. Poza wszystkim – jesteśmy tym, co wybieramy. Życzę, byście zbudowali wspaniałą świątynię własnego życia”. – Jeff Bezos

Sprawdź też: Ulubione książki Jeffa Bezosa miliardera twórcy potęgi Amazon.com