Regulamin konkursu „Szybkie Rozdanie”

 1. Organizatorem konkursu jest portal ROŚNIJ W SIŁĘ – rosnijwsile.pl i wydawnictwo Onepress
 2. Sponsorem nagród w postaci książek jest wydawnictwo Onepress
 3. Konkurs trwa od 25 czerwca 2019 roku od momentu opublikowania konkursowego posta na portalu Instagram, na profilu „rosnijwsile” do 26 czerwca 2019 roku do godz. 23.59.
 4. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada profil na Instagramie zgodny z regulaminem portalu Instagram
 5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na konkursowe pytanie w komentarzu pod konkursowym postem opublikowanym na portalu Instagram, na profilu „rosnijwsile
 7. Pierwsze trzy osoby, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na konkursowe pytanie w komentarzu pod konkursowym postem otrzymają od wydawnictwa Onepress książkę „Fast Languages. Szybka nauka języków obcych, autor: Grzesiak Mateusz”
 8. Komentarze i odpowiedzi zamieszczone po upływie terminu określonego w pkt. 3 powyżej, nie biorą udziału w konkursie.
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu Instagram, na profilu „rosnijwsile
 10. Organizatorzy ze zwycięzcami skontaktują się indywidualnie poprzez wiadomość prywatną na portalu Instagram, w celu ustalenia szczegółów dotyczących możliwości odbioru nagrody.
 11. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie przez zwycięzcę danych umożliwiających przekazanie nagrody tj. imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody zwycięzcy z przyczyn od organizatora niezależnych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez zwycięzcę lub zdarzeń siły wyższej.
 13. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody lub utraty przez zwycięzcę prawa do nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu uczestnikowi, który prawidłowo udzielił odpowiedzi na konkursowe pytanie i zamieścił komentarz pod konkursowym postem. Decyduje kolejność udzielania prawidłowych odpowiedzi.
 14. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)
 15. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
 16. Konkurs jest prowadzony na portalu Instagram, na profilu „rosnijwsile
 17. Udział w konkursie jest równoznaczny z
  – akceptacją niniejszego Regulaminu
  – zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w konkursie i realizacji nagrody
 18. Regulamin konkursu będzie dostępny przez czas trwania konkursu na stronie internetowej https://rosnijwsile.pl/szybkierozdanie

Zapytania w sprawie konkursu można wysyłać na adres e-mail: kontakt@rosnijwsile.pl