Jak być szczęśliwym? Bycie szczęśliwym i życie w pełni jest tym co chce osiągnąć wielu z nas. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek, wydaje się że ludzie dążą do szczęścia i staje się to w ich życiu jednym z głównych priorytetów. Chociaż termin szczęście wydaje się intuicyjnie jasny, jednoznaczne zdefiniowanie tego, co nas uszczęśliwia, może być wyzwaniem. Nie ma bowiem jednego uniwersalnego czynnika, który przyniósłby szczęście każdemu. Poczucie szczęścia jest bardzo indywidualną sprawą i każdy z nas odczuwa je w trochę inny sposób.

Chociaż szczęście wydaje się być do pewnego stopnia nieokreślone i nieuchwytne istnieją pewne elementy, które wspierają bycie szczęśliwym. Teoretyczny model szczęścia – „teoria dobrostanu” – (PERMA) Martina Seligmana, o którym pisze w swojej książce „Pełnia życia – Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia” pomaga nam zrozumieć te elementy i to, co możemy zrobić, aby zmaksymalizować każdy z tych składników, aby osiągnąć życie pełne szczęścia.

„Formuła szczęścia” – PERMA według Seligmana składa się z 5 elementów silnie wpływających na poczucie osobistego szczęścia i spełnienia, są to:

  1. Pozytywne emocje (Positive emotion)
  2. Zaangażowanie (Engagement)
  3. Relacje (Relationships)
  4. Sens i znaczenie (Meaning)
  5. Osiągnięcia (Accomplishment / Achievement)

Seligman oferuje wskazówki dotyczące szczęśliwego życia. Zrozumienie tych elementów i podjęcie działań zmierzających do poprawy, niektórych z nich jest tym, co Seligman zaleca, by odnaleźć w życiu szczęście. Co składa się na te 5 głównych obszarów, które mają wpływ na nasze poczucie szczęścia? Czytaj dalej aby się dowiedzieć.

„Nasze szczęście zależy od nas samych”. – Arystoteles

Jak być szczęśliwym? 5 elementów PERMA do osiągnięcia szczęścia:

#1 Pozytywne emocje (P)

Ten element modelu jest jednym z najbardziej oczywistych czynników powiązanych ze szczęściem. Pozytywne emocje takie jak np. radość, uznanie, komfort, inspiracja, nadzieja czy ciekawość, korzystnie wpływają na nasze odczucie szczęścia. Umiejętność skupienia się na pozytywnych emocjach jest czymś więcej niż tylko uśmiechem, jest umiejętnością do bycia optymistą i patrzenia na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość z pozytywnej perspektywy.

Ta pozytywna wizja życia może pomóc nam w życiu osobistym i zawodowym oraz zainspirować do bycia bardziej kreatywnym i podejmowania większych wyzwań. W życiu każdego z nas istnieją „wzloty” i „upadki”. Skupienie się na życiowych „upadkach” i pogrążanie się w smutku zwiększa szanse na rozwój depresji. Dlatego też, powinniśmy koncentrować się na „wzlotach”, naszych mniejszych i większych sukcesach oraz wszelkich pozytywnych aspektach życia. Istnieje wiele korzyści dla zdrowia i naszego dobrego samopoczucia, które promuje optymizm i pozytywność.

W przeciwieństwie do popularnej opinii, że potrzeba wielkiej zmiany, abyśmy czuli się szczęśliwi, jest ona faktycznie określana przez codzienne małe „akty miłości” do samego siebie, uważności, medytację czy praktykowanie wdzięczności.

Pozytywna postawa jest kluczem do osiągnięcia szczęścia. Jednak pozytywne nastawienie w rzeczywistości nie oznacza uśmiechania się przez cały czas. Wręcz przeciwnie, nigdy nie powinno oznaczać to tłumienia naszych emocji. Kultywowanie pozytywnych emocji wymaga akceptowania i rozumienia też negatywnych myśli, poznawania ich głębokich korzeni oraz ich przyczyn, a ostatecznie stawania się lepszym w znajdowaniu pozytywnych stron każdego scenariusza i okoliczności.

Wypada też zwrócić uwagę na odróżnienie radości od przyjemności. Przyjemność związana jest z zaspokajaniem potrzeb cielesnych w celu przeżycia, takich jak pragnienie, głód czy sen. Podczas gdy radość płynie z intelektualnej stymulacji i kreatywności, na przykład gdy dziecko składa z zapałem skomplikowany model lego, który wymaga jego koncentracji, będzie on promieniał radością i satysfakcją ze swojej pracy. Tego rodzaju pozytywne emocje są potrzebne, ponieważ gdy ktoś lubi wykonywać określone zadania w swoim życiu, jest bardziej skłonny do wytrwałości i stawiania czoła wyzwaniom poprzez twórcze i alternatywne rozwiązania.

Sprawdź: 35 powodów i korzyści z budowania pozytywnego nastawienia

#2 Zaangażowanie (E)

W naszym życiu ważne jest, aby móc znaleźć działania, które wymagają naszego pełnego zaangażowania. Zaangażowanie w działania w naszym życiu jest dla nas ważne, abyśmy mogli uczyć się, rozwijać i pielęgnować nasze osobiste szczęście.

Każdy jest inny i wszyscy możemy czerpać radość z różnych rzeczy i aktywności. Dla każdego z nas będzie to coś innego np. gra na instrumencie, uprawianie sportu, taniec, praca nad ciekawym projektem w pracy, czy inne nasze hobby.

Wszyscy potrzebujemy czegoś w naszym życiu co całkowicie absorbuje nas w chwili obecnej, sprawiając, że wchodzimy w stan „przepływu” (ang. flow) błogiego zanurzenia się w zadaniu lub działaniu. Twórcą koncepcji „przepływu” (flow) jest Mihály Csíkszentmihályi, według którego flow to stan między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności.  Ten rodzaj „przepływu” zaangażowania jest ważny, aby zwiększyć naszą inteligencję, umiejętności i zdolności emocjonalne.

Zaangażowanie oznacza także minimalizowanie znaczenia czynników przeszkadzających i zakłócających pracę, na rzecz koncentracji na wykonywanej aktywności. Angażowanie się w istotną dla nas aktywność sprawia, że czujemy się obecni w teraźniejszości, a przez to stwarzamy poczucie błogości, osobistej wagi, celu i szczęścia.

Aby zwiększyć i utrzymać poziom szczęścia w naszym życiu, musimy pozwolić sobie na odkrywanie i poznawanie działań, które pomagają nam czuć się zaangażowanymi wszystkimi zmysłami. Znalezienie tego co nas napędza, naszej pasji również wymaga priorytetowego traktowania nas samych i odmawiania temu co nie sprawia, że czujemy się całkowicie zanurzeni, zainspirowani i pozytywnie zmotywowani.

#3 Relacje (R)

Pozytywne relacje z innymi ludźmi i związki społeczne są jednym z najważniejszych aspektów życia. Ludzie są istotami społecznymi, które rozwijają się w związku, miłości, bliskości i silnej emocjonalnej oraz fizycznej interakcji z innymi ludźmi. Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami, rodzeństwem, rówieśnikami, przyjaciółmi oraz innymi osobami z naszego otoczenia jest ważne dla szerzenia miłości, radości oraz szczęścia.

Jako istoty społeczne nasze poczucie osobistego spełnienia i szczęścia zależy od relacji społecznych i związku z innymi na poziomie intelektualnym, duchowym, fizycznym i emocjonalnym. Tworzenie i pielęgnowanie relacji ma ogromne znaczenie dla ogólnego samopoczucia i poczucia przynależności. Izolacja i wyobcowanie stanowią jedne z największych zagrożeń dla rozwoju w nas lęku, niepokoju i nieszczęścia.

Aby w pełni zastosować ten element modelu szczęścia PERMA, musimy zastanowić się nad naszymi obecnymi relacjami i próbować poprawić ich jakość. Pielęgnowanie bliskich więzi z naszymi przyjaciółmi, członkami rodziny, krewnymi i partnerami życiowymi ostatecznie tworzy silną i zdrową podstawę dla naszego szczęścia. Silne i wartościowe relacje dają nam bowiem wsparcie i opiekę, jakich potrzebujemy szczególnie w trudnych chwilach w naszym życiu.

Istnieją badania, które pokazują, że ośrodki bólu w naszym mózgu stają się aktywne, kiedy jesteśmy zagrożeni izolacją. Dzieje się tak dlatego, że w perspektywie ewolucyjnej izolacja byłaby najgorszą rzeczą, jaka mogła nas spotkać, bo utrudniała w znacznym stopniu przetrwanie.

Tworzenie silnych pozytywnych relacji i ulepszanie istniejących, to proces, który wymaga inwestowania naszego czasu na rzecz ludzi, którzy są dla nas ważni. Wspólne spędzanie czasu, wspieranie siebie nawzajem tworzą pozytywny i zdrowy związek, który zwiększa nasze poczucie celu, przynależności i szczęścia.

Nie bój się zadawać sobie refleksyjnych pytań i głęboko analizuj swoje obecne relacje. To da Ci szansę, aby stać się lepszym przyjacielem, bratem, siostrą, rodzicem lub partnerem i przyczyni się do Twojego własnego szczęścia oraz osób wokół Ciebie.

#4 Sens i znaczenie (M)

Posiadanie celu i sensu oraz próba zrozumienia dlaczego jesteśmy na tej ziemi, jest ważne, aby żyć życiem pełnym szczęścia i spełnienia. Zamiast tylko dążyć do cielesnych przyjemności i materialnego bogactwa, poszukujemy rzeczywistego sensu naszego życia. Sens i znaczenie daje ludziom powód do życia i poczucie, że nasze życie ma jakiś większy cel.

Pomyśl o wspaniałych ludziach w historii świata i dlaczego tak bardzo ich podziwiamy. W ogromnej większości przypadków powodem jest ich celowe i znaczące życie, które wniosło wielki wkład w rozwój ludzkości. Znaczenie i cel życia w znacznym stopniu przyczyniają się do naszego poczucia spełnienia i szczęścia, ponieważ wielu z nas pragnienie, aby poświęcić swoje życie czemuś znacznie większemu niż my sami. Czemuś co przekracza zwykłą pogoń za materialistycznym bogactwem i małymi przyjemnościami.

Jeśli pomyślimy o naszej motywacji i tym, co ją wyzwala, wkrótce zrozumiemy, że jesteśmy o wiele bardziej zmotywowani, gdy mamy przed sobą wyraźny, większy cel.

Zrozumienie większego wpływu Twoich działań i pracy oraz tego, dlaczego wybrałeś tę pracę, pomoże Ci bardziej cieszyć się zadaniami i stać się bardziej usatysfakcjonowanym i szczęśliwszym.

Znalezienie celu czasem wymaga ignorowania małych, krótkoterminowych przyjemności i skupienia się na szerszym obrazie. Wypisz swoje marzenia i cele w życiu, zadaj sobie pytanie, za co chcesz zostać zapamiętamy? Jaka chcesz, aby była Twoja spuścizna? Nie obawiaj się, jeśli Twoje marzenia będą w tej chwili zbyt duże lub nieosiągalne. Skoncentruj się na podzieleniu ich na proste, realne do wykonania etapy. Określ swoje mocne strony, wzmacniaj je i pracuj nad swoimi celami krok po kroku.

#5 Osiągnięcia (A)

Posiadanie celów i ambicji życiowych może nam pomóc osiągnąć rzeczy, które mogą dać nam poczucie spełnienia. Powinieneś stawiać przed sobą cele. Już sama próba osiągnięcia tych celów może dać Ci poczucie satysfakcji. A kiedy w końcu osiągniesz te cele, poczujesz prawdziwą dumę i spełnienie. Osiągnięcia w życiu są ważne, zachęcają nas do dalszego rozwoju i wzrastania.

Poczucie zrealizowania czegoś, gdy osiągniemy nasze cele, w znacznym stopniu przyczynia się do ogólnego poczucia szczęścia i spełnienia. Nasze poczucie osiągnięć jest bezpośrednio związane z poprzednim elementem sensem i znaczeniem oraz wyznaczaniem sobie ambitnych celów.

Osiągnięcie celów o dowolnej wielkości daje nam potwierdzenie naszej siły, zdolności i wytrwałości. Dlatego ważne jest, aby rozbijać duże cele na małe, realistyczne, które można osiągnąć bez utraty motywacji i rozmijania się z naszym celem nadrzędnym.

Wytrwałość jaką wykazujemy przyczynia się do osiągnięcia celu i szczęścia w ogóle. Kiedy zdecydujemy się nie poddawać, mamy większe szanse, aby uzyskać to na czym nam zależy. Podobnie, gdy trzymamy się celu i poświęcamy całą naszą siłę, kreatywność i czas, aby go osiągnąć, nasze poczucie szczęścia wzrośnie w wyniku naszego poświęcenia się większej sprawie.

Jak zastosować model PERMA w swoim życiu?

Świadomość modelu PERMA jest pierwszym krokiem do zastosowania tej teorii w swoim życiu. Pamiętaj o 5 elementach modelu, aby móc je stosować w różnych aspektach życia:

rosnijwsile.pl Jak być szczęśliwym? Model PERMA - Pełnia życia - Martin Seligman E.P.
Opracowanie własne – Model PERMA – według Martin Seligman E.P.

Myśl pozytywnie w domu i w pracy. Znajdź zajęcia i rzeczy, które Cię uszczęśliwią i mogą Cię w pełni zaangażować. Określ cele, aby osiągnąć więcej i stawiaj sobie wyzwania w obszarze, który lubisz. Skoncentruj się na swoich relacjach z rodziną i przyjaciółmi. Znajdź sposoby na nawiązywanie nowych kontaktów. Ciesz się towarzystwem innych ludzi i buduj pozytywne relacje. Znajdź sens swojego życia i to, co da Ci poczucie większego celu. Będzie to coś innego dla każdego z nas.

Podsumowując:

  • Pamiętaj, aby przyjmować pozytywną perspektywę tak często, jak tylko możesz.
  • Znajdź rzeczy, które sprawiają, że jesteś szczęśliwy i zaangażowany.
  • Skup się na swoich relacjach z rodziną i przyjaciółmi i znajdź sposoby na nawiązanie kontaktu.
  • Szukaj znaczenia i niech Twoje życie ma większy cel
  • Delektuj się swoimi osiągnięciami i dąż do dalszych sukcesów.

„Szczęście jest wynikiem wykorzystania naszego potencjału poprzez robienie czegoś, co jest dla nas ważne i znaczące”. – Saa Wasmund

Aby dowiedzieć się więcej na temat PERMA i sposobów na bycie bardziej szczęśliwym sięgnij po książki Martina Seligmana. W szczególności „Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia”. Seligman ma swój duży wkład w powstanie nurtu naukowego i terapeutycznego znanego jako psychologia pozytywna.  Psychologia pozytywna zajmuje się tym, co nadaje życiu głębszy sens oraz tworzy warunki, które pozwolą ludziom osiągać życiowy dobrostan i szczęście. W ciągu wielu lat rozwoju psychologii pozytywnej objęła ona wiele dziedzin życia takich jak edukacja, służba zdrowia, wojsko oraz świat biznesu. Jej zaletą jest zwłaszcza koncertowanie się na mocnych stronach jednostki i przeświadczenie, że jest ich o wiele więcej niż to sobie początkowo uświadamiamy.

A Ty co sądzisz o koncepcji i modelu PERMA Seligmana? Może masz własne sposoby na szczęście w życiu? Podziel się swoją opinią w komentarzu.