Napoleon Hill jest kultową postacią w dziedzinie rozwoju osobistego i duchowego. Jego dzieła emanują głębią, prostotą i elegancją, które nieustannie inspirują i zachwycają szerokie grono odbiorców jego spuścizny. Hill na własnym przykładzie udowodnił, że jest możliwe zrealizowanie marzeń i osiągnięcie sukcesu oraz zamożności. Sam ciężko pracował, aby później przekształcić swoją wiedzę w filozofię, która wzmacnia wiarę w siebie, ułatwia wydostanie się z biedy i ciągłego niezadowolenia, a także pomaga zastąpić te negatywne aspekty życia obfitością, satysfakcją z własnych osiągnięć i radością. Jak osiągnąć trwały sukces? Poznaj i zastosuj Kodeks etyczny Napoleona Hilla i wkrocz na drogę do sukcesu!

„Jeśli nie zapanujesz nad samym sobą, zostaniesz przez samego siebie pokonany. Patrząc w lustro widzisz zarazem najlepszego swego przyjaciela i najgroźniejszego wroga”. – Napoleon Hill

Jak osiągnąć trwały sukces? Kodeks etyczny Napoleona Hilla

Napoleon Hill wspomina w Prawach sukcesu o kodeksie postępowania, z którego sam korzystał. Stosując ten kodeks w codziennym życiu, znajdziesz się na ścieżce prowadzącej niezawodnie ku spokojowi umysłu, obfitości oraz sukcesom w życiu zawodowym i osobistym.

 1. Wierzę w Złotą Regułę jako podstawę wszystkich ludzkich zachowań w związku z tym nigdy nie zrobię nikomu tego, czego nie chciałbym doznać ze strony tej osoby, gdybyśmy zamienili się miejscami.
 2. Będę zachowywał uczciwość we wszystkich interesach, również w odnie­sieniu do najdrobniejszych Szczegółów—nie tylko dlatego, że chcę postę­pować uczciwie wobec innych, ale również ze względu na moje pragnienie utrwalenia koncepcji uczciwości w mojej podświadomości, co pozwoli uczynić tę niezwykle istotną cechę częścią mojego charakteru.
 3. Wybaczę tym, którzy są wobec mnie niesprawiedliwi. Nie będę się przy tym zastanawiał, czy zasługują na wybaczenie, ponieważ rozumiem prawo, zgodnie z którym takie postępowanie umacnia mój charakter i usuwa z mojej podświadomości ślady moich nieodpowiednich czynów.
 4. Zawsze będę traktował innych sprawiedliwie, hojnie i uczciwie, choćbym nawet wiedział, że te działania pozostaną niedostrzeżone i niedocenione w tradycyjnym rozumieniu tych słów—jestem bowiem świadom tego, że charakter każdego człowieka jest sumą wszystkich jego działań i uczynków.
 1. Czas, który mógłbym spożytkować na odkrywanie i ujawnianie cudzych błędów czy słabości, wykorzystam w bardziej produktywny sposób, poznając i korygując moje własne niedociągnięcia.
 2. Nie będę nikogo oczerniał, choćbym nawet był przekonany, że ta osoba na to zasługuje, gdyż nie chcę zaszczepić w swojej podświadomości żadnych destruktywnych myśli.
 3. Jestem świadomy tego, że moc myśli przypomina przesmyk, który prowadzi do mojego mózgu z powszechnego oceanu życia. W związku z tym nie będę pozostawiał na powierzchni tego oceanu żadnych destruktywnych myśli, żeby nie zaśmiecały one cudzych umysłów.
 4. Pokonam powszechnie spotykaną ludzką skłonność do okazywania nienawi­ści, zazdrości, samolubności, zawiści, złośliwości, pesymizmu, wątpliwości i strachu, gdyż wierzę, że są to zalążki, z których wyrasta później większość problemów, z jakimi boryka się świat.
 5. Gdy mój umysł nie jest zajęty myślami, które służą realizacji mojego okre­ślonego, głównego celu w życiu, będę świadomie wypełniał go myślami przesyconymi odwagą, pewnością siebie, dobrą wolą w stosunku do innych, wiarą, życzliwością, lojalnością, umiłowaniem prawdy i sprawiedliwością, ponieważ jestem przekonany, że są to zalążki stopniowego rozwoju świata.
 6. Rozumiem, że sama bierna wiara w trafność filozofii Złotej Reguły nie ma żadnej wartości ani dla mnie, ani dla innych; w związku z tym będę aktywnie i wytrwale stosował tę uniwersalną zasadę we wszystkich moich kontaktach z innymi ludźmi.
 7. Wiem, że mój charakter rozwija się za sprawą moich własnych działań i myśli; będę zatem pilnie strzegł wszystkiego, co wpływa na jego rozwój.
 8. Świadom tego, że trwałe szczęście można zdobyć, wyłącznie pomagając w znalezieniu go innym, a żaden akt życzliwości nie pozostaje niedocenio­ny, choćby nawet nie został wynagrodzony w bezpośredni sposób, będę dokładał wszelkich starań, by oferować innym pomoc, gdy tylko pojawi się taka sposobność.

„Nadszedł właśnie czas, by zacząć stosować filozofię Złotej Reguły. Ten, kto traktuje ją z lekceważeniem lub odmawia stosowania jej jako podstawy wszyst­kich swoich działań w sferze biznesowej i w kontekście relacji społecznych, z pewnością poniesie porażkę”. – Napoleon Hill

Złota Reguła – najważniejsza zasada sukcesu.

Najważniejszą zasadą sukcesu według Napoleona Hill jest Złota Reguła. Czym jest Złota Reguła?

Złota Reguła oznacza zasadniczo czynienie innym, co chciałabyś lub chciałbyś, żeby oni uczynili Tobie, gdybyście zamienili się miejscami. Zrozum tę zasadę, a okaże się, że nie jesteś wstanie skrzywdzić myślą lub uczynkiem innej osoby, nie raniąc zarazem siebie.

Właściwie rozumiana i stosowana filozofia Złotej Reguły nie tylko uniemożliwienie okazywanie nieszczerości, ale też eliminuje inne destruktywne cechy takie jak: samolubność, chciwości, zazdrość, bigoteria, nienawiść, złośliwość. Jak mówił Napoleon Hill:

„Człowiek staje się praWy nie dlatego, że chce być uczciwy w stosunku do innych, ale dlatego, że chce się tak zachowywać wobec siebie”

Słowo na zakończenie

Filozofia sukcesu Napoleona Hilla. 17 niezwykłych lekcji- Napoleon Hill
Filozofia sukcesu Napoleona Hilla. 17 niezwykłych lekcji
– Napoleon Hill

Odnoś sukcesy dzięki niezwykłej sile Złotej Reguły! Ukształtuj u siebie Elementy Pozytywnej Postawy Umysłowej!

Minęło wiele lat, ale filozofia Napoleona Hilla nadal jest niezrównana. Jego dzieła wciąż fascynują i inspirują ludzi swoją głębią, prostotą i elegancją.

W książce „Filozofia Sukcesu” Napoleona Hilla znajdziesz siedemnaście lekcji sukcesu, które wcześniej były dostępne jedynie dla nielicznych osób, które przeszły specjalne programy szkoleniowe, umożliwiające im przekazywanie metod filozofii Hilla innym. Teraz, za sprawą tego wyjątkowemu kursu wspieranego przez Fundację Napoleona Hilla, masz okazję wkroczyć na właściwą ścieżkę trwałego sukcesu!

Przyjrzyj się niepublikowanym dotąd wykładom, przeznaczonym dla przyszłych nauczycieli filozofii Hilla. Poznaj siedemnaście fundamentalnych zasad osiągania sukcesu. Zrozum swój cel oraz cztery czynniki, które sprzyjają sojuszowi Superumysłu! Kształtuj pozytywne nawyki! Podążaj śladami tych, którzy odnieśli trwały sukces! Osiągnij swój sukces!

„Każdy człowiek jest kowalem własnego losu, a myśli i działania są narzędziami, których używa, by wykuć swoje przeznaczenie”. – Napoleon Hill

Źródło: Pokochaj przeciwności losu! Jak sprostać każdemu wyzwaniu i odnosić sukcesy – Napoleon Hill, Satish Verma, Don Green, wydawnictwo Onepress 2023, tłumaczenie Krzysztof Krzyżanowski

Sprawdź też: Droga do bogactwa, sukcesu i szczęścia. Lekcje życia i sukcesu od Napoleon Hill

Podoba Ci się? "Postaw