Napoleon Hill był uwielbianym w Ameryce autorem motywacyjnym, twórcą zasad osobistego sukcesu. Urodził się w ubogiej rodzinie w południowozachodniej Wirginii. W swoich pracach koncentrował się nad mocą własnych przekonań. Hill jest autorem filozofii sukcesu, którą doskonalił przez kilkanaście lat, starając się ustalić, co decyduje o osiągnięciach i w jaki sposób przeciętny człowiek może odnieść ponadprzeciętny sukces. Mądre rady i sprawdzone sposoby Hilla, na osiąganie sukcesu, życiowego spełnienia i szczęścia, które można znaleźć w jego książkach i wystąpieniach, wciąż są aktualne i inspirujące. To najlepsze cytaty, myśli i życiowe lekcje od Napoleona Hilla. Dzięki nim możesz wejść na drogę, która zaprowadzi Cię do bogactwa, sukcesu i szczęścia. Zaczynamy!

Droga do bogactwa, sukcesu i szczęścia. Lekcje sukcesu Napoleon Hill

Ludzie, którzy odnoszą sukcesy, doskonale wiedzą, czego chcą; mają też plan pozwalający zrealizować te dążenia, wierzą w swoją zdolność do osiągnięcia takiego celu i przeznaczają na to sporą część swojego czasu. — NAPOLEON HILL

Jest jedna cecha, którą trzeba posiadać, by zwyciężyć, a jest nią OKREŚLONY CEL GŁÓWNY, czyli świadomość, czego się chce, i palące pragnienie, by to zdobyć. — NAPOLEON HILL

Rozważ to, że masz pełną kontrolę tylko nad jedną rzeczą — nad potęgą własnych myśli. Możesz wymieść z umysłu pajęczyny negatywnych zamiłowań, emocji, uczuć, tendencji, uprzedzeń, przekonań i nawyków, świadomie rozwijając ich pozytywne przeciwieństwa. — NAPOLEON HILL

Sztuka okazywania wdzięczności za błogosławieństwa, które już Cię spotkały, jest sama w sobie najgłębszą formą kultu i niezrównanym klejnotem modlitwy. — NAPOLEON HILL

To, o czym dziś myślisz, staje się tym, kim jutro będziesz. — NAPOLEON HILL

Pozytywne i negatywne uczucia nie mogą zajmować umysłu jednocześnie. — NAPOLEON HILL

Tajemnica realizowania celów polega na podejmowaniu działania. Metodą prowadzącą do sukcesu jest uporządkowane myślenie, po którym następuje działanie, działanie i jeszcze raz działanie! — NAPOLEON HILL

Najwybitniejszymi ludźmi są ci, którzy służą największej liczbie osób. — NAPOLEON HILL

Przyjrzyj się z najwyższą uwagą rzeczom, na których najbardziej Ci zależy. — NAPOLEON HILL

Człowiek jest panem swojego przeznaczenia, gdyż kontroluje swoje nastawienie. Mierzenie wysoko w życiu i dążenie do bogactwa oraz pomyślności nie wymaga wcale większego wysiłku niż akceptacja niedoli i ubóstwa. — NAPOLEON HILL

Postępy w Twoim życiu zaczynają się i kończą w tym samym miejscu — w Twoim umyśle. — NAPOLEON HILL

GDY się modlisz, nie proś o więcej błogosławieństw; proś raczej o więcej mądrości, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć i docenić otrzymane już błogosławieństwa. — NAPOLEON HILL

Odnoszący sukcesy człowiek dba o to, by czytać książki i poznawać ważne fakty na temat swojej pracy — to informacje wynikające z doświadczeń innych ludzi, którzy podążali wcześniej tą samą drogą. — NAPOLEON HILL

Będziesz człowiekiem szczęśliwym, jeśli poznasz różnic między tymczasowym niepowodzeniem a klęską, a jeszcze szczęśliwszym, jeśli poznasz tę prawd, i ziarno sukcesu leży uśpione w każdej doświadczonej przez ciebie przegranej. — NAPOLEON HILL

W każdej duszy umieszczono ziarno wspaniałej przyszłości, ale to nasienie nigdy nie wzejdzie, nie mówiąc już o osiągnięciu dojrzałości, jeśli nie będziemy służyć innym. — NAPOLEON HILL

Jakikolwiek dominujący pomysł, plan lub cel, który pojawia się w świadomości za sprawą powtarzających się myśli, a następnie zostaje nasycony emocjami dzięki gorącemu pragnieniu dotyczącemu jego realizacji, jest przejmowany przez podświadomość. Później podążamy za nim, stosując wszelkie naturalne i logiczne środki, do jakich mamy dostęp. — NAPOLEON HILL

Musisz uwierzyć, że Twoje pragnienie stanie się rzeczywistością. Konieczne będzie też podjęcie niezbędnych działań, by naprawdę do tego doszło. — NAPOLEON HILL

Tylko osoba wykazująca się otwartym umysłem zdoła pojąć pełne znaczenie pierwszej zasady Nauki Sukcesu: „Co umysł ludzki potrafi wymyślić i w co uwierzy, tego potrafi także dokonać”. — NAPOLEON HILL

Sukces przychodzi do tych, którzy NASTAWIAJĄ SIĘ NA SUKCES. Porażka zaś spotyka tych, którzy są na tyle obojętni, by pozwolić sobie na NASTAWIENIE SIĘ NA PORAŻKĘ. — NAPOLEON HILL

Odnosząca sukcesy osoba wykazuje się otwartością umysłu oraz tolerancją dotyczącą wszelkich zagadnień. Jeśli przestaniesz dopuszczać do siebie nowe myśli, odetniesz się od korzystnych okazji oraz przyjaznej współpracy oferowanej przez innych ludzi. — NAPOLEON HILL

Czy to nie dziwne, iż obawiamy się najbardziej tego, co nigdy się nie ziszcza? Niszczymy własną inicjatywę poprzez obaw przed klęską, podczas gdy w rzeczywistości klęska jest jedynie przydatnym tonikiem i tak też należałoby ją traktować. — NAPOLEON HILL

Zmień swoje nastawienie, a otaczający Cię świat również ulegnie transformacji. — NAPOLEON HILL

Wszystko, czego dana osoba potrzebuje lub pragnie, może się objawić w taki czy inny sposób, gdy tylko ten ktoś jest na to gotów. „Bycie gotowym” nie jest tu jednak równoznaczne z „życzeniem sobie” takiej czy innej rzeczy. — NAPOLEON HILL

Jesteś panem swojego przeznaczenia. Możesz wpływać na swoją rzeczywistość, kierować nią i sprawować nad nią kontrolę. Możesz ukształtować własne życie zgodnie ze swoją wolą. — NAPOLEON HILL

Nie musisz obawiać się konkurencji ze strony człowieka, który mówi: „nie płacą mi za to, więc nie będę tego robił”. on nigdy na poważnie nie zagrozi twojej pracy. uważaj natomiast na osobę, która nie przerywa pracy, dopóki jej nie skoczy, i świadczy nieco więcej usług, niż si od niej wymaga. taki człowiek może odebrać ci pracę i zepchnąć cię z piedestału. — NAPOLEON HILL

Naucz się robi- użytek ze swojego wspaniałego umysłu. — NAPOLEON HILL

Wszystkie Twoje sukcesy i porażki są następstwem stworzonych przez Ciebie nawyków. — NAPOLEON HILL

Porażka powinna być postrzegana w dokładnie taki sam sposób, w jaki człowiek akceptuje nieprzyjemne doznanie fizycznego bólu, gdyż jest oczywiste, że ten fizyczny ból jest sposobem przekazywania przez naturę informacji o tym, iż coś wymaga uwagi i wprowadzenia korekty. Ból może być zatem błogosławieństwem, a nie przekleństwem! — NAPOLEON HILL

PRAGNIENIE WSPARTE WIARĄ nie wie, co to niemożliwe. — NAPOLEON HILL

Jasno określ, co chcesz osiągnąć w życiu. Powiedz sobie: mogę to zrobić. Mogę to zrobić teraz. Stwórz plan i określ kroki, jakie musisz podjąć, by zrealizować swój cel. Następnie podejmuj te działania jedno po drugim, a zauważysz, że wraz z każdym sukcesem następne posunięcie staje się łatwiejsze, gdy w dążeniu do Twojego najważniejszego celu pomaga Ci coraz liczniejsze grono osób. — NAPOLEON HILL

Pomysły to tylko zasoby, jako takie nie mają żadnej konkretnej wartości. Stanowią jedynie punkt wyjścia do dalszych osiągnięć. — NAPOLEON HILL

Najlepszym sposobem, by zapewnić sobie przysługi, jest zacząć wyświadczać je innym. — NAPOLEON HILL

Każde wypowiadane przez Ciebie słowo świadczy o Twojej mądrości bądź ignorancji. Weź to pod uwagę, nim zabierzesz głos. Komunikacja jest podstawą życia z innymi w dobrych stosunkach. Słowo mówione skrywa niezwykłą moc (…) Unikaj restrykcyjnych i ogólnikowych słów takich jak „nigdy”, „tylko”, „nic”, „każdy”, „wszyscy”, „nikt” i „nie może”. Należy się ich wystrzegać, chyba że masz absolutną pewność, iż użycie ich w danej sytuacji jest czymś właściwym. — NAPOLEON HILL

Wybierz jakąś osobę, którą darzysz podziwem, a następnie naśladuj ją tak wiernie, jak tylko zdołasz. Takie postępowanie jest elementem kultu bohatera, ale ma pozytywny wpływ na ludzki charakter. — NAPOLEON HILL

Zrób to teraz (…) zanim ktoś powie Ci, że masz się tym zająć! — NAPOLEON HILL

Dbaj o to, by wykonywana przez Ciebie praca wykraczała ilościowo i jakościowo poza to, za co otrzymujesz wynagrodzenie, a prędzej czy później otrzymasz procent składany od procentu składanego ze swojej inwestycji. Możesz przyjąć za pewnik, że każde zasiane przez Ciebie ziarno pracy przyniesie obfity plon i wróci do Ciebie, zapewniając Ci niezwykłe bogactwo. — NAPOLEON HILL

Wykształcony człowiek to osoba, która nauczyła się, w jaki sposób osiągać wszystko, czego potrzebuje, bez naruszania praw innych ludzi. Wykształcenie pochodzi z Twojego wnętrza; zdobywasz tę wiedzę dzięki wysiłkom i myśleniu. — NAPOLEON HILL

Strach jest najbardziej kosztowną z ludzkich emocji, choć większość obaw nie ma oparcia w faktach. — NAPOLEON HILL

Oto formuła, która pomogła wielu osobom zmienić ich świat: (…) umysł człowieka może osiągnąć wszystko to, co człowiek sobie zamyśli i w co uwierzy. Zapamiętałeś sobie tę koncepcję? — NAPOLEON HILL

Jeżeli życie daje Ci cytrynę, nie narzekaj, ale zrób z niej lemoniadę i sprzedawaj ją tym, którym od narzekania zachciało się pić. — NAPOLEON HILL

Jedną z ludzkich słabości jest dobre zaznajomienie ze słowem „niemożliwe”. Przeciętni ludzie dobrze znają wszystkie zasady, które NIE zadziałają. Znają wszystkie rzeczy, których NIE MOŻNA zrobić. — NAPOLEON HILL

Sukces można by zdefiniować w sposób następujący: Siła umożliwiająca osiągnięcie w życiu tego, czego się chce, bez naruszania praw innych ludzi. Człowiek bez precyzyjnie określonego celu nie będzie w stanie wzbudzić w sobie siły wystarczającej do zdobycia czegokolwiek więcej ponad to, czego nikt inny nie pragnie. Z pewnością można stwierdzić, że silni ludzie posiadają zdolność szybkiego podejmowania decyzji, za to zdanie zmieniają powoli (jeśli już w ogóle się na to decydują). — NAPOLEON HILL

Zamknij za sobą drzwi strachu i obserwuj, jak szybko otworzą się przed Tobą drzwi prowadzące do sukcesu. — NAPOLEON HILL

Pozytywne nastawienie (…) obejmuje przekonanie, że możesz wszystko osiągnąć, oraz gotowość do podejmowania wysiłków. To właściwy, szczery i konstruktywny sposób działania lub reagowania, odpowiedni dla każdej osoby, sytuacji lub okoliczności. Można go rozwijać za sprawą samodyscypliny i siły woli. Nie przestawaj powtarzać sobie: „Mogę to zrobić i dokonam tego”. Pozytywne nastawienie jest katalizatorem pozwalającym osiągnąć autentyczny sukces. — NAPOLEON HILL

Określ, jaką osobą chcesz się stać, a potem rozwijaj pozytywne cechy, naśladując osoby budzące w Tobie podziw. Zastępuj złe nawyki dobrymi i koncentruj się na pozytywnych myślach. — NAPOLEON HILL

Słowo mówione pozostawia wrażenia. Słowo pisane zostawia ślady. — NAPOLEON HILL

Musisz uwierzyć w to, że Twoje pragnienie się ziści, a potem podjąć niezbędne działania, by naprawdę się ono urzeczywistniło. — NAPOLEON HILL

Gdy grupa umysłów podejmuje wspólny wysiłek i funkcjonuje w harmonijny sposób, każda z tych osób zyskuje dostęp do dodatkowej energii stworzonej za sprawą tej współpracy. — NAPOLEON HILL

Znajdujesz się w takim, a nie innym położeniu za sprawą swoich nawyków związanych z myśleniem. — NAPOLEON HILL

Zemsta jest swego rodzaju „dżumą” eliminującą myśli, które prowadzą do wartościowych osiągnięć, zabija konstruktywne ambicje, niszczy entuzjazm, ogranicza wyobraźnię jako funkcję mózgu, podkopuje samokontrolę i staje się barierą na drodze do trwałego sukcesu na sto innych sposobów. Zemsta to robak, który toczy od środka i niszczy najpiękniejsze emocje serca. — NAPOLEON HILL

Każdy człowiek może osiągnąć wielkość, wykonując codzienne czynności w duchu wielko ci i w związku z prawdziwą potrzebą świadczenia przydatnych usług na rzecz innych ludzi. nie ma tu znaczenia, czym kto się zajmuje. — NAPOLEON HILL

Wiedza nie ma żadnej wartości, dopóki nie przybierze formy jakiegoś użytecznego działania. — NAPOLEON HILL

Jesteś w stanie osiągnąć wszystko, jeśli tylko uwierzysz, że jesteś w stanie to zrobić. — NAPOLEON HILL

Twoja wyobraźnia mogła osłabnąć, jeśli długo pozostawała bezczynna. Możesz tę zdolność w sobie rozbudzić, zaprzęgając ją do pracy. — NAPOLEON HILL

Każda idea zaszczepiona w umyśle za sprawą długotrwałych, pełnych skupienia rozmyślań przyjmuje trwałą postać i wywiera wpływ na funkcjonowanie organizmu, zgodny ze swoją naturą, w świadomy bądź nieuświadamiany sposób. Autosugestia, będąca niczym więcej jak tylko zaszczepioną w umyśle ideą zrodzoną z rozmyślań, stanowi jedyny znany sposób na dosłowną przemianę samego siebie, w takim kierunku, jaki sami zechcemy wybrać. — NAPOLEON HILL

Webster dwadzieścia dwa lata pisał swój słownik. Edison 10 000 razy poniósł porażkę, zanim stworzył działającą żarówkę. Tak, wytrwałość to cnota. — NAPOLEON HILL

Wszędzie tam, gdzie natrafisz na dobrze prosperujący biznes, natkniesz się również na jakąś osobę, która wykazuje się Kreatywną Wizją. — NAPOLEON HILL

Myśl przed podjęciem działań, a nie po przejęciu do czynów. — NAPOLEON HILL

Cokolwiek umysł potrafi pomyśleć i utrwalić w wierze, potrafi też osiągnąć dzięki pozytywnemu nastawieniu mentalnemu. — NAPOLEON HILL

Nikt — niezależnie od wykonywanego zawodu — nie może być pewien sukcesu, jeżeli nie stosuje zasady, by najpierw dawać, a dopiero później próbować brać! Ignorowanie tej reguły sprawi, że niemal wszystkie inne zasady dotyczące skutecznego promowania usług staną się praktycznie bezużyteczne. — NAPOLEON HILL

Człowiek wyedukowany (…) to ktoś, kto tak rozwinął zdolności swojego umysłu, że może osiągnąć wszystko, co chce (…), nie naruszając praw innych osób. — NAPOLEON HILL

Bycie miłym dla innych gwarantuje wymierne korzyści. Nic nie przyniesie Ci takiego szczęścia jak świadomość, że zapewniasz innym radość. — NAPOLEON HILL

Nasza osobowość i położenie wynikają z nawyków — świadomie lub podświadomie stajemy się ich ofiarami. Jesteśmy ofiarami nawykowego myślenia oraz działania. Możemy zmienić nasze położenie życiowe, zmieniając nasze nawyki — to zresztą jedyny sposób, by wpłynąć na naszą sytuację. — NAPOLEON HILL

Czasami mądrzej jest przyłączyć się do nieprzyjaciela, niż podejmować z nim walkę. — NAPOLEON HILL

Wzięcie na siebie odpowiedzialności za pozytywny aspekt Twojej osobowości pozwoli Ci obrać kurs na sukces i zmierzać tryumfalnie w stronę tak ambitnych celów, jakie tylko mogą Ci przyjść do głowy. — NAPOLEON HILL

Skupiaj się na tym, czego chcesz, i staraj się nie myśleć o tym, czego nie chcesz. — NAPOLEON HILL

Każda przeciwność losu niesie w sobie ziarno równoważnych lub większych korzyści. Zapoznaj się z tym stwierdzeniem, a potem w nie uwierz. Zamknij drzwi swojego umysłu dla wszystkich porażek i minionych wydarzeń, dzięki czemu zdołasz przyjąć pozytywne nastawienie. Każdy problem ma swoje rozwiązanie — musisz je tylko znaleźć! — NAPOLEON HILL

Nienawiść rozprzestrzenia się niczym chwasty w ogrodzie i nie wymaga żadnej pielęgnacji. O miłość trzeba się troszczyć, inaczej uschnie. — NAPOLEON HILL

Kluczem do sukcesu jest zdolność do uwierzenia w to, że osiągniesz swój cel. — NAPOLEON HILL

Dysponujesz mocą, która pozwala stworzyć wszystko, co sobie wyobrazisz! Realizuj pomysły powstające w Twojej wyobraźni (…) a osiągniesz sukces. — NAPOLEON HILL

Z żołędzia nigdy nie wyrośnie sosna, a z sosnowej szyszki nie wyrośnie dąb. Nie ma niczego, co powstawałoby, nie posiadając korzeni w czymś, co było wcześniej. — NAPOLEON HILL

Wszyscy musimy wystrzegać się dziesięciu słabo ci. jedną z nich jest nawyk zbierania plonów jeszcze przed zasiewem. pozostałe dziewięć można sprowadzić do jednej i tej samej praktyki wymyślania wymówek dla wszystkich popełnianych przez nas błędów. — NAPOLEON HILL

Ludzkie błędy przypominają chwasty w ogrodzie. Rosną, chociaż nikt ich nie pielęgnuje, a jeśli nie zostaną przetrzebione, szybko opanowują dane miejsce. — NAPOLEON HILL

Siedem podstawowych obaw to lęk przed ubóstwem, krytyką, chorobą, utratą miłości, starością, utratą wolności oraz śmiercią. Ponieważ strach jest zaledwie stanem umysłu, możesz nad nim zapanować, przechodząc do czynów. — NAPOLEON HILL

Osoba, która planuje z wyprzedzeniem własny dzień, podchodzi do swojej pracy w logiczny i skuteczny sposób. Gdy brakuje porządku narzucanego przez harmonogram, nie wiadomo, od czego zacząć. — NAPOLEON HILL

PALĄCE PRAGNIENIE BYCIA I DZIAŁANIA to punkt początkowy, od którego musi zacząć marzyciel. Obojętność, lenistwo czy brak ambicji nie rodzą marzeń. — NAPOLEON HILL

Doprawdy, szczęśliwcem jest człowiek, który potrafi tchnąć ducha zabawy w swoją codzienną pracę. Ktoś taki będzie żył dłużej i cieszył się wyższymi zarobkami. — NAPOLEON HILL

Kto Ci powiedział, że „tego nie da się zrobić”? Jakie wybitne osiągnięcia tej osoby sprawiają, że może ona oceniać Twoje możliwości? — NAPOLEON HILL

Przepisz poniższe twierdzenie i umieść je w miejscu, w którym będzie ono pierwszą rzeczą, jaką zobaczysz rano, i ostatnią, którą ujrzysz wieczorem: „Posiadam określony, nadrzędny cel, a moim obowiązkiem jest przekształcić go w rzeczywistość. Z tego też powodu będę rozwijać codzienny nawyk podejmowania działań, które będą mnie przybliżać do tego celu”. — NAPOLEON HILL

W każdej duszy umieszczono ziarno wspaniałej przyszłości, ale to nasienie nigdy nie wzejdzie, nie mówiąc już o osiągnięciu dojrzałości, jeśli nie będziemy służyć innym. — NAPOLEON HILL

Najbardziej owocnymi ze wszystkich modlitw są te, które są wyrazem wdzięczności za otrzymane już błogosławieństwa. — NAPOLEON HILL

Fortuna się do Ciebie nie uśmiechnie, jeśli wcześniej Ty nie obdarzysz jej zainteresowaniem. Właściwą postawą mentalną jest pozytywne nastawienie. To ono decyduje o tym, czy Twoje działanie jest korzystne, czy niekorzystne, konstruktywne lub destruktywne, pozytywne lub negatywne. Osoba wykazująca się pozytywnym nastawieniem obiera ambitne cele i nieustannie dąży do ich realizacji. — NAPOLEON HILL

Przypadkowe porażki zyskują trwały charakter wyłącznie w umyśle, który je postrzega w ten sposób. — NAPOLEON HILL

Szkoła może zapewnić człowiekowi mnóstwo wiedzy i pomóc mu w przyswojeniu wielu przydatnych faktów, ale nie musi mu wcale zapewnić wykształcenia. Wykształcenie jest czymś, co zdobywamy samodzielnie, a jedyną metodą, by je sobie zapewnić, jest dbanie o własny rozwój i wykorzystywanie umysłu. — NAPOLEON HILL

Wiara bez działań jest martwa. W istocie jest ona sztuką okazywania ufności poprzez działanie i urzeczywistnia się za sprawą podejmowania nieustępliwych wysiłków. — NAPOLEON HILL

Dana osoba może osiągnąć absolutnie wszystko, jeśli tylko wierzy, że jest to możliwe. — NAPOLEON HILL

Każdy powinien znaleźć pracę, którą pokocha, i całkowicie się w niej zapomnieć. Tylko wówczas może liczyć na podwójną nagrodę w postaci satysfakcji i materialnego bogactwa — nagrodę, która, nawet z bezpiecznym zapasem, zaspokoi wszystkie jego ziemskie potrzeby. — NAPOLEON HILL

Osoba, która nie jest gotowa do poświęceń, nie będzie miała okazji cieszyć się wyjątkowymi sukcesami. Wszystkie pozytywne nawyki są następstwem siły woli ukierunkowanej na osiągnięcie określonych celów. — NAPOLEON HILL

Dzisiejszy dzień stanowi pierwszy dzień reszty Twojego życia. Czy odczuwasz satysfakcję, spoglądając na to, gdzie się znajdujesz i w jakim kierunku zmierzasz? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „nie”, przejmij kontrolę nad swoim życiem i zmień wszystko to, co musi ulec transformacji. To właśnie Ty (i tylko Ty) dysponujesz mocą, która pozwala tego dokonać. Możesz zmienić swój świat! — NAPOLEON HILL

Sprawdź też: Najlepsze cytaty Napoleon Hill

Jeśli szukasz więcej inspiracji i dobrych rad jak rozwinąć swój potencjał, nadać życiu większy sens i osiągnąć sukces o jakim marzysz sięgnij po książki Napoleona Hilla. Oto dwie książki, od który powinieneś zacząć.

Myśl i bogać się

Odkąd ta książka się ukazała wzbudza zainteresowanie i burzliwe dyskusje. Jedni ją wyśmiewają lub jej nie doceniają inni uwielbiają i praktykują opisane w niej zasady. Jedno jest pewnie obok książki Napoleona HillaMyśl i bogać się nie sposób przejść obojętne.

Myśl i bogać się. Wersja oryginalna, odświeżona i zaktualizowana - Napoleon Hill, Ross Cornwell (Editor)
Myśl i bogać się. Wersja oryginalna, odświeżona i zaktualizowana – Napoleon Hill

Napoleon Hill poświęcił kilkanaście lat życia na stworzenie metody osiągania sukcesu. Uczył się od najlepszych, którzy stworzyli wielkie fortuny. Wnikliwie przeanalizował ścieżki, którymi podążali i odkrył, że dzięki kierowaniu się kilkoma prostymi zasadami każdy może zdobyć bogactwo i osiągnąć życiowy sukces.

W Myśli i bogać się znajdziesz opisanie i wyjaśnione 13 kroków do bogactwa i sukcesu. Są to: Pragnienie, Wiara, Autosugestia, Wiedza specjalistyczna, Wyobraźnia, Zorganizowane planowanie, Zdecydowanie, Wytrwałość, Moc superumysłu, Energia seksualna, Podświadomość, Mózg i Szósty zmysł.

Dzięki wydawnictwu Onepress dostępne jest odświeżone wydanie tego kultowego dzieła, wzbogacone o nowe dotąd nie publikowane treści.

To prawdopodobnie najlepsza książka na temat osobistego sukcesu. Odmieniła na lepsze życie milionów osób. Ty też możesz być jedną z nich.

Myśli i bogać się! Żyj tak jak pragniesz!

„Cokolwiek umysł potrafi pomyśleć i w to uwierzyć, potrafi też osiągnąć”!

Napoleon Hill. 52 lekcje życia

Napoleon Hill pozostawił po sobie imponujący dorobek. Odkrył i opisał prawa rządzące sukcesem. Wytrwale uczył się od najlepszych i skrupulatnie przekazywał swą wiedzę dalej, inspirując tysiące ludzi i przyczyniając się do ich rozwoju. Napisał wiele znakomitych książek, jednak ta jest wyjątkowa.

Napoleon Hill. 52 lekcje życia - Napoleon Hill, Judith Williamson
Napoleon Hill. 52 lekcje życia – Napoleon Hill, Judith Williamson

Wybitna znawczyni twórczości Hilla, Judith Williamson, wyszukała w tekstach Napoleona Hilla cytaty odpowiednie na każdy tydzień roku. Każdy z tych cytatów odniosła do różnych dzieł Hilla i opatrzyła wnikliwym komentarzem, dzięki czemu książka 52 lekcje życia w szczególny sposób skłania do przemyśleń, refleksji i zmian.

Przeczytaj przesłanie Napoleona Hilla na każdy z 52 tygodni w roku! Poznawaj, zgłębiaj i stosuj te zasady, które najbardziej do Ciebie przemawiają, nie zaniedbuj jednak żadnej z nich.

Zgłębianie myśli zawartych w 52 lekcjach życia i stosowanie wskazówek Hilla w praktyce ułatwi Ci zrealizowanie Twoich pragnień i sprawi, że staniesz się lepszym, szczęśliwszym i bardziej spełnionym człowiekiem.

„Sukces zaczyna się od uczciwej analizy swych obecnych warunków, przejęcia odpowiedzialności za własne życie i opracowania realnego planu osiągnięcia tego, czego pragniesz”.