Dlaczego niektóre związki są szczęśliwe, a inne nie? Jak stworzyć udany, szczęśliwy i oparty na regułach prawdziwego partnerstwa związek? Czy istnieją jakieś uniwersalne zasady udanego związku odnoszące się do wszystkich par? Okazuje się że tak! Poznaj nawyki szczęśliwego związku, aby stworzyć trwały i satysfakcjonujący związek.

Stephen R. Covey pozostawił po sobie wyjątkowe dziedzictwo treści edukacyjnych dotyczących przywództwa, zarządzania czasem, skuteczności działania, sukcesu, miłości i rodziny. Okazuje się, że jego słynne 7 nawyków skutecznego działania, można z powodzeniem zastosować w życiu domowym, małżeństwie i rodzinie do budowy szczęśliwego związku. Przestrzeganie tych nawyków ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu i udanego życia partnerskiego, małżeńskiego i rodzinnego.

„W związkach z ludźmi małe rzeczy są wielkimi rzeczami”. – Stephen R. Covey

Jak stworzyć udany i szczęśliwy związek? 7 nawyków szczęśliwych par

NAWYK #1 – BĄDŹ PROAKTYWNY

„Wybór, odpowiedzialność, inicjatywa”.

Nawyk „Bądź proaktywny” opiera się na założeniu, że mamy możliwość wyboru. W życiu rodzinnym, w małżeństwie i w wychowaniu dzieci szalenie istotne jest uświadomienie sobie, że mamy możliwość decydowania.

Partnerzy i pozostali członkowie rodziny są odpowiedzialni za swoje decyzje i mają wolność dokonywania wyboru. Nie pod wpływem nastroju czy okoliczności zewnętrznych, lecz w oparciu o zasady i wartości. Wykorzystują i rozwijają w sobie cztery właściwości cechujące wyłącznie ludzi: samoświadomość, sumienie, wyobraźnię i wolną wolę, wychodząc z założenia, że zmiany należy zaczynać od siebie. Świadomie postanawiają nie odgrywać roli ofiary, nie być reaktywnymi ani nie obwiniać innych.

NAWYK #2 – ZACZYNAJ Z WIZJĄ KOŃCA (CELU)

„Wizja, cel, wzajemne oddanie, sens”.

Nawyk „zaczynania z wizją celu” łączy w sobie sumienie i wyobraźnię, a kiedy je połączysz, możesz zdecydować, jaki rodzaj przyszłości cię interesuje.

Partnerzy kształtują przyszłość swojego związku, tworząc jego wyobrażenie i określając cel każdego wspólnego przedsięwzięcia, zarówno małego, jak i dużego. Nie żyją z dnia na dzień bez wyraźnego celu. Najwyższą formą takiego wyobrażenia i wizji jest deklaracja misji małżeństwa lub rodziny.

NAWYK #3 – RÓB NAJPIERW TO, CO NAJWAŻNIEJSZE

„Koncentracja na celu, wyznaczanie priorytetów, dyscyplina, uczciwość wewnętrzna”.

Wspaniałym darem i wrodzoną właściwością człowieka jest wolna wola. To istota kolejnego nawyku, który mówi: „Rób najpierw to, co najważniejsze”. Nawyk „zaczynaj z wizją końca”, czyli celu, mówi nam, co jest najważniejsze. Nawyk „zaczynaj z wizją końca”, czyli celu, mówi nam, co jest najważniejsze.

Małżonkowie/partnerzy ustalają i realizują swoje najważniejsze priorytety, zgodnie z deklaracją misji małżeństwa lub rodziny. Dbają o to, by cała rodzina spotykała się regularnie raz w tygodniu oraz by sami mieli czas tylko dla siebie służący podtrzymywaniu więzi. Kierują się własnymi celami, a nie interesami sił i czynników zewnętrznych.

NAWYK #4 – MYŚL W KATEGORIACH WYGRANA–WYGRANA

„Odwaga, wzgląd na drugą osobę, wzajemna korzyść”.

Nawyk „Myśl w kategoriach wygrana–wygrana” opiera się na zasadzie wzajemnego szacunku i obopólnej korzyści. Innymi słowy, chodzi o to, by zawsze myśleć w kategoriach jedności i harmonii między wami dwojgiem oraz w rodzinie.

Członkowie rodziny myślą w kategoriach obopólnych korzyści. Wspierają się i okazują sobie nawzajem szacunek. Myślą w paradygmacie współzależności – w perspektywie „my”, nie „ja” – i zawsze starają się dojść do porozumienia, w którym wygrywają obie strony. Nie myślą jak egoiści (wygrana–przegrana) ani jak ofiary (przegrana–wygrana).

NAWYK #5 – STARAJ SIĘ NAJPIERW ZROZUMIEĆ, POTEM BYĆ ZROZUMIANY

„Odwaga, wzgląd na drugą osobę, wzajemna korzyść”.

Nawyk „Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumiany”. Wszyscy odczuwamy naturalne pragnienie, aby to przede wszystkim nas rozumiano.

Partnerzy starają się najpierw słuchać, by zrozumieć, co myśli i odczuwa druga strona, a dopiero potem dokładają starań, by skutecznie komunikować własne myśli i odczucia. Na fundamencie obopólnego zrozumienia budują głębokie więzi zaufania i miłości. Przedstawiają sobie nawzajem pomocne opinie zwrotne. Nie zachowują tylko dla siebie i nie starają się, by najpierw ich zrozumiano.

NAWYK #6 – SYNERGIA

„Kreatywność, współpraca, zróżnicowanie, pokora”.

Nawyk „Synergia”, odnosi się do tego, że ludzie działający skutecznie koncentrują się na swoich mocnych stronach i czerpią korzyści z mocnych stron innych osób, szanując i doceniając ich odmienność, a w rezultacie powstaje całość będąca czymś więcej niż sumą części. Działając we dwoje, osoby takie wypracowują „3”.

Partnerzy odnoszą największą korzyść, gdy wykorzystują nawzajem mocne strony własne i innych członków rodziny, tak iż przy poszanowaniu i uwzględnieniu istniejących między nimi różnic całość staje się czymś więcej niż sumą części. Tworzą kulturę wspólnego rozwiązywania problemów i wykorzystywania sposobności. Pielęgnują troskliwego rodzinnego ducha kochania, uczenia się, wnoszenia własnego wkładu. Nie ograniczają się do kompromisu (1+1= 1½) lub zwykłego współdziałania (1+1=2), lecz ich celem jest twórcze współdziałanie (1+1=3… lub więcej).

NAWYK #7 – OSTRZENIE PIŁY

„Odnowa, ciągłe doskonalenie się, równowaga”.

Nawyk „ostrzenie piły”, dotyczy dbałości o stan zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego/emocjonalnego i duchowego nie tylko związku i rodziny, lecz także własnego.

Związek jest szczęśliwszy i bardziej udany, jeśli partnerzy dbają o regularną odnowę siebie i rodziny w czterech podstawowych aspektach życia: fizycznym, społecznym/emocjonalnym, duchowym i umysłowym. Tworzą tradycje, którymi karmi się duch odnowy związku.

Słowa końcowe

Jeśli zaczniesz wcielać w życie te 7 nawyków szczęśliwego związku, będziesz dokonywać wyborów, które przyniosą więcej szczęścia zarówno tobie, jak i osobom, które kochasz.

Szczęśliwe relacje rodzinne to niezbędny warunek naszego osobistego dobrostanu. Czasami ludzie zawierają formalne małżeństwo, czasami nie, ale i w jednym, i w drugim wypadku zależy im na powodzeniu ich związku. I dlatego nie jest istotne, jakim terminem go opisujemy. Najważniejsze jest powodzenie i szczęście osób, które kochasz i które otaczają cię na co dzień.

Miłość jest w nas i to my wkładamy ją we wzajemną relację. Aby związek był udany trzeba wypełnić tę relację piękną, poruszającą serce miłością. Dwoje ludzi musi nauczyć się tej sztuki i wypracować nawyk kochania i dawania siebie, wzajemnego służenia sobie, chwalenia się nawzajem, wzajemnego wzmacniania się. Wcielając w życie nawyki #1, #2 i #3, wzmacniamy wzajemne oddanie i budujemy godny zaufania charakter. Natomiast nawyki #4, #5 i #6 poprawiają otwartą komunikację. Nawyk #7 pozwala nam bez egoizmu towarzyszyć drugiej osobie.

„7 nawy­ków szczęśliwych par to nowy spo­sób myśle­nia i nowy zbiór umie­jęt­no­ści, wiele par i rodzin korzy­sta z nich, by wzra­stać i nie zba­czać z kursu”.

Aby twój związek zawsze był na pierwszym miejscu

7 nawyków szczęśliwego małżeństwa Stephen R. Covey
7 nawyków szczęśliwego małżeństwa
Stephen R. Covey

W dzisiejszym świecie samo pragnienie stworzenia silnego, trwałego związku i rodziny nie wystarczy. Potrzebujemy nowego nastawienia i dodatkowych narzędzi, aby sprostać rozmaitym życiowym wyzwaniom. Ponadczasowe i sprawdzone w wielu dziedzinach 7 nawyków to gotowy program na udane małżeńskie i rodzinne życie. Trzeba jednak wiedzieć, jak go realizować.

W książce 7 nawyków szczęśliwego małżeństwa Stephen R. Covey z żoną Sandrą oraz jego brat John z żoną Jane dzielą się z nami osobistymi historiami na temat tego, jak stosować te zasady na co dzień i jak pomogły im one przetrwać trudne chwile i uporać się z małżeńskimi kłopotami.

Wyjaśniają, co to znaczy zaczynać z wizją celu i myśleć w kategoriach wygrana-wygrana. Podkreślają, jak ważna jest empatyczna komunikacja, twórcza współpraca i „ostrzenie piły”, czyli odpoczynek i regeneracja. Ich pragmatyzm, ciepły humor i rodzinne anegdoty sprawią, że 7 nawyków szczęśliwego małżeństwa nie tylko umocni wasz związek, ale też wywoła uśmiech na twarzach.

7 nawyków szczęśliwego małżeństwa pokaże ci jak od myślenia w kategoriach „ja” lub „ty” przejść do myślenia w kategoriach „my” i stworzyć wspaniały pełen miłości związek.

„Ty podniesiesz mnie, ja podniosę ciebie i razem znajdziemy się wyżej”.

Źródło:  7 nawyków szczęśliwego małżeństwa autor: Stephen R. Covey, wydawnictwo Dom Wydawniczy REBIS 2021, tłumaczenie Aleksander Gomola

Sprawdź: Kochać i być kochanym. 10 zasad miłości i budowania trwałych związków