Walt Disney był jednym z najwybitniejszych i odnoszących największe sukcesy liderów biznesu. Znany jest praktycznie wszystkim. Był wielkim wizjonerem, przedsiębiorcą, producentem filmowym, reżyserem, scenarzystą, aktorem dubbingowym, animatorem i filantropem. To jemu zawdzięczamy animowane postacie, z którymi wielu z nas spędziło swoje dzieciństwo jak Myszka Miki, Kaczor Donald czy Pies Pluto. Disney to prawdziwa legenda historii animacji i filmu. Jak mało kto wiedział jak zamienić marzenia w rzeczywistość. Obdarzony był niesłychaną wyobraźnią i miał nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów.

W czym tkwił sekret kreatywności Walta Disney? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć Robert Dilts, trener, coach i ekspert z zakresu Neurolingwistycznego Programowania (NLP). Na bazie wywiadów z przyjaciółmi i współpracownikami Disneya opracował i opisał w formie modelu strategie Walta Disneya. Można je wykorzystać do planowania i realizacji różnych projektów oraz do poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Przekształcania swoich wizji i marzeń w rzeczywistość.

Technika stosowana przez Walta Disneya to świetna metoda na zorganizowanie Twojego myślenia w taki sposób, który pomoże Ci w spełnianiu marzeń i osiąganiu celów. Nadaje się zarówno do używania w biznesie jak też w rozwoju osobistym czy coachingu. Możemy ją stosować jednoosobowo, jak też zespołowo. Przyjrzyjmy się więc, na czym polega strategia Walta Disney.

„Myśl. Wierz. Marz. Miej odwagę”. – Walt Disney

Jak zmieniać marzenia w rzeczywistości? Strategia Walta Disneya

Model opracowany przez Roberta Diltsa, na podstawie pracy Walta Disney, opiera się na założeniu, że w procesie planowania, przechodzenia od pomysłu do rozwiązania, powinniśmy patrzeć z trzech perspektyw: Marzyciela, Realisty i Krytyka.

Marzyciel

Każdy z nas ma w sobie coś z marzyciela. Marzyciel snuje wizje, myśli twórczo i jest w stanie wymyślać nowe pomysły. Niezależnie od tego czy są one realistyczne czy nie. Dla marzycieli nie ma rzeczy nie możliwych. Bez marzycieli nie byłoby postępu i innowacji. Marzyciele popychają świat do przodu.

Realista

Realista to planista, ma zdolność przekuwania marzenia w konkretny plan. Patrzy obiektywnie i trzeźwo na całą sytuację. Wie jak przetworzyć daną idę, aby była możliwa do wykonania.

Krytyk

Krytyk patrzy na opracowany plan pod kątem tego co może się nie udać. Analizuje i wskazuje przeszkody oraz ryzyka, które mogą się pojawić. Stara się wychwycić błędne założenia.

rosnijwsile.pl Jak spełniać marzenia? Strategia Walta Disneya
rosnijwsile.pl Jak spełniać marzenia? Strategia Walta Disneya

Każda z perspektyw to osoby etap

Każda z tych perspektyw powinna być oddzielnym etapem planowania. Walt Disney używał trzech rodzajów myślenia – marzeń (snu na jawie, fantazjowania), planowania oraz konstruktywnej krytyki. Stosował każdy z tych z trzech stylów – po kolei, a nie jednocześnie. Dlatego też, aby wyraźnie zaznaczyć różnice między tymi trzema podejściami, Walt Disney tworząc nowe projekty pracował w trzech różnych pokojach, które utożsamiały każdą z nich. W tzw. pokoju marzeń, wyobraźnia była najważniejszym narzędziem. W pokoju historii, nadawano pomysłom logicznego sensu. A w pokoju harówki wszystkie projekty były poddawane ostrej krytyce.

Błąd jaki często popełniamy w procesie planowania polega na tym, że mieszamy te trzy perspektywy. W ten sposób często zabijamy kreatywność marzyciela poprzez natychmiastowe zaangażowanie krytyka. Albo zostajemy ciągle w fazie fantazji, nie mając opracowanego planu działania, ani analizy ryzyk, które są związane z naszym projektem. Mieszanie tych trzech faz tworzy niejasne, zagmatwane i pomieszane myślenie, które często prowadzi do odrzucenia świetnych pomysłów.

Istotne jest więc rozdzielenie od siebie tych etapów. W pierwszej kolejności w pracy nad nową ideą należy przyjąć perspektywę Marzyciela, następnie spojrzeć na pomysły z punktu widzenia Realisty, po czym zweryfikować ich wartość przyjmując postawę Krytyka. Marzyciel kreuje wizje. Realista przekłada wizje na plan i realne do wykonania kroki. Krytyk natomiast identyfikuje ograniczenia i potencjalne trudności, na które możemy napotkać wdrażając nasz plan w życie.

Dla wzmocnienia i lepszego zakotwiczenia w danym stanie i perspektywie, warto wybrać dla każdego etapu inną lokalizację i otoczenie. Możemy też przyjąć odmienną postawę ciała. Pozwoli to na dodatkowe wyraźne rozdzielenie tych trzech odmiennych sposobów myślenia.

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”. – Walt Disney

Etap 1 – Marzyciel – Co chcę zrobić?

Postawa Marzyciela brzmi: „Wszystko jest możliwe„. W tej fazie planowania nie musimy się zastanawiać, czy nasz pomysł jest możliwy do realizacji, ani też szukać ograniczeń.

Cel etapu pierwszego to – wymyślić marzenie! Może to być wszystko, czego sobie życzysz. Coś, co chciałbyś osiągnąć. Zmiana, którą chciałbyś wprowadzić w swoim życiu osobistym, zawodowym czy biznesie. Upewnij się, że jest to coś, czego na prawdę pragniesz, ambitnego, co wymaga poszerzenia strefy komfortu.

Na tym etapie pozwalasz swojej wyobraźni działać. Uruchamiasz wyobraźnie. Kreujesz swoją wizję i korzyści z jej osiągnięcia.

„o czym marzę”, „czego chcę”, „jaki jest mój cel”, „co chcę zrobić”, „kim chcę być”, „jakie korzyści odniosę”, „kto jeszcze odniesie korzyści”

Przykładowe pytania pomocnicze:

 • Jaki jest cel? Co chcesz zrobić?

Celem jest:…

 • Dlaczego chcesz to zrobić?

Powodem jest:…

 • Jakie są korzyści?

Korzystne efekty tego będą następujące:…

 • Skąd będziesz wiedział, że osiągnąłeś korzyści?

Dowodem korzyści będzie:…

 • Kiedy możesz spodziewać się korzyści?

Korzyści można się spodziewać, gdy:…

 • Jak będzie wyglądać przyszłość?

Ten pomysł doprowadzi do:…

Etap 2 – Realista – Jak to zrobić?

Postawa realisty brzmi: „Pomysł jest możliwy do realizacji„. W tej fazie planowania nie szukaj ograniczeń. Zachowuj się tak, jakby pomył był w pełni możliwy i osiągalny. Wymyśl plan, aby go urzeczywistnić. Zrób to w praktyczny i realistyczny sposób. Celem jest opracowanie szczegółowego i łatwego w zarządzaniu planu działania.

Zachowujesz się tak, jakby plan był całkowicie możliwy do wykonania. Twoim zadaniem jest poszukiwanie sposobów, aby to osiągnąć.

„jak to zrobię”, „jakie zasoby posiadam”, „jakich zasobów potrzebuję”, „kto będzie zaangażowany w projekt oprócz mnie”, „ile to będzie kosztować”, „ile czasu zajmie”, „po czym poznam, że osiągnąłem cel”

Przykładowe pytania pomocnicze:

 • Kiedy zostanie osiągnięty cel?

Planowany termin osiągnięcia celu to:…

 • Kto będzie zaangażowany? (przypisz odpowiedzialność za wykonanie poszczególnych zadań)

Główni aktorzy:…

 • Jak – konkretnie – będzie realizowany pomysł?

Pierwszym krokiem będzie:…
Drugim krokiem będzie:…
Trzecim krokiem będzie:..

 • Jakich zasobów będę potrzebował (czas, ludzie, pieniądze itp.), aby zrealizować ten pomysł?

Zasoby, których będę potrzebował:…

 • Co zapewni bieżącą informację zwrotną, dzięki czemu będę wiedział, czy zbliżam się w kierunku celu, czy się od niego oddalam?

Skutecznym źródłem bieżącej informacji zwrotnej będzie:…

 • Skąd będę wiedział, że cel został osiągnięty?

Wiem, że cel został osiągnięty, gdy:…

„Dokonywanie rzeczy niemożliwych to niezła zabawa. – Walt Disney

Etap 3 – Krytyk – Co może pójść źle?

Postawa krytyka polega na rozważeniu: „Jakie problemy mogą wystąpić; co może pójść nie tak?

Tutaj szukasz błędów i luk w planie. Działaj jako konstruktywny krytyk. W roli Krytyka wchodzisz w interakcję tylko z Realistą – nie z Marzycielem. Staraj się znaleźć słabe punkty, zapobiegać problemom i zapewnić powodzenie planu, ale pozostaw rozwiązanie tych potencjalnych słabości Realiście.

„co się nie uda”, „co może mnie zaskoczyć”, „jakie pułapki na mnie czyhają”, „kto coś straci, jeśli osiągnę swój cel”, „kto będzie się sprzeciwiał”

Przykładowe pytania pomocnicze:

 • Na kogo wpłynie ten nowy pomysł?

Osoby najbardziej dotknięte tym planem to:…

 • Jakie są ich potrzeby?

Ich potrzeby to:…

 • Dlaczego ktoś może sprzeciwić się temu planowi lub pomysłowi?

Ktoś może sprzeciwić się temu planowi, jeśli:…

 • Co może pokrzyżować nam plany?

Zagrożeniem dla przedsięwzięcia jest:…

 • Jakie są korzyści z obecnego sposobu działania?

Obecny sposób działania ma następujące pozytywne skutki:…

 • Jak możesz zachować te korzyści podczas wdrażania nowego pomysłu?

Te pozytywne efekty zostaną zachowane poprzez:…

 • Kiedy i gdzie NIE chciałbyś wdrożyć tego nowego pomysłu?

Nie chciałbym wdrożyć tego planu, jeśli:…

 • Co jest obecnie potrzebne lub czego brakuje w planie?

To, czego obecnie brakuje w planie, to:…
Potrzebne jest jeszcze:…

Etap 4: Ponowne przejście przez cykl

Jeśli jest to naprawdę wielkie marzenie i innowacyjny pomysł prawdopodobnie będzie potrzebne przejście przez kilka cykli od Marzyciela do Krytyka. To dobrze oznacza to, że Twój pomysł jest naprawdę ambitny i godny uwagi.

Oto jak przejść przez taki cykl:

Po ukończeniu etapu krytycznego wróć od Krytyka do Realisty. Teraz zmień plan (ale nie marzenie) na podstawie komentarzy Krytyka.

Następnie wróć do Krytyka i oceń zmieniony plan. Kontynuuj taki cykl tam i z powrotem między Realistą, a Krytykiem, dopóki nie uzyskasz solidnego, wykonalnego planu. Przy dużych przedsięwzięciach przydatne może być prowadzenie całego procesu codziennie przez kilka dni.

Jeśli nie możesz wymyślić planu, który Krytyk „zatwierdzi”, możesz wrócić do Marzyciela i zmodyfikować „marzenie” w oparciu o wykonany do tej pory cykl. Jednak pamiętaj, że zmieniasz „marzenie” tylko, gdy masz absolutną pewność, że nie da się wykonać opracowanego planu.

Wykonaj kilka cykli, aż będziesz zadowolony z wyników. Zwykle po kilku takich rundach pierwotny cel zostaje podzielony na możliwe do wykonania kroki. Możesz powtarzać ten cykl do momentu, gdy Krytyk nie będzie miał żadnych istotnych zastrzeżeń. Jak ujął to Robert Dilts, jeśli największy krytyk mówi „Zrób to!”, to wiesz, że Twój plan ma realną szansę powodzenia. Nie pozostaje wtedy nic innego jak przystąpić do działania by spełnić swoje marzenie.

„Śmiech nie przemija. Wyobraźnia nie ma wieku. A marzenia są wieczne”. – Walt Disney

Uwagi końcowe

Strategia Walta Disneya to gotowy przepis na przekształcenie Twoich marzeń w rzeczywistość. Metoda Disneya daje nam możliwość spojrzenia na dany pomysł, czy problem z kilku różnych perspektyw. Zapewnia wyraźne rozdzielenie trzech stylów myślenia: Marzyciela, Realisty i Krytyka, tak abyśmy mogli odnieść największe korzyści z każdego z nich.

Strategia Disneya to doskonała technika do samodzielnego wykonania, jak również sprawdza się świetnie w coachingu oraz pracy zespołowej. Podejście Disney daje nam systematyczny sposób zmieniania marzeń w wykonalne plany. Umożliwia znalezienie kreatywnych rozwiązań, identyfikację potencjalnych zagrożeń i opracowanie konkretnego planu działania, aby go zrealizować. Może być też wykorzystywana do oceny realności pomysłów.

Walt Disney dzięki tej metodzie przechodził od wizji i marzeń do rzeczywistości. Zmieniał swoje wizjonerskie idee w wyjątkowe i niezapomniane filmy animowane. Stworzył imperium Disneya i odniósł niekwestionowany sukces. Osiągnięcia Walta Disneya, który korzystał z tej metody to najlepsza rekomendacja do tego, aby samemu zacząć jej używać. Czas na praktyczne zastosowanie Strategii Disney do Twoich celów. Powodzenia!

Aby pobudzić swoją kreatywność sprawdź: 10 sposobów na oryginalność, czyli jak być bardziej kreatywnym oraz poznaj 5 sekretów jak odblokować kreatywność i myśleć jak Leonardo da Vinci

„Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania”. – Walt Disney

A Ty co sądzisz o metodzie Walta Disney? Może znasz inne skuteczne sposoby na zmienianie marzeń w rzeczywistość? Napisz w komentarzu.