autor Julita Pietraszko

Twoja praca jest niezwykle satysfakcjonująca, ale jednocześnie niezwykle wymagająca  i czujesz się przytłoczony? Biegasz od spotkania do spotkania, żonglujesz terminami, radzisz sobie z bezdusznymi szefami i niekończącym się ciągiem e-maili?

Nie jesteś sam!

Przychodzi taki moment, kiedy tego wszystkiego jest zbyt wiele…Wtedy doświadczasz wypalenia zawodowego. Jeśli uważasz, że jest to problem Twój osobisty lub z powodu Twoich cech charakteru – jesteś w błędzie. Wypalenie to problem wielu firm i ich kultury organizacyjnej i zazwyczaj ich szefowie mają tendencję do ignorowania go.

CO TO JEST WYPALENIE ZAWODOWE?

„Stan wyczerpania fizycznego, emocjonalnego i psychicznego spowodowany długotrwałym zaangażowaniem się w emocjonalnie trudne sytuacje”. – Ayala Pines i Elliot Aronson.

Wypalenie zawodowe to stan przewlekłego stresu, który prowadzi do wyczerpania, braku przywiązania do firmy i spadku wydajności pracy. Wypalenie może poważnie pogorszyć Twoje zdrowie, relacje i ogólne szczęście.  Wg psychologa Christiny Maslach, profesor Emerita z Psychologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, wypalenie zawodowe ma 3 składniki:

 1. WYCZERPANIE (utracona energia). Wyczerpanie jest głównym objawem wypalenia zawodowego.Obejmuje głębokie fizyczne, poznawcze i emocjonalne zmęczenie, które podważa Twoją zdolność do efektywnej pracy i pozytywny stosunek do tego, co robisz.
 2. CYNIZM (utracony entuzjazm). Jest to zasadniczo sposób dystansowania się psychicznie od pracy. Cynizm może być skutkiem przeciążenia pracą, ale może również wystąpić w obecności wysokiego konfliktu, niesprawiedliwości i braku możliwości podejmowania decyzji.
 3. NIESKUTECZNOŚĆ (utrata pewności siebie i zdolność do wykonania). Odnosi się do poczucia niekompetencji oraz braku osiągnięć i produktywności. Czujesz, że Twoje umiejętności się pogarszają i martwisz się, że nie będziesz w stanie odnieść sukcesu w pewnych sytuacjach lub wykonać pewnych zadań.

JAK POWSZECHNE JEST WYPALENIE PRACOWNIKA?

 1. Badanie Gallupa (obejmujące blisko 7500 pełnoetatowych pracowników),  wykazało, że 23% badanych czuje się wypalonych w pracy bardzo często lub zawsze, podczas gdy dodatkowe 44% z nich deklarowało, że czasami odczuwało wypalenie.
 2. Z badań   Harvard Business Review , wynika, że 1 na 5 zaangażowanych pracowników jest zagrożony wypaleniem w pracy.
 3. Z badań firmy Blind (badania na pracownikach Microsoftu, Facebooka, Google, Amazon, Uber), że ponad połowa (57,16%) respondentów cierpi na wypalenie zawodowe.

CO WYWOŁUJE WYPALENIE PRACOWNIKA?

Christina Maslach, zidentyfikowała 6 kluczowych elementów, które łączą się z wypaleniem.

 1. Obciążenie pracą: Pracownik ma niewykonalną ilość zadań do wykonania, musi pracować podczas nadgodzin i ma mało okazji do odpoczynku.
 2. Kontrola: Pracownik nie jest w stanie wpływać na decyzje, które mają wpływ na jego pracę, ani na dostęp do zasobów niezbędnych do wykonania skutecznie swojej pracy.Oczekiwania na wsparcie, dodatkowe zatrudnienie mogą być dla niego niejasne lub nierealne. Pracownik może nie dostrzegać związku między swoją rolą a strategią organizacyjną.
 3. Nagroda: Pracownik otrzymuje niewystarczające uznanie i nagrody.
 4. Kultura firmy: Kultura firmy jest dysfunkcyjna, występuje konflikt w miejscu pracy lub brak jest wsparcia między współpracownikami.
 5. Uczciwość: Pracownik nie czuje się szanowany lub czuje się niesprawiedliwie traktowany.
 6. Wartości: Jeśli osobiste wartości są sprzeczne z wartościami firmowymi. Istnieje rozbieżność pomiędzy motywacją firmy i pracownika.Pracownik dokonuje kompromisu pomiędzy pracą, którą trzeba wykonać, a pracą, którą chce wykonać.

KONSEKWENCJE WYPALENIA

Wpływ wypalenia zawodowego jest bardzo realny: brak motywacji, spadek pewności siebie i wydajności pracy, wzrost obniżonego nastroju i negatywne myślenie, które mogą prowadzić do obniżenia jakości życia w biurze i poza nim.

JAK RADZIĆ SOBIE Z WYPALENIEM?

Odpoczynek i relaks.

Ważne jest, aby uzupełnić energię fizyczną i emocjonalną, a także zdolność koncentracji, poprzez priorytetowe traktowanie dobrych nawyków, takich jak:  odpowiednia ilość snu, właściwe odżywianie, ćwiczenia fizyczne, praktyki, które promują spokój i dobre samopoczucie, takie jak medytacja i korzystanie z natury.

Zmiana perspektywy.

Przyjrzyj się swojej mentalności, przekonaniom i założeniom. Jakie aspekty Twojej sytuacji możesz zmienić? Czy istnieją sposoby na zmianę czegoś w Twojej pracy, aby uzyskać większą kontrolę lub skupić się na najbardziej satysfakcjonujących zadaniach?  Czy mógłbyś zbudować pozytywne, wspierające relacje w pracy, tak aby przeciwdziałać tym, którzy Cię „drenują”? A jeśli czujesz się nieskuteczny, to jakiej pomocy lub rozwoju możesz oczekiwać?

Zredukuj ekspozycję na tzw. stresory.

Wymaga to zresetowania oczekiwań innych – kolegów, klientów, a nawet członków rodziny. Muszą oni wiedzieć, że wprowadzasz te zmiany, aby poprawić długoterminową własna efektywność i chronić swoje zdrowie.

Mimo, że masz prawo do pracy, która Cię wzbogaca i ożywia, a jednak pracownicy w organizacjach na całym świecie przyjęli założenie, że wynagrodzenie i inne zakontraktowane nagrody/benefity – to wszystko, czego mogą oczekiwać od pracy. Momentami nierealistyczne wydaje się mieć nadzieję na mniej namacalne korzyści, takie jak zaufanie, szacunek, autonomia działania, wsparcie przełożonego, czy zwykła uprzejmość i możliwość wywarcia pozytywnego wpływu na innych. Ta zubożała wizja pracy rozgrywa się w umysłach i zachowaniach pracowników w wielu miejscach pracy. A konsekwencje są przerażające…

Autor Julita Pietraszko Jestem socjologiem, trenerem umiejętności osobistych, coachem, z wieloletnim doświadczeniem menadżerskim. Twórcą projektu Świat w kawałkach www.swiatwkawalkach.pl. Partnerem firmy szkoleniowej OKTI www.okti.pl A także: Międzynarodowym Certyfikowanym konsultantem MindSonar®, narzędzia badającego hierarchię wartości i style myślenia. Certyfikowanym praktykiem Points of You®, narzędzia wspomagającego zmiany. Certyfikowanym praktykiem po kursie MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), treningu Redukcji Stresu opartego na Uważności. Łączę rozwój z podróżami w stylu SLOW, dostarczam wyjątkowe doświadczenia, które otwierają serca i umysły, przecierają nieznane ścieżki i odkrywają kawałek po kawałku lepsze poznanie samego siebie.