Ufność jest niezbędna, aby działać na rzecz najwyższego rozwoju i najlepszego wykorzystania naszych zdolności i charakteru. Ufność budzi w nas, odsłania i rozwija wszystko, co najlepsze. Ufność jednoczy nas z Nieskończonością, a nikt nie może dokonać w życiu wielkich rzeczy, jeśli nie działa w nieustającej z nią jedności. Żaden umysł nie może wiele zdziałać bez Najwyższego i nie możemy celować w żadnym działaniu, jeśli nie żyjemy w takiej bliskości z Najwyższym, że cały czas odczuwamy jego boską obecność.

Wspierają nas wyższe siły, a gdy nasza ufność jest wielka, możemy z tego źródła otrzymać o wiele jeszcze większą pomoc i wsparcie. Bardzo wykształcony umysł może wiele dokonać i bez ufności, jednak z nią może dokonać o wiele więcej; i to samo dotyczy każdego umysłu na każdym poziomie rozwoju. Ufność zwiększa moc, możliwości i wydajność każdego człowieka i każdej rzeczy.

Jedną z najważniejszych rzeczy w osiągnięciu kontroli nad własnym przeznaczeniem jest posiadanie szczytnego, sprecyzowanego celu i nie spuszczanie z niego oczu, a nic nie pozwala mierzyć umysłowi tak wysoko jak ufność. 

„Jesteśmy podwójnie uzbrojeni, jeśli walczymy z ufnością w sercu”. –  Platon

Zaufaj ufności. Czym jest ufność?

Ufność przeczy ograniczeniom, przekraczając je

Ufność przemierza bezkres wszystkich rzeczy, przekracza kres i udowadnia, że kres nie istnieje. W ostateczny sposób pokazuje, że wszystko jest możliwe, i że ścieżka osiągnięć nie ma końca, co więcej – pokazuje, że istotna i logiczna jest ścieżka prowadząca do coraz większych i większych osiągnięć.

Nie ma pustki, jest tylko solidna skała – możemy bezpiecznie obrać każdy kierunek we wszechświecie. Dla oczu ufającego nie ma żadnej przepaści między małym a wielkim, bo od małego do wielkiego wiedzie droga tak gładka i solidna jak skała, że każdy, stąpając po niej, może bezpiecznie dotrzeć do celu.

Aby zdobyć kontrolę nad przeznaczeniem, umysł musi zdecydowanie dążyć do zrealizowania największego możliwego celu i uświadamiać sobie, że cel ten może zdobyć – że właśnie go zdobywa. A nic nie czyni umysłu bardziej zdeterminowanym niż silna, autentyczna ufność.

Ufność dostrzega szczyty do zdobycia, wie, że tam są i że można je zdobyć. Tym samym dla umysłu, który pragnie wspanialszego losu, nie ma nic bardziej wartościowego niż ufność.

Ufność to nie to samo co wiara

Aby wykształcić w sobie ufność, musimy zrozumieć, że nie polega ona na ślepej wierze – w ogóle nie polega na wierze.

Ufność to żywe przekonanie, oświecona wiedza bezpośrednio zesłana dzięki przebudzeniu się tej wewnętrznej mocy, która widzi, poznaje i rozumie istotę rzeczy.

W rezultacie ufność nie tylko rozbudza wyższe i potężniejsze moce i oświeca umysł mądrością i prawdą o niezmierzonej wartości, lecz także łączy umysł z prawami i zasadami leżącymi u podstawy wszelkiego życia, wszelkich osiągnięć, i wszelkiej zmiany – te właśnie prawa musi umysł zaprząc do pracy, jeśli ma okiełznać los i stworzyć sobie wspanialszą przyszłość.

Aby wykształcić w sobie ufność – ufajcie: Najwyższemu, przyjaciołom, sobie samym, wszystkiemu, co istnieje we wszechświecie, a przede wszystkim ufajcie ufności.

Źródło: 11 przykazanie masz prawo być bogaty – Patricia G. Horan; fragment Zapanować nad przeznaczeniem Christiana D. Larsona, 1910