Nikt nie lubi doświadczać tego uczucia, ale prawie każdemu zdarzyło się zmagać ze strachem i pozwolić, by przez pewien czas blokował on nasze działania. Obawy i lęki mogą nas powstrzymać od podążania w kierunku sukcesu. Napoleon Hill autor kultowej już książki „Myśl i bogać się” jest ponoć autorem powiedzenia: „Poza samym strachem nie mamy się czego lękać.„. Lęk jest jedynie stanem umysłu. W swoich książkach i wystąpieniach Hill zwracał często uwagę na podstawowe obawy, którym jako ludzie ulegamy. Czego się boimy najczęściej? Oto sześć podstawowych lęków człowieka według Napoleona Hilla, na których różnorakie połączenia od czasu do czasu cierpi każdy z nas. Większość ludzi ma szczęście, jeżeli nie cierpi na całą szóstkę. Wszelkie inne lęki mają już mniejsze znaczenie i można je zaliczyć, do którejś z tych sześciu zasadniczych obaw. Przyjrzyjmy się po kolei tym głównym sześciu lękom człowieka i zobaczmy co możemy zrobić, aby je pokonać. Zaczynamy!

„Poza samym strachem nie mamy się czego lękać”. – Napoleon Hill

Czego się boimy? Oto 6 głównych lęków człowieka według Napoleona Hilla

#01 Lęk przed ubóstwem

Lęk przed ubóstwem jest jednym z najszkodliwszy lęków. Ten lęk wyrasta z wewnętrznej skłonności człowieka do ekonomicznego dominowania nad innymi ludźmi.

Żyjemy w świecie, w którym pieniądz jest uwielbiany. Człowieka uważa się za mało znaczącego, dopóki nie jest w stanie wykazać się pokaźnym majątkiem. Dlatego tak bardzo pragniemy bogactwa, że chcemy zdobyć je w każdy możliwy sposób. Drogą legalną, jeśli jest to możliwe, ale kiedy to konieczne, wybieramy inny sposób.

Nic nie przynosi człowiekowi gorszej udręki, cierpienia i poniżenia niż ubóstwo. Tylko ci, którzy go zaznali, mogą to zrozumieć. Nie dziwi więc, że obawiamy się biedy.

#02 Lęk przed starością

Można mówić o dwóch źródłach lęku przed starością. Po pierwsze, bierze się on z myślenia, iż podeszły wiek może sprowadzi na nas ubóstwo. U niektórych osób pojawia się brak zaufania do ludzi, bo mogą wykorzysta naszą słabość i przechwycić nasze dobra doczesne. Po drugie, ludzie nauczyli się obawiać starości, gdyż oznaczała ona nadejście innego, być może o wiele gorszego, świata niż ten, który uważany jest za i tak dostatecznie zły.

Inną dodatkową przyczyną lęku przed starością jest obawa przed utratą samodzielności i niezależności. Dlatego, że  starość może człowieka pozbawić zarówno fizycznej, jak i ekonomicznej wolności. Możliwość ulegnięcia chorobie, która staje się tym bardziej prawdopodobna im człowiek jest starszy, a także myśl o malejącej atrakcyjności seksualnej, to również przyczyny, które mogą wywoływać ten lęk.

#03 Lęk przed krytyką

Obawa przed krytyką jest potężna i dotyka wielu z nas. Lęk przed krytyką i opinią ze strony innych przyjmuje wiele różnych form. Objawia się nerwowością, skrępowaniem w rozmowie i w kontaktach z obcymi. Nieskoordynowanymi ruchami kończyn, rozbieganym wzrokiem. Wyraża się utratą kontroli nad głosem, niepewnym zachowaniem, niezręczną postawą ciała, a nawet zanikami pamięci.

Lęk przed krytyką zwyczaj wiąże się ze słabą osobowością. Poczuciem niższości, brakiem pewności decyzji  i zdolności do zdecydowanego wyrażania opinii. Osoba w obawie przed krytyką przyłącza się do innych zamiast samodzielnego wobec nich ustosunkowania się. Przytakuje innym bez starannego sprawdzenia słuszności ich opinii. Odczuwa lęk przed wyrażaniem własnego zdania. Zaniedbuje okazje do samorozwoju, bo brakuje jej wiary we własne pomysły.

Lęk ten jest równie powszechny jak lęk przed ubóstwem, a jego skutki są dla dążeń ludzkich równie szkodliwe. Obawa przed krytyk pozbawia człowieka inicjatywy, niszczy jego siłę wyobraźni, ogranicza indywidualność. Odbiera człowiekowi samodzielność, wyzbywa go wiary we własne siły i szkodzi mu na wiele innych sposobów.

#04 Lęk przed utratą miłości

Lęk ten jest najbardziej dotkliwy spośród wszystkich sześciu lęków. Wyrządza zapewne więcej szkód ciału i duszy człowieka niż inne główne lęki. Zazdrość i wszystkie inne podobne formy „szaleństwa” wyrastają z dziedziczonej przez nas wszystkich obawy przed utratą miłości drugiego człowieka. Wyróżniającymi się symptomami tego lęku są: zazdrość, kłótliwość i skłonność do uprawiania hazardu.

Lęk przed utratą obiektu miłości prawdopodobnie wywodzi się korzeniami z epoki kamienia łupanego, kiedy mężczyzna zdobywał kobietę za pomocą brutalnej siły. Oczywiście mężczyźni nadal zdobywają kobiety, tylko że zmieniły się sposoby. Zamiast siły używa się dziś gry uwodzicielskiej, obietnic, obdarowania pięknymi prezentami oraz czyni się to przy użyciu innych znacznie skuteczniejszych od siły fizycznej sposobów uwodzenia.

Miłość i obawa przed utratą ukochanej osoby potrafi odbierać rozum i być źródłem kłopotów. Ta obawa wypełnia szpitale dla umysłowo chorych chorobliwie zazdrosnymi ludźmi, gdyż zazdrość nie jest niczym innym, jak formą szaleństwa. To ona sprawia, że sądy rodzinne są pełne, oraz może nawet prowadzić do morderstw i innych okrucieństw.

#05 Lęk przed chorobą

Obawa przed chorobą w znacznej mierze wynika z tych samych źródeł co lęk przed ubóstwem i starością. Lęk przed chorobą jest ściśle związany z biedą i starocią.

Człowiek drży o swe zdrowie głównie dlatego, że zaszczepiono mu w umyśle różne groźby dotyczące tego, co się z nim stanie po śmierci. Lęka się też ekonomicznych konsekwencji chorowania.

Lęk przed chorobą może prowadzić do hipochondrii. Nawyku rozprawiania o chorobach, skupianiu myśli na schorzeniach i wyczekiwania na pojawienie się ich objawów, aż rzeczywiście występują. Obawa przed chorobą potrafi nawet nadwyrężyć naturalną odporność organizmu i stwarza sprzyjające warunki zarażenia się chorobą przy pierwszej okazji.

#06 Lęk przed śmiercią

Dla wielu jest to najgorszy ze wszystkich sześciu podstawowych lęków. Powód takiego stanu rzeczy jest oczywisty – nikt z nas nie chce umrzeć. Chcemy żyć jak najdłużej. 

Straszne obawy przed śmiercią, połączone z rozmyślaniem o niej, można przypisać fanatyzmowi religijnemu. Jest on o wiele bardziej odpowiedzialny za ten lęk niż wszystkie inne źródła razem wzięte. Niewierzący nie boją się śmierci tak bardzo jak wierzący.

Od wieków zadajemy sobie bowiem pytanie, na które wciąż nie znamy odpowiedzi (a może na które odpowiedzi po prostu nie ma): „Skąd i dokąd?”. Skąd przyszedłem i dokąd zmierzam po śmierci?

W ciągu dawnych „ciemnych wieków” najsprytniejsi i najzręczniejsi nie ociągali się z udzielaniem odpowiedzi na te pytania, oczywiście za odpowiednią opłatą. Jednak tak naprawdę nikt nie wie skąd się bierzemy w chwili narodzin i gdzie udamy się po śmierci. Ani jak wygląda niebo lub piekło, a nawet czy takie miejsca w ogóle istnieją. Natomiast brak jednoznacznej wiedzy w tej kwestii, otwiera w ludzkim umyśle drzwi przed różnymi „szarlatanami”. Często dla własnych korzyści wykorzystują oni innych i przejmują kontrolę nad umysłami za pomocą różnych sztuczek, oszustw i kłamstw. Podsycając w ludziach ten pierwotny lęk przed śmiercią.

„Człowiek, którego umysł przepojony jest lękiem, nie tylko odbiera sobie możliwość rozumnego działania, ale zasiewa w umysłach innych ludzi, utrzymujących z nim kontakt, wibracje myślowe, które umniejszają także i ich szanse życiowe”. – Napoleon Hill

Przygnębienie też jest formą lęku

Oprócz sześciu podstawowych obaw również przygnębienie jest formą lęku. Przygnębienie jest stanem umysłu opartym na strachu. Działa powoli, ale wytrwale. Jest przebiegłe i ostrożne. Krok po kroku „pogrąża kogoś w sobie”, aż sparaliżuje jego władze umysłowe, zabije w nim wiarę w siebie i inicjatywę. Przygnębienie jest formą strachu utrwalonego przez niezdecydowanie: dlatego też jest formą strachu, którą można poddać kontroli. Sześć głównych lęków przetwarza się w stan przygnębienia wskutek niezdecydowania.

Jak sobie poradzić z sześcioma lękami? Oto 6 skutecznych sposobów aby pokonać wszelkie obawy

Napoleon Hill udzielił też kilku cennych wskazówek jak można pokonać tych sześć „demonów” lęku, którym czasem ulegamy. Oto one:

#01 Wyzwól się od lęku przed ubóstwem przez podjęcie decyzji zdobywania wszelkich dóbr, jakie zdołasz zgromadzić.

#02 Odpędź od siebie lęk przed starością przez podjęcie decyzji, iż przyjmujesz do wiadomości jej nadejście nie jako upośledzenie, lecz jako błogosławieństwo przynoszące mądrość, samokontrolę i rozumienie świata nieosiągalne dla młodych.

#03 Złam kark lękowi przed krytyką przez podjęcie decyzji, że nie będziesz się przejmował tym, co inni ludzie o tobie pomyślą lub powiedzą lub jak się wobec ciebie zachowają.

#04 Zapanuj nad lękiem przed utratą obiektu miłości przez podjęcie decyzji o obywaniu się bez miłości, jeśli się to okaże konieczne.

#05 Opanuj w sobie strach przed chorobą poprzez podjęcie decyzji, że nie będziesz wyszukiwał jej symptomów.

#06 Uwolnij się na zawsze od strachu przed śmiercią poprzez przyjęcie do wiadomości, że jest wydarzeniem nieuniknionym.

„Zabij w sobie nawyk przygnębienia, we wszelkich jego postaciach, podejmując decyzję, że nic co życie ma do zaoferowania nie jest warte opłakiwania, jeśli się to straci. Wraz z tą decyzją spływa na ciebie opanowanie, spokój wewnętrzny i ład serca, który ci przyniesie szczęście”. – Napoleon Hill

Uwagi końcowe

Oto poznałeś 6 podstawowych ludzki obaw według Napoleona Hilla. Możesz sam przygotować i wdrożyć w życie plan ataku na lęk. Pomyśl, który z tych sześciu podstawowych obaw wyrządza najwięcej szkód.

Przeanalizuj tą list, wsłuchaj się w siebie i poznaj swoje własne obawy, a następnie zaklasyfikuj je do tych sześciu głównych kategorii. Każdy człowiek, jest do pewnego stopnia krępowany przez jeden lub większą liczb tych zasadniczych obaw. Pierwszym krokiem na drodze ku wyeliminowaniu tych sześciu „plag” jest przeanalizowanie ich źródła.

Według Napoleona Hilla nasze obawy są zaledwie stanami umysłu, które zawsze znajdują się pod naszą kontrolą. Im skuteczniej kontrolujemy nasz umysł, tym lepiej radzimy sobie z przezwyciężaniem naszych lęków. Gdy podejmujemy działania mające na celu zapanowanie nad naszym umysłem, dochodzimy do tego, jak ważne jest zachowywanie pozytywnego nastawienia i skupianie się na naszym określonym, nadrzędnym celu. Kiedy okazujemy pozytywne nastawienie i skupienie, nasze obawy słabną.

„Im skuteczniej kontrolujemy nasz umysł, tym lepiej radzimy sobie z przezwyciężaniem naszych lęków”. – Napoleon Hill

Zrób to teraz!

Gdy zmagasz się ze strachem, to brak ci wiary. Lęk jest przeciwieństwem wiary, a wiara bez uczynków jest martwa. Jeśli chcesz, by wiara znalazła się na pierwszym planie, powinieneś się skupić na działaniu. Dzięki czemu twoje obawy zaczną słabnąć i znikać jedna po drugiej.

Przechodząc do działania, rozwijasz wytrwałość, która jest potrzebna, by nadal podejmować wysiłki w sytuacji, gdy wolałbyś się poddać. Często to nie najbardziej utalentowana czy najmądrzejsza, lecz najbardziej wytrwała osoba osiąga swój cel. Samo trzymanie się zasady „Zrób to teraz!” może sprawić, że podejmiesz niewielki, dodatkowy wysiłek na drodze prowadzącej do twojego celu, a wytrwałość stanie się czymś, co pozwoli ci zakończyć tę podróż. 

Pamiętaj — „Zrób to teraz!”, i to zarówno dziś, jak i każdego dnia. Przechodząc od razu do czynów, nie będziesz się zastanawiać, co może się wydarzyć. Wytrwałość w połączeniu z działaniem zapewni ci dodatkowy impet pozwalający odnieść sukces.

„Ponieważ strach jest zaledwie stanem umysłu, możesz nad nim zapanować, przechodząc do czynów”. – Napoleon Hill

Strach czy odwaga? Co wybierasz? Zdecyduj!