Sukces w życiu można zdefiniować jako trwałe odczuwanie coraz większego szczęścia, nieprzerwane osiąganie godnych celów. Sukces ma wiele aspektów. Bogactwo materialne to tylko jeden z jego elementów sukcesu. Bo sukces to też zdrowie energia i entuzjazm dla życia. Udane relacje, wolność tworzenia, równowaga emocjonalna i psychiczna. Zadowolenie oraz spokój umysłu. Jak osiągnąć taki sukces? Trzeba wyzbyć się przekonania, że sukces musi oznaczać walkę, ciężką pracę, która często odbywa się kosztem nas i innych ludzi. Istnieje bardziej zrównoważone, duchowe podejście do sukcesu i obfitości. Aby osiągnąć w życiu autentyczny sukces i spełnienie powinniśmy wziąć przykład z natury. Zacząć przestrzegać duchowe prawa sukcesu i życia.

Deepak Chopra lekarz, pisarz i filozof, który specjalizuje się w dziedzinie duchowości oraz medycynie naturalnej w książce Siedem duchowych praw sukcesu opisuje wartości i związane z nimi zasady, które pomogły mu jak też ogromnej liczbie innych osób osiągnąć zadowolenie wewnętrzne i sukces. Praktykowanie tych praw może też odmienić twoje życie.

Duchowe prawa sukcesu można nazwać prawami natury – życia, bo według nich funkcjonuje też przyroda. Znając i stosując prawa duchowe wchodzisz niejako w harmonię z naturą. Przeżywasz życie jako cudowny wyraz boskości. Przestrzegając i praktykując te prawa możesz osiągnąć sukces duchowy materialny. Spełnić swoje najgłębsze pragnienia i marzenia. Tworzyć nieograniczone bogactwo i osiągnąć powodzenie praktycznie w każdym przedsięwzięciu.

„Uniwersalny umysł komponuje wszystko co wytwarza się w miliardach galaktyk, z elegancką precyzją i niezawodną inteligencją. najwyższa, ostateczna inteligencja przenika każdy włókno by to: od najmniejszego po największe, od atomu do kosmosu. wszelkie życie jest wyrazem tej inteligencji a działa ona za pośrednictwem siedem duchowych praw”. – Deepak Chopra

7 duchowych praw sukcesu Deepak Chopra

#01 Prawo czystej możliwości

Pierwsze duchowy prawo sukcesu to prawo czystej możliwości. Prawa czystej możliwości możesz doświadczyć w ciszy, poprzez medytacje, nie osądzanie czy łączność z przyrodą.  Zgodnie z tym prawem jesteśmy w swojej istocie czystą świadomością. Czysta świadomość to czysta możliwość. Jest to pole czystych możliwości i nieskończonego tworzenia. Jest nieskończona i nieograniczona. To czysta wiedza, bezgraniczna cisza, doskonała równowaga, niezwyciężoność, prostota, radość i szczęście. To nasza prawdziwa istota. Gdy odkryjesz swoją podstawową naturę i poznasz kim naprawdę jesteś, przekonasz się, że masz w sobie zdolność do realizacji każdego swojego marzenia. Bo jesteś wieczną potencjalnością, niezmierzonym zbiorem możliwości, wszystkiego co było, co jest i będzie.

„Źródłem wszelkiego stworzenia jest czysta świadomość… czysta możliwość pragnąca się wyrazić, przejść ze stanu nieprzejawianego w przejawiony. I kiedy uświadomimy sobie, że nasza prawdziwa jaźń jest czystą możliwością, zjednoczony się z mocą, która nadaje postać wszystkiemu we wszechświecie”. – Deepak Chopra

#02 Prawo dawania

Drugie duchowe prawo sukcesu to prawo dawania. Nic nie jest statyczne, ponieważ wszechświat działa na zasadzie dynamicznej wymiary. Między twoim ciałem a ciałem wszechświata zachodzi dynamiczna i stała wymiana. Twój umysł i umysł kosmosu wzajemnie na siebie oddziałują. Twoja energia jest wyrazem energii kosmicznej.

Przepływ życia to harmonijne wzajemne oddziaływanie na siebie wszystkich pierwiastków i sił, który budują pole bytu. Harmonijna interakcja przejawia się w życiu jako prawo dawania. Musisz dawać i otrzymywać, aby bogactwo i dostatek gościły w twoim życiu i życiu innych ludzi. Podtrzymywać obieg bogactwa dzięki dawaniu i przyjmowaniu drogocennych darów jak troskliwość, uznanie, przyjaźń i miłość.

Zdobądź się na umiejętność dawania tego czego sam pragniesz. Jeśli szukasz bogactwa dawaj bogactwo. Szukasz pieniędzy? Dawaj pieniądze. Pragniesz miłości, uznania czy przyjaźni? Naucz się dawać miłość, uznanie i przyjaźń.

„Wszechświat funkcjonuje dzięki dynamicznej wymianie. Dawanie i otrzymywanie to różne aspekty przepływu energii we wszechświecie. Z chęcią dając to, czego sami poszukujemy, sprawiamy, że obfitość wszechświata przepływa przez nasze życie”. – Deepak Chopra

#03 Prawo karmy, czyli prawo przyczyny i skutku

Trzecie duchowe prawo sukcesu to prawo karmy. Karma to zarówno działanie jak i konsekwencja działania. To przyczyna i skutek jednocześnie. Dlatego że, każde działanie wytwarza wiązką energii, która powraca do nas w podobnej formie. “Co siejesz, to zbierasz”. Jeśli chcesz stworzyć szczęście w życiu musisz nauczyć się zasiewać ziarna szczęścia. Dlatego karma zakłada świadome dokonywanie wyboru. Aby jak najlepiej zrozumieć i optymalnie wykorzystać prawo karmy trzeba stać się bardziej świadomym decyzji, które podejmujemy w każdej chwili.

Zawsze przy podejmowaniu decyzji zadaj sobie dwa pytania. Po pierwsze „Jakie będą konsekwencje tej decyzji?”. A po drugie „Czy ta decyzja przyniesie zadowolenie i szczęście mnie a także osobom, na które będzie miała wpływ?” Tworząc dobrą karmę wszystko w życiu uczysz łatwiejszym.

„Każde działanie wytwarza wiązką energii, która powraca do nas w podobnej formie, co posiejemy, to zbierzemy. A zatem, kiedy wybieramy działania, które przynoszą szczęście i powodzenie innym, zbieramy karmiczny owoc szczęścia i powodzenia”. – Deepak Chopra

#04 Prawo najmniejszego wysiłku

Czwarte duchowe prawo sukcesu to prawo najmniejszego wysiłku. Polega ona na tym, że inteligencja przyrody działa swobodnie i z żywiołową beztroską. Jest to zasada najmniejszego wysiłku, wykorzystywania braku oporu, płynięcia z falą. Dlatego rodzi harmonię i miłość. Biorąc przykład z przyrody, łatwiej spełnisz swoje pragnienia. Obserwując aktywność przyrody, widzisz że zużywa ona jak najmniej wysiłku. Trawa nie stara się rosnąć po prostu rośnie. Ryby nie usiłują pływać po prostu pływają. Ptaki nie usiłują latać po prostu latają. Podobnie naturą człowieka powinno być realizować swoje marzenia lekko i bez wysiłku biorąc przykład przyrody.

Pamiętaj że ta chwila jest taka jaka być powinna, ponieważ wszechświat jest taki jaki powinien być. Weź odpowiedzialność za swoją sytuację i za wszystkie wydarzenia, które wydają się trudne. Pozostań otwarty na różne poglądy, nie bądź sztywno przywiązany do żadnego z nich.

„Inteligencja przyrody działa swobodnie i bez wysiłku, beztrosko, harmonijnie i z miłością. Jeśli posłużymy się mocą harmonii, radości i miłości, stworzymy sukces i szczęście swobodnie i bez wysiłku”. – Deepak Chopra

#05 Prawo intencji i pragnienia

Piąte duchowe prawo sukcesu to prawo intencji i pragnienia. Prawo to wynika z wszechobecność i energii informacji w przyrodzie. W istocie na poziomie pola kwantowego nie ma nic poza energią informacją. Pole kwantowe to tylko inna nazwa pola czystej świadomości albo czystej możliwości. Na to pole kwantowe oddziaływują intencja i pragnienie. Cały wszechświat w swojej podstawowej naturze, jest ruchem energii informacji. Na poziomie materii zarówno ty jak i drzewo składacie się z tych samych krążących w przyrodzie pierwiastków węgla, wodoru, tlenu, azotu i innych.

Sporządź listę swoich pragnień i wprowadź ją do twórczego pola możliwości – poddaj ją jego działaniu. Nie pozwól żeby trudności pochłaniamy i osłabiały twoją uwagę w obecnym momencie. Akceptuj teraźniejszość taką jaka jest i twórz przyszłość swoimi najgłębszymi, najcenniejszymi intencjami i pragnieniami.

„W każdej intencji i pragnieniu zawiera się mechanizm ich spełnienia. Intencja i pragnienie mają w polu czystej możliwości nieograniczoną moc organizującą. Wprowadzając intencję w żyzną glebę pola czystej możliwości, zaprzęgamy tę nieograniczoną moc do pracy dla naszego pożytku”. – Deepak Chopra

#06 Prawo nie przywiązywania się

Prawo nieprzywiązywania się mówi, że aby zdobyć coś w fizycznym świecie, nie wolno się przywiązywać do swoich oczekiwań. Nie oznacza to, że musisz porzucić zamiar spełnienia swych pragnień. Nie wyrzekasz się intencji i nie rozstajesz się z pragnieniami. Rezygnujesz jedynie z przywiązania do rezultatu. Taka postawa ma dużą moc. Z chwilą gdy przestaniesz wyczekiwać na rezultaty, łącząc jednocześnie zdecydowaną intencję z nieprzywiązywanie się, otrzymasz to, czego pragniesz. Przywiązanie, opiera się na strachu i poczuciu braku bezpieczeństwa, natomiast nieprzywiązywanie się oparte jest na niezachwianej wierzę w moc twojej prawdziwej jaźni.

„W nieprzywiązywaniu się kryje się mądrość niepewności. Mądrość niepewności oznacza wolność od naszych przeszłych dziejów, od znanego, które nas więzi uwarunkowaniami powstałymi w przeszłości. Pragnąc wkroczyć w nieznane, w pole wszelkich możliwości, poddajemy się twórczemu umysłowi, choreografii tańca wszechświata”. – Deepak Chopra

#07 Prawo dharmy, czyli celu życia

Siódmym duchowym prawym sukcesu jest prawo dharmy. Dharma oznacza „cel życia”. Prawo dharmy zakłada, że pojawiliśmy się w ciałach fizycznych, aby wywiązać się z określonych zadań, aby wypełnić nasze przeznaczenie. Zgodnie z tym prawem masz niepowtarzalny talent i niepowtarzalne możliwości wyrażenia go. Jest coś, co potrafisz robić lepiej niż ktokolwiek inny na całym świecie. Każdy wyjątkowy talent jedyny w swoim rodzaju sposób jego ekspresji zaspokaja wyjątkowe potrzeby. Kiedy twoja twórcza ekspresja trafi w te potrzeby, powstaje iskra, która daje początek bogactwu. Korzystanie z talentu dla zaspokojenia potrzeb tworzy nieograniczone bogactwo i obfitość.

Zrób listę swoich wyjątkowych talentów. Realizuj je i wykorzystuj w służbie bliźnim. Stwarzaj obfitość w życiu swoim i innych ludzi. Wypełnij swój prawdziwy cel życia.

„Każdy z nas ma cel w życiu. Specjalny dar albo wyjątkowy talent, po to by obdarzać nim bliźnich. Kiedy oddamy ten talent służbie ludziom, doznany ekstazy i wyniesienia naszego własnego ducha, co jest celem najwyższym”. – Deepak Chopra

Uwagi końcowe

Oto poznałeś siedem duchowych praw sukcesu. To potężne zasady umożliwiające osiągnięcie mistrzowskiego panowania nad sobą. Przestrzegając tych życiowych praw zapewnisz sobie fizyczną manifestacją wszystkich swoich pragnień, dopływ wszelkiej obfitości, pieniędzy, powodzenia i sukcesów o jakich marzysz. Twoje życie stanie się radośniejsze, pełniejsze i nabierze większego sensu. Prawa te bowiem to duchowe zasady życia, które czynią je ze wszech miar  bardziej wartościowym.

Aby lepiej poznać i zrozumieć te uniwersalne prawa życia sięgnij po wydaną w Polsce przez wydawnictwo Medium w tłumaczeniu Anny Łobockiej-Oleksowicz, książkę Deepak Choppra Siedem duchowych praw sukcesu. Gdy w pełni zrozumiesz te prawa i zaczniesz je stosować w swoim codziennym życiu poczynając od prawa czystej możliwości a na prawie dharmy kończąc, zaczniesz skupiać się na swoim prawdziwym celu życia. Wyrazisz swój niepowtarzalny talent, pomagając przy tym innym, Stworzysz przy tym wszystko czego pragniesz i potrzebujesz. Będziesz żył z większym spokojem, radością, miłością i poczuciem sensu.

Siedem duchowych praw sukcesu to nie tylko przepis na sukces z poszanowaniem praw natury, to sposób na szczęśliwe i spełnione życie.

„Prawdziwy sukces jest doświadczeniem cudu. Jest to ujawnianie się boskości w nas. Jest to dostrzeganie boskości wszędzie, we wszystkim – w oczach dziecka, pięknie kwiatu, w locie ptaka. Kiedy będziemy przeżywać nasze życie jako cudowny wyraz boskości – nie chwilami, lecz stale wtedy poznamy prawdziwe znaczenie sukcesu”. –  Deepak Chopra

Sprawdź też: Jaki jest przepis na sukces? ABC – alfabet sukcesu