Czym jest osobowość? Osobowość jest sumą wszystkich cech umysłowych, duchowych i fizycznych, a także nawyków odróżniających daną osobę od pozostałych ludzi. To czynnik, który w większym stopniu niż cokolwiek innego decyduje o tym, czy ktoś będzie budził powszechną sympatię, czy może będzie się spotykać z niechęcią.  Jak mieć przyjemną osobowość? Napoleon Hill (1883 – 1970) uwielbiany w Ameryce autor motywacyjny, twórca własnej filozofii i zasad osobistego sukcesu wskazał 30 najważniejszych cech składających się na przyjemną osobowość człowieka sukcesu. 

„Człowiek staje się tym, kim jest za sprawą myśli, którym pozwala zapanować nad swym umysłem”. – Napoleon Hill

Jak mieć przyjemną osobowość? 30 najważniejszych cech człowieka sukcesu

#01 Pozytywna postawa umysłowa

Pozytywna postawa umysłowa otwiera zarówno listę cech przyjemnej osobowości. To, czego wypatrujemy u innych, znajduje ostateczne odbicie w naszym własnym charakterze — to oznacza, że nawyk szukania u innych pozytywnych cech pozwala nam rozwijać je również u siebie. Warto sobie uświadomić, że nic nie jest warte ponoszenia kosztów, jakie towarzyszą martwieniu się o taką czy inną rzecz.

Tego typu zmartwienia można podzielić na dwie kategorie. Pierwsze takie, które da się skorygować i drugie dotyczące rzeczy, które pozostają poza naszą kontrolą i z którymi nie możemy niczego zrobić. Konsekwentne wypełnianie umysłu pozytywnymi koncepcjami i decyzja o tym, by nie dopuszczać do siebie negatywnych myśli, zapewnia intelektowi pozytywne nastawienie, które pozwala nam myśleć o wszystkim w pozytywny sposób. Punktem wyjścia dla samoanalizy musi być rygorystyczna samodyscyplina bazująca na odwadze, pozwalającej zidentyfikować danej osobie jej słabe strony; do tego dochodzi również szczera chęć wyeliminowania tych wad.

#02 Elastyczność umysłu

Elastyczność wyrasta z nawyku dostosowywania się do szybko zmieniających się okoliczności i zachowywania przy tym zimnej krwi. Osoba, której towarzyszy pozytywna postawa umysłowa, nie będzie miała żadnych trudności z utrzymaniem elastyczności, gdyż pozytywny umysł jest zawsze opanowany i może być na zawołanie skierowany ku dowolnemu celowi.

#03 Szczerość zamiarów

Jeśli chodzi o tę cechę, nikomu nie udało się dotychczas znaleźć zadowalającego substytutu, ponieważ ta kwestia odnosi się do głębszych obszarów ludzkiego jestestwa niż większość pozostałych cech osobowości. Szczerość trzeba najpierw okazywać sobie i jest to element godnego zaufania charakteru, który jest tak wyraźnie widoczny, że nie sposób go przeoczyć.

Zachowuj szczerość przede wszystkim wobec siebie. Okazuj ją również osobom, z którymi łączą Cię więzy rodzinne. Oprócz tego traktuj w szczery sposób ludzi, z którymi współpracujesz na co dzień, wykonując swoją pracę. Dbaj też o zachowywanie szczerości wobec przyjaciół, znajomych i (oczywiście) własnego kraju. Co jednak najważniejsze, okazuj szczerość temu, od kogo pochodzą wszystkie dary, z jakich może korzystać ludzkość.

#04  Szybkość podejmowania decyzji

Wszyscy ludzie sukcesu mają zwyczaj szybkiego podejmowania decyzji. Wielu z nich irytuje się na osoby, które nie potrafią się wykazać podobnym zdecydowaniem. Szybkość podejmowania decyzji to nawyk, który należy wykształcić, odwołując się do samodyscypliny. Osoby, które wykazują się wizją pozwalającą dostrzec sposobność, a potem potrafią ją wykorzystać dzięki szybkiemu podejmowaniu decyzji, będą odnosić sukcesy nieosiągalne dla innych.

#05  Elementarna uprzejmość

Uprzejmość to zwyczaj świadczenia użytecznych usług bez zakładania, że ktoś je bezpośrednio nagrodzi. To również szanowanie we wszelkich sytuacjach cudzych uczuć, usuwanie się w razie potrzeby z drogi i pomaganie w miarę możliwości osobom, które znajdują się w trudniejszym położeniu. Nie można tu także zapominać o panowaniu nad samolubnością, chciwością, zazdrością i nienawiścią.

#06 Przyjemny ton głosu

Słowo mówione jest najczęściej używanym środkiem służącym do wyrażania naszej osobowości. Ton głosu powinien być zatem tak precyzyjnie kontrolowany, żeby można go było zabarwić i zmodyfikować w sposób umożliwiający przekazanie wszelkich znaczeń dopełniających słowa. Ponieważ Twój głos jest najbardziej bezpośrednim sposobem wyrażania istoty Twojego jestestwa, musisz dokładać wszelkich starań, by używać go we właściwy sposób.

#07 Nawyk uśmiechania się

Ten zwyczaj — podobnie zresztą jak wiele innych -— pozostaje bezpośrednio związany z postawą umysłową danej osoby; jest też zachowaniem, które bardzo skutecznie ujawnia wspomniane nastawienie. Człowiek, który pragnie zmieniać swoją osobowość na lepsze, powinien każdego dnia przeznaczać sporo czasu na ćwiczenie przed lustrem, aż będzie w stanie dopasować ton głosu do własnego uśmiechu. Ten nawyk zapewnia wiele korzyści, które w pełni zrekompensują czas przeznaczony na pracę nad takimi zachowaniami

#08. Mimika

Ludzie nie mają ogonów, którymi mogliby machać — dysponują natomiast mięśniami, które kontrolują wyraz twarzy i pełnią tę samą funkcję, co ogon u psa. Uśmiech jest jednym z układów, w jakie mogą się ułożyć ludzkie rysy twarzy; zgoła odmiennym układem jest zmarszczone czoło, ale każda z tych min przekazuje z niezwykłą precyzją odczucia wypełniające właśnie umysł danej osoby. To oznacza, że uśmiech, ton głosu i mimika stanowią otwarte okna, przez które każdy chętny może zobaczyć, co dzieje się w cudzym umyśle.

#09. Taktowność

Ta cecha przekłada się na robienie i mówienie odpowiednich rzeczy w odpowiednim czasie. Ludzie okazują brak taktu na wiele sposobów, aczkolwiek do najpopularniejszych zachowań tego typu zaliczają się:

  • słyszalna w głosie niedbałość, która często skutkuje gburowatymi, pełnymi irytacji wypowiedziami sugerującymi, że dana osoba jest niezadowolona lub zmaga się z negatywną postawą umysłową;
  • zwyczaj mówienia czegoś nie w porę, gdy lepszym rozwiązaniem byłoby zachowanie milczenia;
  • przerywanie innym, które jest jednym z najczęstszych przejawów nieuprzejmości i świadczy również o braku kultury;
  • nadużywanie zaimka osobowego „ja”;
  • wygłaszanie opinii, o które nikt nie pytał, które nie mają żadnego uzasadnienia i często odnoszą się do kwestii, o których dana osoba nie ma pojęcia;
  • nadużywanie przyjaźni i znajomości poprzez proszenie o przysługi, na których realizację ktoś sobie nie zasłużył;
  • zbyt częste wyrażanie swojej niechęci.

#10. Tolerancja

Wyrasta ona z otwartości umysłu przejawianej przez cały czas w stosunku do wszelkich zagadnień i wszystkich ludzi. Nie tylko jest jedną z najważniejszych cech współtworzących przyjemną osobowość — otwartość umysłu wobec wszystkich tematów stanowi też jedno z wielkich życiowych bogactw.

#11. Szczerość w zachowaniach i mowie

Osoby obdarzone uczciwym charakterem zawsze mają odwagę, by w kontaktach z innymi zachowywać bezpośredniość i otwartość. Trzymają się tego nawyku, choć czasami może on działać na ich niekorzyść. Niewykluczone, że najważniejszą nagrodą towarzyszącą takiemu postępowaniu jest możliwość zachowania czystego sumienia.

#12. Silnie wykształcone poczucie humoru

Dobrze rozwinięte poczucie humoru pomaga człowiekowi okazać elastyczność i dopasować się do zmieniających się okoliczności życiowych. Sprawia również, że danej osobie łatwiej się rozluźnić i pokazać bardziej ludzkie oblicze. Co więcej, dzięki poczuciu humoru człowiek może uniknąć zbyt poważnego traktowania siebie i życia, co jest powszechnie występującą tendencją.

#13. Wiara w Nieskończoną Inteligencję

Wiara stanowi główną bramę, z której może skorzystać człowiek, by zapewnić swojemu mózgowi swobodny dostęp do wielkiej, uniwersalnej potęgi myśli. Każda zasada filozofii indywidualnych osiągnięć musi być siłą rzeczy powiązana z wiarą, gdyż nieuchwytna moc wiary jest istotą każdego wielkiego dokonania, bez względu na jego naturę czy źródło. Wiara w Nieskończoną Inteligencję zachęca do okazywania wiary również w inne rzeczy, podobnie jak zwątpienie rodzi jeszcze więcej zwątpienia.

#14. Silnie wykształcone poczucie sprawiedliwości

Sprawiedliwość jest tu rozumiana jako zamierzona uczciwość. Rygorystyczne trzymanie się tej przejawianej z rozmysłem uczciwości sprawia, że stanowi ona motywację dla wszystkich działań danej osoby, niezależnie od okoliczności.

#15 Stosowność używanych słów

Języki, z których dziś korzystamy, obfitują w słowa umożliwiające przekazanie wszelkich odcieni znaczeniowych, jakie możemy sobie wyobrazić. Nie ma już zatem żadnych wymówek, które mogłyby uzasadnić powszechny nawyk używania słów raniących cudzą wrażliwość. Sięganie po przekleństwa jest oczywiście całkowicie niewybaczalne, niezależnie od okoliczności.

„Jeśli kontrolujemy nasz umysł i nasze emocje, kontrolujemy siebie i własne emocje”. – Napoleon Hill

#16. Panowanie nad emocjami

Umiejętność kontrolowania emocji można wypracować za sprawą jednego z dwunastu bogactw — samodyscypliny. Jest to również przymiot, bez którego nie sposób cieszyć się korzyściami, jakie zapewnia przyjemna osobowość. Do uczuć, które należy kontrolować, zaliczają się negatywne emocje, takie jak: strach, nienawiść, gniew, zazdrość, chciwość, zawiść, chęć zemsty, drażliwość i przesądność. Jeśli chodzi o pozytywne uczucia, kontroli wymagają miłość, emocje związane z seksem, wiara, nadzieja, pragnienie, lojalność, współczucie i optymizm.

#17 Otaczanie uwagą cudzych zainteresowań

Największym komplementem, jakim można kogoś obdarzyć, jest skupienie uwagi na jego osobistych zainteresowaniach. Bycie uważnym słuchaczem, gdy ktoś inny zabiera głos, jest większym osiągnięciem, niż bycie zręcznym mówcą.

#18 Skuteczne posługiwanie się mową

Gdy wypatrujesz osób, które wzniosły się na wyżyny indywidualnego sukcesu, wystarczy się ograniczyć do uważnej obserwacji, gdyż tacy ludzie potrafią skutecznie sprzedać siebie i swoje pomysły, odwołując się do robiących wrażenie wypowiedzi. Najważniejszym aspektem skutecznego posługiwania się słowem mówionym jest dogłębna znajomość poruszanego tematu. Najistotniejszą zasadę odnoszącą się do zręcznego używania mowy można zawrzeć w jednym zdaniu: ustal, co chcesz przekazać, a następnie wyraź to, odwołując się do wszystkich emocji, jakie umiesz przywołać, po czym usiądź z powrotem na swoim miejscu.

#19 Wszechstronność

Osoby, które cieszą się popularnością, są też bardzo wszechstronne. Mogą się pochwalić przynajmniej powierzchowną wiedzą dotyczącą wielu zagadnień. Interesują się innymi ludźmi i ich pomysłami; dokładają wszelkich starań, żeby wyrazić tę ciekawość, gdy widzą, że wywoła ona pożądaną reakcję.

#20 Traktowanie innych z sympatią

Ludzie, którzy nie lubią innych, sami też będą się w nieunikniony sposób zmagać z niechęcią. Zasada telepatii sprawia, że każdy umysł komunikuje się z innymi umysłami, które znajdują się w jego zasięgu. Osoba, która chce wykształcić atrakcyjną osobowość, musi przez cały czas kontrolować nie tylko swoje słowa i czyny, ale również własne myśli.

#21 Umiejętność kontrolowania własnego temperamentu

Ten, kto pozwala, by rządziły nim jego własne humory, prędzej czy później znajdzie się w sytuacji, kiedy to pod wpływem niekontrolowanych emocji wpadnie w irytację, która przysporzy mu potem poważnych kłopotów. Niewykluczone, że najpoważniejsze szkody, jakie może spowodować brak kontroli nad własnym temperamentem, są następstwem braku panowania nad językiem. Zdolność kontrolowania emocji zalicza się dla odmiany do najważniejszych umiejętności, jakimi może się poszczycić istota ludzka.

#22 Nadzieja i ambicja

Człowiek pozbawiony ambicji lub nadziei na osiągnięcie sukcesu może być z perspektywy innych nieszkodliwy, ale nigdy nie zapewni sobie popularności. Nikt nie będzie się zbytnio przejmował osobą, która swoimi działaniami (lub ich brakiem) pokazuje jednoznacznie, że porzuciła nadzieję dotyczącą odniesienia na tym świecie jakiegoś sukcesu.

#23 Powściągliwość

Człowiek, który nie potrafi się wykazać niezbędną samodyscypliną pozwalającą zapanować nad swoimi indywidualnymi nawykami (i uniknąć bycia ich sługą), nie będzie nigdy atrakcyjny w oczach innych. Ta prawidłowość daje o sobie znać zwłaszcza w przypadku nawyków powiązanych z jedzeniem, piciem i relacjami seksualnymi. Nieumiarkowanie dotyczące którejkolwiek z tych kwestii skutecznie niszczy wszelki urok osobisty.

#24 Cierpliwość

Żyjemy w nieustannie zmieniającym się świecie, gdzie pośpiech stał się normą, a ludzkie myśli i uczynki nabrały tak zawrotnego tempa, że- poszczególne osoby często wchodzą sobie w drogę. Cierpliwość okazuje się w tej sytuacji niezbędna, by uniknąć destruktywnych następstw tarć w relacjach międzyludzkich.

#25 Pokora serca

Ta cecha jest następstwem zrozumienia relacji łączących człowieka z jego Stwórcą oraz uświadomienia sobie tego, że dobra materialne, jakimi dysponujemy w tym życiu, są darami przekazanymi nam przez Stwórcę z myślą o powszechnym dobru całego gatunku ludzkiego. Ten, kto pozostaje w dobrych stosunkach z własnym sumieniem i ze swoim Stwórcą, jest też w głębi serca skromny, bez względu na to, ile bogactw materialnych zgromadził lub jak imponujące są jego indywidualne dokonania.

#26 Stosowność stroju

Na miano najlepiej ubranej osoby zasługuje zazwyczaj ten, kto dobrał ubrania i dodatki tak zręcznie, by cały jego strój był harmonijny i nie wzbudzał niepotrzebnego zainteresowania.

#27 Umiejętność skutecznego przyciągania uwagi otoczenia

Ta cecha łączy wiele innych elementów przyjemnej osobowości, a więc zagadnienia mimiki, panowania nad tonem głosu, odpowiedniego stroju, właściwego doboru słów, kontrolowania emocji, uprzejmości, skutecznego posługiwania się mową, wszechstronności, pozytywnej postawy umysłowej, poczucia humoru, taktowności i otaczania uwagą cudzych zainteresowań.

#28 Uczciwość w rywalizacji

Ta kwestia jest istotnym aspektem atrakcyjnej osobowości, ponieważ zachęca innych do współpracy w przyjaznej atmosferze. Cecha, o której tu mowa, świadczy o godnym zaufania charakterze i nie wymaga raczej dodatkowej reklamy.

#29 Umiejętność prawidłowego uściśnięcia cudzej dłoni.

Wielu osobom nigdy nie przyjdzie do głowy łączenie uścisku dłoni z przyjemną osobowością, ale te kwestie są w istocie silnie powiązane. Osoba, która potrafi prawidłowo uścisnąć cudzą dłoń, koordynuje to działanie z wypowiadanym powitaniem i podkreśla zasadniczo każde słowo swoim pewnym uściskiem. Wypada zaznaczyć, że nie powinien on być przesadnie mocny, a rękę rozmówcy należy puścić dopiero wtedy, gdy wybrzmią już słowa powitania.

#30 Urok osobisty

Już na początku trzeba podkreślić, że urok osobisty to bardzo kulturalny sposób opisania powiązanych z seksem emocji, do których odnosi się w istocie to określenie. Seks stanowi moc kryjącą się zawsze za kreatywną wizją. To środek, który popycha do działania wszystkie istoty żywe. Zachęca nas do wykorzystania wyobraźni, entuzjazmu i inicjatywy osobistej. Wszyscy wybitni przywódcy we wszelkich możliwych dziedzinach zawsze byli po części motywowani przez kreatywną moc kryjącą się za emocją seksu.

Słowo na koniec

Osobowość człowieka jest jego największym atutem lub najpoważniejszą zawadą, gdyż obejmuje wszystko, nad czym ma on kontrolę, a więc umysł, ciało i duszę. Osobowość człowieka stanowi jego istotę. Kształtuje ona naturę jego myśli, czynów i relacji łączących go z innymi ludźmi, a oprócz tego definiuje granice przestrzeni, jaką zajmuje w tym świecie.

Niezwykle zachęcającą informacją może być to, że te trzydzieści cech współtworzących przyjemną osobowość większość znajduje się w zasięgu każdego człowieka: można je wypracować.

Przygotuj się do zdobycia umiejętności, które na zawsze wpłyną pozytywnie na bieg Twojego życia!

Filozofia sukcesu Napoleona Hilla. 17 niezwykłych lekcji - Napoleon Hill
Filozofia sukcesu Napoleona Hilla. 17 niezwykłych lekcji
– Napoleon Hill

Nie musisz akceptować niczego poniżej swoich oczekiwań! Masz prawo czerpać z wewnętrznych, naturalnych sił duchowych! Zasługujesz na radość, wolność dla ciała i umysłu!

Przez dziesięciolecia filozofia Napoleona Hilla pozostaje wyjątkowa i wciąż akualna. Jego dzieła emanują głębią, prostotą i elegancją, nieustannie inspirując i zachwycając czytelników. Napoleon Hill poświęcił wiele lat na skrupulatne badania i kontakty z ludźmi sukcesu, które potwierdziły, że klucz do sukcesu i pełnego szczęścia tkwi w siedemnastu zasadach. Wystarczy zrozumieć, zaakceptować i postępować zgodnie z nimi, by w krótkim czasie doświadczyć wyjątkowych osiągnięć.

W książce Filozofia sukcesu Napoleona Hilla. 17 niezwykłych lekcji zgromadzono siedemnaście niepublikowanych dotąd wykładów, które dotychczas były dostępne jedynie dla wąskiego grona osób przechodzących specjalne szkolenie z metod Napoleona Hilla. Dzięki temu unikalnemu kursowi, autoryzowanemu przez Fundację Napoleona Hilla, masz teraz szansę wkroczyć na autentyczną ścieżkę nieprzemijających sukcesów!

Odkryj niepublikowane wcześniej wykłady, przeznaczone dla przyszłych nauczycieli filozofii Hilla, i podążaj śladami tych, którzy odnoszą ogromne sukcesy!

„Obraz osoby, jaką zdecydujesz się być, zależy wyłącznie od ciebie. W ostatecznym rachunku tylko ty decydujesz, kim i czym staniesz się w życiu”. – Napoleon Hill

Źródło: Filozofia sukcesu Napoleona Hilla. 17 niezwykłych lekcji – Napoleon Hill, wydawnictwo Onepress 2023, tłumaczenie Krzysztof Krzyżanowski

Sprawdź też: Droga do bogactwa, sukcesu i szczęścia. Lekcje życia i sukcesu od Napoleon Hill

Podoba Ci się? "Postaw