Zastanawiałeś się kiedyś, po co twoi pracownicy przychodzą do pracy? Może dlatego, że mają takie hobby albo wyjątkowo cię lubią? Raczej nie, każdy z nas pracuje głównie dla pieniędzy, choć to nie jedyny powód, bo praca zawodowa i znajomi z pracy pomagają zaspokoić liczne potrzeby. Jakie i jak pomóc im je zaspokoić, aby zostali z tobą na dłużej? Jak być idealnym pracodawcą? Poznaj hierarchię potrzeb Maslowa. Ta piramida potrzeb może przyciągnąć i zatrzymać pracowników w twojej firmie!

„Pracownik nie jest winien swemu pracodawcy służalczości i posłuszeństwa. Jest mu jedynie winien usługę, za którą otrzymuje zapłatę, będącą nie łaską, lecz zasłużonym wynagrodzeniem”. – Ludwig von Mises

Jak zostać idealnym pracodawcą, czyli hierarchia potrzeb – Piramida Maslowa w pracy zawodowej

Abraham Maslow był amerykańskim psychologiem, który wyniki swoich wieloletnich badan opublikował w książce „Motywacja i osobowość„. Kluczem do zrozumienia opracowania było przeanalizowanie hierarchii potrzeb ludzkich, skonstruowanej przez autora. Fascynowało go to, co sprawia, iż niektórzy ludzie potrafią stawić czoła ogromnym wyzwaniom, i skąd czerpią siłę, by nie poddawać się pomimo niewiarygodnych przeciwności losu.

Abraham Maslow - Hierarchia potrzeb, piramida Maslowa
Abraham Maslow – Hierarchia potrzeb, piramida Maslowa

Według teorii Maslowa motorem, który napędza nas do działania, jest zaspokojenie kolejnej grupy potrzeb, zaczynając od tych podstawowych aż po te wyższego rzędu. Podstawowe potrzeby wiążą się z naszą fizjologią, to sam dół piramidy i jest to jasne, bo wynika z faktu, że musimy jeść, pić i spać. Aby realizować te działania, musimy być bezpieczni, a więc kolejny szczebel to potrzeby zapewnienia sobie bezpiecznego miejsca do życia. Kolejna grupa potrzeb związana jest z naszą potrzebą przynależności: chcemy kochać i być kochani, opiekować się kimś, ale i aby o nas ktoś się troszczył.

Kiedy osiągniemy i to, szukamy uznania w oczach innych, chcemy zaspokoić naszą potrzebę bycia akceptowanymi i podziwianymi. Wreszcie ostatni szczebel to samorealizacja, czyli zaspokojenie potrzeby pozwalającej nam a rozwój osobisty. Kiedy osiągamy ten poziom, przeżywamy doświadczenie szczytowe. Tym mianem określa się poczucie zapowiadające zbliżanie się do najwyższego możliwego poziomu motywacji.

 

Jeśli z premedytacją planujesz, by nie wykorzystać w pełni swojego potencjału – muszę Cię ostrzec – będziesz nieszczęśliwy do końca swoich dni. – Abraham Maslow

Tylko do czego ta wiedza przyda się w pracy?

Hierarchia potrzeb Maslowa pomaga wyjaśnić zmienność ludzkich zachowań. Różne osoby mogą funkcjonować na różnych poziomach, a ich działania mogą być determinowane przez rozmaite potrzeby w danym czasie.

Jeśli wierzyć teorii Maslowa największym źródłem naszej motywacji w życiu jest potrzeba zaspakajania potrzeb, a co więcej bez zaspokojenia poprzedniej nie możemy czuć się usatysfakcjonowani realizacją kolejnej. Teoretycznie nie ma więc możliwości przeskakiwania kolejnych szczebli. Jako pracodawcy możemy zidentyfikować, na którym poziomie znajdują się nasi pracownicy i pomóc im wejść szczebel wyżej, co sprawi, że staniemy się idealnym pracodawcą, który spełnia potrzeby pracowników. Tyle tylko, że działanie to musi być ostrożne, bo nie zapominajmy o tym, że powinny to być kolejne szczeble hierarchii, bo ich „przeskakiwanie” może być wręcz demotywujące. W głębi będą bowiem czuć świadomość, że bardzo wiele silniejszych i bardziej podstawowych potrzeb nie zastało zaspokojonych.

Jak to zrobić?

Podstawowe potrzeby pracowników trzeba zaspokajać, nie tylko odpowiednio ich wynagradzając, ale też tworząc odpowiednie zaplecza socjalne, z dobrze wyposażoną kuchnią, jadalnią i miejscem do spokojnego wypicia kawy. Równie istotne są wygodne toalety, prawidłowo i optymalnie zorganizowane miejsca pracy oraz odpowiednie przerwy na wypoczynek. Potrzebę bezpieczeństwa dobrze zaspokaja stabilność zatrudnienia, jasna hierarchia i znana, precyzyjna ścieżka awansu.

Równie ważne są świadczenia socjalne, a także wynagrodzenie w wysokości pozwalającej na utrzymanie określonego poziomu życia. Bezpieczeństwu sprzyja stabilizacja również ta związana z odpowiednim i przewidywalnym zachowaniem szefa i współpracowników. Jeśli dodatkowo przekłada to się na dobrą współpracę i nawiązywanie przyjacielskich relacji, udaje nam się w pracy zaspokoić potrzebę przynależności.

Jako pracodawcy powinniśmy szczególnie dbać o zaspokojenie potrzeby uznania, poprzez właściwy system nagród, premii motywacyjnych i podziękowań. Nieco trudniej mieć bezpośredni wpływ na zaspokojenie potrzeby samorealizacji. Możemy próbować uświadamiać pracownikom, jak ważne jest dla firmy wykonywanie obowiązków i jak duży wpływ na nią ma praca każdego z pracowników.

Teoria potrzeb Maslowa ma charakter uniwersalny, właściwy dla każdego w każdej sytuacji. Pamiętaj o tym, że życie każdego człowieka pasuje do hierarchii potrzeb Maslowa i każdy dąży do zaspokojenia potrzeb na określonym poziomie.

„Osoba w szczytowych doświadczeniach czuje się bardziej niż kiedykolwiek odpowiedzialnym, aktywnym, tworzącym centrum swoich działań i percepcji. Czuje się bardziej jak główny sprawca, bardziej samookreślony (a nie spowodowany, zdeterminowany, bezradny, zależny, pasywny, słaby, rządzony). Czuje się swoim własnym szefem, w pełni odpowiedzialnym, w pełni wolicjonalnym, z większą „wolną wolą” niż kiedyś, panem swego losu, agentem”. – Abraham Maslow

Sprawdź też: Co zrobić aby praca była frajdą? Korporacyjni Rebelianci mają na to sposób