Biegłość to coś więcej niż geniusz czy talent. Biegłość to pewna forma siły i inteligencji, która stanowi najwyższy przejaw potencjału człowieka. To wrażenie posiadania pełniejszej kontroli nad rzeczywistością, innymi ludźmi i nami samymi. Jak zostać mistrzem w swojej dziedzinie? Co robić, aby dojść do mistrzostwa i biegłości? Robert Green autor takich bestsellerów jak 48 praw władzy czy Prawa ludzkiej natury, w swojej książce Jak zostać zostać mistrzem. Trening doskonałości daje nam gotowy przepis i pokazuje nam krok po kroku jak to zrobić.

Każdy mistrz był kiedyś uczniem – który się nie poddał.

Biegłość to siła dostępna dla każdego

Biegłość rodzi się z biegiem czasu na skutek silnego skupienia uwagi na pewnej określonej dziedzinie. Praktycznie w każdym obszarze aktywności można wyznaczyć pewien ogólny zarys drogi wiodącej na szczyt. Biegłość to siła dostępna dla każdego z nas.

Do biegłości można dojść wieloma ścieżkami. Wystarczy tylko wykazać się odpowiednią wytrwałością, aby znaleźć tę odpowiednią dla siebie. Zasadnicze znaczenie dla przebiegu tego procesu ma określenie własnych intelektualnych i psychologicznych atutów oraz ich odpowiednie wykorzystanie.

Osiągnięcie biegłości wymaga cierpliwości, wielu godzin pełnego skupienia i ćwiczeń. Nie sposób uzyskać tego efektu, jeżeli praca nie daje nam radości albo jeśli nieustannie zmagamy się z własnymi słabościami. Należy więc zajrzeć w głąb siebie i dobrze przeanalizować własne mocne i słabe strony, zachowując przy tym możliwie realistyczne podejście. Kto zna swoje atuty, ten może je maksymalnie wykorzystać. Po wkroczeniu na tę drogę człowiek szybko nabiera rozpędu.

Aby osiągnąć biegłość w każdej dziedzinie trzeba przejść przez określony proces, który prowadzi do uzyskania biegłości. Każdy z nas może ten proces przeprowadzić jeżeli się na to zdecyduje.

„Biegłość To siła drzemiąca w każdym z nas”. – Robert Green

Jak zostać mistrzem? Trening doskonałości i droga do biegłości.

W procesie, który prowadzi do uzyskania tej esencji siły i biegłości wyróżnić można trzy odrębne etapy czy też poziomy. Pierwszy etap to terminowanie, drugi to faza aktywności i kreatywności, trzeci to biegłość

„Zostań sobą, ucząc się siebie”. – Robert Greene

#Etap 1 Terminowanie

Na etapie terminowania znajdujemy się tak jakby poza interesującą nas dziedziną. Staramy się w maksymalnym stopniu przyswoić sobie jej podstawowe założenia i zasady. Dysponujemy jedynie częściowym obrazem zagadnienia w związku z czym mamy bardzo ograniczone możliwości.

#Etap 2 Aktywność i kreatywność

W drugim etapie poprzez liczne ćwiczenia i zgłębianie tajników danej dziedziny zaczynamy lepiej rozumieć jej wewnętrzne mechanizmy. Zdajemy sobie sprawę z istniejących w zależności. Dzięki czemu w większym stopniu orientujemy się w danym zagadnieniu. W tym momencie zyskujemy nowe możliwości, które polegają na prowadzeniu eksperymentów. „Kreatywnej zabawie” z poszczególnymi aspektami nieco innej rzeczywistości.

#Etap 3 Biegłość

Na etapie trzecim dysponujemy  tak szeroką wiedzą i doświadczeniem, tak wielkim rozeznaniem, że potrafimy spojrzeć na daną dziedzinę w bardzo szerokim kontekście i w pełni ją zrozumieć. Zyskujemy dostęp do istoty życia, czyli do ludzkiej natury oraz zjawisk przyrodniczych. Właśnie dlatego tak mocno do nas przemawiają dzieła światowych mistrzów. Dlatego, że tym artystom udało się uchwycić pewien aspekt istoty rzeczywistości. Właśnie dzięki tej sile genialni naukowcy, mogą odkrywać nowe prawa nauki. A wynalazcy czy przedsiębiorcy tworzą rzeczy, które wcześniej w ogóle nie mieściły się nam w głowie.

Na poziomie biegłości korzysta się z sił intuicyjnych, które stanowią mieszankę instynktu i racjonalnego myślenia, świadomości i podświadomości, pierwiastka ludzkiego i zwierzęcego. Odkrywamy potężne zależności występujące w naszym otoczeniu, w ten sposób docieramy do głębi różnych zjawisk.

Jeśli uda nam się doprowadzić ten proces do końca, aktywujemy intuicyjną moc, tkwiącą w umyśle każdego człowieka.

„Prawdziwą przyjemność czerpiemy z podejmowania wyzwań, z poczucia wiary we własne możliwości, ze sprawnego wykonywania pewnych czynności i doświadczenia siły, która się z tym wiąże”. – Robert Green

6 kroków na drodze do mistrzostwa i biegłości

W ramach tych trzech etapów – całego procesu zyskiwania siły i dochodzenia do biegłości, musimy wykonać szereg istotnych kroków.

#01 Powołanie, czyli zadanie życiowe

Posiadasz w sobie wewnętrzną siłę, która próbuje naprowadzić Cię na Twoje życiowe zadanie. Chodzi o to co masz do osiągnięcia w trakcie swojego życia. W dzieciństwie doskonale rozumiałeś tę siłę. Skłaniała Cię ona do podejmowania działań i zajmowania się rzeczami, które odpowiadały Twoim wrodzonym upodobaniom rozbudzającym w Tobie głęboką i pierwotną ciekawość.

W kolejnych latach siła ta traci jednak na znaczeniu. Dlatego, że w coraz w większym stopniu kierujemy się radami rodziców, rówieśników i innych ludzi. Coraz więcej uwagi poświęcamy także nużący sprawom dnia codziennego. To może stać się źródłem poczucia nieszczęśliwości, które wynika z braku kontaktu z własną tożsamością i źródłem indywidualnej wyjątkowości.

Pierwszy krok na drodze do biegłości należy zatem wykonać od wewnątrz. Trzeba poznać swoją prawdziwą naturę i odzyskać kontakt z wrodzoną siłą. Precyzyjne jej zrozumienie pozwoli Ci obrać właściwą ścieżkę kariery i uporządkować swoje życie. Nigdy nie jest za późno, aby ten proces rozpocząć.

#02 Godzenie się z rzeczywistością terminowanie w wersji idealnej

Po odebraniu wykształcenia teoretycznego wkraczasz w najważniejszą fazę swojego życia. Chodzi o fazę kształcenia praktycznego, zwaną terminowaniem.

Za każdym razem gdy zmieniasz zawód czy zdobywasz nowe umiejętności, rozpoczynasz tę fazę od początku. Czyhają tu na Ciebie liczne niebezpieczeństwa. Musisz zachować ostrożność, bo w przeciwnym razie owładnie Tobą niepokój, pochłoną Cię problemy emocjonalne, a w Twoich myślach zapanuje chaos. Ogarną Cię lęki i doświadczysz kłopotów z nauką, które później będą Cię prześladować przez całe życie.

Zanim więc będzie za późno, powinieneś wyciągnąć stosowne wnioski i wkroczyć na ścieżkę wytyczoną przez największych mistrzów, zarówno dawnych, jak i obecnych. 

Pewne założenia terminowania idealnego dotyczą w równej mierze wszystkich dziedzin. Proces ten pozwala opanować niezbędne umiejętności. Zdobyć kontrolę nad własnym umysłem i wykształcić zdolność do samodzielnego myślenia. A tym samym pomaga Ci przygotować się na kreatywne wyzwania, które czekają Cię na drodze do biegłości.

#03 Przejmowanie siły od Mistrzów. Dynamika pracy z mentorem.

Życie jest krótkie, więc masz ograniczoną ilość czasu na naukę i wykazywanie się kreatywnością. Jeżeli zabraknie Ci odpowiedniego wsparcia, możesz zmarnować cenne lata na próby zdobywania wiedzy i umiejętności z przeróżnych źródeł. Tymczasem lepiej by było, gdybyś podążał śladami mistrzów i znalazł sobie właściwego mentora. 

Współpraca z mentorem to najskuteczniejsza i najbardziej produktywna forma nauki. Właściwy mentor wie, na czym skupić Twoją uwagę oraz jakie wyzwania przed Tobą stawiać. Dzieli się z Tobą wiedzą i doświadczeniami. Przedstawia Ci też bezzwłocznie realistyczną ocenę Twojej pracy. Dzięki czemu możesz w krótszym czasie poczynić postępy.

Za sprawą dużej intensywności osobistej relacji przyswajasz sobie pewien sposób myślenia, który stanowi źródło wielkiej siły i który można odpowiednio modyfikować w zależności od Twojego indywidualnego usposobienia. Na mentora powinieneś wybrać osobę odpowiednią dla Twoich potrzeb, która pomoże Ci realizować Twoje życiowe zadanie. Po przyswojeniu sobie wiedzy mentora trzeba ruszyć dalej swoją drogą, aby przypadkiem nie pozostać na zawsze w jego cieniu. Chodzi o to, aby z czasem zawsze przewyższać swoich mentorów pod względem biegłości i geniuszu.

#04 Poznawanie prawdziwego oblicza ludzi. Inteligencja społeczna.

Jedną z najpoważniejszych przeszkód na drodze do biegłości okazuje się często wyczerpanie emocjonalne. Następuje ono na skutek konieczności zmagania się z ciągłym oporem i próbami manipulacji ze strony naszego otoczenia. Musisz zachować ostrożność, w przeciwnym razie Twój umysł pochłoną niekończące się intrygi, spory i konflikty.

Podstawowe źródło problemów związanych z funkcjonowaniem na arenie społecznej stanowi nasza naiwna skłonność do przypisywania innym ludziom naszych własnych potrzeb emocjonalnych oraz bieżących pragnień. Błędnie odczytujemy ich intencje, w związku z czym nasze reakcje wywołują ich zmieszanie bądź konflikt. 

Inteligencja społeczna to zdolność do postrzegania ludzi w maksymalnie realistycznym świecie. Musisz na chwilę przestać zajmować się sobą, a wtedy będziesz mógł mocno skupić się na innych. Trzeba nauczyć się odczytywać ich bieżące zachowania, poznawać ich motywacje i rozpoznawać ewentualne próby manipulacji. Kto potrafi się sprawnie poruszać w środowisku społecznym, ten ma więcej czasu na naukę i pozyskiwanie umiejętności.

Wprawdzie bez tego rodzaju inteligencji społecznej też można osiągnąć sukces, ale nie będzie on trwały. Nie będzie zasługiwał na miano prawdziwej biegłości.

#05 Rozbudzanie umysłu wielowymiarowego. Faza aktywności i kreatywności.

Gdy uda Ci się już zgromadzić pewien zbiór umiejętności i przyswoić sobie reguły rządzące Twoją dziedziną, zapragniesz większej aktywności. Będziesz szukał sposobności, aby wykorzystywać wiedzę w sposób bliższy własnym upodobaniom. Rozwój naturalnej dynamiki kreatywnej może zakłócać nie tyle brak talentu, ile raczej nieodpowiednie nastawienie. 

Niepokój i brak poczucia pewności siebie skłaniają nie tylko do większego konserwatyzmu, ale i do dostosowywania się do grupy oraz trzymania się znanych rozwiązań. Zdecydowanie lepiej byłoby „zmusić się” do podążania w przeciwnym kierunku. Po zakończeniu fazy terminowania powinieneś nabierać coraz to większej śmiałości. 

Zamiast spoczywać na laurach, powinieneś pogłębiać wiedzę z zakresu dziedzin pokrewnych Twojej. Dzięki temu Twój umysł będzie mógł poszukiwać nowych skojarzeń między przeróżnymi koncepcjami. Powinieneś eksperymentować i przyglądać się problemom z przeróżnych perspektyw.

Z czasem Twój proces myślowy nabierze większej elastyczności, a umysł stanie się bardziej wielowymiarowy. Zaczniesz dostrzegać coraz to nowe aspekty rzeczywistości. W pewnym momencie będziesz gotowy zmierzyć się z zasadami, które kiedyś sobie wpoiłeś. Będziesz mógł zmienić je i ukształtować zgodnie z własnymi potrzebami. Tak rozumiana oryginalność stanie się dla Ciebie źródłem wielkiej siły.

#06 Zjednoczenie pierwiastków – intuicyjnego i racjonalnego. Biegłość.

Wszyscy mamy dostęp do wyższej formy inteligencji, dzięki której możemy lepiej poznać świat, przewidywać trendy, a w rezultacie szybko i adekwatnie reagować na przeróżne wydarzenia. Tego typu inteligencję można w sobie kształtować poprzez głębokie zanurzenie się w danej dziedzinie badań i dochowanie wierności własnym upodobaniom, choćby inni odbierali je jako skrajnie niekonwencjonalne.

Na skutek takiego długoletniego zanurzenia zyskujemy intuicyjne rozeznanie w zawiłych i skomplikowanych aspektach danego zagadnienia. To intuicyjne poczucie można następnie wpleść do procesu racjonalnego. W ten sposób poszerzając horyzonty własnego umysłu i stwarzając sobie szansę dostrzeżenia istoty życia jako takiego.

Zyskujemy tym sposobem zdolności zbliżone do zwierzęcej intuicji i szybkości, ale dodatkowo wzbogacone o świadomość typową dla człowieka. Właśnie taki poziom kompetencji jest naszemu mózgowi pisany i taki poziom osiągniemy, jeśli tylko będziemy do samego końca podążać drogą, jaką wyznaczają nam nasze upodobania.

Uwagi końcowe

Oto dowidziałeś się czym jest biegłość oraz otrzymałeś wskazówki co musisz zrobić, aby do niej dojść. Aby jeszcze lepiej zrozumieć na czym polega proces osiągania mistrzostwa i biegłości, koniecznie sięgnij po książkę Roberta Greena Jak zostać zostać mistrzem. Trening doskonałości. To jedna z lepszych książek, która może Ci pomóc w zyskaniu wewnętrznej siły i osobistym rozwoju.

Jak zostać mistrzem. Trening doskonałości - Robert Greene
Jak zostać mistrzem. Trening doskonałości – Robert Greene

To bogaty przewodnik po procesie transformacji. Przeprowadzi Cię ona przez cały proces od najniższego poziomu adepta, aż po najwyższy poziom mistrzostwa i biegłości.

Koncepcje przedstawione w tej książce opierają się na rozległych badaniach oraz biografiach największych mistrzów w historii świata takich jak m.in. Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Mozart, Johann Wolfgang Goethe, Thomas Edison, Henry Ford czy Albert Einstein

Treść książki jest uporządkowana w bardzo prosty logiczny sposób. Zawiera ona sześć rozdziałów, które prowadzą nas przez kolejne etapy procesu dochodzenia do biegłości.

Każdy z rozdziałów rozpoczyna się od opowieści o znanej postaci historycznej, której życie może stanowić ilustrację dla zagadnień opisywanych na kolejnych stronach. Dalej otrzymujemy tzw. „Klucze do biegłości”. Znajdujemy tutaj szczegółową analizę danego etapu dochodzenia do biegłości i konkretne pomysły na zastosowanie nowej wiedzy w praktyce.

Otrzymujemy konkretne wskazówki, strategie stosowane przez mistrzów oraz ich metody działania. Dzięki czemu zyskujemy jeszcze lepsze rozeznanie co do możliwości praktycznego zastosowania koncepcji przedstawionych w książce. 

Jak zostać mistrzem. Trening doskonałości to książka pełna inspiracji i praktycznej wiedzy, która udowadnia że każdy jeśli tylko chce może osiągnąć podobną siłę, moc i biegłość.

„Biegłość to nie kwestia genetyki czy szczęścia, ale rezultat realizacji własnych upodobań i głębokiego wewnętrznego pragnienia”. – Robert Green

Sprawdź też: Jak obsługiwać człowieka? Prawa ludzkiej natury

Nie czekaj dłużej – znajdź swoje powołanie, odkryj pełnię własnego potencjału i zostań mistrzem!