Co to są mapy myśli? W dużym uproszczeniu to sposób robienia notatek, który pobudza lewą i prawą półkulę mózgu. Każdy z nas ma dwie półkule mózgowe, wyglądają podobnie, jednak każda z nich odpowiada za coś innego. Lewa analityczna – odpowiada za słowa liczby, analizowanie, syntezowanie. Prawa artystyczna – odpowiada za obrazy, kolory, rytm muzykę.

Ważne, aby w swoim działaniu pobudzać obydwie półkule mózgowe. Koncepcje map myśli „mind mapping” stworzył w latach 70 prof. Tony Buzan, ktory uznał, że tradycyjna metoda sporządzania notatek jest mało skuteczna i działa wbrew naturze naszego umysłu. Tradycyjne zapiski są liniowe, pomijają elementy typu kolor, obraz czy też skojarzenia. Utrudnia to zapamiętywanie ze względu na ich monotonność i jednolitość oraz nie pobudza także mózgu do twórczej pracy. Podczas ich sporządzania człowiek nie wykorzystuje w pełni wszystkich możliwości swojego mózgu. Alternatywą są mapy myśli.

Mapy myśli pobudzają obydwie półkule mózgu. Mapy myśli pozwalają na wzrost efektywności w pracy, ułatwiają naukę, zapamiętywanie, porządkowanie, planowanie. Do map myśli używa się rysunków i krótkich haseł. Sprzyja to myśleniu twórczemu, wielokierunkowemu, a nie nudnemu i odtwórczemu.

Dobra mapa myśli to taka, w której pojawiają się zarówno słowa treści, które są istotne oraz rysunki i kolory. Mapa myśli powinna być czytelna i kolorowa. W centrum mapy myśli mamy rysunek lub hasło i od głównego zagadnienia rozchodzą się jak konary drzewa zagadnienia większe i mniejsze.

Jak tworzyć mapę myśli?

W centralnej części należy umieścić kolorowy rysunek i temat który jest rozpracowywany. Od niego odchodzą grube linie z najważniejszymi słowami kluczowymi (hasłami) w postaci wyrazów lub obrazów. Powinniśmy dążyć, aby na mapie było jak najwięcej słów kluczowych, które będą nam otwierać główne myśli. Od nich odchodzą cieńsze linie z informacjami drugiego rzędu.

Mapy myśli, a działanie naszego mózgu?

Mózg nasz nie myśli linearnie, a promieniście jednocześnie w różnych kierunkach. Mózg nie przyswaja informacji słowo po słowie tylko tak jak zdjęcie, czy obraz przyjmuje całą informację jednocześnie, kategoryzuje i interpretuje informacje. Przebieg myśli w mózgu przypomina drzewo mamy główne myśli (konary drzewa) i ich rozgałęzienia. Mapy myśli są odzwierciedleniem promienistego myślenia. Mapy myśli pobudzają naszą kreatywność i nas inspirują.

Na mapach pojawiają się słowa i rysunki. Lewa półkula przyjmuje słowa, prawa półkula obrazy, kolory, rysunki. Słowa klucze mają w założeniu otworzyć dostęp do całej masy różnych informacji. Obrazy i nazwy pobudzają cały umysł, angażując wyobraźnię i tworząc nowe skojarzenia.

Zasady tworzenia mapy myśli

Na środku kartki zapisujemy rozpracowywany temat oraz rysunek, który to w jakiś sposób ilustruje.

Używaj obrazów i symboli na całej mapie. Najważniejsze słowa dobrze jest wyróżnić, podkreślić. Na jednej linii może się znajdować tylko jedno słowo (hasło) lub rysunek. Linie powinny być takiej samej długości jak słowa. Używaj różnej wielkości i stylów linii, chodzi o to aby mapa była urozmaicona. Daj się ponieść swojej wyobraźni, używaj wielu kolorów. Mapę tworzymy dla siebie, więc ma być ona dla nas czytelna i przejrzysta. Poeksperymentuj i znajdź formę odpowiednią dla Ciebie.

Umieszczaj na mapie myśli nie tylko same fakty, ale również problemy, skojarzenia.

5 prostych kroków, aby stworzyć mapę myśli

 1. Przygotuj kartkę i kolorowe pisaki
 2. Na środku zapisz tytuł (analizowany temat) i rysunek
 3. Odciągamy główne konary – główne myśli, kategorie, opisujemy słowami
 4. Rozwijamy mapę myśli poprzez dorysowywanie gałęzi – myśli pobocznych

Przykład mapy myśli:

rosnijwsile.pl Mapy myśli mind mappingPhoto: By http://mindmapping.bg, via Wikimedia Commons

Korzyści ze stosowania map myśli:

Mapy myśli wykorzystują idę myślenia wielokierunkowego oraz naturalną cechę naszego umysłu do tworzenia skojarzeń. Istnieje wiele różnych sposobów w jaki możemy wykorzystać mapy myśli:

 • Pomagają planować i zarządzać czasem, pracą, nauką, zadaniami codziennymi
 • Rozjaśniają i porządkują myślenie. Porównaj notatki pisane jednolitym tekstem vs. mapy myśli, jednym rzutem oka możemy zobaczyć czego dotyczy temat, jakie są główne myśli oraz wątki poboczne
 • Bardzo dobra do powtarzania materiału, aby zrobić np. notatki z tekstu; pomoc na przykład gdy przygotowujesz się do klasówki czy egzaminu
 • Możemy je również stosować przygotowując się do wystąpień publicznych (można zaplanować wystąpienie poprzez zrobienie mapy myśli; usystematyzować, zhierarchizować)
 • Rozwija inteligencje, pobudza kreatywność i innowacyjne myślenie
 • Sprawdzają się przy pracy na różnych źródłach, na mapie gromadzimy i wizualizujemy informacje z różnych tekstów i źródeł
 • Jeśli chcesz rozwiązać problem, to także warto skorzystać z map myśli np. można udokumentować przebieg „burzy mózgów” w formie mapy myśli
 • Łatwo jest na mapach myśli dopisywać nowe informacje i ją rozwijać, uzupełniać.

Nie traktuj tej listy jako wyczerpującej możliwego zastosowania map myśli to tylko przykłady. Mapowanie umysłu może być skutecznie wykorzystywane do wszystkiego, co chcesz, ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia.

Na rynku istnieją programy komputerowe do tworzenie map myśli np. oprogramowanie FreeMind, jednak mimo wielu zalet takich aplikacji, tworzenie map myśli własnoręcznie daje jeszcze większą wartość i bardziej pobudza naszą wyobraźnię oraz otwiera nasz umysł na nowe pomysły.

Jeśli chcesz pobudzić swoją kreatywność oraz poćwiczyć swój mózg przeczytaj też 10 sposobów na oryginalność oraz 8 łatwych i skutecznych sposobów, aby ćwiczyć mózg

A Ty jakie masz doświadczenia ze stosowaniem map myśli? Co sądzisz o tej metodzie? Podziel się swoją opinią w komentarzu.