Choć wiele mówi się o konieczności podjęcia terapii przez osoby uzależnione od alkoholu, mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak naprawdę wygląda leczenie alkoholizmu. Nie ma jednej, ogólnoprzyjętej metody leczenia, jednak istnieją pewnego rodzaju procedury oraz cele, jakie osoba uzależniona powinna osiągnąć. Jak wygląda leczenie zarówno w ośrodkach dziennych, jak i zamkniętych?

Popularne AA

Leczenie alkoholizmu najczęściej kojarzone jest z AA, czyli spotkaniami Anonimowych Alkoholików. Warto jednak mieć na uwadze, że tego rodzaju terapia może być skuteczna jedynie wtedy, kiedy chory naprawdę chce się leczyć, a dodatkowo nie posiada fizykalnych objawów głodu alkoholowego. Nie chodzi tutaj o proste objawy, takie jak trzęsące się ręce, ale o takie, które wymagają specjalistycznego leczenia.

Bardzo często terapia AA połączona jest z indywidualnymi spotkaniami z psychologiem. Powodem jest fakt, iż terapia grupowa ma pomóc alkoholikowi zrozumieć, że nie tylko on zmaga się z problemem, a co więcej jego problem nie jest błahy. Niemniej jednak zwykle konieczne jest uzupełnienie jej o terapię indywidualną.

Leczenie w ośrodku zamkniętym

Aby dostać się do zamkniętego ośrodka leczenia alkoholizmu w ramach NFZ, potrzebne jest skierowanie. Leczenie alkoholizmu można również podjąć w prywatnych klinikach. Na czym dokładnie polega tego typu terapia? Przeznaczona jest ona przede wszystkim dla osób, które mają ogromne trudności z odstawieniem alkoholu, a także odczuwają fizycznie jego brak.

Majaczenie, zwidy czy agresja występujące wskutek odstawienia alkoholu dają powody, aby umieścić pacjenta w ośrodku. Terapia ma cechy leczenia szokowego — chory zostaje odcięty od społeczeństwa, alkoholu i innych używek.

Sam pobyt w ośrodku trwa kilka tygodni i jego celem jest przeprowadzenie skutecznych terapii psychologicznych oraz leczenia farmakologicznego. Niestety, pobyt w ośrodku prywatnym może kosztować nawet kilka tysięcy, natomiast czas oczekiwania na przyjęcie do ośrodka publicznego może wynosić nawet kilka miesięcy.

Kto decyduje o przebiegu leczenia?

Leczenie alkoholizmu powinno być poprowadzone przez lekarza. Trudno bowiem samemu podjąć decyzję, jaka firma terapii będzie dla nas najlepsza. Na początku można udać się do lekarza rodzinnego, który wypisze skierowanie do psychiatry. Możemy również udać się do psychologa, który specjalizuje się w leczeniu alkoholizmu. Niemniej jednak do samego podjęcia leczenia konieczna jest wola chorego.

Leczenie alkoholizmu jest skuteczne tylko wtedy, jeżeli chory chce wyjść z nałogu i jest w stanie powalczyć o swoje zdrowie. Co więcej, w Polsce nikogo nie można zmusić do podjęcia leczenia, chyba że jest to osoba ubezwłasnowolniona.

Umieszczenie alkoholika w specjalistycznym ośrodku bez jego zgody jest możliwe tylko wtedy, gdy stanowi on bezpośrednie zagrożenie dla siebie i innych ludzi. Pacjent, który chce wyzdrowieć, ma prawo decydować o tym, jakie leczenie zostanie podjęte — oczywiście w porozumieniu z lekarzem lub też z psychologiem.

„Alkoholizm to nie jest żaden wstyd, to jest choroba, to się leczy”.